Друга іноземна мова (іспанська)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Немає
24Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
148Іна11Кушнір О. П.
Іна12Кушнір О. П.
Іна14Хомицька І. І.
Іна15Фар'ян  В. Ю.
248Іна11Кушнір О. П.
Іна12Кушнір О. П.
Іна13Хомицька І. І.
Іна14Фар'ян  В. Ю.

Опис курсу

Курс іспанської мови як другої іноземної для студентів I курсу англійської філології має на меті:

 • сформувати у студентів розуміння і вживання (як в усній так і писемній формах) побутових повсякденних виразів, а також елементарних речень, необхідних для задоволення конкретних проблем: відрекомендуватись або представити когось, запитувати та відповідати на запитання про деталі особистого життя. Формувати у студента фонологічний рівень із вимовою обмеженого репертуару вивчених слів та виразів. Розвивати навички взаємодії на простому рівні. Формувати уміння для розуміння мовлення, повільне та ретельно артикульоване, з довгими паузами для кращого сприйняття;
 • сформувати відповідний орфографічний рівень для написання знайомих слів і коротких фраз: прості написи чи інструкції, назви побутових предметів, набір фраз, що часто вживаються. Засвоїти студентом писемні навички на рівні простих ізольованих фраз та речень. Розвинути загальний лінгвістичний діапазон, базуючись на простих виразах про особисті деталі і потреби конкретного типу;
 • засвоїти соціолінгвістичну компетенцію на рівні встановлення елементарного соціального контакту, використовуючи найпростіші повсякденні ввічливі форми: привітання та прощання; знайомства тощо.

 Результати навчання:

 • знати:

основні відомості про сучасну іспанську мову;

основи орфографії, фонетики, морфології, граматики та синтаксису сучасної іспанської мови, які відповідають рівню А1 володіння іноземною мовою згідно мовленнєвих компетенцій, визначених Радою Європи;

 • вміти:

фонетично правильно читати та перекладати незначні за об’ємом тексти;

розуміти мовлення, повільне та ретельно артикульоване, відповідно до рівня А1;

взаємодіяти на елементарному рівні (А1), тобто коротко описувати себе та інших людей, відповідати та  запитувати про особисте життя, місце проживання, повсякденну діяльність, їжу.

Рекомендована література

Базова

 1. Помірко Роман. Gramática española en ejercicios = Граматика іспанської мови у вправах : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 308 с.
 2. Pодригес- Данилевская Е.И. Испанский язык. – Москва: “Высшая школа”, 1988.
 3. Серебрянська А.О., Серебрянська Т.М. Іспанська мова для початківців. – Київ: 2008.
 4. Castro Viúdez F., Díaz Ballesteros P., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 1 . – Madrid: SGEL, 2004.
 5. Cerrolaza Aragón M., Cerrolaza Gili O., Llovet Barquero B. Pasaporte (A1). – Madrid: Edelsa, 2007.
 6. Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. Avance. Curso de español. Nivel elemental. – Madrid: SGEL, 1995.
 7. En Uso: ejercicios de gramática. A2. Madrid: Edelsa, 2008. – 160 p.
 8. GonzálezHermoso A., Romero Dueñas C., Cervera Vélez A. Competencia gramatical en USO. Ejercicios de gramática: forma y uso (A1). – Madrid: Edelsa, 2007.

Допоміжна

 1. Красникова Л.Г. Наblаndо еsраñol. – Москва: “Высшая школа”, 1971.
 2. Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга Маєвська, Світлана Осєчко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 170 с.
 3. Busquets L., Bonzi L. Curso intensivo de español para extranjeros. – Madrid: Verbum, 2000.

Інформаційні ресурси

 1. Películas españolas
 2. CD de los manuales.
 3. http://www.cervantes.es/default.htm
 4. https://www.holaquetal.com/es_ES/web/hqt/spanish-materials
 5. http://www.auladiez.com/ejercicios/index.html
 6. http://www.aprenderespanol.org/
 7. http://www.redmolinos.com/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус