Бєлозьорова Юлія Сергіївна

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Електронна пошта: Yuliya.Byelozorova@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

  • Когнітивна лінгвістика
  • Лінгвостилістика
  • Теорія дискурсу

Курси

Публікації

Наукові публікації у вітчизняних фахових виданнях

1. Бєлозьорова Ю.С. Логіко-композиційна структура текстотипу «медична інструкція»
// Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка». – Серія «Філологія». – Дрогобич,
2022. – №49 C. – 17-23 (Index Copernicus)
2. ByelozyorovaYuliya. Genderbezogene Charakteristik der deutschsprachigen Kontaktanzeigen aus dem Internet // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2020. – Випуск 187. – С. 240-244.
3. Бєлозьорова Ю.С. Концепт «число» в німецькомовних пареміях / Ю. С. Бєлозьорова // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2019. – Випуск 175. – С. 569-573.
4. Бєлозьорова Ю.С. Конкуренція часових форм у німецькомовному розмовно-побутовому дискурсі / Ю. С. Бєлозьорова // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2018. – № 1(15). – С. 28-32.
5. Ю.С. Когнітивна метафоризація часу у німецькомовній картині світу / Ю.С. Бєлозьорова // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. – Серія: філологічні науки (мовознавство). – Випуск 146. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – С51–54.
6. Белозерова Ю. С. Формирование стратегий чтения иноязычных текстов / Ю. С. Белозерова, Н. В. Шапочка // Маріупольський молодіжний науковий форум: традиційні і новітні аспекти дослідження і викладання іноземних мов і літератури. Матеріали І Всеукраінської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих учених. – Маріуполь: МДУ, 2015. – Ч.1 – С.133–136.
7. Бєлозьорова Ю.С. Взаємодія лексичних і граматичних показників часу в організації темпоральної карти німецькомовного офіційно-ділового дискурсу / Ю.С. Бєлозьорова // Наукові записки кіровоградського державного педагогічного університету. – Випуск 137. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: Видавець Лисенко, 2015. – С. 457–462.

Тези доповідей на вітчизняних конференціях

1. Бєлозьорова Юлія, Ліба Софія. Thematische Dominanten der deutschsprachigen
Werbung für Jugendliche: Gender-Aspekt Науково-практична конференція
професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана
Франка (2-3 лютого 2023). Рівне: Волинські обереги, 2023. – С. 58-59.
2. Бєлозьорова Ю.С. Частиномовні особливості лексико-граматичної організації
німецькомовних медичних інструкцій. Науково-практична конференція
професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана
Франка (лютий 2022). Львів : ПАІС, 2022. – С. 25–26.
3. Бєлозьорова Ю.С. Лінгво-стилістичні особливості німецькомовних контактних
оголошень/ Ю.С. Бєлозьорова // Науково-практична конференція професорсько-
викладацького складу факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка (лютий
2021), Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка. – 2021. – C. 25-26.
4. Бєлозьорова Ю.С. Вербалізація концепту «число» у німецькомовному рекламному дискурсі/ Ю.С. Бєлозьорова // Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка (лютий 2019), Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка. – 2019.
5. Бєлозьорова Ю.С. Особливості вживання часових форм у сучасному розмовно-побутовому німецькомовному дискурсі/ Ю.С. Бєлозьорова // Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка (лютий 2018), Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка.
6. Бєлозьорова Ю.С. Функціонально-семантичне поле темпоральності в німецькій мові: лінгво-когнітивний аналіз / Бєлозьорова Ю.С. // Тези звітної наук. конф. професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (лютий 2017 р.). – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2017.
7. Бєлозьрова Ю.С. Концептуальна метафора часу у німецькій мові / Бєлозьорова Ю.С. // Тези звітної наук. конф. професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (3-4 лютого 2016 р.). – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С.10.
8. Бєлозьорова Ю.С. Когнітивна субкатегорізація часових відносин у німецькій мові / Бєлозьорова Ю.С. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Другі Каразінські читання: Два століття Харківської лінгвістичної школи”. – Харків: ХНУ ім. Каразіна, 2003. – С.21–22.
9. Бєлозьорова Ю.С. Лінгво-когнітивна інтерпретація категорії часу / Бєлозьорова Ю.С. // Тези Всеукраїнської наукової філологічної конференції “Проблеми сучасної світової літератури та лінгвістики”. – Черкаси: ЧІТІ, 2000. – С. 76–77.

Навчально-методичні праці

1. Бєлозьорова Ю.С., Приходько А.М. Theoretische Grammatik der deutschen Gegenwartssprache: Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу факультету іноземної філології (спеціальність “Німецька мова та література”) / [Герасимова Г.Л., Приходько А.М.]. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – 74с.
2. Бєлозьорова Ю.С., Шапочка Н.В. Іменні форми дієслова в сучасній німецькій мові (Nominalformen des Verbs in der deutschen Gegenwartssprache): Навчальний посібник для студентів молодших курсів факультету іноземної філології (спеціальності „Німецька мова та література”) / [Бережко Т.М., Шапочка Н.В. та ін.]. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – 91с.
3. Бєлозьорова Ю.С. Методична розробка з домашнього читання з німецької мови як другої іноземної для студентів 2-4 курсів факультету іноземної філології / [Коломієць К.М., Курохтина А.М. та ін.]. – Запоріжжя: ЗДУ, 2000. – 91с.

Біографія

22.09.1976 народилася у м. Запоріжжя.

З 1983 по 1993 навчалася у середній загальноосвітній школі №5 м. Запоріжжя, яку закінчила з золотою медаллю.

У 1993 вступила до Запорізького державного університету на факультет іноземних мов, спеціальність «Німецька мова та література».

У 1998 отримала диплом спеціаліста з відзнакою та здобула кваліфікацію філолога, викладача німецької та англійської мов.

З 1998 працювала на кафедрі німецької філології Запорізького державного університету та паралельно навчалася в аспірантурі.

14 квітня 2005 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Когнітивно-дискурсивна концептуалізація часу в сучасній німецькій мові» за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови».

14 квітня 2011 р. отримала звання доцента кафедри німецької філології і перекладу ЗНУ.

З 1 вересня 2014 р. працюю доцентом кафедри німецької філології Львівського національного університету ім. Ів. Франка.

Різне

Стажування та підвищення кваліфікації:

Підвищення кваліфікації – онлайн-курс для викладачів німецької мови як іноземної від
OeAD, Відень, червень, 2022 – «Естетичне навчання – дидактичні матеріали для занять з
німецької мови».

Підвищення кваліфікації – онлайн-курси для викладачів німецької мови як іноземної від
DAAD, Львів, жовтень, 2020 – «Інтерактивні налаштування для дистанційного
викладання»

Стажування у Львівському Національному лісотехнічному університеті, кафедра
іноземних мов, березень-квітень 2019р.,

2013-2015  – участь у семінарах Гете-інституту «Підвищення кваліфікації:  німецька мова як іноземна для мультиплікаторів»

Серпень 2014  – семінар Гете-інституту «Країнознавство Німеччини, планування та аналіз заняття з німецької мови», Швебіш-Халь (Німеччина)

2012, 2013, 2016 –сертифікація екзаменатора для іспитів Fit in Deutsch1, 2; Goethe-Zertifikat A1, A2, B1, B2

Серпень 2009 – лінгвістичний семінар у університеті Дуйсбург-Ессен за фахом «Германістика»

Серпень 2007 – семінар з методики викладання німецької мови як другої іноземної у Гете-інституті Мюнхен

2000-2001 – стипендіатка DAAD, Університет Ганновер (Німеччина)

Методичні матеріали

 

  1. Методична розробка з домашнього читання з німецької мови як другої іноземної для студентів 2-4 курсів факультету іноземної філології. – Запоріжжя: ЗДУ, 2000. – 91с.
  2. Theoretische Grammatik der deutschen Gegenwartssprache: Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу факультету іноземної філології (спеціальність “Німецька мова та література”).- Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – 74с.

 

Розклад