Друга іноземна мова (німецька) для студентів спеціальності “Економіка” (рівень В1)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік
64Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
564доцент Левицька  Л. Я., Кохан  Р. А.
Тимчишин Л. C.
664доцент Левицька  Л. Я., Кохан  Р. А.
Тимчишин Л. C.

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів німецькомовної комунікативної компетентності на рівні, що відповідає В1 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Студенти оволодіють знаннями про систему німецької мови, особливості функціонування  мовних конструкцій, моделей та структур в обсязі, передбаченому програмою курсу, зокрема про основні синтаксичні структури; засвоять граматичний матеріал у межах тем: частини мови, утворення множини іменників, вживання артикля, відмінювання прикметників, ступені порівняння прикметників та прислівників, особливості вживання особових займенників, вживання часових форм дієслова активного та пасивного стану, підрядні речення часу та умови, парні сполучники; ознайомляться з національними та соціокультурними особливостями країн, мова яких вивчається. 

Завдання курсу передбачають розвиток у студентів рецептивних та продуктивних комунікативних умінь і навичок, зокрема: читання (розуміти автентичні тексти рівня складності, що визначається як нижчий середнього з підручників та посібників, спеціалізованих та популярних періодичних видань, Інтернет джерел), аудіювання (розуміти близько 70 % змісту усного висловлювання носія мови по телефону чи у процесі безпосереднього особистого спілкування; виокремлювати ключові деталі інформації, що сприймається з навчальних аудіо- чи відеозаписів), письма (писати короткі приватні листи, мейли, дискурсивні та аргументативні есе, автобіографії, вживаючи вивчені мовні і граматичні структури, логічно і зв’язно викладаючи думки, дотримуючись формату письмового висловлювання), усного мовлення (просто і зв’язно висловлюватися на знайомі теми, дотримуючись правил етикету лінгвокультури носіїв мови, норм їх мовленнєвої поведінки; описувати досвід, події, наводити стислі пояснення і докази щодо точок зору та планів; вирішувати з допомогою іноземної мови більшість питань під час перебування або подорожі у країні, мова якої вивчається). Курс охоплює такі теми: «Життя студента», «Місто. В чужому місті», «Мода і одяг», «Покупки. В магазині», «Дозвілля і спорт», «Здоров’я», «Професія і практика». 

Робоча програма (PDF) 

Рекомендована література

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ:

 1. Бочко Г., Кудіна О. З німецькою мовою по світу. Українсько-німецький розмовник. – Київ: Видавничий центр «Просвіта», 2001.
 2. Кудіна О., Феклістова Т. Німецька мова для початківців: навч. посіб. для студ. вищих. навч. закладів. – Вінниця : Нова книга, 2018. – 520 с.
 3. Смолій М.С. Німецька мова. Граматичний довідник. – Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2004.
 4. Тагиль И. П. Грамматика немецкого языка в упражнениях. – СПб. : КАРО, 2004.
 5. Braucek B., Castell A. Basisgrammatik. DaF A1-B1. – Ismaning : Hueber, 2018. – 344 S.
 6. Buscha A., Szita S. Begegnungen. Sprachniveau B1+ Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch für Deutsch als Fremdsprache. Schubert-Verlag Leipzig, 2013. – 268 S.
 7. Buscha A., Szita S. Spektrum Deutsch B1+: Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch für Deutsch als Fremdsprache. – Schubert-Verlag Leipzig, 2018. – 288 S.
 8. Buscha A., Szita S. Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache. – Schubert-Verlag Leipzig, 2010. – 186 S.
 9. Dinsel S., Geiger S. Großes Übungsbuch Deutsch : Grammatik. – Ismaning : Hueber, 2015. – S. 79-81.
 10. Gottstein-Schramm B., Kalender S. [u.a.] Schritte Übungsgrammatik. Niveau A1-B1. – Ismaning : Hueber, 2010. – S. 70-71.
 11. Griesbach H., Schulz D. Deutsche Sprachlehre für Ausländer. Grundstufe in einem Band. – Hueber Verlag, 2004.
 12. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig- Berlin- MünchenWien-Zürich-New York : Langenscheidt, 2005.
 13. Hilpert, S., Kerner M., Orth-Chambah J. Schritte 5 International Neu. Deutsch als Fremdsprache. – Hueber Verlag, 2018. – 208 S.
 14. Hilpert, S., Kerner M., Pude A. Schritte 6 International Neu. Deutsch als Fremdsprache. – Hueber Verlag, 2018. – 208 S.
 15. Jin F., Voß, U. Grammatik aktiv – Deutsch als Fremdsprache – B1+: Training für Fortgeschrittene zur Wiederholung der Grundgrammatik. – Cornelsen Verlag, 2020. – 104 S.

 

ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА:

 1. Krenn W., Puchta H. Motive Kompaktkurs DaF. Arbeitsbuch. – Ismaning : Hueber, – 242 S.
 2. Krenn W., Puchta H. Motive Kompaktkurs DaF. Kursbuch. – Ismaning : Hueber, – 244 S.
 3. Mittler A., Fitz-Lauterbach A. DaF kompakt A1-B1. Grammatik. Ernst Klett Sprachen : Stuttgart, 2012. – 88 S.
 4. Reimann M., Dinsel S. Großer Lernwortschatz Deutsch als Fremdsprache : Hueber, 2010.
 5. Sander I., Braun B., Doubek M., Fügert N., Vitale R. DaF kompakt A1-B1. Kursbuch. Ernst Klett Sprachen : Stuttgart, 2011. – 255 S.
 6. Sander I., Braun B., Doubek M., Fügert N., Vitale R. DaF kompakt A1-B1. Übungsbuch. Ernst Klett Sprachen : Stuttgart, 2011. – 296 S.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус