Історія світової літератури (програма введена в дію з 01.09.2021 р.)

Тип: Нормативний

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Залік
22Іспит
32Залік
42Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
124доцент Варецька С. О.Інм11, Інп11, Інп12, Інп13, Інп14, Інп15, Інп16
124доцент Тарасюк Я. П.Іна11, Іна12, Іна13, Іна14, Іна15, Іна16, Інн11, Інф11, Іні11
224доцент Варецька С. О.Інм11, Інп15, Інп16
224доцент Кравець Я. І.Інп11, Інп12, Інп13, Інп14
224доцент Тарасюк Я. П.Іна11, Іна12, Іна13, Іна14, Іна15, Іна16, Інн11, Інф11, Іні11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
18Інм11доцент Варецька С. О.
Інп11доцент Варецька С. О.
Інп12доцент Варецька С. О.
Інп13доцент Варецька С. О.
Інп14доцент Варецька С. О.
Інп15доцент Варецька С. О.
Інп16доцент Варецька С. О.
18Іна11доцент Тарасюк Я. П.
Іна12доцент Тарасюк Я. П.
Іна13доцент Тарасюк Я. П.
Іна14доцент Тарасюк Я. П.
Іна15доцент Тарасюк Я. П.
Іна16доцент Тарасюк Я. П.
Інн11доцент Тарасюк Я. П.
Інф11доцент Тарасюк Я. П.
Іні11доцент Тарасюк Я. П.
224Інм11доцент Варецька С. О.
Інп15доцент Варецька С. О.
Інп16доцент Варецька С. О.
224Інп11доцент Кравець Я. І.
Інп12доцент Кравець Я. І.
Інп13доцент Кравець Я. І.
Інп14доцент Кравець Я. І.
224Іна11доцент Тарасюк Я. П.
Іна12доцент Тарасюк Я. П.
Іна13доцент Тарасюк Я. П.
Іна14доцент Тарасюк Я. П.
Іна15доцент Тарасюк Я. П.
Іна16доцент Тарасюк Я. П.
Інн11доцент Тарасюк Я. П.
Інф11доцент Тарасюк Я. П.
Іні11доцент Тарасюк Я. П.

Опис курсу

Загальний курс «Історія світової літератури» охоплює світовий літературний процес від Античності до кінця ХХ століття і складається з чотирьох розділів: література Античності, література Середніх віків, доби Відродження і ХVІІ століття, література XVIII – ХІХ століть, література ХХ століття.

У результаті вивчення курсу
СТУДЕНТ ПОВИНЕН ЗНАТИ:
 періодизацію світового літературного процесу;
 основні тенденції та особливості розвитку національних літератур у кожну соціокультурну епоху;
 провідні літературні напрями і жанри кожної літературної доби;
 основні твори найбільш видатних письменників та їхнє значення для світової літератури;
 найбільш відомі та вагомі наукові праці, монографії і статті, вітчизняних і зарубіжних дослідників літератури.

СТУДЕНТ ПОВИНЕН УМІТИ:
 пояснити поняття “література Середньовіччя”, “література Відродження”, “Просвітництво” і т.п.;
 називати хронологічні межі культурних епох і визначати основні особливості літературного розвитку національних літератур;
 визначати зміст понять “класицизм”, “сентименталізм”, “романтизм”, “реалізм”, “модернізм” та інших і характеризувати відповідні літературні напрями;
 знати основні положення їхніх маніфестів;
 визначати філософську основу та естетичні погляди видатних письменників;
 характеризувати окремі твори літератури стосовно використання традиції, новаторства відповідно до культурної доби їхнього створення;
 визначати жанр і художні особливості твору літератури;
 простежити зв’язок з творами інших видів мистецтва;
 назвати вітчизняних та зарубіжних дослідників та їх праці з історії світової літератури різних періодів.

Рекомендована література

Рекомендовану літературу подано в тексті навчальної програми та силабусів курсу “Історія світової літератури”.

Матеріали

Навчальна програма курсу “Історія світової літератури” (філософський факультет)

Питання до іспиту з історії світової літератури для студентів 1 курсу денного відділу факультету іноземних мов на 2-й семестр 2021-2022 н.р.

Питання до іспиту з історії світової літератури XVIII-ХІХ ст. для студентів 1 курсу денного відділу факультету іноземних мов на 2-й семестр 2021-2022 н.р. (викладач – доц. Тарасюк Я. П.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус курсу "Історія світової літератури" (1-й семестр) (лектор - доц. Варецька С. О.)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу "Історія світової літератури" (1-й семестр) (лектор - доц. Тарасюк Я. П.)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу "Історія світової літератури" (2-й семестр) (лектор - доц. Варецька С. О.)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу "Історія світової літератури" (2-й семестр) (лектор - доц. Тарасюк Я. П.)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу "Історія світової літератури" (1-й семестр, філософський факультет) (лектор - доц. Тарасюк Я. П.)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу "Історія світової літератури" (2 семестр) (лектор - доц. Кравець Я. І.)

Завантажити силабус