Савчук Анна Ярославівна

Посада: асистент кафедри англійської філології

Електронна пошта: anna.savchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • Освітній дизайн
 • Нейромовний коучинг
 • Методика викладання англійської мови
 • Менеджмент ведення навчального процесу
 • Андрагогіка
 • Англійська мова для професійних цілей
 • Риторика
 • Медіаосвіта
 • Розробка навчальних матеріалів

Публікації

Статті

1) Савчук А.Я.  «Дистинктивні елементи наукового та художнього дискурсів науково-критичних робіт Девіда Лоджа», „Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”, серія «Філологічні науки. Мовознавство», 3 (352) 2017, С. 261-267;

2) Савчук А.Я. «Формоцентричні та змістоцентричні особливості науково-критичних монографій Девіда Лоджа» // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”, серія “Філологічна”, 2017, Вип 66-С.77-80;

3) Савчук А.Я., «Логічні прийоми аргументації у науково-критичному дискурсі Девіда Лоджа», «Записки з романо-германської філології», Випуск 1 (38) 207, С.107-116;

4) Савчук А.Я., «Риторичні засоби засновані на аналогії в науково-критичному дискурсі» // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, «Актуальні питання іноземної філології», 2018,  №8. С. 273-279;

5) Савчук А.Я. «Риторичний та стилістичний підхід до вивчення метафори в науково-критичному дискурсі»// «Записки з романо-германської філології» Одеського національного університету імені І.І.Мечникова: ф-ту романогерманської філології, 2018, 1(40). С.166-171; 6)Савчук А. Я. «Функції повтору у науково-критичному дискурсі» // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог : Вид-во НаУОА, 2018. Вип. 1(69), ч. 2, березень. С. 133–135;

7) Савчук А.Я. «Функції питальних речень в науково-критичному дискурсі» // Львівський філологічний часопис Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 2018, №4, С.94-98;

8) Савчук А.Я. “Експресивний синтаксис науково-критичного дискурсу”Social and Economic Aspects of Education in Modern Society, Warsaw, Poland. 2018, Т.1.С.32-39

9) Anna Savchuk, Marta Fedorchuk. Structural-compositional peculiarities of literary-critical articles// New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph. – 6th ed. – Riga. Latvia : “Baltija Publishing”, 2019 – p. 192-210

Тези

1)Звітна наукова конференція ЛНУ, 7.02.2017 «Особливості композиції науково-критичних робіт Девіда Лоджа»;

2) «Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури», 7-8.04.2017, м. Львів, «Маркери інтертекстуальності як структурні особливості наукових монографій Девіда Лоджа»,

3) «Сучасні лінгвістичні парадигми», 18.04.2017, м. Артемівськ, «Науково-критичний письменницький дискурс Девіда Лоджа»,

4) «Сучасна Філологія. Актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення», м. Одеса, 21-22.04 «Аргументація у науково-критичному дискурсі Девіда Лоджа»,

5) «Мова. Культура. Комунікація»,  м. Чернігів,  28-29.04.2017 «Прагматичні функції науково-критичного дискурсу Девіда Лоджа»,

6)  «Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві», м. Вінниця, 05-06.05.2017, «Структура аргументації у науково-критичному дискурсі Девіда Лоджа»,

7) Наукова філологічна організація «Логос», Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний вимір філологічних наук», 21-22.07.2017, м.Львів, «Сучасні концепції теорії аргументації як методологія лінгвістичного дослідження науково-критичного дискурсу», 8)Центр філологічних досліджень «Актуальні проблеми філологічних наук: наукові дискусії», 22-23.09.2017, м. Одеса, «Peculiarities of Lexical Level in Scholarly-Literary Discourse»;

9) «Сучасні філологічні дослідження: комунікативно-культурний аспект», 3.11.2017, м. Київ, «Аналогія як риторичний прийом аргументації в науково-критичному дискурсі Девіда Лоджа»;

10) Всеукраїнська науково-практична конференція «Філологія та лінгвістика в сучасному світі» м. Запоріжжя, 24-25.08.2018, «Гіпофора в науково-критичному дискурсі». С. 49-52;

11) Звітна наукова конференція ЛНУ, 22.02.2018, «Множинна аргументація як особливість науково-критичного дискурсу Девіда Лоджа»;

12) Звітна наукова конференція ЛНУ, 7.02.2019, «Методологія дослідження літературно-критичного дискурсу»

13)  Звітна наукова конференція ЛНУ, 2021, «Риторико-стилістичні особливості аргументації до етосу в літературно-критичному дискурсі Д. Лоджа»

14) Savchuk A.Ya. Developing Critical Thinking Skills in Higher Philological Education. Training programmes for professional philologists in Ukraine and EU countries: focus on Future, 3-14 June, 2019 (Ca‘ Foscari University of Venice) (Italy) pp.56-59

Різне

Сертифікати та стажування

2017 – Cambridge English Level 5 Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages (CELTA)

2018 –  стажування в Університеті Отто Фрідріха в м. Бамберг, Німеччина

2019 –  науково-педагогічне стажування у Венеціанському університеті Ка’Фоскарі (Італія) на тему: «Програми підготовки спеціалістів-філологів в Україні та в країнах ЄС: Орієнтація на майбутнє» за фахом «Філологічні науки» в обсязі 5 кредитів (150 годин)

2019-2020 – стажування “Вдосконалення викладацької майстерності”,  ЛНУ ім. Івана Франка (6 кредитів)

2020 – Certificate of Language Coaching (ELC Language Coaching Certification, ICF Continuing Coach Education, UK)

2020 – Certificate: Module 5 Insight into IELTS (16 hours), International House Kyiv

2021 – Certificate: Instructional Design Foundations and Applications (University of Illinois)

2021 – MicroMasters Certificate in Instructional Design and Technology (University of Maryland: UMGC and USMx)

2022 – Certificate in Advanced Instructional Strategies in the Virtual Classroom (University of California, Irvine)

Сертифікати про участь у семінарах, вебінарах та конференціях

 • Certificate of Attendance: ‘Active Learning: From Practice to Theory’, ‘Blended ways to support Active Learning: Problem-based Learning and the Flipped Classroom’ in framework of the project “Internationalizing Higher Education” (British Council – Ukraine). Venue: Lviv State University of Life and Safety (2017)
 • Certificate of Attendance: Independent Assessment – 2018. Developing Listening Skills. Macmillan live on-line teacher training session (2017)
 • Certificate of Attendance ‘Technology Enhanced Learning’, ‘Developing High Quality Teaching ’ within the project “Internationalizing Higher Education” (British Council – Ukraine). Venue: Lviv State University of Life and Safety (2018)
 • Certificate of Attendance: Motivating Writing Activities for Teenagers. Engaging Millennials by Edmund Dudley. Oxford University Press, Lviv (2018)
 • Certificate of Achievement: Teaching English Online by Cambridge Assessment English (4 weeks, 4 hours per week) (2019)
 • Certificate of Attendance:Eight ideas on how to start your lesson with a BANG. Alone we can do so little; together we can do so much by Nadia Theochari. MM Publication, Lviv (2 hours) (2019)
 • Certificate of Attendance: Encouraging learner autonomy by Ben Knight. Cambridge University Press (2019)
 • Certificate of Attendance: 7 Habits of a Successful Teacher. Grade Education Centre and Cambridge Assessment English (2019)
 • Відвідала Іноваційну Конференцію для вчителів іноземних мов «Changing Minds: Critical Focus», яка відбуласяв м.Києві (8 годин) (2019)
 • Certificate of Attendance: Teaching Grammar to Teens: Discovery and Choice Part 2. Cambridge University Press (2019)
 • Certificate of Attendance: Tutors Conference, Kyiv (7 hours) (2019)
 • Certificate of Attendance: Extended Speaking in the Classroom (and the Importance of Planning). The Advancing Learning webinar. Macmillan Education (2019)
 • Certificate of Attendance: Let’s Get Talking by Mona Siksek. The National Geographic Learning Webinar (2019)
 • Certificate of Attendance at the Teachers’ Conference “21 Lessons for the 21st Century” by Grade Education Centre, Kyiv, Ukraine (Duration: 8 academic hours) (2019)
 • Certificate of Attendance Extending Critical Thinking Past the Text by James Dunn. Focus on Vocabulary in speaking in English for Academic Purposes with AverilCohead. Academic ELT online conference. Cambridge University Press (2019)
 • Certificate of Attendance: Teaching HOT (Higher Order Thinking) Reading skills: teaching summarizing more effectively with two strategies with Gaby Lawson. Academic ELT online conference. Cambridge University Press (2019)
 • Certificate of Attendance: From Words to Sentences. MM Publication Ukraine (2019)
 • Certificate of Attendance: The Wonderful World of Speaking. National Geographic Learning (2020)
 • Certificate of Attendance: Using Authentic materials in the classroom. MM Publications Ukraine (2020)
 • Certificate of Attendance: English Language Teaching Online Conference 2020: Global Skills. Assessment for Learning. Vocabulary. Digital Skills. Oxford University Press.(2020)
 • Certificate of Attendance: How to foster inclusion in class and at work, Rachel Paling, ELC Language Coaching Certification (2020)
 • Certificate of Attendance: 4th Annual NeuroEducation Conference (2020)
 • Certificate of Attendance: Microsoft Certified Educator: enhance your portfolio with an international digital certification in teaching (1 hour) (2020)
 • Certificate of Attendance: ‘EP Training Rooms’ Teaching the New TOEFL iBT® live WEBINAR by EXPRESS PUBLISHING (on 29th September 2020)
 • Certificate of Attendance: Developing Exam Strategies for Intermediate Learners (1 hour) (2020)
 • Certificate of Attendance: Gender equality and disability inclusion in the classroom with Hauwa Ojeifo, Cambridge (2020)
 • Certificate of Attendance: Learning to learn for the future – promoting learner autonomy in teenagers with Dan Vincent, Cambridge (2020)
 • Certificate of Attendance: 6 building blocks for engaging lessons: practical ideas for the future-proof language classroom with Heike Krusemann, Cambridge (2020)
 • Certificate of Attendance: Helping you to understand the learning brains in your classroom with Nicola Morgan, Cambridge (2020)
 • Certificate of Attendance: Modern lessons from traditional tales: using stories to develop critical thinking skills with Susannah Reed, Cambridge (2020)
 • Certificate of Attendance: Progress and personalisation: how can technology help the teacher? with Glyn Hughes, Cambridge (2020)
 • Certificate of Attendance: Dive in! Approaching environmental issues within the classroom with Clare Brook and Cindy Forde, Cambridge (2020)
 • Certificate of Attendance: “STAYING ALIVE IN THE VIRTUAL CLASSROOM”, Speaker: Gregg Sotiropoulos, MM Publications and Linguist LTD (hour) (2021)
 • Certificate of Attendance: “BUILDING UP THE SPEAKING SKILLS”, Speaker: Nadia Theochari, MM Publications and Linguist LTD (hour) (2021)
 • Certificate of Attendance: International Higher Education Forum 2021, Person. The conference consisted of 27 sessions split into five themes – Attracting Students, Assessment, Employability, Career Focused Education and Online Teaching – and covered a range of contemporary issues around Higher Education.
 • Certificate of Attendance: Oxford Professional Development Webinar (210 minutes) (2021)
 • Certificate of Attendance: HOW BRINGING LIFE TO LESSONS BRINGS LESSONS TO LIFE! BY MATTHEW ELMAN, Cambridge Days (2021)
 • Certificate of Attendance: Conference “Perfect 20.Two Decades of IH Bucharest Expertise at Your Service” (12 hours) (2022)
 • Certificate of Attendance: ‘EP SUMMIT 2023 – ELT Training Rooms’ (14 hours) (2023)
 • Certificate of Attendance: Neurolanguage Coaching Conference, Rachel Paling, ELC Language Coaching Certification (2023)

Методичні матеріали

Розклад