Тарасюк Ярина Петрівна

Посада: доцент кафедри світової літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Електронна пошта: yaryna.tarasyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Сучасна французька література, французький театр, французький католицький роман, літературна герменевтика, феноменологічна критика.

Курси

Публікації

 1. Топологія конфлікту в ранньому романі Ф. Моріака “Місця за рангом” // Літературознавчі студії. Збірник наукових праць Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, вип. 7. – К., 2004. – С. 279-283.
 2. Конфлікт із самістю у романі Франсуа Моріака “Місця за рангом” // Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка, філологічна секція. Теорія літератури та порівняльне літературознавство, вип. 33, ч. 1. – Львів, 2004. – С.259-265.
 3. Феномен сексуальності у романі М. Уельбека “Платформа” // Питання літературознавства. Науковий збірник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, вип. 13(70). – Чернівці, 2005. – С. 161-168.
 4. Інтерпретація християнського міфу в романі Ф. Моріака “Місця за рангом” // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету “Від бароко до постмодернізму”, вип. 10. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 66-72.
 5. Текст як самоконституювання автора: феномен релігійності у романі Ф. Моріака “Місця за рангом” // Збірник наукових праць, серія “Проблеми світової літератури”, вип. 2. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – С. 129-136.
 6. Тарасюк Я. Феномен нульового твору (на прикладі раннього роману Ф. Моріака) // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Вип. 18. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – С. 271–277.
 7. Тарасюк Я. Конфлікт ідентичностей у ранній романній творчості Ф. Моріака // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Вип. 152. – Т. 164. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2011. – С. 122–125.
 8. Тарасюк Я. Інший–свій та Інший–чужий: онтологічний конфлікт статей у ранніх романах Ф. Моріака // Наукові записки Тернопільського національного педуніверситету ім. В. Гнатюка. – Вип. 35. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – С. 299–309.
 9. Тарасюк Я. Мотив смерті у романі Ф. Моріака «Плоть і кров» // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць. Серія іноземні мови. – Вип. 20 (Ч. 2). – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 167–175.
 10. Тарасюк Я. Музыкальные инкрустации ранних романов Ф. Мориака // Материалы международной заочной научно-практической конференции «Наука и искусство: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии». – Новосибирск: СибАК, 2013. – Ч. ІІ. – С. 151–158.
 11. Tarassiuk Y. Le phénomène du silence dans le roman de F. Mauriac «Préséances» // Le silence en littérature : de Mauriac à Houellebecque. Texte réunis par F. Hanus et N. Nazarova. – P. : L’Harmattan, 2013. – P. 33–43.
 12. Тарасюк Я. Символічний ландшафт ранніх романів Франсуа Моріака // Діалогічні обертони: наук. Збірник на пошану пам’яті проф. Н. Копистянської / Національна академія наук України, Інститут І. Франка. – Л., 2014. – С. 244–254.
 13. Тарасюк Я. Еволюція французького католицького роману та творчість Франсуа Моріака // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – Вип. 20. – К. : Інститут літератури, 2014. – С. 80–84.
 14. Тарасюк Я. Еволюція релігійної свідомості у ранніх романах Ф. Моріака // Сучасні літературознавчі студії: у просторі наукового пошуку В. І. Фесенко. – Вип. 11. – К.: КНЛУ, 2014. – С. 513–524.
 15. Tarassiuk Y. Le symbole de l’arbre chez F. Mauriac et chez W. B. Yeats // Bulletin de l’Association Européenne François Mauriac «Intervoix». – № 31. – Novembre 2014. – P. 3–7.
 16. Tarassiuk Y. La quête ou le refus d’identité dans les romans de F. Mauriac précédant «Le baiser au lépreux» // Ecriture et Identité. Texte réunis par F. Hanus et N. Nasarova. – P. : L’Harmattan, 2015.
 17. Тарасюк Я. Нульовий твір. Ранні романи Франсуа Моріака : монографія. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 224 с.
 18. Тарасюк Я. Феномен мовчання у романі Ф. Моріака «Місця за рангом» // Науковий збірник на пошану пам’яті Г. Рубанової «Пережиття». – Львів : Українська академія друкарства, 2016.

 

Переклади:

 1. Д. де Ружмон. Відкритий лист до європейців (пер. з франц.) – у виданні: Дені де Ружмон. Європа у грі. Шанс Європи. – Львів, 1998. – С. 143-255.
 2. Д. де Ружмон. Любов і західна культура (пер. з франц.). – Львів, 2001. – 300  c.
 3. Анн-Софі Брасм. Дихаю (пер. з франц.) – Львів: Кальварія, 2008. – 142 с.
 4. Ассулін П. Портрет (пер. з франц.). – Харків : Фоліо, 2011. – 281 с.
 5. Дельоз Ж., Ґватарі Ф. Що таке філософія? – Львів : Астролябія, 2016. – 272 с.
 6. Вербер Б. Танатонавти (пер. з франц.) – Львів : Terra Incognita, 2017. – 488 с.
 7. Вербер Б. Завтра будуть коти (пер. з франц.) – Львів : Теrra Incognita, 2018.
 8. Кено Р. З жінками по-доброму не можна (пер. з франц.) – Львів : Астролябія, 2019. – 202 с.

Біографія

Літературознавець, філолог-романіст, перекладач. 1995 р. закінчила Львівський національний університет ім. І. Франка за спеціальністю “Французька мова та література”. 1995-1997 рр. – викладач-стажист, 1997-2001 рр. – аспірантка, з 1999 р. –  асистент кафедри світової літератури Львівського національного університету ім. І. Франка. У червні 2013 р. захистила кандидатську дисертацію “Поетика і проблематика ранньої романної творчості Франсуа Моріака”. Перекладач низки творів франкомовних авторів. Доцент кафедри світової літератури.

Методичні матеріали

Розклад