Кіпень Сергій Васильович

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: serhiy.kipen@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Мережеве спілкування
Структурно-семантичні та прагматичні аспекти креолізованих текстів

Курси

Вибрані публікації

Автореферат дисертації:

Кіпень С. В. Піктографічний сегмент англомовного віртуального спілкування (на прикладі Smiley, Emoticons, Zlango, Leet-speak) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / С. В. Кіпень; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2010. – 20 c. – укp

Вибрані статті:

Кіпень С. В. Варіативність мовної гри у синтаксичних конструкціях (на матеріалі lolspeak) / Помірко Р. С., Кіпень С. В. // Вісник Житомирського державного університету, 2013. – Вип. 2 (68). – С. 29–32.
Кіпень С. В. Аномальні принципи формування полікодового тексту / Помірко Р.С., Кіпень С. В. // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – № 57. – С. 70–73.
Кіпень С. В. Демотиваційні постери у структурі електронної комунікації / Роман Помірко, Сергій Кіпень // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2011. – Вип. 2 (19) 2008 – 1 (20) 2011. – С. 225–233.
Кіпень С. В. Прагматика аватар у кіберпросторі / С. В. Кіпень // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) : у 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – Випуск 89 (2).– С. 14–18.
Кіпень С. В. Комунікативна інтернет-девіація / С. В. Кіпень // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – № 41. – С. 35–40.
Кіпень С. В. Прагматико-комунікативні особливості Leetspeak / С. В. Кіпень // Наук. вісник Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – 2009. – № 17. – С. 24–27.
Кіпень С. В. Структурно-семантичні особливості емотиконів / С. В. Кіпень // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. –Львів, 2006. – Вип. 13. – С. 67–73.
Кіпень С. В. “Гіпержанрова” реальність віртуального спілкування / С. В. Кіпень // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів, 2005. – Вип. 12. – С. 134–141.

Наукова біографія

2014 атестат доцента кафедри іноземних мов
2011 диплом кандидата філологічних наук (10.02.04 – «германські мови», Львів)
2001 диплом спеціаліста Львівського національного університету імені Івана Франка (філолог, викладач англійської мови та літератури)

Професійна діяльність:

2016дотепер доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка
2015 – 2016 служба в Збройних силах України
2014 – 2015 завідувач кафедри іноземних мов Львівської державної фінансової академії
2011 – 2014 доцент кафедри іноземних мов Львівської державної фінансової академії
2004 – 2011 старший викладач кафедри іноземних мов Львівської державної фінансової академії
2002 – 2004 старший викладач кафедри іноземних мов Львівського державного фінансово-економічного інституту
2001 – 2002 асистент кафедри іноземних мов Львівського державного фінансово-економічного інституту
1996 – 2001 студент факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка

Різне

Офіційний опонент кандидатської дисертації:

Ясінська О. В. Концептуалізація синонімічно-антонімічних зв’язків у сфері комп’ютерних неологізмів сучасної англійської мови [Текст] : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Ясінська Оксана Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2014. – 20 с.

Методичні матеріали

Розклад