Перша іноземна мова (I-IV курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
110Іспит
29Іспит
36Іспит
46Іспит
56Залік
65Іспит
75Іспит
83Курсова робота

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1176Інм11Бораковський Л. А., Шум’яцька О. М.
2128Інм11Бораковський Л. А., Шум’яцька О. М.
396Інм21Пилипчук О. М.
496Інм21Пилипчук О. М.
5112Інм31Мольдерф О. Є., Паламар Н. І.
6112Інм31Паламар Н. І., Мольдерф О. Є.
796Інм41доцент Дяків Х. Ю.
Інм41Кайнцбауер Гільдеґард
860Інм41доцент Дяків Х. Ю., Кайнцбауер Гільдеґард

Опис курсу

3 курс

Мета курсу: набуття студентами глибоких знань про підсистеми німецької мови, розвиток як мовної, так i мовленнєвої компетенції, формування системного лінгвістичного знання, засвоєння основних граматичних тем згідно тематики курсу, морфологічних форм, синтаксичних способів та лексичних засобів вираження певних лінгвістичних категорій, вміння практично використовувати набуті знання у мовленнєвій діяльності.

Рекомендована література

3 курс

  1. Dr. Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Dr. Magdalena Matussek. Sicher! Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch und Arbeitsbuch B 2.1. Hueber Verlag, 2014.
  2. Helbig G., Buscha J. Übungsgrammatik. Deztsch. Leipzig – Berlin – München – Wien – Zürich – New York: Langenscheidt-Verlag: Enzyklopedie, 1998.
  3. Magda Ferenbach und Ingrid Schüßler. Wörter zur Wahl. Wortschatzübungen. Deutsch als Fremdsprache. Ernst Klett Sprachen GmbH, 2007.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму