Друга іноземна мова (н) (для англ.-укр. перекладу) I-III курс

Тип: Нормативний

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит
35.5Залік
45.5Іспит
54Немає
64Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
280Присяжнюк  О. І.
Сопіла  Т. М., Паламар Н. І.
професор Дяків Х. Ю.
396доцент Бораковський Л. А., доцент Лесечко Б. В.
Рій  М. М., Мольдерф О. Є.
496доцент Бораковський Л. А., доцент Лесечко Б. В.
Рій  М. М., Мольдерф О. Є.
580
680

Опис курсу

Формуванні мовної та мовленнєвої компетенції студентів. Мовна компетенція передбачає знання системи мовних моделей та вербалізованих лінгвістичних операцій, що регулюють процес породження актуальних речень відповідно до інтенції мовця.Мовленнєва компетенція передбачає уміння студентів в автоматизованому режимі користуватися в мовленнєвій діяльності можливостями мовної системи, здатність адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування, що зумовлює розширення у матеріалі навчального курсу об’єму інформації екстралінгвістичного характеру, що має культурологічну чи країнознавчу цінність. 

Завдання дисципліни: 

 • виробити навики та уміння німецької нормативної вимови студентів; 
 • розвинути їхні адитивні вміння; 
 • виробити навики працювати з різними типами словників; 
 • розвинути граматичні навики, необхідні для аудіювання, мовлення, читання і письма; 
 • ознайомити з головними морфологічними і синтаксичними категоріями, з парадигмами окремих частин мови, граматичною будовою основних типів простих і складних речень; 
 • виробити вміння адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування; 

Рекомендована література

 1. Schritte International neu 1. Kursbuch und Arbeitsbuch. – München: Hueber Verlag, 2018. – 208 S. 
 2. Schritte International neu 2. Kursbuch und Arbeitsbuch. – München: Hueber Verlag, 2018. – 208 S. 
 3. Євгененко Д. А., Артамоновська С. А., Білоус О. М. Практична фонетика німецької мови. – Вінниця: Нова книга, 2004. 
 4. Євгененко Д. А., Білоус О. М. та ін. Практична граматика німецької мови. – Вінниця: Нова книга, 2004. 
 5. Кудіна О., Феклістова Т. Німецька мова для початківців. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2008. 
 6. Тагиль И. П. Грамматика немецкого языка в упражнениях. – СПб.: КАРО, 2004. 
 7. Bock H., Eisfeld K.-H., Holthaus H., Schütze-Nöhmke U. Themen aktuell 1. – Hueber Verlag, 2010. 
 8. Bock H., Eisfeld K.-H., Holthaus H., Schütze-Nöhmke U. Themen aktuell 2. – Hueber Verlag, 2009. 
 9. Bock H., Eisfeld K.-H., Holthaus H., Schütze-Nöhmke U. Themen 3. – aktuell Hueber Verlag, 2009. 
 10. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig- Berlin- München-Wien- Zürich-New York: Langenscheidt-Verl-: Enzyklopädie, 1993. 

Силабус:

Завантажити силабус