Коминська Наталія Іванівна

Посада: асистент кафедри світової літератури

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Електронна пошта: nataliia.komynska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Американська література ХХ-ХХІ століття, література доби модернізму та постмодернізму, проблематика ідентичності в літературі, феномен мультикультуралізму, феміністична критика.

 

 

 

 

 

Курси

Публікації

 1. Проблеми жіночої ідентичності в романі Тоні Моррісон «Улюблена»: культурологічний аспект // Мова і культура. – Т. 4. – К.: вид. дім Дмитра Бураго, 2011. – С. 277-282.
 2. Проблеми жіночої ідентичності в романі Тоні Моррісон «Улюблена» // Наукові праці. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв, 2011. – С. 40-44.
 3. Проблеми расової ідентичності в романі Тоні Моррісон «Улюблена» // Тези звітної наукової конференції факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2011 р. – Львів, 2012. – С. 50-51.
 4. Концепція ідентичності в сучасному літературознавчому дискурсі // Тези звітної наукової конференції факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2012 р. до 75-річчя від дня народження професора Андрія Олександровича Содомори. – Львів, 2013. – С. 46.
 5. Рецепція роману «Улюблена» Тоні Моррісон крізь призму феміністичної критики // Тези звітної наукової конференції факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2013 р. – Львів, 2014.
 6. Рецепція роману «Улюблена» Тоні Моррісон крізь призму феміністичної критики // Мова і культура – Т. 6. – К.: вид. дім Дмитра Бураго, 2014. – С. 146-150.
 7. Тілесність у романі Тоні Моррісон «Улюблена» // Тези звітної наукової конференції факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2014 р. – Львів, 2015.
 8. Концепт тіла в романі Тоні Моррісон «Улюблена» // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Вип. 23. – Львів, 2016. – С. 164-168.
 9. Проблеми гендерної ідентичності в романі Тоні Моррісон «Пісня Соломона» // Матеріали ХІІ Міжнародних Чичерінських читань «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ століття». – Одеса: вид. дім «Гельветика», 2021. – С. 85-88.
 10. Концепт «тіла» в романі Тоні Моррісон «Пісня Соломона» // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2020 рік на пошану доктора філологічних наук, академіка Романа Семеновича Помірка. – Львів, 2021.
 11. Моделювання ідентичності в романі Тоні Моррісон «Пісня Соломона» // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2022 рік з нагоди 125-ліття кафедри французької філології. – Рівне: Волинські обереги, 2023. – С. 156-158.

Біографія

Літературознавець, філолог-германіст. У 2010 р. закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська мова та література» (диплом з відзнакою). 2010-2020 рр. – аспірант, з 2011 р. – асистент кафедри світової літератури факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка. 2011-2015 рр. – асистент кафедри англійської філології факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

 

 

Різне

ВИСТУПИ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ

 1. Всеукраїнська наукова конференція «Периферійні та місцеві ідентичності в літературі», 2011 р., м. Миколаїв.
 2. XX Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» імені проф. Сергія Бураго, 2011 р., м. Київ.
 3. VII Міжнародні Чичерінські читання «Світова літературна класика у «Великому часі», 21-22 жовтня 2011 р., м. Львів.
 4. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2011 рік, 30-31 січня 2012 р.
 5. ІХ Міжнародні Чичерінські читання «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ ст.», 15-16 жовтня 2015 р., м. Львів.
 6. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2020 рік на пошану доктора філологічних наук, академіка Романа Семеновича Помірка, 4 лютого 2021 р. Доповідь «Концепт «тіла» в романі Тоні Моррісон «Пісня Соломона».
 7. ХІІ Міжнародні Чичерінські читання «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ століття», 28-29 жовтня 2021 р., м. Львів. Доповідь «Проблеми гендерної ідентичності в романі Тоні Моррісон «Пісня Соломона».
 8. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2021 рік на пошану доктора філологічних наук, професора Катерини Яківни Кусько, 3-4 лютого 2022 р. Доповідь «Особливості жіночого світосприйняття в романі Тоні Моррісон «Пісня Соломона».
 9. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2022 рік з нагоди 125-ліття кафедри французької філології, 2-3 лютого 2023 р. Доповідь «Моделювання ідентичності в романі Тоні Моррісон «Пісня Соломона».
 10. ХІІІ Міжнародна наукова конференція «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ століття», 26-27 жовтня 2023 р., м. Львів. Доповідь «Феміністичний дискурс у романах Тоні Моррісон».
 11. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2023 рік на пошану доктора філологічних наук, професора Нонни Хомівни Копистянської, 1-2 лютого 2024 р.  Доповідь «Концепція мультикультуралізму у творчості Тоні Моррісон».

Методичні матеріали

Розклад