Семінар: Науковий семінар кафедри французької філології

Науковий керівник ПІСКОЗУБ З. Ф., в.о.завідувача кафедри французької філології, к.ф.н., доцент
Cекретар доц. ЛЕСЬКО Х. С.
Історія З 1980 року на кафедрі діяв семінар  «Порівняльно-історичне та сучасне романське мовознавство: лексика, семантика, текст» під керівництвом професора Помірка Р.С.

У перші роки його діяльності доповіді відображали результати досліджень проблем  французької та іспанської мов, розглянутих в синхронії та діахронії. З початку 1990 р. семінар розширив тематику, оскільки італійська мова стала теж об’єктом досліджень.(захищено кандидатську дисертацію Стрілець Н. Я. «Семантичні фразеологізми в іспанській, французькій і італійській мовах.»).

З 2020 року науковий семінар  отримує новий напрям розвитку, прямуючи до когнітивних  студій. Тема семінару: «Романістика: антропоцентричний та когнітивний аспекти досліджень».

Тематика Пріоритетні напрями дослідження:

  • Філософія мови
  • Лінгвопрагматика
  • Лінгвостилістика
  • Семантико- прагматична багатовимірність текстів художної літератури
  • Комунікативний потенціал  лексичних одиниць та граматико-синтаксичних структур.

Результатами досліджень діляться як досвідчені викладачі, так і молоді науковці.
На семінар запрошуються вчені з інших ЗВО України, а також іноземні лектори: зокрема, з Вроцлавського університету (в рамках міжуніверситетської угоди), а також університету Сорбонни (Франція).
Засідання відбуваються 1-2 рази в місяць.

Адреса Кафедра французької філології
Університетська 1/430, Львів 79005
Тел.:(+38 032) 239 47 37
e-mail: fp.dep.lingua@lnu.edu.ua