Заваринська Марія Сергіївна

Посада: Викладач кафедри іноземних мов та перекладознавства ЛДУБЖД, асистент кафедри світової літератури

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Електронна пошта: Mariya.Zavarynska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Когнітивна лінгвістика, стилістика, література постмодернізму.

Курси

Вибрані публікації

  1. Translation criticism as a measure of linguistic coherence in the translation process (Польща, PNAP), 2019.
  2. Мовні прояви невизначеності в постмодерністських мінімізованих художніх текстах (Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» № 37), 2019.
  3. Постмодерністський мінімізований художній текст як різновид експериментального жанру (Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» № 40/2019, Одеса), 2019.
  4. Poetic means of revealing uncertainty in postmodern experimental texts (Львів, Філологічний вісник), 2020.

Біографія

09.2019-дотепер – асистент кафедри світової літератури ЛНУ ім. І. Франка

09.2017-дотепер – викладач кафедри іноземних мов та перекладознавства ЛДУБЖД

09.2015-10.2016 – викладач англійської та іспанської мов у Репетиторському центрі «Акцент», Львів

09.2015-08.2016 – вчитель англійської мови у СЗШ № 67 м. Львова

06.2015 – магістр філології, викладач англійської та іспанської мов, світової літератури (ЛНУ ім. І. Франка)

06.2014 – диплом бакалавра, спеціальність “Англійська мова та література”, ЛНУ ім. І. Франка

 

Biography:

Zavarynska Maria Serhiivna
Position: lecturer, Foreign Languages and Translation Department of Lviv State University of Life Safety, Ivan Franko National University of Lviv
Email: Mariya.Zavarynska@lnu.edu.ua
Research interests: Cognitive linguistics, stylistics, postmodern literature
Courses: National English literature

09.2019 – till now – lecturer, World Literature Department of Ivan Franko National University of Lviv
09.2017 – till now – lecturer, Foreign Languages and Translation Department of Lviv State University of Life Safety
09.2015-10.2016 – Accent Tutoring Centre, teacher of English and Spanish languages
09.2015-08.2016 – Lviv Secondary General School 67, English Language Teacher
06.2015 – Master of Philology, Lecturer of English and Spanish, Teacher of World Literature (Ivan Franko National University of Lviv)
06.2014 –Bachelor of Philology. Specialist in English and Second Foreign Language (Spanish) and Literature, Ivan Franko National University of Lviv

Методичні матеріали

Розклад