ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Переклад»

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Переклад»

Згідно з рішенням Міністерства освіти і науки України (лист від 18.09.2018 № 1010), ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Переклад» (далі – Конкурс) у 2018/2019 навчальному році відбудеться у Львівському національному Університету імені Івана Франка.

До участі запрошуємо студентів перекладацьких відділів вищих навчальних закладів України, що спеціалізуються в перекладі германських, романських,орієнтальних та слов’янських мов українською (від навчального закладу один учасник з кожної мови).

Вимоги до наукових робіт визначено у Розділі ІІІ Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 № 605, зареєстрованого у Міністерстві  юстиції України 15 травня 2017 р. за № 620/30488:

  1. На конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів з актуальних питань художнього, науково-технічного, публіцистичного перекладу та методики викладання перекладу.
  2. Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.
  3. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів
  4. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.
  5. Вимоги до оформлення робіт:

5.1. Шрифт – Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1.5, кегль – 14, аркуш – формат А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм;

5.2. Обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків.

5.3. наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи; наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;

5.4. До наукової роботи додаються копії наукових статей автора тощо (за наявності).

5.5. Ілюстрації (за наявності), що додаються до роботи, слід подавати на аркуші формату А4.

Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.

  1. Мова наукові роботи – українська.
  2. В наукових роботах, поданих на другий тур, прізвища, ініціали автора та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр – не більше двох слів).
  3. В окремому заклеєному пакеті під тим самим шифром слід подати відомості про автора і наукового керівника роботи.
  4. Наукові роботи, подані ІІ тур з порушенням вимог цього розділу, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду.

 

Терміни проведення ІІ туру Конкурсу: 01.02.2019 – 23.03.2019

1-ий етап (рецензування робіт) – 01.02.2019 – 28.02.2019

2-ий етап (науково-практична конференція) – 21.03.2019 – 22.03.2019

Роботи просимо надсилати до 28.01.2019 (за поштовим штемпелем) на адресу:

 Оргкомітет Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Переклад»

вул. Університетська 1, Львівський національний Університет імені Івана Франка, м. Львів 79000

 

Телефон для довідок: (032) 239-43-74

e-mail: konkurspereklad2019@gmail.com

 

 

Рецензії на конкурсні роботи