Тарасюк Ярина Петрівна

Посада: доцент кафедри світової літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Наукові інтереси

сучасна французька література, французький театр, французький католицький роман, літературна герменевтика, феноменологічна критика

Курси

Публікації

 1. Топологія конфлікту в ранньому романі Ф. Моріака “Місця за рангом” // Літературознавчі студії. Збірник наукових праць Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, вип. 7. – К., 2004. – С. 279-283.
 2. Конфлікт із самістю у романі Франсуа Моріака “Місця за рангом” // Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка, філологічна секція. Теорія літератури та порівняльне літературознавство, вип. 33, ч. 1. – Львів, 2004. – С.259-265.
 3. Феномен сексуальності у романі М. Уельбека “Платформа” // Питання літературознавства. Науковий збірник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, вип. 13(70). – Чернівці, 2005. – С. 161-168.
 4. Інтерпретація християнського міфу в романі Ф. Моріака “Місця за рангом” // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету “Від бароко до постмодернізму”, вип. 10. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 66-72.
 5. Текст як самоконституювання автора: феномен релігійності у романі Ф. Моріака “Місця за рангом” // Збірник наукових праць, серія “Проблеми світової літератури”, вип. 2. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – С. 129-136.
 6. Тарасюк Я. Феномен нульового твору (на прикладі раннього роману Ф. Моріака) // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Вип. 18. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – С. 271–277.
 7. Тарасюк Я. Конфлікт ідентичностей у ранній романній творчості Ф. Моріака // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Вип. 152. – Т. 164. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2011. – С. 122–125.
 8. Тарасюк Я. Інший–свій та Інший–чужий: онтологічний конфлікт статей у ранніх романах Ф. Моріака // Наукові записки Тернопільського національного педуніверситету ім. В. Гнатюка. – Вип. 35. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – С. 299–309.
 9. Тарасюк Я. Мотив смерті у романі Ф. Моріака «Плоть і кров» // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць. Серія іноземні мови. – Вип. 20 (Ч. 2). – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 167–175.
 10. Тарасюк Я. Музыкальные инкрустации ранних романов Ф. Мориака // Материалы международной заочной научно-практической конференции «Наука и искусство: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии». – Новосибирск: СибАК, 2013. – Ч. ІІ. – С. 151–158.
 11. Tarassiuk Y. Le phénomène du silence dans le roman de F. Mauriac «Préséances» // Le silence en littérature : de Mauriac à Houellebecque. Texte réunis par F. Hanus et N. Nazarova. – P. : L’Harmattan, 2013. – P. 33–43.

 

Переклади:

 1. Д. де Ружмон. Відкритий лист до європейців (пер. з франц.) – у виданні: Дені де Ружмон. Європа у грі. Шанс Європи. – Львів, 1998. – С. 143-255.
 2. Д. де Ружмон. Любов і західна культура (пер. з франц.). – Львів, 2001. – 300  c.
 3. Анн-Софі Брасм. Дихаю (пер. з франц.) – Львів: Кальварія, 2008. – 142 с.
 4. Ассулін П. Портрет (пер. з франц.). – Харків : Фоліо, 2011. – 281 с.

Біографія

Літературознавець, філолог-романіст, перекладач. 1995 р. закінчила Львівський національний університет ім. І. Франка за спеціальністю “Французька мова та література”. 1995-1997 рр. – викладач-стажист, 1997-2001 рр. – аспірантка, з 1999 р. –  асистент кафедри світової літератури Львівського національного університету ім. І. Франка, читає курси історії античної літератури, історії світової літератури Середніх віків, Відродження та ХVІІ ст., латиноамериканської літератури ХІХ-ХХ ст. У червні 2013 року захистила кандидатську дисертацію “Поетика і проблематика ранньої романної творчості Франсуа Моріака”. Перекладач низки творів франкомовних авторів.

Розклад