Черкас Наталія Володимирівна

Посада: доцент кафедри англійської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-04

Наукові інтереси

• лексикологія та лексикографія
• фразеологія

Навчальні курси
• фразеологія англійської мови
• лексикологія англійської мови
• практичний курс англійської мови
• ділова англійська мова

Інший професійний досвід
Переклад у канадському проекті Community Roots Development, 1998 – 2002

Доповіді на наукових конференціях в Україні
• Language Teaching: Classroom, Lab and Beyond: 5th National TESOL Ukrainian Conference. Вінниця, Львів 2000
• Проблеми сучасної світової літератури та лінгвістики. Черкаси 2001
• Соціокультурні аспекти навчання іноземних мов. Тернопіль 2004
• Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти. Львів 2009
• Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів. Тернопіль 2009
• Наука в інформаційному просторі. Дніпропетровськ 2010

Доповіді на міжнародних конференціях
• Актуальные проблемы сопоставительного языкознания и межкультурные коммуникации, Уфа1999
• International Journal of Arts and Sciences (IJAS) Conference for Academic Disciplines, Торонто 2011

Курси

Публікації

Тези
1. Allusion as a Stylistic Device of Conveying Biblical Motifs in the Novels by F. O’Connor Wise Blood and
The Violent Bear It Away // Language Teaching: Classroom, Lab and Beyond: 5th National TESOL Ukrainian
Conference Papers/ Vinnytsia State Pedagogical University Named after Mykhailo Kotsubynsky, Lviv State
University Named after Ivan Franko. – Вінниця, Львів, 2000
2. Стилістична функція біблійних алюзій у романі Дж. К. Оутс „Син ранку”// Проблеми сучасної
світової літератури та лінгвістики: зб. матеріалів всеукраїнської наукової філологічної конференції. –
Черкаси, 2001
3. До питання етимологічної класифікації фразеологічних біблеїзмів // Соціокультурні аспекти
навчання іноземних мов: зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції – Тернопіль,
2004
4. Стилістичні особливості функціонування біблійних фразеологізмів у повоєнних американських
романах// Новітня філологія. – Миколаїв, 2005
5. До питання про порівняльно-зіставне вивчення семантичних та стилістичних особливостей
біблійних паремій в англійській та німецькій мовах // Інтеграційні процеси у викладанні іноземних
мов: теоретичні засади та прикладні аспекти: зб. матеріалів міжнар. конф. – Львів, 2009
6. Біблійна алюзія-символ у повоєнному американському романі // Проблеми та перспективи
лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів: зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-
практичної конференції. – Тернопіль, 2009
7. Фразеологічні біблеїзми як об’єкт дослідження // Наука в інформаційному просторі: зб. матеріалів
VI міжнародної науково-практичної конференції: В 5 т. – Дніпропетровськ, 2010
Статті
1. Лексико-семантичні угруповання слів, що пов’язані з біблійними мотивами, у романах Ф. О’Коннор
„Мудра кров” та „Несамовиті виходять переможцями”// Наукові записки Тернопільського
університету ім. Володимира Гнатюка. – Мовознавство. – Тернопіль, 2000
2. Алюзія як мовностилістичний засіб відображення біблійних мотивів у романах Ф. О’Коннор
„Мудра кров” і „Несамовиті виходять переможцями” // Вісник Львівського університету. – Серія:
„Іноземні мови”. – Львів, 2001
3. Алюзія як мовностилістичний засіб відображення біблійних мотивів у романах Ф. О’Коннор
„Мудра кров” і „Несамовиті виходять переможцями” // Вісник Львівського університету. – Серія:
„Іноземні мови”. – Львів, 2001
4. Стилістична функція біблійних алюзій у монолозі Пейтон (на матеріалі роману У.Стайрона „Лягай у
темряву”) // Науковий часопис Волинського державного університету імені Л.Українки. – Серія:
Філологічні студії. – Луцьк, 2001
5. Структурно-семантична класифікація фразеологічних одиниць біблійного походження у романі Дж.
Геллера „Бог знає” // Збірник наукових статей Київського державного лінгвістичного університету:
Проблеми семантики слова, речення та тексту. – Київ, 2001
6. Біблеїзми, що функціонують як алюзії на Святе Письмо у романі „Мойсей і десять заповідей” П.
Ілтона та М. Робертса // Гуманітарний вісник ЧДТУ: Проблеми сучасної зарубіжної літератури,
проблеми сучасної лінгвістики.– Серія: Іноземна філологія. – Черкаси, 2002
7. Стилістична функція біблеїзмів у романі У. Стайрона „Сповідь Нета Тернера”// Наукові записки
Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Мовознавство. – Тернопіль,
2002
8. До питання метафоричності номінативних біблеїзмів // Гуманітарний вісник ЧДТУ. – Серія:
Іноземна філологія. – Черкаси, 2003
9. До питання дослідження функціонування біблійних цитат у повоєнному американському романі //
Гуманітарний вісник ЧДТУ. – Серія: Іноземна філологія. – Черкаси, 2004
10. Стилістична функція біблійної алюзії в композиційній структурі художнього твору // Гуманітарний вісник ЧДТУ. – Серія: Іноземна філологія. – Черкаси, 2005
11. Стилістичні функції алюзивних біблійних власних назв у художньому тексті// Мова і культура
(Науковий журнал). – Київ, 2005
12. Домінантна архітектонічна біблійна алюзія у романі Дж. Геллера „Бог знає”// Текст –
текстолінгвістика, дискурс – дискурсознавство у світлі когнітології: зб. наук. праць. – Львів, 2005
13. Стилістичні функції біблійних прислів’їв у повоєнному американському романі // Гуманітарний
вісник. Серія: Іноземна філологія: Всеукр. зб. наук. праць. – Черкаси, 2006
14. Теоретичні підходи до класифікації біблійних фразеологізмів у системі англійської мови // Мова і
культура (Науковий журнал). – Київ, 2007
15. До проблеми дефініції пареміологічних одиниць // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна
філологія: Всеукр. зб. наук. праць.– Черкаси, 2007
16. Стилістичні функції модифікованих біблійних фразеологізмів // Мова і культура (Науковий
журнал). – Київ, 2008
17. Номінативні та цитатні біблійні алюзії як об’єкт дослідження у художньому тексті // Гуманітарний
вісник. Серія: Іноземна філологія: Всеукр. зб. наук. праць. – Черкаси, 2008
18. Biblical Allusion as a Psychosemantic Phenomenon (based on Peyton’s monologue from the novel Lie
down in Darkness by W. Styron) // Мова і культура (Науковий журнал). – Київ, 2009
19. Стилістичні функції біблійних цитат у романі „Син ранку” Дж.К. Оутс // Гуманітарний вісник. Серія:
Іноземна філологія: Всеукр. зб. наук. праць. – Черкаси, 2009
20. До питання про розмежування вертикального контексту та фонових філологічних знань //
Функціональна лінгвістика. – Сімферополь, 2010
21. Заголовок-біблійна алюзія як засіб творення вертикального контексту // Мова і культура
(Науковий журнал). – Київ, 2010
22. Біблійні алюзії-антропоніми як засіб створення іронічного ефекту в художньому тексті // Мова і
культура (Науковий журнал). – Київ, 2011
Посібник
1. Практикум з ідіоматики англійської мови. English Idioms in Use. – Львів, 2009

Біографія

• диплом з відзнакою ЛДУ ім. Івана Франка, 1996 р., філолог, викладач англійської мови та літератури, перекладач
• аспірантка кафедри англійської філології, Львів 1998 – 2001
• кандидат філологічних наук (10.02.04 германські мови), Львів 2005
• доцент кафедри англійської філології, Львів, 2011

Професійна діяльність
2009 – доцент кафедри англійської філології
2001 – 2009 асистент кафедри англійської філології
1996-1998 асистент кафедри англійської філології

Розклад