Друга іноземна мова (іспанська)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
280Іна11Осєчко С. М.
Іна12Маєвська О. Т.
Іна14Сухорська Н. І.
Іна15Лисюк  В. В.

Опис курсу

Курс іспанської мови як другої іноземної для студентів I курсу англійської філології має на меті формування у студента розуміння і вживання (як в усній так і писемній формах) побутових повсякденних виразів, а також елементарних речень, необхідних для задоволення конкретних життєвих проблем; формування у студента відповідного фонологічного рівня із вимовою обмеженого репертуару вивчених слів та виразів та відповідного орфографічного рівня для написання знайомих слів і коротких фраз: прості написи чи інструкції, назви побутових предметів, набір фраз, що часто вживаються.

 Результати навчання:

 • знати:

основні відомості про сучасну іспанську мову;

основи орфографії, фонетики, морфології, граматики та синтаксису сучасної іспанської мови, які відповідають рівню А1 володіння іноземною мовою згідно мовленнєвих компетенцій, визначених Радою Європи;

 • вміти:

фонетично правильно читати та перекладати незначні за об’ємом тексти;

розуміти мовлення, повільне та ретельно артикульоване, відповідно до рівня А1;

взаємодіяти на елементарному рівні (А1), тобто коротко описувати себе та інших людей, відповідати та  запитувати про особисте життя, місце проживання, повсякденну діяльність, їжу.

Рекомендована література

 

 1. Красникова Л.Г. Наblаndо еsраñol / Красникова Л.Г. – Москва: Высшая школа, 1971.
 2. Новикова В.И. Еspañol / Новикова В.И. – Москва: Высшая школа, 1983.
 3. Pодригес–Данилевская Е.И. Учебник испанского язика. Практический курс для

начинающих / Е.И. Pодригес–Данилевская, А.И. Патрешев, И.Л. Степунина. – Москва:

“ЧеРо”, 1998. – 416 с.

 1. Помірко Р. Граматика іспанської мови у вправах: навч. посібник/Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 308 с.
 2. Серебрянська А.О. Іспанська мова для початківців / A.О. Серебрянська, Т.М. Серебрянська

– Київ: 2008. – 416 c.

 1. 6. Aragonés L. Gramática de uso del español: teoría y práctica (A1-B2) / Luis Aragonés, Ramón

Palencia. – Madrid, 2000. – 270 c.

 1. 7. Cerrolaza Aragón M. Pasaporte (A1) / Cerrolaza Aragón M., Cerrolaza Gili O., Llovet Barquero – Madrid: Edelsa, 2007.
 2. 8. Cerrolaza Gili O. Libro de ejercicios. Diccionario práctico de gramática / Cerrolaza Gili O.,

Sacristán Díaz E. – Madrid: Edelsa, 2009.

 1. 9. Encinar A. USO interactivo del vocabulario / Encinar Ángeles. – Madrid: Edelsa, 2008.
 2. 10. Español para extranjeros: cuaderno de ejercicios / [Benítez P., Andión Mª Antonieta, Fernánez Mª del Carmen, Madrigal Mª J.]. – Madrid, 1998. – 152 c.
 3. 11. García Fernández N. Español 2000 / García Fernández N., Sánchez Lobato J. – Madrid: SGEL,1993.
 4. 1 González Hermoso A. Competencia gramatical en USO. Ejercicios de gramática: forma y uso (A1) / González Hermoso A., Romero Dueñas C., Cervera Vélez A – Madrid: Edelsa, 2007.
 5. 1 González Hermoso A. Gramática del español como lengua extranjera / González Hermoso A., Sánchez Alfaro M. – Madrid: Edelsa, 1998.
 6. 14. Martín Peris E. Gente: curso de español para extranjeros / Martín Peris E., Sans Baulenas N. – Barcelona: Difusión, 2004.
 7. 15. Medina Montero C. G. Sin duda. Usos del español: teoría y práctica comunicativa / Medina

Montero C. G. – Madrid: SGEL, 2001.

 1. 16. Romero Dueñas C. Competencia gramatical en USO. Ejercicios de gramática: forma y uso (A2) /Romero Dueñas C., González Hermoso A., Cervera Vélez A. – Madrid: Edelsa, 2007.
 2. 17. Sándor Lаszló. Para practicar los pasados / Sándor László. – Madrid: Edelsa, 2008. – 96 c.

Інформаційні ресурси

 1. http://www.cervantes.es/default.htm
 2. https://www.holaquetal.com/es_ES/web/hqt/spanish-materials
 3. http://www.auladiez.com/ejercicios/index.html
 4. http://www.aprenderespanol.org/
 5. http://www.redmolinos.com/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму