Історія світової літератури

Тип: Нормативний

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Залік
22Залік
32Залік
42Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1
2
332доцент Кушнір І. Б.Іна24, Іна25
432доцент Кушнір І. Б.Іна24, Іна25

Опис курсу

Загальний курс «Історія світової літератури» охоплює світовий літературний процес від Античності до кінця ХХ століття і складається з чотирьох розділів: література Античності, література Середніх віків, доби Відродження і ХVІІ століття, література XVIII – ХІХ століть, література ХХ століття.

У результаті вивчення курсу
СТУДЕНТ ПОВИНЕН ЗНАТИ:
 періодизацію світового літературного процесу;
 основні тенденції та особливості розвитку національних літератур у кожну
соціокультурну епоху;
 провідні літературні напрями і жанри кожної літературної доби;
 основні твори найбільш видатних письменників та їхнє значення для світової
літератури;
 найбільш відомі та вагомі наукові праці, монографії і статті, вітчизняних і
зарубіжних дослідників літератури.

СТУДЕНТ ПОВИНЕН УМІТИ:
 пояснити поняття “література Середньовіччя”, “література Відродження”,
“Просвітництво” і т.п.;
 називати хронологічні межі культурних епох і визначати основні
особливості літературного розвитку національних літератур;
 визначати зміст понять “класицизм”, “сентименталізм”, “романтизм”,
“реалізм”, “модернізм” та інших і характеризувати відповідні літературні
напрями;
 знати основні положення їхніх маніфестів;
 визначати філософську основу та естетичні погляди видатних письменників;
 характеризувати окремі твори літератури стосовно використання традиції,
новаторства відповідно до культурної доби їхнього створення;
 визначати жанр і художні особливості твору літератури;
 простежити зв’язок з творами інших видів мистецтва;
 назвати вітчизняних та зарубіжних дослідників та їх праці з історії світової
літератури різних періодів.

Матеріали

Робоча програма курсу “Історія світової літератури”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус