Кравець Ярема Іванович

Посада: доцент кафедри світової літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Електронна пошта: yarema.kravets@lnu.edu.ua

Курси

Вибрані публікації

1. Українсько-бельгійські літературні взаємини // Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті. – К.: Наукова думка. – Т. 3. – 1988. – С. 185-219. 2.  La littérature belge de langue française vue à travers le processus littéraire en Ukraine // Bulletin Francophone de Finlande. Université de Jyväskylä. 1998. – Р. 33-41. 3.Лужицька література у дослідженні французького славіста Селестьєна Кур’єра // Питання сорабістики (VIII Міжнародний сорабістичний семінар). Львів, 2000. – С. 120-128. 4. Освальд Бургардт і Святослав Гординський: роздуми над українським Вергарном // ЗНТШ. Том ССХХХІХ. Праці філологічної секції. Львів, 2000. – С. 160-176. 5. Юрій Липа: три погляди на чуже письменство // Юрій Липа: голос доби і приклад чину. Збірник наукових праць. ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2001. – С. 169-185. 6. Творчість Т. Шевченка у франкомовних енциклопедичних виданнях останніх десятиліть ХХ ст. // Іноземна філологія, вип. 112. – Львів, 2001. – С. 382-390. 7. Бельгійський письменник Франц Елленс і українська культура // Вісник Львівського університету. Серія філологічна, вип. 31. ЛНУ ім. І. Франка. Львів, 2003. 8. Сонет Шарля Бодлера “Альбатрос” в українському прочитанні (порівняльна студія) // Записки наукового товариства імені Шевченка, Т. CCXLVI. Праці філологічної секції. – Львів, 2003. – С. 148-162. 9. Історик Мирон Кордуба у своїх літературознавчих та перекладацьких інтересах // Наукові зошити історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Львів, 2003. – С. 386-390. 10. “Мандрівка до сонця” Юрія Клена і “Похід” Е. Вергарна: наслідування, перегуки, поетична настроєвість // Творчість Юрія Клена в контексті українського неокласицизму та вісниківського неоромантизму. Збірник наукових праць. – Дрогобич, Видавнича фірма “Відродження”, 2004. – С. 263-277. 11. Пантелеймон Куліш у рецепції франкомовної літературознавчої критики // Іноземна філологія, вип. 113, ЛНУ ім. І. Франка. Львів, 2004. С. 356-367. 12. Франкомовне прочитання Олександра Архипенка // Літературна компаративістика, вип. 2. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К., 2005. – С. 208-218. 13. Україна, її історія, культура і література у бельгійській праці М. Тугуші‑Гаяне // Іноземна філологія, вип. 116. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 291-297. 14. Іван Франко у франкомовних перекладах і критиці // Українське літературознавство. Іван Франко. Статті і матеріали, вип. 68. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, Львів, 2006. – С. 194-207. 15. Іспанська література і Тарас Шевченко (окремі аспекти проблеми) // Шевченкознавство: ретроспективи і перспективи. Збірник наукових праць всеукраїнської наукової Шевченківської  конференції. – Черкаси: Брама. 2007. – С. 191-202. 16. Українці в художній прозі письменниці Ґабріель Руа // Іноземна філологія, вип. 118. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 133-141. 17. Поетика духовного світу шкільної прози Ґабріель Руа (оповідання “Жайворонок”) // Іноземна філологія, вип. 119 (2). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 167-174. 18. Сорабістичні дослідження 1921 р. в науковій спадщині французького славіста Луї Леже (1843-1923) // Питання сорабістики. ХІІ Міжнародний сорабістичний семінар.. – Львів-Будишин, 2009. – Т. 6. – С. 194-200. 19. Есе Етьєна де ля Боесі про добровільне рабство // Збірник наукових праць, серія “Проблеми світової літератури”, вип. 2. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – С. 88-98. 20. Поезія Тараса Шевченка у літературознавчих дослідженнях і перекладах Ежена Ґільвіка (історичний аспект проблеми) // Записки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка. Праці філологічної секції. – Львів, 2009. – Т. CCLVII. – С. 319-330. 21. Сорабістичні студії: Україна, Франція, Бельгія. Навчальний посібник (гриф МОН), Львів, 2010.

Художні переклади: 1. Поль Вейн. Чи вірили греки у свої міфи? Есей про конституентну уяву (пер. з франц.). – Львів: Каменяр, 2003. – 170 с. 2. Кшиштоф Помян. Європа та її нації (пер. з франц.). – Львів: Каменяр, 2003. – 172 с. 3. Проспер Меріме. Богдан Хмельницький: роман, історичний нарис, новели (пер. з франц.). – Харків: Фоліо, 2004. – С. 195-322. Серія “Бібліотека світової літератури”. 4. Етьєн де ля Боесі. Міркування про добровільне рабство (пер. з франц.). – Львів: Сполом, 2005. – 52 с. 5. Лист Папи Івана Павла ІІ до мистців (пер. з франц.) // Львів: Сполом, 2005. – 28 с. 6. Гюстав Флобер. Іродіада. – в: Гюстав Флобер. Пані Боварі. Проста душа. Іродіада. – К.: “Веселка”, 2006. – С. 359-389. 7. Еміль Вергарн. Оповідання (перекл. з франц.): Шинок “Добра смерть” (С. 113-116), На селі (С. 116-118), Опдорпський ярмарок (С. 118-121), Три Парки (С. 122-124), Одного вечора (С. 113-127) // Всесвіт, № 9-10, вересень-жовтень. – К., 2007. 8. Жак ле Гофф. Середньовічна уява (пер. з франц.). – Львів: Літопис, 2007. – 352 с. 9. Стефан Куртуа, Ніколя Верт, Жан-Луї Панне, Анджей Пачковський, Карел Бартошек, Жан‑Луї  Марґолен. Чорна книга комунізму: злочини, терор і репресії (пер. з франц.). – Львів: Афіша, 2008. – 712 с. 10. Ґабріель Руа. Жайворонок (пер. з франц.). – С. 10-19; Різдвяна дитина (пер. з франц.). – С. 19-27 // Всесвіт, № 11-12, 2008. 11. Ґабріель Руа. Мала Україна (пер. з франц.). – Всесвіт, № 11-12, 2008. – С. 28-33. 12. Проспер Меріме. Богдан Хмельницький (аудіокнига). – К.: Аудіо Планета, 2009.

 

Про нього: 1. С. Палятинська. Відчуття оригіналу // Літературна Україна, 1975, 14 лютого; 2. В. Кухалашвілі. Зарубіжна проза в перекладах 1981 року // Радянське літературознавство, № 1, 1983; 3. А. Содомора. Яремі Кравцю – 50 // Літературна Україна, № 2, 13.01.1994 р. – С. 2; 4. В. Лучук. Кравець Ярема Іванович. – в: УЛЕ, Т. 3. – К., 1995. – С. 40; 5. “Львівщина та Львів’яни”, вип. 2. Енцикл. – біогр. довідник до 750-ліття Львова, Львів, 2006, С. 162-163; 6. “Письменники Львівщини”. Бібліографічний довідник. Львів, 2008, С. 55-56; 7. Популярна енциклопедія Львова. Історія, культура, людина, місто. Львів, 2009, С. 121; 8. Національна спілка письменників України. Історія української літератури та культури в персоналіях.www.nspu.org.ua/dovidnyk/К

Біографія

Літературознавець, філолог-романіст, перекладач, з 1982 р. – член НСП України, з 2002 р. – дійсний член НТШ. 1966 р. закінчив факультет іноземних мов Львівського національного університету ім. І. Франка за спеціальністю “Французька мова та література”. З 1966 р. працював лаборантом кафедри світової літератури. З 1973 р. за патріотичні та релігійні переконання відсторонений від роботи викладачем-погодинником; у лютому 1984 р. покинув Львівський національний університет ім. І. Франка, з того ж часу – викладач, а з 1989 р. до 1993 р. – зав. кафедри іноземних мов Львівської комерційної академії. 1992 р. – захистив кандидатську дисертацію “Творчість Еміля Вергарна в українській критиці і перекладах (історико-літературознавчий аналіз)”. У вересні 1993 р. повернувся до Львівського національного університету ім. І. Франка, старший викладач, з 1995 р. – доцент кафедри французької філології, з 1996 р. – зав. кафедри світової літератури Львівського національного університету ім. І. Франка. Наукові зацікавлення: дослідження українсько-франкомовних літературних взаємин, історія франкомовних літератур, проблеми художнього перекладу, а також українсько-лужицьких та франко-лужицьких літературних контактів. Автор понад 350 наукових статей та перекладів. Перекладав твори французьких, франкомовних бельгійських, швейцарських та квебекських письменників: Е. де ля Боесі, Вольтера, Г. Флобера, Г. де Мопассана, Е. Вергарна, Р. Роллана, Фр. Моріака, Е. Базена, Е. Роблеса, А. Еґпарса, А. Фроссара, Д. де Ружмона, Б. Вербера, Г. Руа та ін. Автор перших перекладів українською мовою українознавчих праць Опис України Г. Л. де Боплана (3 перевидання), Богдан Хмельницький і Українські козаки та їхні останні гетьмани П. Меріме (8 перевидань), статті Е. ДюранаНаціональний поет України Шевченко. Член Асоціації франкомовних студій Центральної та Східної Європи (з 1995 по 2002 р.), Світової Асоціації квебекських студій (з 1999 р.), учасник Світового (Тулуза, 1996 р.) та Європейських (Відень, 1995 р.; Ляйпціг, 1998 р.) конгресів франкомовних культур, стипендіат Бюро розповсюдження книги Міністерства культури Франції (1995 р.), Лувенського католицького університету (Бельгія, 1996 р.), Міжнародного колежу перекладачів (Франція, Арль, 1998 р.), Міжнародного колежу перекладачів бельгійської літератури (Бельгія, Сенеф, 1999 р.), Австрійської кооперації (Відень, 2003 р.). Член редколегій наукових журналів та видань України, Греції, Канади (Квебек), співавтор енциклопедичних видань “УЛЕ”, “ЕШ”, “ЕФ” та “ЕСУ”, український кореспондент журналу “LAnnée francophone internationale” (Канада, Квебек). Член редколегії журналу з проблем порівняльного літературознавства “Intertextes” (Греція). Постійний учасник Всеукраїнських шевченківських (Київ, Черкаси), щорічних франківських конференцій (Львівський національний університет ім. І. Франка) та Міжнародних сорабістичних семінарів (Львівський національний університет ім. І. Франка). 2001-2004 рр. – член журі (представництво від України) Міжнародної премії “Сковорода” Посольства Франції в Україні. Про літературознавчу та перекладацьку діяльність Я. Кравця з’являлися публікації та відгуки на сторінках наукових та періодичних видань України, Бельгії, Греції, Канади, Люксембургу, Польщі, Росії, Словаччини, Фінляндії, Франції, ФРН.

Розклад