Олексин Ольга Зеновіївна

Посада: асистент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-74

Електронна пошта: olha.oleksyn@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Теорія і практика перекладу, лінгвістика тексту, шекспірознавство.

Курси

Публікації

  1. Олексин О. З. Шекспірів каламбур та його відтворення у перекладі (на матеріалі комедій В. Шекспіра та їхніх українських перекладів) / О. З. Олексин // Філологічні студії. – Луцьк, 2007. – № 1–2. – С. 37–42.
  2. Олексин О. З. Гра слів як перекладознавча проблема (на матеріалі Шекспірової драми “Макбет” та її українських інтерпретацій) / О. З. Олексин // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Сер. Філологічні науки. Мовознавство. – 2009. – № 6. – С. 444–448.
  3. Олексин О. З. Особливості відтворення Шекспірової гри слів у перекладах Ірини Стешенко / О. З. Олексин // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету  імені Лесі Українки. Сер. Філологічні науки. Мовознавство. – 2013. – № 17. – С. 165–170.
  4. Олексин О. Відтворення гри слів у мовленні персонажів в українських перекладах трагедії Вільяма Шекспіра “Romeo and Juliet” / О. Олексин // Іноземна філологія : Укр. наук. зб. – Львів, 2014. – Вип. 127 (Част. 2). – С. 269–275.
  5. Олексин О. З. Шекспірова гра слів у перекладах П. Куліша: зіставлення рукописних та редагованих І. Франком текстів / О. З. Олексин // Молодий вчений. – 2016. – № 4 (31). – С. 406–409.
  6. Олексин О. З. Зіставлення основ Шекспірової гри слів в оригіналі та українських перекладах / О. З. Олексин // Science and Education a New Dimension. Philology, IV (20). – Budapest, 2016. – Issue 85. – P. 47–50.
  7. Олексин О. З. Особливості відтворення Шекспірової гри слів в українських перекладах : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.16 “Перекладознавство” / О. З. Олексин ; Херсон. держ. ун-т. – Х., 2016. – 20 с.

Біографія

Освіта: Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет іноземних мов, спеціальність “Англійська мова та література”.

У 2016 р. захистила дисертацію на тему “Особливості відтворення Шекспірової гри слів в українських перекладах”.

Дисципліни: Перша іноземна мова (2 курс), Риторика (3 курс), Зіставна фонетика (2 курс), Друга іноземна мова (англійська) (2 курс).

 

Розклад