Історія світової літератури 1 курс

Тип: Нормативний

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Залік
22Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
124доцент Варецька С. О.Інп11, Інп12, Інп13, Інп14
124доцент Кравець Я. І.Інп15, Інп16, Інм11
124доцент Тарасюк Я. П.Іна11, Іна12, Іна13, Іна14, Іна15, Іна16, Іна17, Інн11, Інф11, Іні11
224доцент Варецька С. О.Інп11, Інп12, Інп13, Інп14
224доцент Кравець Я. І.Інп15, Інп16, Інм11
224доцент Тарасюк Я. П.Іна11, Іна12, Іна13, Іна14, Іна15, Іна16, Іна17, Інн11, Інф11, Іні11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
18Інп11доцент Варецька С. О.
Інп12доцент Варецька С. О.
Інп13доцент Варецька С. О.
Інп14доцент Варецька С. О.
18Іна15доцент Кравець Я. І.
Іна16доцент Кравець Я. І.
Інм11доцент Кравець Я. І.
18Іна11доцент Тарасюк Я. П.
Іна12доцент Тарасюк Я. П.
Іна13доцент Тарасюк Я. П.
Іна14доцент Тарасюк Я. П.
Іна15доцент Тарасюк Я. П.
Іна16доцент Тарасюк Я. П.
Іна17доцент Тарасюк Я. П.
Інн11доцент Тарасюк Я. П.
Інф11доцент Тарасюк Я. П.
Іні11доцент Тарасюк Я. П.
28Інп11доцент Варецька С. О.
Інп12доцент Варецька С. О.
Інп13доцент Варецька С. О.
Інп14доцент Варецька С. О.
28Іна15доцент Кравець Я. І.
Іна16доцент Кравець Я. І.
Інм11доцент Кравець Я. І.
28Іна11доцент Тарасюк Я. П.
Іна12доцент Тарасюк Я. П.
Іна13доцент Тарасюк Я. П.
Іна14доцент Тарасюк Я. П.
Іна15доцент Тарасюк Я. П.
Іна16доцент Тарасюк Я. П.
Іна17доцент Тарасюк Я. П.
Інн11доцент Тарасюк Я. П.
Інф11доцент Тарасюк Я. П.
Іні11доцент Тарасюк Я. П.

Опис курсу

Загальний курс «Історія світової літератури» охоплює світовий літературний процес від Античності до кінця ХХ століття і складається з чотирьох розділів: література Античності, література Середніх віків, доби Відродження і ХVІІ століття, література XVIII – ХІХ століть, література ХХ століття.

У результаті вивчення курсу

Студент повинен знати:
 періодизацію світового літературного процесу;
 основні тенденції та особливості розвитку національних літератур у кожну соціокультурну епоху;
 провідні літературні напрями і жанри кожної літературної доби;
 основні твори найбільш видатних письменників та їхнє значення для світової літератури;
 найбільш відомі та вагомі наукові праці, монографії і статті вітчизняних і зарубіжних дослідників літератури.

Студент повинен уміти:
 пояснити поняття “література Середньовіччя”, “література Відродження”, “Просвітництво” і т.п.;
 називати хронологічні межі культурних епох і визначати основні особливості літературного розвитку національних літератур;
 визначати зміст понять “класицизм”, “сентименталізм”, “романтизм”, “реалізм”, “модернізм” та інших і характеризувати відповідні літературні напрями;
 знати основні положення їхніх маніфестів;
 визначати філософську основу та естетичні погляди видатних письменників;
 характеризувати окремі твори літератури стосовно використання традиції, новаторства відповідно до культурної доби їхнього створення;
 визначати жанр і художні особливості твору літератури;
 простежити зв’язок із творами інших видів мистецтва;
 назвати вітчизняних та зарубіжних дослідників та їхні праці з історії світової літератури різних періодів.

 

Рекомендована література

Рекомендовану літературу подано в тексті навчальної програми та силабусів курсу “Історія світової літератури”.

Матеріали

Навчальна програма курсу “Історія світової літератури” для 1-го курсу філософського факультету, спеціальність “Культурологія” (лектор – доц. Тарасюк Я. П.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус курсу "Історія світової літератури" (1-й семестр) (денне навчання) (лектор - доц. Варецька С. О.)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу "Історія світової літератури" (1-й семестр) (лектор - доц. Кравець Я. І.)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу "Історія світової літератури" (1-й семестр) (лектор - доц. Тарасюк Я. П.)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу "Історія світової літератури" (1-й семестр, філософський ф-т) (лектор - доц. Тарасюк Я. П.)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу "Історія світової літератури" (1-й семестр) (заочне навчання) (лектор - доц. Варецька С. О.)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу "Історія світової літератури" (2-й семестр) (лектор - доц. Кравець Я. І.)

Завантажити силабус