Кравець Ярема Іванович

Посада: доцент кафедри світової літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Електронна пошта: yarema.kravets@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Курси

Вибрані публікації

1. Українсько-бельгійські літературні взаємини // Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті. – К.: Наукова думка. – Т. 3. – 1988. – С. 185-219. 2.  La littérature belge de langue française vue à travers le processus littéraire en Ukraine // Bulletin Francophone de Finlande. Université de Jyväskylä. 1998. – Р. 33-41. 3. Лужицька література у дослідженні французького славіста Селестьєна Кур’єра // Питання сорабістики (VIII Міжнародний сорабістичний семінар). Львів, 2000. – С. 120-128. 4. Освальд Бургардт і Святослав Гординський: роздуми над українським Вергарном // ЗНТШ. Том ССХХХІХ. Праці філологічної секції. Львів, 2000. – С. 160-176. 5. Юрій Липа: три погляди на чуже письменство // Юрій Липа: голос доби і приклад чину. Збірник наукових праць. ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2001. – С. 169-185. 6. Творчість Т. Шевченка у франкомовних енциклопедичних виданнях останніх десятиліть ХХ ст. // Іноземна філологія, вип. 112. – Львів, 2001. – С. 382-390. 7. Бельгійський письменник Франц Елленс і українська культура // Вісник Львівського університету. Серія філологічна, вип. 31. ЛНУ ім. І. Франка. Львів, 2003. 8. Сонет Шарля Бодлера “Альбатрос” в українському прочитанні (порівняльна студія) // Записки наукового товариства імені Шевченка, Т. CCXLVI. Праці філологічної секції. – Львів, 2003. – С. 148-162. 9. Історик Мирон Кордуба у своїх літературознавчих та перекладацьких інтересах // Наукові зошити історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Львів, 2003. – С. 386-390. 10. “Мандрівка до сонця” Юрія Клена і “Похід” Е. Вергарна: наслідування, перегуки, поетична настроєвість // Творчість Юрія Клена в контексті українського неокласицизму та вісниківського неоромантизму. Збірник наукових праць. – Дрогобич, Видавнича фірма “Відродження”, 2004. – С. 263-277. 11. Пантелеймон Куліш у рецепції франкомовної літературознавчої критики // Іноземна філологія, вип. 113, ЛНУ ім. І. Франка. Львів, 2004. С. 356-367. 12. Франкомовне прочитання Олександра Архипенка // Літературна компаративістика, вип. 2. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К., 2005. – С. 208-218. 13. Україна, її історія, культура і література у бельгійській праці М. Тугуші‑Гаяне // Іноземна філологія, вип. 116. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 291-297. 14. Іван Франко у франкомовних перекладах і критиці // Українське літературознавство. Іван Франко. Статті і матеріали, вип. 68. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, Львів, 2006. – С. 194-207. 15. Іспанська література і Тарас Шевченко (окремі аспекти проблеми) // Шевченкознавство: ретроспективи і перспективи. Збірник наукових праць всеукраїнської наукової Шевченківської  конференції. – Черкаси: Брама. 2007. – С. 191-202. 16. Українці в художній прозі письменниці Ґабріель Руа // Іноземна філологія, вип. 118. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 133-141. 17. Поетика духовного світу шкільної прози Ґабріель Руа (оповідання “Жайворонок”) // Іноземна філологія, вип. 119 (2). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 167-174. 18. Сорабістичні дослідження 1921 р. в науковій спадщині французького славіста Луї Леже (1843-1923) // Питання сорабістики. ХІІ Міжнародний сорабістичний семінар. – Львів-Будишин, 2009. – Т. 6. – С. 194-200. 19. Есе Етьєна де ля Боесі про добровільне рабство // Збірник наукових праць, серія “Проблеми світової літератури”, вип. 2. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – С. 88-98. 20. Поезія Тараса Шевченка у літературознавчих дослідженнях і перекладах Ежена Ґільвіка (історичний аспект проблеми) // Записки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка. Праці філологічної секції. – Львів, 2009. – Т. CCLVII. – С. 319-330. 21. Сорабістичні студії: Україна, Франція, Бельгія. Навчальний посібник (гриф МОН), Львів, 2010. 22. Андрій Свірко – бельгійський перекладач і дослідник поетичної творчості Івана Франка // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2010. – Вип. 51. – С. 177-195. 23. Есей Шарля Ван Лерберґа “Марія Башкирцева” // Всесвіт. – н. 9/10. – 2010. – С. 231-238. 24. Україна і Бельгія: півторастолітній діалог красного письменства per translationem // Українсько-бельгійські літературні зв’язки, 1870-2008: бібліографічний покажчик / НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; ЛНУ ім. І. Франка. – Київ, Львів, 2010. – С. 7-32. 24. Українська література на сторінках дванадцятитомної бельгійської антології // Вісник НТШ. – 2010. – Число 43 (весна-літо). – С. 17-19. 25. Загадковий та незбагненний Вольтер /передмова/ // Вольтер. Кандід: філософські повісті: пер. з фр. – Харків: Фоліо, 2011. – С. 3-32. 26. Іван Франко та іспанська література // Українське літературознавство. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 210-220. 27. “Слово о полку Ігоревім” у франкомовних дослідженнях та енциклопедичних виданнях // “Слово о полку Ігоревім” як пам’ятка української літератури (до 820-річчя написання твору); матеріали наукової конференції (Львів, 6 грудня 2007 р.). – Львів: Спадщина предків. – Дрогобич: Коло, 2011. – С. 144-156. 28. Тарас Шевченко і латиноамериканські іспаномовні літератури// Збірник праць Міжнародної (38) наукової Шевченківської конференції (Черкаси, 20-21 квітня 2011 р.). – Черкаси, 2011. – С. 489-500. 29.  Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Т.1: А-К. Вернер…Кручкевич –  усього 14 статей. 30. Арман Сюллі-Прюдом – перший нобелівський лауреат з літератури (1901). Українське прочитання поета // Іноземна філологія. – Львів, – Вип. 124.  – 2012. – С. 278-291. 31. Іван Франко: переклад драми Віктора Гюго “Торквемада” (1882) // Українське літературознавство. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 216-222. 32. Іван Франко як перекладач бельгійської французькомовної літератури // Українське літературознавство. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 208-215. 33. Маркіян Шашкевич у французькомовній рецепції: критика і переклади // Записки НТШ. – Львів, 2012. – Т. ССLXIII: Праці філологічної секції. – С. 139-157. 34. Стильова поліфонічність новели Проспера Меріме “Взяття редуту” // Вісник Львівського університету. Серія: Іноземні мови. – Львів, 2012. – Вип. 20 (Ч. 1). – С. 190-197. 35.  “У країні вендів”: мандрівка до Лужиці швейцарського письменника Віктора Тіссо // Питання сорабістики (ХІІІ Міжнародний сорабістичний семінар) / ЛНУ імені Івана Франка; Сербський інститут у Будишині. – Львів, Будишин: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 204-216. 36. Шевченківська енциклопедія: в 6 т. / НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2012. – Т. 1: (А-В) Абріль… Вольтер; Т. 2: (Г-З) Ґільвік… Жуковський; усього 33 статті. 37. Від Олеся Гончара до Івана Франка: слово про Жінет Максимович // Дзвін. – н. 2. – 2013. – С. 133-139. 38. Французька поезія у письменницькій діяльності Івана Франка (історико-літературний аспект) // Вісник Прикарпатського університету. Серія “Філологія”. – Івано-Франківськ, 2013-2014. – Вип. 40-41. – С. 174-182. 39. Французька проза у літературознавчій і перекладацькій діяльності Івана Франка // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2013. – Вип. 58. – С. 241-261. 40. Французькомовний Олесь Гончар (літературно-історичний огляд) // Іноземна філологія. – Львів, 2013. – Вип. 125. – С. 271-280. 41. Шевченківська енциклопедія: в 6 т. НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2013. – Т. 3: І-Л – Іспанська література і Шевченко – Люсіані – усього 13 статей; Т. 4: М – Мазад – Мольєр – усього 8 статей. 42. Василь Стефаник у французькомовному прочитанні // “Султанівські читання”, Івано-Франківськ, 2014. – С. 128-140. 43. “Quae scripsi, scripsi”: романські літератури у рецепції Івана Франка. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 330 с. 44. Сорабістичні зацікавлення італійця Вольфанго (Вольфа) Джусті. Питання сорабістики: Матеріали ХІУ Міжнародного сорабістичного семінару (4-5 жовтня 2013 р.). – Львів-Будишин, 2014. – Т. 8. – С. 197-205. 45. Тарас Шевченко та Еміль Вергарн: артистизм вірша, епічність думки // Збірник наукових праць “Парадигма”. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2014. – Вип. 8. – С. 80-98. 46. Iván Frankó y el mundo hispano // in: Andriy Yakubuv et al. Iván Frankó. La pluma ucraniana
de los clásicos hispanos. – Valencia, 2015. – Р. 43-56. 47. Французьке письменство у літературній критиці Івана Франка // Вісник Львівського університету, 2015. – Вип. 62. – Серія філологічна. Франкознавство. – С. 203-216. 48. Іспаномовний Іван Франко: критика, поезія, проза // “Українське літературознавство”. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 85-93. 49. Французьке письменство у літературній критиці Івана Франка (окремі персоналії) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна: Франкознавство. – Львів, 2015. – Вип. 62. – С. 203-216. 50. Кобзареве прочитання у французькомовній Канаді // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: збірник наукових праць. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2016. – С. 447-459. 51. Французька літературна критика в оцінці Івана Франка // Записки НТШ. – Львів, 2016. – Т. ССLXIX: Праці філологічної секції. – С. 383-390. 52. Сюллі-Прюдом – перший нобелівський лавреат з літератури (1901) // “Дзвін”. – 2016. – N. 3. – С. 208-217. 53. Український Еміль Вергарн (критика, перегуки, переклади) // Львів: “Тріада плюс”, 2016. – 344 с. 54. Микола Гоголь у бельгійських французькомовних виданнях // “Султанівські читання”, Івано-Франківськ, 2016. – С. 88-101. 55. Французькомовне прочитання Лесі Українки: критика, переклади. Волинь філологічна: текст і контекст. Універсум Лесі Українки. – Вип. 22. – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2016. – С. 288-313. 56. Остап Луцький – перекладач віршів Еміля Вергарна // Муза і чин Остапа Луцького. – К: “Смолоскип”, 2016. – С. 707-716. 57. La critique littéraire française du XIX s. vue par Ivan Franko // Українське літературознавство. –Львів, 2016. – Вип. 80. – С. 222-230. 58. Чотири вергарнівські добірки поета Миколи Терещенка (1922, 1927, 1946, 1966) // “Слово і час”. – N. 2. – 2017. – С. 32-44. 59. Олесь Гончар промовляє французькою мовою // “Слово і час”. – N. 4. – 2018. – С. 39-47. 60. Сорабістична студія французької славістки Марі Фаліпо де Во “Зелена Венеція. Лужицькі Блота” (1927) // “Проблеми слов’янознавства “, Львів, ЛНУ, 2018. – Вип. 67. – С. 207-211. 61. La littérature belge de langue française vue à travers le processus littéraire en Ukraine // “Султанівські читання”. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 49-60. 62. Для вченого нема погаслого минулого (переднє слово). – в: Олексій Чичерін. Треба бачити і розуміти серцем… (літературознавчі студії). – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 7-16. 63. La réalité, le rêve et le fantastique dans “La nuit de Polastri” d’Albert Auguesparse // “Султанівські читання”. – Івано-Франківськ, 2019. – С. 102-116. 64. Польський Еміль Вергарн (до історії бельгійсько-польсько-українських літературних зв’язків) // “Султанівські читання”. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 7-20. 65. La poésie d’Emile Verhaeren en ukrainien // Lettres d’Emile. Puurs-Sint Amands, Août 2020. – 30. – Р. 2-3. 66. Еmile Verhaeren in her  Oekraïens // Brieven van Émile. Puurs-Sint Amands, Augustus 2020. – 30. – P. 2-3 (нідерландською мовою). 67. Україніка Федора Вовка на сторінках бельгійського фольклорного журналу “Revue des traditions populaires” // Слово і час. – н. 1. – 2020. – С. 110-117. 68. Україніка Федора Вовка на сторінках бельгійського фольклорного журналу “Revue des traditions populaires” (до 100-річчя від часу смерті вченого-енциклопедиста) // Збірник наукових праць “Українське літературознавство”. – Львів, ЛНУ, 2020. – Вип. 85. – С. 345-354. 69. Грандіозна битва в жіночому серці (О. де Бальзак) // Всесвіт, N 9-12, 2021, C. 284-288. 70. Вергарнівські окрушини в українському письменстві (Максим Рильський, Ліна Костенко, Іван Денисюк, Соломія Павличко та інші) // Султанівські читання. Збірник статей. Вип. ХІ. Івано-Франківськ, 2022, С. 14-23. 71. Ще раз про французьке письменство в літературній критиці Івана Франка (Поль Бурже, Жорж Гюїсман,
Еркман-Шатріан, Гонкури)) // Султанівські читання. Збірник статей. Вип. ХІ. Івано-
Франківськ, 2022, С. 65-76. 72. Лужицький фольклор у славістичних дослідженнях італійця Вольфанго (Вольфа) Джусті // Проблеми слов’янознавства, ЛНУ ім. Івана Франка, Вип. 69, С. 36-44. 73. Острів’янин, зачудований Каменярем // Дзвін, N 1-2, 2022, С. 194-196. 74. Ще раз про французьке письменство в літературній критиці Івана Франка (Поль Бурже, Жорж Гюїсман, Еркман-Шатріан, Гонкури)) // Українське літературознавство, Вип. 86. Збірник наукових праць. ЛНУ імені Івана Франка, 2022, С. 41-50.

 

Художні переклади: 1. Поль Вейн. Чи вірили греки у свої міфи? Есей про конституентну уяву (пер. з франц.). – Львів: Каменяр, 2003. – 170 с. 2. Кшиштоф Помян. Європа та її нації (пер. з франц.). – Львів: Каменяр, 2003. – 172 с. 3. Проспер Меріме. Богдан Хмельницький: роман, історичний нарис, новели (пер. з франц.). – Харків: Фоліо, 2004. – С. 195-322. Серія “Бібліотека світової літератури”. 4. Етьєн де ля Боесі. Міркування про добровільне рабство (пер. з франц.). – Львів: Сполом, 2005. – 52 с. 5. Лист Папи Івана Павла ІІ до мистців (пер. з франц.) // Львів: Сполом, 2005. – 28 с. 6. Гюстав Флобер. Іродіада. – в: Гюстав Флобер. Пані Боварі. Проста душа. Іродіада. – К.: “Веселка”, 2006. – С. 359-389. 7. Еміль Вергарн. Оповідання (перекл. з франц.): Шинок “Добра смерть” (С. 113-116), На селі (С. 116-118), Опдорпський ярмарок (С. 118-121), Три Парки (С. 122-124), Одного вечора (С. 113-127) // Всесвіт, № 9-10, вересень-жовтень. – К., 2007. 8. Жак ле Гофф. Середньовічна уява (пер. з франц.). – Львів: Літопис, 2007. – 352 с. 9. Стефан Куртуа, Ніколя Верт, Жан-Луї Панне, Анджей Пачковський, Карел Бартошек, Жан‑Луї  Марґолен. Чорна книга комунізму: злочини, терор і репресії (пер. з франц.). – Львів: Афіша, 2008. – 712 с. 10. Ґабріель Руа. Жайворонок (пер. з франц.). – С. 10-19; Різдвяна дитина (пер. з франц.). – С. 19-27 // Всесвіт, № 11-12, 2008. 11. Ґабріель Руа. Мала Україна (пер. з франц.). – Всесвіт, № 11-12, 2008. – С. 28-33. 12. Проспер Меріме. Богдан Хмельницький (аудіокнига). – К.: Аудіо Планета, 2009. 13. Ш. ван Лерберґ. Марія Башкирцева (есей) // Всесвіт. – 2010. – н. 9/10 – С. 218-230. 14. Коротка франкомовна проза ХХ століття: Бельгія, Канада (Квебек), Франція. – Львів: Тріада плюс, 2010. – 415 c. 15. Вергарн Е. Біле Різдво: Різдвяна казка (із зб. “Опівнічні казки”) // Каменяр. – ЛНУ ім. І. Франка. –  Грудень, н. 11. – 2010. – С. 8. 16. Ш. ван Лерберґ. Очікування: [оповідання] // Каменяр. – ЛНУ ім. І. Франка. –  грудень, н. 9. – 2011. – С. 4. 17. ЛеКлезіо Ж.-М. Ритурнель голоду (роман). – Харків: Фоліо, 2011. – 222 с. 18. Панколь К. Жовті очі крокодилів (роман). – Київ: Махаон-Україна, 2012. – 656 с. 19. Базен Е. Щасливці з острова Розпуки (роман). Вогонь пожирає вогонь (повість). – Львів: Тріада плюс, 2013. – 384 с. 20. Кирило Королевський. Митрополит Андрей Шептицький (1865-1944) (пер. з франц.). – Львів: Свічадо, 2014. – 490 с. 21. Роллан Р. Життєписи геніїв. – Львів: Тріада плюс. – 2015. – 196 с. 22. Вергарн Е. Рубенс. Життя Бетовена. – Львів: Тріада плюс. – 2016. – 87 c. 23. Саган Ф. Bonjour, печале! (повісті). – Київ: РІДНА МОВА, 2018. – С. 5-118. 24. Лютц С. Поза межею видимого (пер. у співавторстві). – Львів: Свічадо, 2019. – 212 с. 25. Батько Горіо. [Графічний роман] (пер. з франц.). – Львів: Леополь, 2019. – 96 с.  26. Роллан Р. Життєписи славетних. – Львів: Тріада плюс, 2020. – 306 с. 27. Мадам де Лафаєт. Княгиня де Клев. Історичний роман (пер. з франц.). Розділи перший, другий // Всесвіт, N 9-12, 2021, С. 200-249.

 

Про нього: 1. С. Палятинська. Відчуття оригіналу // Літературна Україна, 1975, 14 лютого; 2. В. Кухалашвілі. Зарубіжна проза в перекладах 1981 року // Радянське літературознавство, № 1, 1983; 3. А. Содомора. Яремі Кравцю – 50 // Літературна Україна, № 2, 13.01.1994 р. – С. 2; 4. В. Лучук. Кравець Ярема Іванович. – в: УЛЕ, Т. 3. – К., 1995. – С. 40; 5. “Львівщина та Львів’яни”, вип. 2. Енцикл. – біогр. довідник до 750-ліття Львова, Львів, 2006, С. 162-163; 6. “Письменники Львівщини”. Бібліографічний довідник. Львів, 2008, С. 55-56; 7. Популярна енциклопедія Львова. Історія, культура, людина, місто. Львів, 2009, С. 121; 8. Національна спілка письменників України. Історія української літератури та культури в персоналіях. www.nspu.org.ua/dovidnyk/К

 

Відгуки на його праці: 1. Рец. на видання: Граб С. Українсько-бельгійські літературні зв’язки. 1870-2008: бібліографічний покажчик. – Київ, Львів, 2010. – 246 с. // Вісник НТШ. – 2010. – Число 44 (осінь-зима). – С. 72-73. 2. Чистяк Д. Перша ґрунтовна праця з українсько-бельгійських літературних зв’язків. Вісник  Книжкової палати. – 2011. – н. 9. – С. 13-14. – Українсько-бельгійські літературні зв’язки, 1870-2008: бібліографічний покажчик. – Київ; Львів, 2010. – 246 с. 3. Шкаріна В. Україна-Бельгія: взаємодія літератур // Бібл. вісн. – 2011. – н. 2. – С. 43-44. Рец. на видання: Українсько-бельгійські літературні зв’язки, 1870-2008. Бібліограф. покажчик. – Київ, Львів, 2010. – 246 с. 4. Мовчанюк Г. Франкомовний аспект української сорабістики // Питання сорабістики: [XIII Міжнародний сорабістичний семінар] ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, Будишин, 2012. – С. 225-236. Рец. на кн.: Сорабістичні студії: Україна, Франція, Бельгія: навч. посібник. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, – 86 с. 5. Васильєва Л. Панорама львівських сорабістичних досліджень: спадкоємність, персоналії // Питання сорабістики [ХІІІ Міжнародний сорабістичний семінар ] / ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, Будишин, 2012. – С. 200-202. Подано детальний аналіз посібника Я. Кравця “Сорабістичні студії. Україна, Франція, Бельгія” (Львів, 2010). 6. Чистяк Д. Копіткий шлях до бельгійської літератури // Всесвіт. – 2012. – н. 3 /4. – С. 256-259. Рец. на: Українсько-бельгійські літературні зв’язки, 1870/2008: бібліографічний покажчик. – Київ, Львів, 2010. – 246 с. 7. Теплий І. “Quae scripsi, scripsi”: погляд науковця. Рец. на видання “Quae scripsi, scripsi: романські літератури у рецепції Івана Франка” // Каменяр. – ЛНУ ім. І. Франка. – 2015. – квітень-травень (н. 4-5). – С. 13. 8. Теплий І. Романські літератури у рецепції Івана Франка // Слово і час. – 2016. – н. 5. – С. 121-123. Рец. на книгу “Quae scripsi, scripsi”: романські літератури у рецепції Івана Франка”. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 230 с. 9. Драненко Г. Поетика українських перекладів Вергарна // Питання літературознавства. Науковий журнал. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Вип. 95. – 2017. – С. 234-236. Рец. на книгу: Український Еміль Вергарн (критика, перегуки, переклади). – Львів: Тріада плюс, 2016. – 344 с. 10. Гумницька Н. Еміль Вергарн у контексті української культури // Дзвін. – н. 11 (877). – листопад 2017. – С. 232-234. Рец. на видання: Український Еміль Вергарн (критика, перегуки, переклади). – Львів: Тріада плюс, 2016. – 344 с. 11. Те саме: “Слово Просвіти”, 24-30 серпня 2017. – С. 13. 12. Федорак Н. Рец. на: Ярема Кравець. Український Еміль Вергарн (критика, перегуки, переклади). – Львів: Тріада плюс, 2016. – 344 с. // “Вісник НТШ”, число 59, весна-літо 2018. – Львів. – С. 96-99. 13. Verhaeren en Ukraine: Український Еміль Вергарн // Lettres d’Émile. Février 2018. – n. 23. – Р. 1-2. Musée Émile Verhaeren, Sint-Amands, Belgique. Рец. на видання: Ярема Кравець. Український Еміль Вергарн (критика, перегуки, переклади). – Львів, Тріада плюс, 2016. – 344 с. 14. Servaes P. Verhaeren in Oekraïne / Boekenoogst van het Emile Verhaerenher denkingsjaar (книгозбірня меморіального року Еміля Вергарна) // Mededelingen von de Vereniging voor Heemkunde in Klein. – Р. 38. – Bornem, 2017. Рецензія нідерландською мовою на видання: Ярема Кравець. Український Еміль Вергарн (критика, перегуки, переклади). – Львів: Тріада плюс. – 344 с. 15. Шкраб’юк П. Ярема Кравець (ювілейне вітання ) // Вісник НТШ. Число 60. – осінь-зима 2018. – С. 82. 16. Українська Вергарніана: підсумки і здобутки. Рец. на монографічне видання: Український Еміль Вергарн (критика, перегуки, переклади). – Львів: “Тріада плюс”, 2016. – 344 с. // Слово і Час: науково-теоретичний журнал. – № 3 (687). – березень 2018. – С. 116-117. 17. “Західний літературний фронт”. Довідник львівської обласної організації Національної Спілки Письменників України. – Львів: Сполом. – 2019. // Ярема Кравець, перекладач. – С. 85.

 

 

 

Біографія

Літературознавець, філолог-романіст, перекладач, з 1982 р. – член НСП України, з 2002 р. – дійсний член НТШ. У 1966 р. закінчив факультет іноземних мов Львівського національного університету ім. І. Франка за спеціальністю “Французька мова та література”. З 1966 р. працював лаборантом кафедри світової літератури. З 1973 р. за патріотичні та релігійні переконання відсторонений від роботи викладачем-погодинником; у лютому 1984 р. покинув Львівський національний університет ім. І. Франка, з того ж часу – викладач, а з 1989 р. до 1993 р. – зав. кафедри іноземних мов Львівської комерційної академії. 1992 р. – захистив кандидатську дисертацію “Творчість Еміля Вергарна в українській критиці і перекладах (історико-літературознавчий аналіз)”. У вересні 1993 р. повернувся до Львівського національного університету ім. І. Франка, старший викладач, з 1995 р. – доцент кафедри французької філології, з 1996 р. – зав. кафедри світової літератури Львівського національного університету ім. І. Франка. Наукові зацікавлення: дослідження українсько-франкомовних літературних взаємин, історія франкомовних літератур, проблеми художнього перекладу, а також українсько-лужицьких та франко-лужицьких літературних контактів. Автор понад 350 наукових статей та перекладів. Перекладав твори французьких, франкомовних бельгійських, швейцарських та квебекських письменників: Е. де ля Боесі, Вольтера, Г. Флобера, Г. де Мопассана, Е. Вергарна, Р. Роллана, Фр. Моріака, Е. Базена, Е. Роблеса, А. Еґпарса, А. Фроссара, Д. де Ружмона, Б. Вербера, Г. Руа та ін. Автор перших перекладів українською мовою українознавчих праць Опис України Г. Л. де Боплана (3 перевидання), Богдан Хмельницький і Українські козаки та їхні останні гетьмани П. Меріме (8 перевидань), статті Е. Дюрана Національний поет України Шевченко. Член Асоціації франкомовних студій Центральної та Східної Європи (з 1995 по 2002 р.), Світової Асоціації квебекських студій (з 1999 р.), учасник Світового (Тулуза, 1996 р.) та Європейських (Відень, 1995 р.; Ляйпціг, 1998 р.) конгресів франкомовних культур, стипендіат Бюро розповсюдження книги Міністерства культури Франції (1995 р.), Лувенського католицького університету (Бельгія, 1996 р.), Міжнародного колежу перекладачів (Франція, Арль, 1998 р.), Міжнародного колежу перекладачів бельгійської літератури (Бельгія, Сенеф, 1999 р.), Австрійської кооперації (Відень, 2003 р.). Член редколегій наукових журналів та видань України, Греції, Канади (Квебек), співавтор енциклопедичних видань “УЛЕ”, “ЕШ”, “ЕФ” та “ЕСУ”, український кореспондент журналу “LAnnée francophone internationale” (Канада, Квебек). Член редколегії журналу з проблем порівняльного літературознавства “Intertextes” (Греція). Постійний учасник Всеукраїнських шевченківських (Київ, Черкаси), щорічних франківських конференцій (Львівський національний університет ім. І. Франка) та Міжнародних сорабістичних семінарів (Львівський національний університет ім. І. Франка). 2001-2004 рр. – член журі (представництво від України) Міжнародної премії “Сковорода” Посольства Франції в Україні. Про літературознавчу та перекладацьку діяльність Я. Кравця з’являлися публікації та відгуки на сторінках наукових та періодичних видань України, Бельгії, Греції, Канади, Люксембургу, Польщі, Росії, Словаччини, Фінляндії, Франції, ФРН.

Різне

Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка за 2021 рік (лютий 2022 р.). Доповідь «Жанрова багатогранність прочитання образу Мікеланджело: драматургійне (Г. Лонгфелло), есеїстське (Р. Роллан), поетичне (Е. Вергарн)».

***

Програма “Культура” Національного радіо (Київ, вул. Хрещатик, 26) запропонувала аудіочитання циклу українознавчих досліджень, присвячених українському козацтву:

– “Опис України…”, Ґійом Левассер де Боплан ( переклад з франц. Я. Кравця) – 23.09 – 07.10.2020 р.;
– “Українські козаки та їхні останні гетьмани”, Проспер Меріме (переклад з франц. Я. Кравця) – 08.10- 11.10.2020 р.;
– “Богдан Хмельницький”, есей Проспера Меріме (переклад з франц. Я. Кравця) – 12.10 – 05.11.2020 р.

Аудіочитання звучали в майстерному виконанні Заслуженого артиста України Бориса Лободи.

***
У львівському видавництві ТзОВ “Тріада плюс” з’явилося літературно-художнє видання “Ромен Роллан. Життєписи славетних” (“Життя Мікеланджело”, “Життя Бетовена”, “Життя Толстого”) обсягом 306 сторінок у перекладі з французької Яреми Кравця. “Життєписи славетних”, написані понад століття тому видатним французьким письменником Роменом Ролланом (1866-1944), Нобелівським лавреатом 1916 року, залишаються вартісними і корисними для нашого неспокійного часу. Мікеланджело,
Бетовен, Толстой показані в муках творчості, у пошуках душевної злагоди із самими собою та змаганнях із підступністю оманливого світу. Три життєписи пропоновані для широкої читацької авдиторії, зокрема для учнівської та студентської молоді.
Перекладено за виданнями Librairie Hachette “Vie de Michel-Ange” (Paris, 1921), “Vie de Beethoven” (Paris, 1927), “Vie de Tolstoï” (Paris, 1922).
***
З’явилося друком у видавництві ЛНУ імені Івана Франка монографічне видання доцента Я. І. Кравця “Українська Belgica vsv бельгійська Ucrainica” (422 с., наклад 100 прим.), присвячене 100-річчю  Соборності України. У виданні трактуються наукові проблеми понад півторастолітнього діалогу української та бельгійської французькомовної літератур. Автор пропонує порівняльні студії прочитання поетичної творчості Е. Вергарна в українській літературі ХХ ст., подає історію входження у бельгійський французькомовний простір творчості М. Гоголя, Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки та ін. Друкуються перекладознавчі студії про французькомовне прочитання І. Франка, Лесі Українки та А. Чайковського , української літератури в Бельгії. Окремим розділом подано також переклади короткої прози Е. Вергарна, Ш. ван Лерберґа, невелику українознавчу студію Ф. Елленса.
***
Львівське видавництво ЛЕОПОЛЬ за підтримки Програми сприяння видавничій справі Французького
інституту (Париж) та Програми сприяння видавничій справі “Сковорода” Посольства Франції та Французького інституту в Україні здійснило в серії “Графічна література” видання української версії графічного роману “Маленький принц” за твором письменника Антуана де Сент-Екзюпері (малюнки Жоанна Сфара, одного з найвідоміших сучасних французьких авторів мальованих історій; переклад
з французької Я. І. Кравця). Обсяг – 112 с.

Методичні матеріали

Розклад