Друга іноземна мова

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит
35Залік
46Іспит
53.5Немає
63.5Немає
74Немає
84Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
280Інм11Олексин О. З.
396Інм21Іллів-Паска  І. І., Олексин О. З.
496Інм21Іллів-Паска  І. І., Олексин О. З.
580Інм31Рущак О. В.
680Інм31Рущак О. В., Крупей  Н. В.
760Інм41Одрехівська І. М., Галас А. С.
844Інм41Одрехівська І. М., Галас А. С.

Опис курсу

Мета і завдання:

Курс служить для поглиблення знань студентів та розвиток навиків комунікації та перекладу другою іноземною мовою (англійською).

В результаті вивчення цього курсу студент має знати:

граматичну, лексичну, синтаксичну та ін. основу другої іноземної мови.

Вміти:

вільно спілкуватися іноземною мовою та перекладати.

Рекомендована література

Див. рекомендовану літературу відповідно до курсу в програмі навчальної дисципліни.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус