Друга іноземна мова (іспанська, 4 курс, англо-український переклад)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Немає
83Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
764Інп41Лисюк  В. В.
Інп42Лисюк  С. В.
Інп43Сайфутдінова О. Ю.
Інп44Шмотолоха  І. Ю.
840Інп41Лисюк  В. В.
Інп42Лисюк  С. В.
Інп43Сайфутдінова О. Ю.
Інп44Шмотолоха  І. Ю.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Друга іноземна мова (іспанська)» є: розвинути як мовну, так і мовленнєву компетенцію студента на основі побутової тематики (типових повсякденних ситуацій), так і країнознавчих (суспільно-політичних, економічних та тем стосовно культурного життя країни, мову якої вивчають), уміння практично використовувати реальну “живу” мову, що вимагає від них співвіднесення мовних одиниць з їхніми комунікативними функціями, тобто здатності адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування; поглибити знання з фонетичної компетенції студентів, що включає в себе фонетично-корективний курс, де студенти засвоюють особливості іспанської вокалічної і консонантної систем, шліфують артикуляцію іспанських звуків, вивчають і реалізують правила словесного і логічного наголосу, інтонаційне оформлення різнотипних іспанських простих і складних речень, виконують фонетичні лабораторні роботи, спрямовані на розвиток і вдосконалення іспанської нормативної вимови, аудитивних умінь, читання і правильного письма.

Цілі курсу: сформувати мовленнєву компетенцію студентів на основі розвитку чотирьох головних видів комунікативних умінь: уміння говорити та сприймати мову на слух, читання, письма; сформувати основи правильної вимови, а також головні інтонаційні моделі на базі навчальних аудіо- та відеокурсів; розвинути у студентів граматичні навики, необхідні для аудіювання, мовлення, читання і письма, ознайомлення з основними морфологічними і синтаксичними категоріями, які складають лінгвальну сутність граматики сучасної іспанської мови і поступово навчити парадигми окремих частин мови, граматичну будову основних типів складних речень.

У результаті вивчення курсу студент повинен
знати: особливості іспанської вокалічної і консонантної систем; правила словесного і логічного наголосу; інтонаційне оформлення різнотипних іспанських простих і складних речень; заплановані для цього курсу граматичні та лексичні теми;
вміти: практично використовувати реальну “живу” мову; набути навики праці з різними типами словників; робити морфологічно-синтаксичний аналіз речень у межах пройденого граматичного матеріалу; дотримуватись правил орфографії у написанні слів; адекватно реагувати в певній комунікативнй ситуації, дотримуючись параметрів комунікативної відповідності та мовної правильності; описувати події, висловлювати свою думку, передавати інформацію у непрямій мові; вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. Nuevo Avance. Curso de español. Nivel intermedio. – Madrid: SGEL, 2017.-248 p
 2. Francisca Castro. Uso de la gramática española. Nivel intermedio – Madrid: EDELSA, 2006. – 163 p.
 3. María Pilar Hernández Mercedes. Tiempo para practicar el Indicativo y el Subjuntivo. – Madrid: EDELSA, 2006. – 168 p.
 4. Граматика іспанської мови у вправах = Gramática española en ejercicios : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – 4-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 408 с.
 5. Осєчко Світлана. Іспанська граматика у вправах. Середній рівень = Gramática española en ejercicios. Nivel intermedio : навч. посібник /  Світлана Осєчко, Оксана Кушнір, Ігор Цимбалістий. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – 228 с.
 6. Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга Маєвська, Світлана Осєчко. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 172 с.
 7. Цимбалістий Ігор. Підготовка до ЗНО для вступу в магістратуру. Іспанська мова = Preparación al examen de selectividad para los estudios de Máster. Lengua española : навч. посібник /  Ігор Цимбалістий, Оксана Кушнір, Світлана Осєчко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 216 с.
 8. Marta Baralo, Marta Genís, Mª Eugenia Santana En vocabulario В1. 1.800 раlabras y expresiones útiles. – España: Grupo Anaya, S.A., 2008.
 9. M.García-Viñó Sánchez. Preparación al Diploma de Español, Nivel B1.

Додаткова література:

 1. Álvarez Merlo R, Núñez Cabezas E. А. Practicas de lengua española. Nivel medio y superior. – Málaga: VG Ediciones, 2002.
 2. Alzugaray P., Barrios Mª José, Hernández C. Preparación Diploma de Español. Nivel Intermedio B2. – Madrid: Edelsa, 2008.
 3. Busquets L., Bonzi L. Ejercicios gramaticales de español. Nivel medio y superior. – Madrid: Verbum, 2004.
 4. Busquets L., Bonzi L. Curso intensivo de español para extranjeros. – Madrid: Verbum, 2000.
 5. Cano Ginés A., Díez de Frías P., Estébanez Villacorta C., Garrido Ruiz de los Paños A. Competencia gramatical en USO. Ejercicios de gramática: forma y uso (B2). – Madrid: Edelsa, 2008.

Інтернет-джерела:

 1. http://www.cervantes.es/default.htm
 2. https://www.holaquetal.com/es_ES/web/hqt/spanish-materials
 3. http://www.auladiez.com/ejercicios/index.html
 4. http://www.aprenderespanol.org/
 5. http://www.redmolinos.com/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус