Історія світової літератури

Тип: Нормативний

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Залік
22Залік
32Залік
42Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
146Іна11, Іна12, Іна13, Іна14, Іна15, Іна16, Іні11, Інк11, Інм11, Інн11, Інп11, Інп12, Інф11
246Іна11, Іна12, Іна13, Іна14, Іна15, Іна16, Іні11, Інк11, Інм11, Інн11, Інп11, Інп12, Інф11
346Іна21, Іна22, Іна23, Іна24, Іна25, Іна26, Іні21, Інк21, Інм21, Інн21, Інн22, Інп21, Інп22, Інф21
446Іна21, Іна22, Іна23, Іна24, Іна25, Іна26, Іні21, Інк21, Інм21, Інн21, Інн22, Інп21, Інп22, Інф21

Опис курсу

Загальний курс «Історія світової літератури» охоплює світовий літературний
процес від Античності до кінця ХХ століття і складається з чотирьох розділів:
література Античності (Розділ І), література Середніх віків, доби
Відродження і ХVІІ століття (Розділ ІІ), література XVIII – ХІХ століть
(Розділ ІІІ), література ХХ століття (Розділ IV).
У результаті вивчення курсу
СТУДЕНТ ПОВИНЕН ЗНАТИ:
 періодизацію світового літературного процесу;
 основні тенденції та особливості розвитку національних літератур у кожну
соціокультурну епоху;
 провідні літературні напрями і жанри кожної літературної доби;
 основні твори найбільш видатних письменників та їхнє значення для світової
літератури;
 найбільш відомі та вагомі наукові праці, монографії і статті, вітчизняних і
зарубіжних дослідників літератури.
СТУДЕНТ ПОВИНЕН УМІТИ:
 пояснити поняття “література Середньовіччя”, “література Відродження”,
“Просвітництво” і т.п.;
 називати хронологічні межі культурних епох і визначати основні
особливості літературного розвитку національних літератур;
 визначати зміст понять “класицизм”, “сентименталізм”, “романтизм”,
“реалізм”, “модернізм” та інших і характеризувати відповідні літературні
напрями;
 знати основні положення їхніх маніфестів;
 визначати філософську основу та естетичні погляди видатних письменників;
 характеризувати окремі твори літератури стосовно використання традиції,
новаторства відповідно до культурної доби їхнього створення;
 визначати жанр і художні особливості твору літератури;
 простежити зв’язок з творами інших видів мистецтва;
 назвати вітчизняних та зарубіжних дослідників та їх праці з історії світової
літератури різних періодів.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус