Тарасюк Ярина Петрівна

Посада: доцент кафедри світової літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Електронна пошта: yaryna.tarasyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Сучасна французька література, французький театр, французький католицький роман, літературна герменевтика, феноменологічна критика.

Курси

Публікації

СТАТТІ

 1. Топологія конфлікту в ранньому романі Франсуа Моріака «Місця за рангом» // Літературознавчі студії. Збірник наукових праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Вип. 7. – К., 2004. – С. 279-283.
 2. Конфлікт із самістю в романі Франсуа Моріака «Місця за рангом» // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка, філологічна секція. Теорія літератури та порівняльне літературознавство. – Вип. 33, ч. 1. – Львів, 2004. – С. 259-265.
 3. Феномен сексуальності в романі Мішеля Уельбека «Платформа» // Питання літературознавства. Науковий збірник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Вип. 13 (70). – Чернівці, 2005. – С. 161-168.
 4. Інтерпретація християнського міфу в романі Франсуа Моріака «Місця за рангом» // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету «Від бароко до постмодернізму». – Вип. 10. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 66-72.
 5. Текст як самоконституювання автора: феномен релігійності в романі Франсуа Моріака «Місця за рангом» // Збірник наукових праць. Серія Проблеми світової літератури. – Вип. 2. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 129-136.
 6. Феномен нульового твору (на прикладі раннього роману Франсуа Моріака) // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Вип. 18. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 271-277.
 7. Конфлікт ідентичностей у ранній романній творчості Франсуа Моріака // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 152, т. 164. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Чорноморський державний  університет імені Петра Могили, 2011. – С. 122-125.
 8. Інший-свій та Інший-чужий: онтологічний конфлікт статей у ранніх романах Франсуа Моріака // Наукові записки Тернопільського національного педуніверситету імені Володимира Гнатюка. – Вип. 35. – Тернопіль, 2012. – С. 299-309.
 9. Мотив смерті в романі Франсуа Моріака «Плоть і кров» // Вісник Львівського університету: збірник наукових праць. Серія Іноземні мови. – Вип. 20, ч. 2. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 167-175.
 10. Le phénomène du silence dans le roman de F. Mauriac «Préséances» // Le silence en littérature: de Mauriac à Houellebecque. Texte réunis par F. Hanus et N. Nazarova. – P.: L’Harmattan, 2013. – P. 33-43.
 11. Символічний ландшафт ранніх романів Франсуа Моріака // Діалогічні обертони: науковий збірник на пошану пам’яті проф. Нонни Копистянської / Національна академія наук України, Інститут Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 244-254.
 12. Еволюція французького католицького роману та творчість Франсуа Моріака // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – Вип. 20. – К.: Інститут літератури, 2014. – С. 80-84.
 13. Еволюція релігійної свідомості в ранніх романах Франсуа Моріака // Сучасні літературознавчі студії. У просторі наукового пошуку В. І. Фесенко. – Вип. 11. – К.: Київський національний лінгвістичний університет, 2014. – С. 513-524.
 14. Le symbole de l’arbre chez F. Mauriac et chez W. B. Yeats // Bulletin de l’Association Européenne François Mauriac «Intervoix». – № 31. – Novembre 2014. – P. 3-7.
 15. La quête ou le refus d’identité dans les romans de F. Mauriac précédant «Le baiser au lépreux» // Ecriture et Identité. Texte réunis par F. Hanus et N. Nasarova. – P.: L’Harmattan, 2015.
 16. Нульовий твір. Ранні романи Франсуа Моріака: монографія. – Львів: вид-во Львівської політехніки, 2015. – 224 с.
 17. Феномен мовчання в романі Франсуа Моріака «Місця за рангом» // Пережиття: науковий збірник на пошану пам’яті доц. Галини Рубанової. – Львів: Українська академія друкарства, 2016.
 18. Варецька С. О., Маценка С. П., Мельник Д. М., Тарасюк Я. П. «Душа її і слово не дається під ярмо»: «Кассандра» Лесі Українки крізь призму мовної, міфологічної, соціальної і філософської вини» // Ідеологиня національної аристократії (на пошану від 150-річчя Лесі Українки): збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Львів: Друкарня Львівського медичного національного університету імені Данила Галицького, 2021. – С. 298-304.
 19. Варецька С. О., Маценка С. П., Мельник Д. М., Тарасюк Я. П. Організація простору в «Кассандрі» Лесі Українки // Закарпатські філологічні студії. – Вип. 22, т. 1. – Ужгород: вид. дім «Гельветика», 2022. – С. 202-209.
 20. Варецька С. О., Маценка С. П., Мельник Д. М., Тарасюк Я. П. Наратив вини в «Кассандрі» Лесі Українки // Studia polsko-ukrańskie. – Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022. – S. 125-140.
 21. Варецька С. О., Маценка С. П., Мельник Д. М., Тарасюк Я. П. Феномен крику у драмі «Кассандра» Лесі Українки // Wrocławska Ukrainistyka. Lingua – Litterae – Sermo // red. Przemysław Jóźwikiewicz, Olga Barabasz-Rewak, Julia Rysicz-Szafraniec, Anna Ursulenko. – Wrocław: ATUT, 2022. – C. 341-354.
 22. L’expérience de la limite et la manifestation du sens: un voyage mythologique du sens dans Cassandre de Lessia Oukraїnka // Academic Journal of Modern Philology, 17 (special issue). –Wrocław, 2022. – P. 185-193.
 23. La musique dans les premiers romans de François Mauriac // Air et écritures. Sous les regards croisés d’Euterpe et de Thalie // Textes réunis par Françoise Hanus et Patrizia Prati. – Paris: L’Harmattan, 2023.
 24. Варецька С. О., Маценка С. П., Мельник Д. М., Тарасюк Я. П. Медійність голосу у драматичному тексті Лесі Українки// Studia Ucrainica Varsoviensia. – Т. 11. – Варшава, 2023. – С. 75-93.

 

ПЕРЕКЛАДИ

 1. Дені де Ружмон. Відкритий лист до європейців (пер. з франц.). – у виданні: Дені де Ружмон. Європа у грі. Шанс Європи. – Львів, 1998. – С. 143-255.
 2. Дені де Ружмон. Любов і західна культура (пер. з франц.). – Львів: Літопис, 2000. – 300  c.
 3. Анн-Софі Брасм. Дихаю (пер. з франц.). – Львів: Кальварія, 2008. – 142 с.
 4. П’єр Ассулін. Портрет (пер. з франц.). – Харків: Фоліо, 2011. – 281 с.
 5. Жиль Делез, Фелікс Гватарі. Що таке філософія? (пер. з франц.). – Львів: Астролябія, 2016. – 272 с.
 6. Бернар Вербер. Танатонавти (пер. з франц.). – Львів: Terra Incognita, 2017. – 488 с.
 7. Бернар Вербер. Завтра будуть коти (пер. з франц.). – Львів: Теrra Incognita, 2018.
 8. Раймон Кено. З жінками по-доброму не можна (пер. з франц.). – Львів: Астролябія, 2019. – 202 с.
 9. Лоранс Плазне. Любов сама (пер. з франц.). – Львів: Астролябія, 2020. – 192 с.

 

ТЕЗИ

 1. Екстериторіальність у романі Мішеля Уельбека «Карта і територія»: можливості і потреба // Тези ХІ Міжнародних Чичерінських читань «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ ст.». – Львів, 2019.
 2. Лотреамон «Пісні Мальдорора»: естетизація зла як приклад граничного досвіду // Тези звітної наукової конференції професорсько‑викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2019 рік (6-7 лютого 2020 р.). На пошану доцента кафедри іноземних мов Сергія Омеляновича Гурського. – Львів: ПАІС, 2020. – С. 113-114.
 3. Автобіографічна топографія ранніх романів Франсуа Моріака // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі. Матеріали Міжнародної наукової конференції. – К., 2020.
 4. Міф про Кассандру: антична традиція та Лесина інтерпретація // Тези звітної наукової конференції професорсько‑викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2020 рік (4‑5 лютого 2021 р.). На пошану доктора філологічних наук, академіка Романа Семеновича Помірка. – Львів: ПАІС, 2021.
 5. (тези у співавторстві) Організація художнього простору у драматичній поемі «Кассандра» Лесі Українки // Тези ХІІ Міжнародних Чичерінських читань «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ ст.». – Львів, 2021.
 6. Символ дерева у творчості Франсуа Моріака і Вільяма Батлера Єйтса // Традиції і сучасність романістики: 125 років кафедри французької філології. Збірник тез доповідей. – Львів, 2023. – С. 122-128.
 7. Апокаліптичні мотиви в романі Бернара Вербера «Дзеркало Кассандри» // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2022 рік (2-3 лютого 2023 р.). З нагоди 125-ліття кафедри французької філології. – Львів, 2023. – С. 169-172.
 8. Децентрована особистість у пошуках власного місця в романі Бернара Вербера «Дзеркало Кассандри» // Тези ХІІІ Міжнародних Чичерінських читань «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ ст.». – Львів, 2023.
 9. Криза людини крізь призму екокризи в романі Бернара Вербера «Дзеркало Кассандри» // Тези звітної наукової конференції професорсько‑викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2023 рік (1‑2 лютого 2024 р.). На пошану доктора філологічних наук, професора Нонни Хомівни Копистянської. – Львів, 2024.

 

Біографія

Літературознавець, філолог-романіст, перекладач. У 1995 р. закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Французька мова та література» (диплом з відзнакою). 1995-1997 рр. – викладач-стажист, 1997-2001 рр. – аспірант, з 1999 р. – асистент, з 2014 р. – доцент кафедри світової літератури факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію «Поетика і проблематика ранньої романної творчості Франсуа Моріака». Перекладач низки творів франкомовних авторів.

Різне

ВИСТУПИ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ

 1. Звітна наукова конференція професорсько‑викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імена Івана Франка за 2019 рік на пошану доцента кафедри іноземних мов Сергія Омеляновича Гурського, 6-7 лютого 2020 р. Доповідь «Лотреамон «Пісні Мальдорора»: естетизація зла як приклад граничного досвіду».
 2. Міжнародна наукова конференція «Наративи переміщень та географії ідентичностей  у художньому дискурсі», 15-16 жовтня 2020 р., Київський лінгвістичний університет. Доповідь «Автобіографічна топографія ранніх романів Франсуа Моріака».
 3. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імена Івана Франка за 2020 рік, 4-5 лютого 2021 р. Доповідь «Міф про Кассандру: антична традиція та Лесина інтерпретація».
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки)», 25-26 лютого 2021 р., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Доповідь «Душа її і слово не дається під ярмо»: «Кассандра» Лесі Українки крізь призму мовної, міфологічної, соціальної і філософської вини» (у співавторстві з доц. Варецькою С. О., проф. Маценкою С. П., доц. Мельник Д. М.).
 5. Міжнародний науковий симпозіум «Леся Українка: особистість, нація, світ», 11-13 червня 2021 р., Волинський національний університет імені Лесі Українки. Доповідь «Кассандра – голоси: інсценування мовлення в «Кассандрі» Лесі Українки» (у співавторстві з доц. Варецькою С. О., проф. Маценкою С. П., доц. Мельник Д. М.).
 6. V Міжнародна конференція «Au carrefour des sens», 30 вересня – 1 жовтня 2021 р., Львівський національний університет імені Івана Франка. Доповідь «L’expérience de la limite et la manifestation du sens: un voyage mythologique du sens dans «Cassandre» de Lesia Oukraїnka».
 7. ХІІ Міжнародні Чичерінські читання, 28-29 жовтня 2021 р., Львівський національний університет імені Івана Франка. Доповідь «Організація художнього простору у драматичній поемі «Кассандра» Лесі Українки» (у співавторстві з доц. Варецькою С. О., проф. Маценкою С. П., доц. Мельник Д. М.).
 8. Міжнародна наукова конференція «Wrocławska Ukrainistyka. Lingua – Litterae – Sermo», 18-19 листопада 2021 р. Доповідь «Феномен крику у драмі Лесі Українки «Кассандра» (у співавторстві з доц. Варецькою С. О., проф. Маценкою С. П., доц. Мельник Д. М.).
 9. Міжнародний колоквіум Європейської Асоціації Франсуа Моріака «Airs et écritures», 24-25 червня 2022 р., м. Болонья, Музична консерваторія Джовані Батисти Мартіні. Доповідь «Mauriac et la musique».
 10. Міжнародна наукова конференція «Переломні епохи і кризові стани епох у проєкціях культури (літератури)», 29-30 вересня 2022 р., Київський лінгвістичний університет. Доповідь «Оптика війни» (у співавторстві з доц. Варецькою С. О., проф. Маценкою С. П.).
 11. Всеукраїнська (з міжнародною участю) наукова онлайн-конференція «Літературний процес: хаос, апокаліптика, біфуркація», 28 жовтня 2022 р., Київський національний університет імені Бориса Грінченка. Доповідь «Подолання апокаліптичного у романі Бернара Вербера «Дзеркало Кассандри».
 12. Всеукраїнська наукова конференція «Традиції і сучасність романістики: 125 років кафедри французької філології», 11-12 листопада 2022 р., Львівський національний університет імені Івана Франка. Доповідь «Символ дерева у творчості Франсуа Моріака та Вільяма Батлера Єйтса».
 13. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імена Івана Франка за 2022 рік (з нагоди 125-ліття кафедри французької філології), 2-3 лютого 2023 р. Доповідь «Апокаліптичні мотиви в романі Бернара Вербера «Дзеркало Кассандри».
 14. Міжнародний колоквіум Європейської Асоціації Франсуа Моріака та Вищої Школи Лінгвістичних Медіаторів «Голоси текстів: література, фікція, інтерпретація, переклад», 14-16 квітня 2023 р., м. Перуджа (Італія). Доповідь «Les artistes ukrainiens d’aujourd’hui qui parlent de la guerre: témoigner et traduire l’insupportable en œuvre littéraire».
 15. ІV Міжнародна наукова онлайн-конференція «Слов’янські студії: європейський контекст», 29-30 травня 2023 р., Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Доповідь «Снування світу в «Кассандрі» Лесі Українки: міфопоетичний аналіз» (у співавторстві з доц. Варецькою С. О., проф. Маценкою С. П.).
 16. Міжнародна конференція «Iluzje w teatrze i poza teatrem. Performans intermedialny od renesansu do dziś», 13-14 вересня, 2023 р., м. Торунь (Польща). Доповідь «Tkanie świata i kreowanie losów w «Kasandrze» Łesi Ukrainki / Weaving the world and creating fates in Lesia Ukrainka’s Cassandra» (у співавторстві з доц. Варецькою С. О., проф. Маценкою С. П.).
 17. ХІІІ Міжнародна наукова конференція «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ століття», 26-27 жовтня 2023 р., Львівський національний університет імені Івана Франка. Доповідь «Децентрована особистість у пошуках власного місця в романі Бернара Вербера «Дзеркало Кассандри».
 18. Звітна наукова конференція професорсько‑викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імена Івана Франка за 2023 рік на пошану доктора філологічних наук, професора Нонни Хомівни Копистянської, 1-2 лютого 2024 р. Доповідь «Криза людини крізь призму екокризи в романі Бернара Вербера «Дзеркало Кассандри».

 

Методичні матеріали

Розклад