Тарасюк Ярина Петрівна

Посада: доцент кафедри світової літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Електронна пошта: yaryna.tarasyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Сучасна французька література, французький театр, французький католицький роман, літературна герменевтика, феноменологічна критика.

Курси

Публікації

СТАТТІ

 1. Топологія конфлікту в ранньому романі Франсуа Моріака «Місця за рангом» // Літературознавчі студії. – Вип. 7. – К., 2004. – С. 279-283.
 2. Конфлікт із самістю в романі Франсуа Моріака «Місця за рангом» // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Теорія літератури та порівняльне літературознавство. – Вип. 33 (1). – Львів, 2004. – С. 259-265.
 3. Феномен сексуальності в романі Мішеля Уельбека «Платформа» // Питання літературознавства. – Вип. 13 (70). – Чернівці, 2005. – С. 161-168.
 4. Інтерпретація християнського міфу в романі Франсуа Моріака «Місця за рангом» // Від бароко до постмодернізму. – Вип. 10. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 66-72.
 5. Текст як самоконституювання автора: феномен релігійності в романі Франсуа Моріака «Місця за рангом» // Збірник наукових праць. Серія Проблеми світової літератури. – Вип. 2. – Львів, 2009. – С. 129-136.
 6. Феномен нульового твору (на прикладі раннього роману Франсуа Моріака) // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Вип. 18. – Львів, 2011. – С. 271-277.
 7. Конфлікт ідентичностей у ранній романній творчості Франсуа Моріака // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 152 (164). Філологія. Літературознавство. – Миколаїв, 2011. – С. 122-125.
 8. Інший-свій та Інший-чужий: онтологічний конфлікт статей у ранніх романах Франсуа Моріака // Наукові записки Тернопільського національного педуніверситету імені Володимира Гнатюка. – Вип. 35. – Тернопіль, 2012. – С. 299-309.
 9. Мотив смерті в романі Франсуа Моріака «Плоть і кров» // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Вип. 20 (2). – Львів, 2012. – С. 167-175.
 10. Le phénomène du silence dans le roman de F. Mauriac «Préséances» // Le silence en littérature: de Mauriac à Houellebecque. – P.: L’Harmattan, 2013. – P. 33-43.
 11. Символічний ландшафт ранніх романів Франсуа Моріака // Діалогічні обертони: науковий збірник на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської. – Львів, 2014. – С. 244-254.
 12. Еволюція французького католицького роману та творчість Франсуа Моріака // Літературознавчі обрії. – Вип. 20. – К., 2014. – С. 80-84.
 13. Еволюція релігійної свідомості в ранніх романах Франсуа Моріака // Сучасні літературознавчі студії. У просторі наукового пошуку В. І. Фесенко. – Вип. 11. – К., 2014. – С. 513-524.
 14. Le symbole de l’arbre chez F. Mauriac et chez W. B. Yeats // Bulletin de l’Association Européenne François Mauriac «Intervoix». – № 31. – Novembre 2014. – P. 3-7.
 15. La quête ou le refus d’identité dans les romans de F. Mauriac précédant «Le baiser au lépreux» // Ecriture et Identité. – P.: L’Harmattan, 2015.
 16. Нульовий твір. Ранні романи Франсуа Моріака: монографія. – Львів: вид-во Львівської Політехніки, 2015. – 224 с.
 17. Феномен мовчання в романі Франсуа Моріака «Місця за рангом» // Пережиття: науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової. – Львів, 2016.
 18. Варецька С. О., Маценка С. П., Мельник Д. М., Тарасюк Я. П. «Душа її і слово не дається під ярмо»: «Кассандра» Лесі Українки крізь призму мовної, міфологічної, соціальної і філософської вини» // Ідеологиня національної аристократії (на пошану від 150-річчя Лесі Українки): збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Львів, 2021. – С. 298-304.
 19. Варецька С. О., Маценка С. П., Мельник Д. М., Тарасюк Я. П. Організація простору в «Кассандрі» Лесі Українки // Закарпатські філологічні студії. – Вип. 22 (1). – Ужгород: вид. дім «Гельветика», 2022. – С. 202-209.
 20. Варецька С. О., Маценка С. П., Мельник Д. М., Тарасюк Я. П. Наратив вини в «Кассандрі» Лесі Українки // Studia polsko-ukraіńskie. – Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022. – S. 125-140.
 21. Варецька С. О., Маценка С. П., Мельник Д. М., Тарасюк Я. П. Феномен крику у драмі «Кассандра» Лесі Українки // Wrocławska Ukrainistyka. Lingua – Litterae – Sermo. – Wrocław: ATUT, 2022. – C. 341-354.
 22. L’expérience de la limite et la manifestation du sens: un voyage mythologique du sens dans Cassandre de Lessia Oukraїnka // Academic Journal of Modern Philology, 17 (special issue). – Wrocław, 2022. – P. 185-193.
 23. Варецька С. О., Маценка С. П., Мельник Д. М., Тарасюк Я. П. Медійність голосу у драматичному тексті Лесі Українки// Studia Ucrainica Varsoviensia. – Т. 11. – Варшава, 2023. – С. 75-93.
 24. La musique dans les premiers romans de François Mauriac // Air et écritures. Sous les regards croisés d’Euterpe et de Thalie. – Paris: L’Harmattan, 2023.

 

ПЕРЕКЛАДИ

 1. Дені де Ружмон. Відкритий лист до європейців (пер. з франц.). – у виданні: Дені де Ружмон. Європа у грі. Шанс Європи. – Львів, 1998. – С. 143-255.
 2. Дені де Ружмон. Любов і західна культура (пер. з франц.). – Львів: Літопис, 2000. – 300  c.
 3. Анн-Софі Брасм. Дихаю (пер. з франц.). – Львів: Кальварія, 2008. – 142 с.
 4. П’єр Ассулін. Портрет (пер. з франц.). – Харків: Фоліо, 2011. – 281 с.
 5. Жиль Делез, Фелікс Гватарі. Що таке філософія? (пер. з франц.). – Львів: Астролябія, 2016. – 272 с.
 6. Бернар Вербер. Танатонавти (пер. з франц.). – Львів: Terra Incognita, 2017. – 488 с.
 7. Бернар Вербер. Завтра будуть коти (пер. з франц.). – Львів: Теrra Incognita, 2018.
 8. Раймон Кено. З жінками по-доброму не можна (пер. з франц.). – Львів: Астролябія, 2019. – 202 с.
 9. Лоранс Плазне. Любов сама (пер. з франц.). – Львів: Астролябія, 2020. – 192 с.

 

ТЕЗИ

 1. Екстериторіальність у романі Мішеля Уельбека «Карта і територія»: можливості і потреба // Тези ХІ Міжнародних Чичерінських читань «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ століття». – Львів, 2019. – С. 81-82.
 2. Лотреамон «Пісні Мальдорора»: естетизація зла як приклад граничного досвіду // Тези звітної наукової конференції професорсько‑викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2019 рік на пошану доцента кафедри іноземних мов Сергія Омеляновича Гурського. – Львів, 2020. – С. 113-114.
 3. Автобіографічна топографія ранніх романів Франсуа Моріака // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі». – К., 2020. – С. 92-93.
 4. Міф про Кассандру: антична традиція та Лесина інтерпретація // Тези звітної наукової конференції професорсько‑викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2020 рік на пошану доктора філологічних наук, академіка Романа Семеновича Помірка. – Львів, 2021. – С. 179-180.
 5. Варецька С. О., Маценка С. П., Мельник Д. М., Тарасюк Я. П. Організація художнього простору у драматичній поемі «Кассандра» Лесі Українки // Тези ХІІ Міжнародних Чичерінських читань «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ століття». – Львів, 2021. – С. 29-31.
 6. Символ дерева у творчості Франсуа Моріака і Вільяма Батлера Єйтса // Тези Всеукраїнської наукової конференції «Традиції і сучасність романістики: 125 років кафедри французької філології». – Львів, 2023. – С. 122-128.
 7. Апокаліптичні мотиви в романі Бернара Вербера «Дзеркало Кассандри» // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2022 рік з нагоди 125-ліття кафедри французької філології. – Львів, 2023. – С. 169-172.

 

Біографія

Літературознавець, філолог-романіст, перекладач. У 1995 р. закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Французька мова та література» (диплом з відзнакою). 1995-1997 рр. – викладач-стажист, 1997-2001 рр. – аспірант, з 1999 р. – асистент, з 2014 р. – доцент кафедри світової літератури факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію «Поетика і проблематика ранньої романної творчості Франсуа Моріака». Перекладач низки творів франкомовних авторів.

Різне

ВИСТУПИ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ

 1. Звітна наукова конференція професорсько‑викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імена Івана Франка за 2019 рік на пошану доцента кафедри іноземних мов Сергія Омеляновича Гурського, 6-7 лютого 2020 р. Доповідь «Лотреамон «Пісні Мальдорора»: естетизація зла як приклад граничного досвіду».
 2. Міжнародна наукова конференція «Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі», 15-16 жовтня 2020 р., Київський лінгвістичний університет. Доповідь «Автобіографічна топографія ранніх романів Франсуа Моріака».
 3. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імена Івана Франка за 2020 рік на пошану доктора філологічних наук, академіка Романа Семеновича Помірка, 4-5 лютого 2021 р. Доповідь «Міф про Кассандру: антична традиція та Лесина інтерпретація».
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки)», 25-26 лютого 2021 р., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Доповідь (у співавторстві з Варецькою С. О., Маценкою С. П., Мельник Д. М.) «Душа її і слово не дається під ярмо»: «Кассандра» Лесі Українки крізь призму мовної, міфологічної, соціальної і філософської вини».
 5. Міжнародний науковий симпозіум «Леся Українка: особистість, нація, світ», 11-13 червня 2021 р., Волинський національний університет імені Лесі Українки. Доповідь (у співавторстві з Варецькою С. О., Маценкою С. П., Мельник Д. М.) «Кассандра – голоси: інсценування мовлення в «Кассандрі» Лесі Українки».
 6. V Міжнародна конференція «Au carrefour des sens», 30 вересня – 1 жовтня 2021 р., Львівський національний університет імені Івана Франка. Доповідь «L’expérience de la limite et la manifestation du sens: un voyage mythologique du sens dans «Cassandre» de Lesia Oukraїnka».
 7. ХІІ Міжнародні Чичерінські читання «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ століття», 28-29 жовтня 2021 р., Львівський національний університет імені Івана Франка. Доповідь (у співавторстві з Варецькою С. О., Маценкою С. П., Мельник Д. М.) «Організація художнього простору у драматичній поемі «Кассандра» Лесі Українки».
 8. Міжнародна наукова конференція «Wrocławska Ukrainistyka. Lingua – Litterae – Sermo», 18-19 листопада 2021 р. Доповідь (у співавторстві з Варецькою С. О., Маценкою С. П., Мельник Д. М.) «Феномен крику у драмі Лесі Українки «Кассандра».
 9. Міжнародний колоквіум Європейської Асоціації Франсуа Моріака «Airs et écritures», 24-25 червня 2022 р., м. Болонья, Музична консерваторія Джовані Батисти Мартіні. Доповідь «Mauriac et la musique».
 10. Міжнародна наукова конференція «Переломні епохи і кризові стани епох у проєкціях культури (літератури)», 29-30 вересня 2022 р., Київський лінгвістичний університет. Доповідь (у співавторстві з Варецькою С. О., Маценкою С. П.) «Оптика війни».
 11. Всеукраїнська (з міжнародною участю) наукова онлайн-конференція «Літературний процес: хаос, апокаліптика, біфуркація», 28 жовтня 2022 р., Київський національний університет імені Бориса Грінченка. Доповідь «Подолання апокаліптичного у романі Бернара Вербера «Дзеркало Кассандри».
 12. Всеукраїнська наукова конференція «Традиції і сучасність романістики: 125 років кафедри французької філології», 11-12 листопада 2022 р., Львівський національний університет імені Івана Франка. Доповідь «Символ дерева у творчості Франсуа Моріака та Вільяма Батлера Єйтса».
 13. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імена Івана Франка за 2022 рік з нагоди 125-ліття кафедри французької філології, 2-3 лютого 2023 р. Доповідь «Апокаліптичні мотиви в романі Бернара Вербера «Дзеркало Кассандри».
 14. Міжнародний колоквіум Європейської Асоціації Франсуа Моріака та Вищої Школи Лінгвістичних Медіаторів «Голоси текстів: література, фікція, інтерпретація, переклад», 14-16 квітня 2023 р., м. Перуджа (Італія). Доповідь «Les artistes ukrainiens d’aujourd’hui qui parlent de la guerre: témoigner et traduire l’insupportable en œuvre littéraire».
 15. ІV Міжнародна наукова онлайн-конференція «Слов’янські студії: європейський контекст», 29-30 травня 2023 р., Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Доповідь (у співавторстві з Варецькою С. О., Маценкою С. П.) «Снування світу в «Кассандрі» Лесі Українки: міфопоетичний аналіз»
 16. Міжнародна конференція «Iluzje w teatrze i poza teatrem. Performans intermedialny od renesansu do dziś», 13-14 вересня, 2023 р., м. Торунь (Польща). Доповідь (у співавторстві з Варецькою С. О., Маценкою С. П.). «Tkanie świata i kreowanie losów w «Kasandrze» Łesi Ukrainki / Weaving the world and creating fates in Lesia Ukrainka’s «Cassandra».
 17. ХІІІ Міжнародна наукова конференція «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ століття», 26-27 жовтня 2023 р., Львівський національний університет імені Івана Франка. Доповідь «Децентрована особистість у пошуках власного місця в романі Бернара Вербера «Дзеркало Кассандри».
 18. Звітна наукова конференція професорсько‑викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імена Івана Франка за 2023 рік на пошану доктора філологічних наук, професора Нонни Хомівни Копистянської, 1-2 лютого 2024 р. Доповідь «Криза людини крізь призму екокризи в романі Бернара Вербера «Дзеркало Кассандри».

 

Методичні матеріали

Розклад