Заваринська Марія Сергіївна

Посада: асистент кафедри світової літератури

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Електронна пошта: Mariya.Zavarynska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Когнітивна лінгвістика, стилістика, література постмодернізму.

Курси

Вибрані публікації

 1. Мовні прояви невизначеності в постмодерністських мінімізованих художніх текстах // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Лінгвістика. – № 37, 2019. – С. 24-28.
 2. Постмодерністський мінімізований художній текст як різновид експериментального жанру // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. – № 40/2019. – Одеса, 2019. – С. 41-44.
 3. Явище невизначеності з позиції міждисциплінарного підходу // Паралелі та контрасти: мова, культура, комунікація. Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Одеса: Фенікс, 2019. – С. 57-58.
 4. Poetic means of revealing uncertainty in postmodern experimental texts. – Львів: Львівський філологічний часопис. – № 7, 2020. – С. 94-99.
 5. Невизначеність в англомовній постмодерністській мінімізованій прозі крізь призму художньої комунікації // Матеріали VІIІ Всеукраїнської мультидисциплінарної конференції «Чорноморські наукові студії». – Одеса: вид. дім «Гельветика», 2022. – С. 184-186.
 6. Projects for grant support in the field of humanities // Матеріали Всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Управління науковими та освітніми проєктами». – Одеса: вид. дім «Гельветика», 2022. – С. 137-138.
 7. Невизначеність в англомовній постмодерністській мінімізованій прозі: наративний ракурс // «Ad orbem per linguas. До світу через мови». Матеріали Міжнародної науково-практичної відеоконференції «Україна у транскультурному й мультимодальному світі». – К., 2022. – С. 85-86.
 8. Zavarynska M., Babelyuk O. (2022). Unusually Combined Lexemes as Means of Creating Uncertainty in English Postmodern Short-Short Stories // Postmodern Openings, 13 (4), 346-360.
 9. Амбівалентна наративна невизначеність в англомовній постмодерністській мінімізованій прозі //Львівський філологічний часопис. – № 13, 2023. – С. 72-84.
 10. Дифузна і лабіринтна наративна невизначеність в англомовній постмодерністській мінімізованій прозі // Записки з романо-германської філології. – № 1 (50), 2023. – С. 97-106.
 11. Композиційно-стилістичні модифікації як засоби творення наративної невизначеності в англомовній постмодерністській мінімізованій прозі // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Інноваційні аспекти розвитку філологічних наук». – Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2023. – С. 126-128.

 

 

Біографія

Літературознавець, філолог-германіст. У 2015 р. закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Мова і література (англійська)». 2015-2016 рр. – вчитель англійської мови у СЗШ № 67 м. Львова, викладач англійської та іспанської мов у репетиторському центрі «Акцент». З 2017 р. – викладач кафедри іноземних мов та перекладознавства Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. З 2019 р. – асистент кафедри світової літератури факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана. У 2024 р. захистила кандидатську дисертацію «Мовні засоби творення невизначеності в англомовній постмодерністській мінімізованій прозі».

 

Biography:

Zavarynska Maria Serhiivna
Position: lecturer, Foreign Languages and Translation Department of Lviv State University of Life Safety, Ivan Franko National University of Lviv
Email: Mariya.Zavarynska@lnu.edu.ua
Research interests: Cognitive linguistics, stylistics, postmodern literature
Courses: National English literature

06.2014 –Bachelor of Philology. Specialist in English and Second Foreign Language (Spanish) and Literature, Ivan Franko National University of Lviv

06.2015 – Master of Philology, Lecturer of English and Spanish, Teacher of World Literature (Ivan Franko National University of Lviv)

09.2015-08.2016 – Lviv Secondary General School 67, English Language Teacher

09.2015-10.2016 – Accent Tutoring Centre, teacher of English and Spanish languages

09.2017-Present – lecturer, Foreign Languages and Translation Department of Lviv State University of Life Safety

09.2019-Present – lecturer, World Literature Department of Ivan Franko National University of Lviv

02.2024 – defended the PhD dissertation «Language means of creating uncertainty in English
postmodern minimized prose», scientific supervisor – Prof. O. А. Babelyuk

Методичні матеріали

Розклад