Семінар: Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей

Наукові керівники Микитенко Н. О., проф. кафедри іноземних мов для природничих факультетів, доктор педагогічних наук;
Рубель Н. В., доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів, кандидат педагогічних наук.
Cекретар Кудринська Х. В., асист. кафедри іноземних мов для природничих факультетів
Історія Інтеграція України у світовий освітній простір зумовили значне зацікавлення викладачів кафедри у впровадженні нових підходів до викладання іноземних мов для студентів природничих факультетів. Методичний семінар дозволяє викладачам кафедри активізувати свою наукову та навчально-методичну роботу у цьому напрямку
Тематика · Іншомовна професійна підготовка майбутніх фахівців природничих спеціальностей. Підготовка майбутніх фахівців природничих спеціальностей до професійного спілкування в іншомовному середовищі. Форми і методи підготовки.
· Шляхи впровадження нової концепції навчання іноземних мов.  Проблеми і перспективи.
· Особливості укладання та адаптації навчально-методичного забезпечення процесу навчання іноземних мов: навчальні, робочі програми; методичні рекомендації, підручники, посібники. Відбір текстового матеріалу.
· Форми контролю рівня володіння іноземною мовою. Тести. Види тестів. Вимоги до укладання. Вимоги до заліків та іспитів з іноземної мови.
· Теоретичні аспекти іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців природничих спеціальностей.
· Комунікативний підхід і особливості його застосування у процесі іншомовної професійної підготовки.
· Розвиток продуктивних мовленнєвих умінь (письма і говоріння) студентів природничих факультетів у процесі іншомовної підготовки. Організація процесу запам’ятовування нового навчального матеріалу у процесі іншомовної підготовки.
· Розвиток рецептивних мовленнєвих умінь (читання і слухання) студентів природничих факультетів у процесі іншомовної підготовки.
· Самостійна робота. Форми та методи самостійної роботи, які застосовуються у процесі іншомовної підготовки майбутніх фахівців природничих спеціальностей.
· Вимоги до державного іспиту з іноземної мови. Види завдань, критерії і показники оцінювання.
Адреса Кафедра іноземних мов для природничих факультетів.
Дорошенка 41, Львів 79005
Тел.: (+38 032) 2394454.
e-mail: kf_inmovpr@franko.Lviv.ua