Історія світової літератури 2 курс

Тип: Нормативний

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Залік
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Поліщук Н. Ю.Інп21, Інп22, Інп23, Інп24
316доцент Кравець Я. І.Інп25, Інп26, Інм21
316доцент Кушнір І. Б.Інн21, Інф21, Іні21
316доцент Бандровська О. Т.Іна21, Іна22, Іна23, Іна24
316доцент Сенчук І. А.Іна25, Іна26, ІНа27
416доцент Поліщук Н. Ю.Інп21, Інп22, Інп23, Інп24
416доцент Кравець Я. І.Інп25, Інп26, Інм21
416доцент Кушнір І. Б.Інн21, Інф21, Іні21
416доцент Бандровська О. Т.Іна21, Іна22, Іна23, Іна24
416доцент Сенчук І. А.Іна25, Іна26

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Інм21доцент Кравець Я. І.
Інп21доцент Поліщук Н. Ю.
Інп22доцент Поліщук Н. Ю.
Інп23доцент Поліщук Н. Ю.
Інп24доцент Поліщук Н. Ю.
Інп25доцент Кравець Я. І.
Інп26доцент Кравець Я. І.
Інн21доцент Кушнір І. Б.
Інф21доцент Кушнір І. Б.
Іні21доцент Кушнір І. Б.
316Іна25доцент Сенчук І. А.
Іна26доцент Сенчук І. А.
ІНа27доцент Сенчук І. А.
Іна21доцент Варецька С. О.
Іна22доцент Варецька С. О.
Іна23доцент Варецька С. О.
Іна24доцент Варецька С. О.
416Іна21доцент Варецька С. О.
Іна22доцент Варецька С. О.
Іна23доцент Варецька С. О.
Іна24доцент Варецька С. О.
Іна25доцент Сенчук І. А.
Іна26доцент Сенчук І. А.
Інн21доцент Кушнір І. Б.
Інф21доцент Кушнір І. Б.
Іні21доцент Кушнір І. Б.
416Інм21доцент Кравець Я. І.
Інп21доцент Поліщук Н. Ю.
Інп22доцент Поліщук Н. Ю.
Інп23доцент Поліщук Н. Ю.
Інп24доцент Поліщук Н. Ю.
Інп25доцент Кравець Я. І.
Інп26доцент Кравець Я. І.

Опис курсу

Загальний курс «Історія світової літератури» охоплює світовий літературний процес від Античності до кінця ХХ століття і складається з чотирьох розділів: 1) література Античності, 2) література Середніх віків, доби Відродження і ХVІІ століття, 3) література XVIII – ХІХ століть, 4) література ХХ століття.

У результаті вивчення курсу

Студент повинен знати:
 періодизацію світового літературного процесу;
 основні тенденції та особливості розвитку національних літератур у кожну соціокультурну епоху;
 провідні літературні напрями і жанри кожної літературної доби;
 основні твори найбільш видатних письменників та їхнє значення для світової літератури;
 найбільш відомі та вагомі наукові праці, монографії і статті вітчизняних та зарубіжних дослідників літератури.

Студент повинен вміти:
 пояснити поняття “література Середньовіччя”, “література Відродження”, “Просвітництво” і т.п.;
 називати хронологічні межі культурних епох і визначати основні особливості літературного розвитку національних літератур;
 визначати зміст понять “класицизм”, “сентименталізм”, “романтизм”, “реалізм”, “модернізм” та інших і характеризувати відповідні літературні напрями;
 знати основні положення їхніх маніфестів;
 визначати філософську основу та естетичні погляди видатних письменників;
 характеризувати окремі твори літератури стосовно використання традиції, новаторства відповідно до культурної доби їхнього створення;
 визначати жанр і художні особливості твору літератури;
 простежити зв’язок із творами інших видів мистецтва;
 назвати вітчизняних та зарубіжних дослідників і їхні праці з історії світової літератури різних періодів.

Рекомендована література

Рекомендовану літературу подано в тексті навчальної програми та силабусів курсу “Історія світової літератури”.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус курсу "Історія світової літератури" (3-й семестр, денне навчання) (лектор - проф. Бандровська О. Т.)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу "Історія світової літератури" (3-й семестр, денне навчання) (лектор - доц. Кушнір І. Б.)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу "Історія світової літератури" (3-й семестр, денне навчання) (лектори - доц. Кравець Я. І., доц. Поліщук Н. Ю.)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу "Історія світової літератури" (3 семестр, денне навчання) (лектор - доц. Сенчук І. А.)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу "Історія світової літератури" (3-й і 4-й семестри, заочне навчання) (лектор - доц. Кушнір І. Б.)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу "Історія світової літератури" (4-й семестр, денне навчання) (лектор - доц. Кушнір І. Б.)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу "Історія світової літератури" (4-й семестр, денне навчання) (лектори - доц. Кравець Я. І., доц. Поліщук Н. Ю.)

Завантажити силабус