Друга іноземна мова

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит
35Залік
46Іспит
53.5Немає
63.5Немає
74Немає
84Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
280Інм11Олексин О. З.
396Інм21Іллів-Паска  І. І., Олексин О. З.
496Інм21Іллів-Паска  І. І., Олексин О. З.
580Інм31Рущак О. В.
680Інм31Рущак О. В., Крупей  Н. В.
760Інм41доцент Одрехівська І. М., Галас А. С.
844Інм41доцент Одрехівська І. М., Галас А. С.

Опис курсу

Мета і завдання:

Курс служить для поглиблення знань студентів та розвиток навиків комунікації та перекладу другою іноземною мовою (англійською).

В результаті вивчення цього курсу студент має знати:

граматичну, лексичну, синтаксичну та ін. основу другої іноземної мови.

Вміти:

вільно спілкуватися іноземною мовою та перекладати.

Рекомендована література

Див. рекомендовану літературу відповідно до курсу в програмі навчальної дисципліни.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус