Друга іноземна мова (іспанська, 1 курс, англійська філологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Немає
24Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
148Іна11Кабов А. В.
Іна12Лисюк  В. В.
Іна13Лисюк  С. В.
Іна14Кушнір О. П.
248Іна11Кабов А. В.
Іна12Лисюк  В. В.
Іна13Лисюк  С. В.
Іна14Кушнір О. П.

Опис курсу

Мета курсу «Друга іноземна мова (іспанська)» полягає у формуванні у студентів розуміння і вживання (як в усній так і писемній формах) побутових повсякденних виразів, а також елементарних речень, необхідних для задоволення конкретних проблем: відрекомендуватись або представити когось, запитувати та відповідати на запитання про деталі особистого життя; у формуванні у студента фонологічного рівня із вимовою обмеженого репертуару вивчених слів та виразів; у розвитку навички взаємодії на простому рівні; у формуванні відповідного орфографічного рівня для написання знайомих слів і коротких фраз; у розвитку загального лінгвістичного діапазону, базуючись на простих виразах про особисті деталі і потреби конкретного типу; у засвоєнні соціолінгвістичної компетенції на рівні встановлення елементарного соціального контакту, використовуючи найпростіші повсякденні ввічливі форми: привітання та прощання; знайомства тощо.

У результаті навчання студент повинен

знати:

основні відомості про сучасну іспанську мову;

 основи орфографії, фонетики, морфології, граматики та синтаксису сучасної іспанської мови, які відповідають рівню А1 володіння іноземною мовою згідно мовленнєвих компетенцій, визначених Радою Європи;

вміти:

 фонетично правильно читати та перекладати незначні за об’ємом тексти;

 розуміти мовлення, повільне та ретельно артикульоване, відповідно до рівня А1;

 взаємодіяти на елементарному рівні (А1), тобто коротко описувати себе та інших людей, відповідати та запитувати про особисте життя, місце проживання, повсякденну діяльність, їжу.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Помірко Р. Граматика іспанської мови у вправах = Gramática española en ejercicios : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – 4-те вид., випр.. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 408 с.
 2. Baralo M., Cenís M., Santana M.E. En vocabulario. Elemental A1-A2. Anaya, 2008. – 207 p.
 3. Cárdenas Bernal F. Vocabulario activo: fichas con ejercicios fotocopiables. Nivel elemental-pre-intermedio. Eli, 2003. – 79 p.
 4. Cerrolaza Aragón M., Cerrolaza Gili Ó., Llovét Barquero B. Pasaporte. Libro del alumno. Nivel 2. Madrid: Edelsa, 2010. -164 p.
 5. Cerrolaza Aragón M., Cerrolaza Gili Ó., Llovét Barquero B. Pasaporte. Cuaderno de ejercicios. Nivel 2. Madrid: Edelsa, 2010. – 85p.
 6. Encinar Á. Uso interactivo del vocabulario. Nivel A-B1.Madrid:Edelsa, 2012. -192p.
 7. Moreno C., Moreno V., Zurita P. Nuevo Avance Básico: cuaderno de ejercicios. Madrid:SGEL, 2012. – 150 p.
 8. Moreno C., Moreno V., Zurita P. Nuevo Avance Básico: curso de español. Madrid:SGEL, 2012. – 222 p.

Додаткова література:

 1. Серебрянська А.О., Серебрянська Т.М. Іспанська мова для початківців. Підручник. – Вінниця, НОВА КНИГА, 2009. – 544с.
 2. КушнірОксана. Читаннярізногорівняскладності (А2 / В1 / В2) = Lecturas graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / ОксанаКушнір, ОльгаМаєвська, СвітланаОсєчко. – 2-е вид., випр.. і допов.– Львів : ЛНУіменіІванаФранка, 2019. – 172 с.
 3. Busquets L., Bonzi L. Curso intensivo de español para extranjeros. – Madrid: Verbum, 2000.
 4. Castro F., Díaz P., Sardinero C., Rodero I. Curso de español como lengua extranjera. Nuevo español en marcha 1. Libro del alumno. Madrid : SGEL, 2014.
 5. 5. Castro F., Díaz P., Sardinero C., Rodero I. Curso de español como lengua extranjera. Nuevo español en marcha 1. Cuaderno de ejercicios. Madrid : SGEL, 2014.
 6. Rodriguez Martín J.R., García Guerra M.Á. Meta ELE A1. Curso de español de supervivencia.Madrid:EDELSA, 2017. – 111 p.
 7. Rodriguez M. Escucha y aprende. El español por destrezas: ejercicios de compención auditiva. Madrid: SGEL, 2002. -127 p.

Інформаційні ресурси:

 1. https://marcoele.com/
 2. https://videoele.com/
 3. https://www.ailmadrid.com/es/
 4. https://www.profedeele.es/

Силабус:

Завантажити силабус