Кравець Ярема Іванович

Посада: доцент кафедри світової літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Електронна пошта: yarema.kravets@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Українсько-франкомовні літературні взаємини, українсько-лужицькі та франко-лужицькі літературні контакти, історія франкомовних літератур, проблеми художнього перекладу.

Курси

Вибрані публікації

 1. Українсько-бельгійські літературні взаємини // Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті. – Т. 3. – К.: Наукова думка, 1988. – С. 185-219.
 2. La littérature belge de langue française vue à travers le processus littéraire en Ukraine // Bulletin Francophone de Finlande. – Université de Jyväskylä, 1998. – Р. 33-41.
 3. Лужицька література в дослідженні французького славіста Селестьєна Кур’єра // Матеріали VIII Міжнародного сорабістичного семінару «Питання сорабістики». – Львів, 2000. – С. 120-128.
 4. Освальд Бургардт і Святослав Гординський: роздуми над українським Вергарном // ЗНТШ. – Т. ССХХХІХ. Праці філологічної секції. – Львів, 2000. – С. 160-176.
 5. Юрій Липа: три погляди на чуже письменство // Юрій Липа: голос доби і приклад чину. – Львів, 2001. – С. 169-185.
 6. Творчість Тараса Шевченка у франкомовних енциклопедичних виданнях останніх десятиліть ХХ століття // Іноземна філологія. – Вип. 112. – Львів, 2001. – С. 382-390.
 7. Бельгійський письменник Франц Елленс і українська культура // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 31. – Львів, 2003.
 8. Сонет Шарля Бодлера «Альбатрос» в українському прочитанні (порівняльна студія) // ЗНТШ. – Т. CCXLVI. Праці філологічної секції. – Львів, 2003. – С. 148-162.
 9. Історик Мирон Кордуба у своїх літературознавчих та перекладацьких інтересах // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С. 386-390.
 10. «Мандрівка до сонця» Юрія Клена і «Похід» Еміля Вергарна: наслідування, перегуки, поетична настроєвість // Творчість Юрія Клена в контексті українського неокласицизму та вісниківського неоромантизму. – Дрогобич: Відродження, 2004. – С. 263-277.
 11. Пантелеймон Куліш у рецепції франкомовної літературознавчої критики // Іноземна філологія. – Вип. 113. – Львів, 2004. – С. 356-367.
 12. Франкомовне прочитання Олександра Архипенка // Літературна компаративістика. – Вип. 2. – К., 2005. – С. 208-218.
 13. Україна, її історія, культура і література в бельгійській праці Тугуші‑Гаяне // Іноземна філологія. – Вип. 116. – Львів, 2006. – С. 291-297.
 14. Іван Франко у франкомовних перекладах і критиці // Українське літературознавство. Іван Франко. Статті і матеріали. – Вип. 68. – Львів, 2006. – С. 194-207.
 15. Іспанська література і Тарас Шевченко (окремі аспекти проблеми) // Шевченкознавство: ретроспективи і перспективи. – Черкаси: Брама, 2007. – С. 191-202.
 16. Українці в художній прозі письменниці Габріель Руа // Іноземна філологія. – Вип. 118. – Львів, 2007. – С. 133-141.
 17. Поетика духовного світу шкільної прози Габріель Руа (оповідання «Жайворонок») // Іноземна філологія. – Вип. 119 (2). – Львів, 2007. – С. 167-174.
 18. Сорабістичні дослідження 1921 р. в науковій спадщині французького славіста Луї Леже (1843-1923) // Матеріали ХІІ Міжнародного сорабістичного семінару «Питання сорабістики». – Львів-Будишин, 2009. – Т. 6. – С. 194-200.
 19. Есе Етьєна де ля Боесі про добровільне рабство // Збірник наукових праць. Серія «Проблеми світової літератури». – Вип. 2. – Львів, 2009. – С. 88-98.
 20. Поезія Тараса Шевченка в літературознавчих дослідженнях і перекладах Ежена Гільвіка (історичний аспект проблеми) // ЗНТШ. – Т. CCLVII. Праці філологічної секції. – Львів, 2009.  – С. 319-330.
 21. Сорабістичні студії: Україна, Франція, Бельгія: навчальний посібник (гриф МОН). – Львів, 2010.
 22. Андрій Свірко – бельгійський перекладач і дослідник поетичної творчості Івана Франка // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 51. – Львів, 2010. – С. 177-195.
 23. Есей Шарля ван Лерберга «Марія Башкирцева» // Всесвіт. – № 9/10. – 2010. – С. 231-238.
 24. Україна і Бельгія: півторастолітній діалог красного письменства per translationem // Українсько-бельгійські літературні зв’язки. 1870-2008: бібліографічний покажчик. – Київ, Львів, 2010. – С. 7-32.
 25. Українська література на сторінках дванадцятитомної бельгійської антології // Вісник НТШ. –Число 43 (весна-літо). – 2010. – С. 17-19.
 26. Загадковий та незбагненний Вольтер // Вольтер. Кандід: філософські повісті. – Харків: Фоліо, 2011. – С. 3-32.
 27. Іван Франко та іспанська література // Українське літературознавство. – Вип. 74. – Львів, 2011. –  С. 210-220.
 28. «Слово о полку Ігоревім» у франкомовних дослідженнях та енциклопедичних виданнях // Матеріали наукової конференції «Слово о полку Ігоревім» як пам’ятка української літератури (до 820-річчя написання твору)». – Львів: Спадщина предків. – Дрогобич: Коло, 2011. – С. 144-156.
 29. Тарас Шевченко і латиноамериканські іспаномовні літератури // Збірник праць Міжнародної (38) наукової Шевченківської конференції. – Черкаси, 2011. – С. 489-500.
 30. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. – Львів, 2011. – Т. 1: А-К. Вернер…Кручкевич; усього 14 статей.
 31. Арман Сюллі-Прюдом – перший нобелівський лауреат з літератури (1901). Українське прочитання поета // Іноземна філологія. – Вип. 24. – Львів, 2012. – С. 278-291.
 32. Іван Франко як перекладач бельгійської французькомовної літератури // Українське літературознавство. – Вип. 76. – Львів, 2012. – С. 208-215.
 33. Іван Франко: переклад драми Віктора Гюго «Торквемада» (1882) // Українське літературознавство. – Вип. 76. – Львів, 2012. – С. 216-222.
 34. Маркіян Шашкевич у французькомовній рецепції: критика і переклади // ЗНТШ. – Т. ССLXIII. Праці філологічної секції. – Львів, 2012. – С. 139-157.
 35. Стильова поліфонічність новели Проспера Меріме «Взяття редуту» // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Вип. 20 (1). – Львів, 2012. – С. 190-197.
 36. «У країні вендів»: мандрівка до Лужиці швейцарського письменника Віктора Тіссо // Матеріали ХІІІ Міжнародного сорабістичного семінару «Питання сорабістики». – Львів, Будишин, 2012. – С. 204-216.
 37. Шевченківська енциклопедія: в 6 т. – Київ, 2012. – Т. 1: (А-В) Абріль… Вольтер; Т. 2: (Г-З) Гільвік… Жуковський; усього 33 статті.
 38. Від Олеся Гончара до Івана Франка: слово про Жінет Максимович // Дзвін. – № 2. – 2013. – С. 133-139.
 39. Французька проза в літературознавчій і перекладацькій діяльності Івана Франка // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2013. – Вип. 58. – С. 241-261.
 40. Французькомовний Олесь Гончар (літературно-історичний огляд) // Іноземна філологія. – Вип. 125. – Львів, 2013. – С. 271-280.
 41. Французька поезія в письменницькій діяльності Івана Франка (історико-літературний аспект) // Вісник Прикарпатського університету. Серія Філологія. – Вип. 40-41. – Івано-Франківськ, 2013-2014. – С. 174-182.
 42. Шевченківська енциклопедія: в 6 т. – К., 2013. – Т. 3: І-Л – Іспанська література і Шевченко – Люсіані; усього 13 статей; Т. 4: М – Мазад – Мольєр; усього 8 статей.
 43. Василь Стефаник у французькомовному прочитанні // Султанівські читання. – Вип. 3. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 128-140.
 44. Сорабістичні зацікавлення італійця Вольфанго (Вольфа) Джусті // Матеріали ХІV Міжнародного сорабістичного семінару «Питання сорабістики». – Львів-Будишин, 2014. – Т. 8. – С. 197-205.
 45. Тарас Шевченко та Еміль Вергарн: артистизм вірша, епічність думки // Збірник наукових праць «Парадигма». – Вип. 8. – Львів, 2014. – С. 80-98.
 46. «Quae scripsi, scripsi»: романські літератури в рецепції Івана Франка. – Львів, 2014. – 230 с.
 47. Французьке письменство в літературній критиці Івана Франка // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Франкознавство. – Вип. 62. – Львів, 2015. – С. 203-216.
 48. Іспаномовний Іван Франко: критика, поезія, проза // Українське літературознавство. – Вип. 79. – Львів, 2015. – С. 85-93.
 49. Французьке письменство в літературній критиці Івана Франка (окремі персоналії) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Франкознавство. – Вип. 62. – Львів, 2015. – С. 203-216.
 50. Iván Frankó y el mundo hispano // Andriy Yakubuv et al. Iván Frankó. La pluma ucraniana
  de los clásicos hispanos. – Valencia, 2015. – Р. 43-56.
 51. Кобзареве прочитання у французькомовній Канаді // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2016. – С. 447-459.
 52. Французька літературна критика в оцінці Івана Франка // ЗНТШ. – Т. ССLXIX. Праці філологічної секції. – Львів, 2016. – С. 383-390.
 53. Сюллі-Прюдом – перший нобелівський лауреат з літератури (1901) // Дзвін. – № 3. – 2016. – С. 208-217.
 54. Український Еміль Вергарн (критика, перегуки, переклади). – Львів: Тріада плюс, 2016. – 344 с.
 55. Микола Гоголь у бельгійських французькомовних виданнях // Султанівські читання. – Вип. 5. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 88-101.
 56. Французькомовне прочитання Лесі Українки: критика, переклади // Волинь філологічна: текст і контекст. Універсум Лесі Українки. – Вип. 22. – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2016. – С. 288-313.
 57. Остап Луцький – перекладач віршів Еміля Вергарна // Муза і чин Остапа Луцького. – К: Смолоскип, 2016. – С. 707-716.
 58. La critique littéraire française du XIX s. vue par Ivan Franko // Українське літературознавство. – Вип. 80. – Львів, 2016. – С. 222-230.
 59. Чотири вергарнівські добірки поета Миколи Терещенка (1922, 1927, 1946, 1966) // Слово і час. – № 2. – 2017. – С. 32-44.
 60. Олесь Гончар промовляє французькою мовою // Слово і час. – № 4. – 2018. – С. 39-47.
 61. Сорабістична студія французької славістки Марі Фаліпо де Во «Зелена Венеція. Лужицькі Блота» (1927) // Проблеми слов’янознавства. – Вип. 67. – Львів, 2018. – С. 207-211.
 62. Для вченого нема погаслого минулого (переднє слово) // Олексій Чичерін. Треба бачити і розуміти серцем… (літературознавчі студії). – Львів, 2018. – С. 7-16.
 63. La littérature belge de langue française vue à travers le processus littéraire en Ukraine // Султанівські читання. – Вип. 7. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 49-60.
 64. La réalité, le rêve et le fantastique dans «La nuit de Polastri» d’Albert Auguesparse // Султанівські читання. – Вип. 8. – Івано-Франківськ, 2019. – С. 102-116.
 65. Польський Еміль Вергарн (до історії бельгійсько-польсько-українських літературних зв’язків) // Султанівські читання. – Вип. 9. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 7-20.
 66. Україніка Федора Вовка на сторінках бельгійського фольклорного журналу «Revue des traditions populaires» // Слово і час. – № 1. – 2020. – С. 110-117; Українське літературознавство. – Вип. 85. – Львів, 2020. – С. 345-354.
 67. La poésie d’Emile Verhaeren en ukrainien // Lettres d’Emile. Puurs-Sint Amands, Août 2020. – 30. – Р. 2-3.
 68. Еmile Verhaeren in her Oekraïens // Brieven van Émile. Puurs-Sint Amands, Augustus 2020. – 30. – P. 2-3.
 69. Грандіозна битва в жіночому серці (Оноре де Бальзак) // Всесвіт. – № 9-12. – 2021. – C. 284-288.
 70. Василь Стефаник на сторінках бельгійської (Лювен) та французької ( Сарсель) літературних енциклопедій //  Доповіді та повідомлення Міжнародної наукової конференції «Василь Стефаник в українському та світовому соціокультурному просторі», присвяченої 150-річчю від дня народження Василя Стефаника. – Львів, 2021. – С. 106-111.
 71. Вергарнівські окрушини в українському письменстві (Максим Рильський, Ліна Костенко, Іван Денисюк, Соломія Павличко та інші) // Султанівські читання. – Вип. 11. – Івано-Франківськ, 2022. – С. 14-23.
 72. Ще раз про французьке письменство в літературній критиці Івана Франка (Поль Бурже, Жорж Гюїсман, Еркман-Шатріан, Гонкури) // Султанівські читання. – Вип. 11. – Івано-Франківськ, 2022. – С. 65-76; Українське літературознавство. – Вип. 86. – Львів, 2022. – С. 41-50.
 73. Лужицький фольклор у славістичних дослідженнях італійця Вольфанго (Вольфа) Джусті // Проблеми слов’янознавства. – Вип. 69. – Львів, 2022. – С. 36-44.
 74. Острів’янин, зачудований Каменярем // Дзвін. – № 1-2. – 2022. – С. 194-196; Літературна Україна, № 10. – 2022. – С. 12.
 75. Василь Стефаник у французькомовному прочитанні // Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Шевченка. Серія «Слово». – Вип. 16 (63). – 2022. – С. 323-334.
 76. Михайло Грушевський та його «Anthologie de la littérature ukrainienne» (1921) у бельгійських і французьких виданнях // Султанівські читання. – Вип. 12. – Івано-Франківськ, 2023. – С. 7-15; Вісник Львівського університету. Серія історична. Спецвипуск. – С. 162-169.
 77. Есей Марі де Во Фаліпо // Султанівські читання. – Вип. 12. – Івано-Франківськ, 2023. – С. 51-58.
 78. Часова панорамність драматургії Еміля Вергарна // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2022 рік з нагоди 125-ліття кафедри французької філології. – Рівне: Волинські обереги, 2023. – С. 158-159.
 79. Одна сторінка з історії українсько-французькомовних взаємин (70-80-і роки ХІХ століття) // Тези Всеукраїнської наукової конференції «Традиції і сучасність романістики: 125 років кафедри французької філології». – Львів, 2023. – С. 46-49.

 

ПЕРЕКЛАДИ

 1. Поль Вейн. Чи вірили греки у свої міфи? Есей про конституентну уяву (пер. з франц.). – Львів: Каменяр, 2003. – 170 с.
 2. Кшиштоф Помян. Європа та її нації (пер. з франц.). – Львів: Каменяр, 2003. – 172 с.
 3. Проспер Меріме. Богдан Хмельницький: роман, історичний нарис, новели (пер. з франц.). – Харків: Фоліо, 2004. – С. 195-322.
 4. Етьєн де ля Боесі. Міркування про добровільне рабство (пер. з франц.). – Львів: Сполом, 2005. – 52 с.
 5. Лист Папи Івана Павла ІІ до мистців (пер. з франц.). – Львів: Сполом, 2005. – 28 с.
 6. Гюстав Флобер. Іродіада (пер. з франц.) // Гюстав Флобер. Пані Боварі. Проста душа. Іродіада. – К.: Веселка, 2006. – С. 359-389.
 7. Еміль Вергарн. Оповідання (перекл. з франц.): Шинок «Добра смерть» (С. 113-116), На селі (С. 116-118), Опдорпський ярмарок (С. 118-121), Три Парки (С. 122-124), Одного вечора (С. 113-127) // Всесвіт. – № 9-10. – 2007.
 8. Жак ле Гофф. Середньовічна уява (пер. з франц.). – Львів: Літопис, 2007. – 352 с.
 9. Стефан Куртуа, Ніколя Верт, Жан-Луї Панне, Анджей Пачковський, Карел Бартошек, Жан‑Луї  Марголен. Чорна книга комунізму: злочини, терор і репресії (пер. з франц.). – Львів: Афіша, 2008. – 712 с.
 10. Габріель Руа. Жайворонок (пер. з франц.). – С. 10-19; Різдвяна дитина (пер. з франц.). – С. 19-27 // Всесвіт. – № 11-12. – 2008.
 11. Габріель Руа. Мала Україна (пер. з франц.). – Всесвіт. – № 11-12. – 2008. – С. 28-33.
 12. Проспер Меріме. Богдан Хмельницький (аудіокнига) (пер. з франц.). – К.: Аудіо Планета, 2009.
 13. Шарль ван Лерберг. Марія Башкирцева (есей) (пер. з франц.) // Всесвіт. – № 9-10. – 2010. – С. 218-230.
 14. Коротка франкомовна проза ХХ століття: Бельгія, Канада (Квебек), Франція (пер. з франц.). – Львів: Тріада плюс, 2010. – 415 c.
 15. Еміль Вергарн. Біле Різдво: Різдвяна казка (із зб. «Опівнічні казки») (пер. з франц.) // Львів: Каменяр. – № 11. – 2010. – С. 8.
 16. Шарль ван Лерберг. Очікування (пер. з франц.) // Львів: Каменяр. – № 9. – 2011. – С. 4.
 17. Жан-Марі Гюстав Ле Клезіо. Ритурнель голоду (пер. з франц.). – Харків: Фоліо, 2011. – 222 с.
 18. Катрін Панколь. Жовті очі крокодилів (пер. з франц.). – К.: Махаон-Україна, 2012. – 656 с.
 19. Ерве Базен. Щасливці з острова Розпуки. Вогонь пожирає вогонь (пер. з франц.). – Львів: Тріада плюс, 2013. – 384 с.
 20. Кирило Королевський. Митрополит Андрей Шептицький (1865-1944) (пер. з франц.). – Львів: Свічадо, 2014. – 490 с.
 21. Ромен Роллан. Життєписи геніїв (пер. з франц.). – Львів: Тріада плюс. – 2015. – 196 с.
 22. Еміль Вергарн. Рубенс. Життя Бетовена (пер. з франц.). – Львів: Тріада плюс. – 2016. – 87 c.
 23. Франсуаза Саган. Bonjour, печале! (повісті) (пер. з франц.). – К.: Рідна мова, 2018. – С. 5-118.
 24. Софі Лютц. Поза межею видимого (пер. з франц. у співавторстві). – Львів: Свічадо, 2019. – 212 с.
 25. Оноре де Бальзак. Батько Горіо (пер. з франц.). – Львів: Леополь, 2019. – 96 с.
 26. Ромен Роллан. Життєписи славетних (пер. з франц.). – Львів: Тріада плюс, 2020. – 306 с.
 27. Мадам де Лафаєт. Княгиня де Клев (пер. з франц.). Розділи перший, другий // Всесвіт. – № 9-12. – 2021. – С. 200-249.
 28. Мадам де Лафаєт. Княгиня де Клев (пер. з франц.). Розділи третій, четвертий // Всесвіт. – № 1-4. – 2023. – С. 298-347.

 

ПРО НЬОГО

 1. Палятинська С. В. Відчуття оригіналу // Літературна Україна, 14 лютого 1975 р.
 2. Кухалашвілі В. К. Зарубіжна проза в перекладах 1981 року // Радянське літературознавство. – № 1. – 1983.
 3. Содомора А. О. Яремі Кравцю – 50 // Літературна Україна, 13 січня 1994 р.
 4. Лучук В. І. Кравець Ярема Іванович // УЛЕ. – Т. 3. – К., 1995. – С. 40.
 5. Львівщина та львів’яни. Енциклопедично-біографічний довідник до 750-ліття Львова. – Вип. 2. – Львів, 2006. – С. 162-163.
 6. Письменники Львівщини. Бібліографічний довідник. – Львів, 2008. – С. 55-56.
 7. Популярна енциклопедія Львова. Історія, культура, людина, місто. – Львів, 2009. – С. 121.
 8. Національна спілка письменників України. Історія української літератури та культури в персоналіях. www.nspu.org.ua/dovidnyk/К

 

ВІДГУКИ НА ЙОГО ПРАЦІ

 1. Рецензія на видання: Граб С. Українсько-бельгійські літературні зв’язки. 1870-2008: бібліографічний покажчик. – Київ, Львів, 2010. – 246 с. // Вісник НТШ. – Число 44 (осінь-зима). – 2010. – С. 72-73.
 2. Рецензія на видання: Граб С. Українсько-бельгійські літературні зв’язки. 1870-2008: бібліографічний покажчик. – Київ, Львів, 2010. – 246 с. // Чистяк Д. О. Перша ґрунтовна праця з українсько-бельгійських літературних зв’язків. – Вісник Книжкової палати. – № 9. – 2011. – С. 13-14.
 3. Рецензія на видання: Граб С. Українсько-бельгійські літературні зв’язки. 1870-2008: бібліографічний покажчик. – Київ, Львів, 2010. – 246 с. // Шкаріна В. А. Україна-Бельгія: взаємодія літератур // Бібліотечний вісник. – № 2. – 2011. – С. 43-44.
 4. Рецензія на книгу: Сорабістичні студії: Україна, Франція, Бельгія: навчальний посібник. – Львів, 2010. – 88 с. // Мовчанюк Г. П. Франкомовний аспект української сорабістики // Матеріали XIII Міжнародного сорабістичного семінару «Питання сорабістики». – Львів, Будишин, 2012. – С. 225-236.
 5. Васильєва Л. П. Панорама львівських сорабістичних досліджень: спадкоємність, персоналії //Матеріали XIII Міжнародного сорабістичного семінару «Питання сорабістики». – Львів, Будишин, 2012. – С. 200-202. Подано детальний аналіз навчального посібника «Сорабістичні студії: Україна, Франція, Бельгія» (Львів, 2010).
 6. Рецензія на видання: Граб С. Українсько-бельгійські літературні зв’язки. 1870-2008: бібліографічний покажчик. – Київ, Львів, 2010. – 246 с. // Чистяк Д. О. Копіткий шлях до бельгійської літератури // Всесвіт. – № 3-4. – 2012. – С. 256-259.
 7. Рецензія на видання: «Quae scripsi, scripsi»: романські літератури у рецепції Івана Франка. – Львів, 2014. – 230 с. // Теплий І. М. «Quae scripsi, scripsi»: погляд науковця. – Львів: Каменяр. – № 4-5. – 2015. – С. 13.
 8. Рецензія на видання: «Quae scripsi, scripsi»: романські літератури у рецепції Івана Франка. – Львів, 2014. – 230 с. // Теплий І. М. Романські літератури у рецепції Івана Франка // Слово і час. – № 5. – 2016. – С. 121-123.
 9. Рецензія на книгу: Український Еміль Вергарн (критика, перегуки, переклади). – Львів: Тріада плюс, 2016. – 344 с. // Драненко Г. Ф. Поетика українських перекладів Вергарна // Питання літературознавства. – Вип. 95. – Чернівці, 2017. – С. 234-236.
 10. Рецензія на книгу: Український Еміль Вергарн (критика, перегуки, переклади). – Львів: Тріада плюс, 2016. – 344 с. // Гумницька Н. О. Еміль Вергарн у контексті української культури // Дзвін. – № 11 (877). – 2017. – С. 232-234.
 11. Рецензія на книгу: Український Еміль Вергарн (критика, перегуки, переклади). – Львів: Тріада плюс, 2016. – 344 с. // Гумницька Н. О. Еміль Вергарн у контексті української культури // Слово Просвіти. – 24-30 серпня 2017 р. – С. 13.
 12. Рецензія на книгу: Український Еміль Вергарн (критика, перегуки, переклади). – Львів: Тріада плюс, 2016. – 344 с. // Федорак Н. Л. Вісник НТШ. – Число 59 (весна-літо). – 2018. – Львів. – С. 96-99.
 13. Рецензія на книгу: Український Еміль Вергарн (критика, перегуки, переклади). – Львів: Тріада плюс, 2016. – 344 с. // Servaes P. Verhaeren in Oekraïne / Boekenoogst van het Emile Verhaerenher denkingsjaar (книгозбірня меморіального року Еміля Вергарна) // Mededelingen von de Vereniging voor Heemkunde in Klein. – Bornem, 2017. – Р. 38.
 14. Рецензія на книгу: Український Еміль Вергарн (критика, перегуки, переклади). – Львів: Тріада плюс, 2016. – 344 с. // Verhaeren en Ukraine: Український Еміль Вергарн // Lettres d’Émile. – № 23. – Février 2018. – Р. 1-2. Musée Émile Verhaeren, Sint-Amands, Belgique.
 15. Рецензія на книгу: Український Еміль Вергарн (критика, перегуки, переклади). – Львів: Тріада плюс, 2016. – 344 с. // Українська Вергарніана: підсумки і здобутки // Слово і Час. – № 3 (687). – 2018. – С. 116-117.
 16. Шкраб’юк П. В. Ярема Кравець (ювілейне вітання ) // Вісник НТШ. – Число 60 (осінь-зима). – 2018. – С. 82.
 17. Ярема Кравець, перекладач // Західний літературний фронт. Довідник львівської обласної організації НСП України. – Львів: Сполом, 2019. – С. 85.

 

 

 

 

Біографія

Літературознавець, філолог-романіст, перекладач. З 1982 р. – член НСП України, з 2002 р. – дійсний член НТШ. У 1966 р. закінчив факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Французька філологія» (диплом з відзнакою). 1966-1984 рр. – лаборант кафедри світової літератури. З 1973 р. за патріотичні та релігійні переконання відсторонений від роботи  викладачем-погодинником Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1984 р. – викладач, 1989-1993 рр. – завідувач кафедри іноземних мов Львівської комерційної академії. У 1992 р. захистив кандидатську дисертацію «Творчість Еміля Вергарна в українській критиці і перекладах (історико-літературознавчий аналіз)». 1993-1995 рр. – старший викладач, 1995-1996 рр. – доцент кафедри французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка. 1996-2010 рр. – завідувач, з 2010 р. – доцент кафедри світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка. Автор понад 350 наукових статей і перекладів. Перекладав твори Етьєна де ля Боесі, Вольтера, Гюстава Флобера, Гі де Мопассана, Еміля Вергарна, Ромена Роллана, Франсуа Моріака, Ерве Базена, Емманюеля Роблеса, Альберта Егпарса, Андре Фросара, Дені де Ружмона, Бернара Вербера, Габріелі Руа та ін. Автор перших перекладів українською мовою українознавчих праць Опис України Гійома Левассера де Боплана (3 перевидання), Богдан Хмельницький і Українські козаки та їхні останні гетьмани Проспера Меріме (8 перевидань), статті Еміля Дюрана Національний поет України Шевченко. 1995-2002 рр. – член Асоціації франкомовних студій Центральної та Східної Європи, з 1999 р. – Світової Асоціації квебекських студій. Учасник Світового (Тулуза, 1996 р.) та Європейських (Відень, 1995 р.; Лейпциг, 1998 р.) конгресів франкомовних культур, стипендіат Бюро розповсюдження книги Міністерства культури Франції (1995 р.), Лувенського католицького університету (Бельгія, 1996 р.), Міжнародного колежу перекладачів (Франція, 1998 р.), Міжнародного колежу перекладачів бельгійської літератури (Бельгія, 1999 р.), Австрійської кооперації (Відень, 2003 р.). Член редколегій наукових журналів та видань України, Греції, Канади (Квебек), співавтор енциклопедичних видань «УЛЕ», «ЕШ», «ЕФ» та «ЕСУ», український кореспондент журналу «LAnnée francophone internationale» (Канада, Квебек). Член редколегії журналу з проблем порівняльного літературознавства «Intertextes» (Греція). Постійний учасник Всеукраїнських шевченківських (Київ, Черкаси), щорічних франківських конференцій та Міжнародних сорабістичних семінарів (Львівський національний університет імені Івана Франка). 2001-2004 рр. – член журі Міжнародної премії «Сковорода» Посольства Франції в Україні. Про літературознавчу та перекладацьку діяльність Кравця Я. І. з’являлися публікації та відгуки на сторінках наукових і періодичних видань України, Бельгії, Греції, Канади, Люксембурга, Польщі, Словаччини, Фінляндії, Франції.

Різне

Програма «Культура» Національного радіо (Київ, вул. Хрещатик, 26) запропонувала аудіочитання циклу українознавчих досліджень, присвячених українському козацтву:

– «Опис України…», Гійом Левассер де Боплан (переклад з франц. Кравця Я. І.) – 23.09-07.10.2020 р.;
– «Українські козаки та їхні останні гетьмани», Проспер Меріме (переклад з франц. Кравця Я. І.) – 08.10- 11.10.2020 р.;
– «Богдан Хмельницький», Проспер Меріме (переклад з франц. Кравця Я. І.) – 12.10-05.11.2020 р.

Аудіочитання звучали в майстерному виконанні Заслуженого артиста України Бориса Лободи.

***
У львівському видавництві ТзОВ «Тріада плюс» з’явилося літературно-художнє видання «Ромен Роллан. Життєписи славетних» («Життя Мікеланджело», «Життя Бетовена», «Життя Толстого») обсягом 306 сторінок у перекладі з французької Кравця Я. І. «Життєписи славетних», написані понад століття тому видатним французьким письменником Роменом Ролланом (1866-1944), Нобелівським лауреатом 1916 року, залишаються вартісними і корисними для нашого неспокійного часу. Мікеланджело, Бетовен, Толстой показані в муках творчості, у пошуках душевної злагоди з самими собою та змаганнях із підступністю оманливого світу. Три життєписи пропоновані для широкої читацької аудиторії, зокрема, для учнівської та студентської молоді.
Перекладено за виданнями Librairie Hachette «Vie de Michel-Ange» (Paris, 1921), «Vie de Beethoven» (Paris, 1927), «Vie de Tolstoï» (Paris, 1922).
***
У видавництві Львівського національного університету імені Івана Франка з’явилося друком монографічне видання доцента Кравця Я. І. «Українська Belgica vsv бельгійська Ucrainica», присвячене 100-річчю Соборності України. У виданні трактуються наукові проблеми понад півторастолітнього діалогу української і бельгійської французькомовної літератур. Автор пропонує порівняльні студії прочитання поетичної творчості Еміля Вергарна в українській літературі ХХ століття, подає історію входження в бельгійський французькомовний простір творчості Миколи Гоголя, Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки та ін. Друкуються перекладознавчі студії про французькомовне прочитання Івана Франка, Лесі Українки, Андрія Чайковського, української літератури в Бельгії. Окремим розділом подано переклади короткої прози Еміля Вергарна, Шарля ван Лерберга, невелику українознавчу студію Франца Елленса.
***
Львівське видавництво Леополь за підтримки Програми сприяння видавничій справі Французького інституту (Париж) і Програми сприяння видавничій справі «Сковорода» Посольства Франції та Французького інституту в Україні здійснило в серії «Графічна література» видання української версії графічного роману «Маленький принц» за твором письменника Антуана де Сент-Екзюпері (малюнки Жоанна Сфара, одного з найвідоміших сучасних французьких авторів мальованих історій; переклад
з французької Кравця Я. І.).

***
Вийшла друком монографія Кравця Я. І. «Ти – не неволі син…» (французькомовне прочитання поетичного слова Маркіяна Шашкевича)», присвячена 180-ій річниці відходу священика-поета в засвіти 8 червня 1843 року. В монографії подана динаміка пізнання поетичного слова Маркіяна Шашкевича французькомовною критикою від 70-х років ХІХ століття до початку ХХІ століття. Пропонується огляд праць і статей літературознавців Франції та Бельгії, антологічних видань, у яких друкувалися окремі переклади Будителя галицького люду. В «Додатку» вміщені французькомовне слово про поетичний доробок Маркіяна Шашкевича українського науковця Ярослава Розумного (Канада) і сильветка Віктора Коптілова (Франція), переклади віршів поета французькою мовою. Видання призначене для науковців різних поколінь, студентів, ліцеїстів, шанувальників таланту видатного діяча Руської Трійці.

Методичні матеріали

Розклад