Друга іноземна мова (німецька) для студентів спеціальності “Економіка” (рівні А1-А2)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Залік
44Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
380доцент Левицька  Л. Я., Кохан  Р. А.
464доцент Левицька  Л. Я., Кохан  Р. А.

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів німецькомовної комунікативної компетентності на рівні, що відповідає А1/А2 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Студенти оволодіють знаннями про систему німецької мови, особливості функціонування  мовних конструкцій, моделей та структур в обсязі, передбаченому програмою курсу, зокрема про фонетичну систему німецької мови, правила читання та правопису, структуру основних типів речення (розповідних, підрядних); засвоять граматичний матеріал у межах тем: особові та присвійні займенники, відмінювання іменників, прийменники часу та місця, сполучники сурядності, часові форми дієслова активного стану, наказовий спосіб дієслів, модальні та зворотні дієслова, вказівні займенники та числівники, словотворення; ознайомляться з базовими правилами етикету лінгвокультури носіїв німецької мови, нормами їх мовленнєвої поведінки.  

Завдання курсу передбачають розвиток у студентів рецептивних та продуктивних комунікативних умінь і навичок, зокрема: читання (читати і розуміти автентичні тексти з підручників та посібників, адаптованої літератури, оголошень, плакатів та каталогів), аудіювання (сприймати на слух і розуміти зміст навчального аудіо- чи відеозапису нижче середнього рівня складності сприйняття; виокремлювати ключові деталі інформації і успішно виконувати завдання на розуміння прослуханого), письма (писати прості короткі записки, повідомлення, розповіді, короткі прості листи особистого характеру, мейли, листівки, заповнювати анкети, дотримуючись формату письмового висловлювання), усного мовлення (спілкуватися в простих типових ситуаціях, що вимагають безпосереднього обміну інформацією в межах знайомих тем і видів діяльності, підтримувати коротку розмову на побутові теми). Курс охоплює такі теми: «Знайомство», «Сім’я та друзі», «Мій дім», «Моє навчання», «Дозвілля і розваги», «Їжа», «Мій робочий день», «Спорт». 

Робоча програма (PDF)

Рекомендована література

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ:

 1. Кудіна О., Феклістова Т. Німецька мова для початківців: навч. посіб. для студ. вищих. навч. закладів. – Вінниця : Нова книга, 2018. – 520 с.
 2. Тагиль И. П. Грамматика немецкого языка в упражнениях. – СПб. : КАРО, 2004.
 3. Billina A., Marlen L., Tесhmer B. M. Deutsch üben. Wortsсhatz & Grammatik A1. – Ismaning : Hueber. – 115 S.
 4. Braucek B., Castell A. Basisgrammatik. DaF A1-B1. – Ismaning : Hueber, 2018. – 344 S.
 5. Buscha A., Szita S. Begegnungen. Sprachniveau A1+ Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch für Deutsch als Fremdsprache. Schubert-Verlag Leipzig, 2006. – 237 S.
 6. Buscha A., Szita S. Begegnungen. Sprachniveau A2+ Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch für Deutsch als Fremdsprache. Schubert-Verlag Leipzig, 2009. – 269 S.
 7. Buscha A., Szita S. Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache. – Schubert-Verlag Leipzig, 2010. – 186 S.
 8. Dinsel S., Geiger S. Großes Übungsbuch Deutsch : Grammatik. – Ismaning : Hueber, 2015. – S. 79-81.
 9. Frederik J. Grammatik aktiv. Üben – Hören – Sprechen. Cornelsen, 2013. – 256 S.
 10. Gottstein-Schramm B., Kalender S. [u.a.] Schritte Übungsgrammatik. Niveau A1-B1. – Ismaning : Hueber, 2010. – S. 70-71.
 11. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig- Berlin- MünchenWien-Zürich-New York : Langenscheidt, 2005.

ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА:

 1. Krenn W., Puchta H. Motive Kompaktkurs DaF. Arbeitsbuch. – Ismaning : Hueber, – 242 S.
 2. Krenn W., Puchta H. Motive Kompaktkurs DaF. Kursbuch. – Ismaning : Hueber, – 244 S.
 3. Mittler A., Fitz-Lauterbach A. DaF kompakt A1-B1. Grammatik. Ernst Klett Sprachen : Stuttgart, 2012. – 88 S.
 4. Reimann M., Dinsel S. Großer Lernwortschatz Deutsch als Fremdsprache : Hueber, 2010.
 5. Reimann M., Niebisch D. u.a. Schritte 1 international neu. Kursbuch und Arbeitsbuch. – Ismaning : Hueber, 2016. – 208 S.
 6. Reimann M., Niebisch D. u.a. Schritte 2 international neu. Kursbuch und Arbeitsbuch. – Ismaning : Hueber, 2016. – 212 S.
 7. Sander I., Braun B., Doubek M., Fügert N., Vitale R. DaF kompakt A1-B1. Kursbuch. Ernst Klett Sprachen : Stuttgart, 2011. – 255 S.
 8. Sander I., Braun B., Doubek M., Fügert N., Vitale R. DaF kompakt A1-B1. Übungsbuch. Ernst Klett Sprachen : Stuttgart, 2011. – 296 S.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус