Друга іноземна мова (н) 3 курс

Тип: Нормативний

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53.5Немає
63.5Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
580Мольдерф О. Є.
Сопіла  Т. М., Присяжнюк  О. І.
доцент Шум’яцька О. М., Рій  М. М.
680Мольдерф О. Є.
Присяжнюк  О. І., Сопіла  Т. М.
доцент Шум’яцька О. М., Рій  М. М.

Опис курсу

Формуванні мовної та мовленнєвої компетенції студентів. Мовна компетенція передбачає знання системи мовних моделей та вербалізованих лінгвістичних операцій, що регулюють процес породження актуальних речень відповідно до інтенції мовця.Мовленнєва компетенція передбачає уміння студентів в автоматизованому режимі користуватися в мовленнєвій діяльності можливостями мовної системи, здатність адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування, що зумовлює розширення у матеріалі навчального курсу об’єму інформації екстралінгвістичного характеру, що має культурологічну чи країнознавчу цінність.

Завдання дисципліни:

 • виробити навики та уміння німецької нормативної вимови студентів;
 • розвинути їхні адитивні вміння;
 • виробити навики працювати з різними типами словників;
 • розвинути граматичні навики, необхідні для аудіювання, мовлення, читання і письма;
 • ознайомити з головними морфологічними і синтаксичними категоріями, з парадигмами окремих частин мови, граматичною будовою основних типів простих і складних речень;
 • виробити вміння адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування.

Рекомендована література

 1. Schritte International neu 5. Kursbuch und Arbeitsbuch. – München: Hueber Verlag, 2018. – 208 S.
 2. Schritte International neu 6. Kursbuch und Arbeitsbuch. – München: Hueber Verlag, 2018. – 208 S.
 3. Євгененко Д. А., Артамоновська С. А., Білоус О. М. Практична фонетика німецької мови. – Вінниця: Нова книга, 2004.
 4. Євгененко Д. А., Білоус О. М. та ін. Практична граматика німецької мови. – Вінниця: Нова книга, 2004.
 5. Кудіна О., Феклістова Т. Німецька мова для початківців. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2008.
 6. Тагиль И. П. Грамматика немецкого языка в упражнениях. – СПб.: КАРО, 2004.
 7. Bock H., Eisfeld K.-H., Holthaus H., Schütze-Nöhmke U. Themen aktuell 1. – Hueber Verlag, 2010.
 8. Bock H., Eisfeld K.-H., Holthaus H., Schütze-Nöhmke U. Themen aktuell 2. – Hueber Verlag, 2009.
 9. Bock H., Eisfeld K.-H., Holthaus H., Schütze-Nöhmke U. Themen 3. – aktuell Hueber Verlag, 2009.
 10. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig- Berlin- München-Wien- Zürich-New York: Langenscheidt-Verl-: Enzyklopädie, 1993.

Силабус:

Завантажити силабус