Робочі програми (силабуси) навчальних дисциплін

Безпека життєдіяльності
Вступ до літературознавства
Вступ до мовознавства
Вступ до спеціальності
Друга іноземна мова
Іноземна мова_за фаховим спрямуванням_(1 курс, гуманітарні науки)
Іспанська мова_1
Іспанська мова_2
Іспанська мова_3
Іспанська мова_4
Історія мови
Історія світової літератури
Історія української культури
Історія України. Робоча програма навчальної дисципліни
Лексикологія англійської мови
Національна (англійська) література
Охорона праці
Охорона праці (силабус)
Педагогіка
Педагогічна практика
Перша іноземна мова (англійська), 1-4-ий курс
Перша іноземна мова (силабус)
Політологія
Політологія (силабус)
Стилістика англійської мови
Силабус з навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови»
Силабус курсу «Методика навчання іноземної мови»
Силабус курсу «Теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство)»
Силабус з історії світової літератури
Теоретичні основи другої іноземної мови (іспанської)
Теоретичні основи другої іноземної мови (французької)
Теорія і практика перекладу
Теоретична граматика англійської мови
Українська мова за професійним спрямуванням
Фізичне виховання
Філософія
Французька мова_1
Французька мова_2
Французька мова_3
Французька мова_4