Мольдерф Оксана Євгенівна

Посада: асистент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу

Телефон (робочий): (032) 239-46-80

Електронна пошта: oksana.molderf@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

  • франкознавство
  • теорія та практика усного перекладу
  • аудіовізуальний переклад
  • жанрові теорії перекладу

Курси

Публікації

1. Паславська А. Й., Мольдерф О.Є. Лінгвістичні особливості перекладу повісті Леопольда фон Захер-Мазоха «Венера в хутрі» українською мовою / А. Й. Паславська, О.Є Мольдерф // Нове у філології сучасного світу : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 червня 2013, Львів, Україна). – Львів, 2013. – С.35-39.
2. Molderf O. Linguistische Besonderheiten von der Übersetzung der Novelle „Venus im Pelz“ von L. von Sacher-Masoch ins Ukrainische / O. Molderf // Тези Міжнародної студентської наукової конференції «Актуальні питання лінгвістики, світової літератури та художнього перекладу». – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2013.
3. Ляндманн З. Схилок і кончина // Була собі Галичина… / Упорядники А. Паславська, Ю. Прохасько, Т. Фоґель. – Львів : ВНТЛ–Класика, 2012. – С. 37–43. (Переклали з німецької О. Мольдерф, А. Паславська).
4. Ланге-Мюллер К.. Злі вівці (уривок з роману) // Альманах сучасної української та німецької літератури. – Вип. 3. – Київ: Кальварія, 2013. – С.62-65. (Переклала з німецької О.Мольдерф).
5. Блюменталь Г. Галичина. Східний вал // Галичина. З Великої війни / Упорядники А. Паславська, Т. Фоґель, В. Кам’янець. – Львів : ВНТЛ–Класика, 2014. – С. 131-169. (Переклали з німецької О.Мольдерф, А. Паславська).

6. Мольдерф О. Іван Франко – редактор перекладів власних творів німецькою мовою (на прикладі перекладу поезії «Якби ти знав, як много важить слово» А. Атласа) / О. Мольдерф // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – Чернівці, 2016. – Вип. 11–12. – Т. 2. – С. 79–85.

7. Molderf O. Frankos Beitrag zur translationswissenschaftlichen und translatorischen Tradition in der Ukraine / Oksana Molderf // Studia Translatorica. – Wroclaw, 2015. – Heft 6. – S. 271–280.

8. Мольдерф О. Українські приповідки в німецькомовному перекладі Івана Франка / Мольдерф О. Є. // Перекладознавство та міжкультурна комунікація. – Херсон, 2017. – Вип. 3. – С. 47–54.

9. Мольдерф О. «Ой летіла зозуленька по Вкраїні»: українська народна пісня у двох німецьких перекладах Івана Франка / Записки Наукового товариства імені Шевченка: Праці Філологічної сесії. – Львів, 2016. – Том ССLXIX. – C. 542–551.

10. Мольдерф О. Українська історична пісня в німецькомовному перекладацькому доробку Івана Франка / О. Мольдерф // Іноземна філологія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 128.  – С. 133–140.

11. Мольдерф О. Іван Франко та Василь Стефаник: до перекладу однієї новели / О. Мольдерф // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка. Серія: Філологічні науки. – Кіровоград, 2016. – Вип. 144. – С. 250–257.

12. Molderf O. Frankos Beitrag zur translationswissenschaftlichen und translatorischen Tradition in der Ukraine / Oksana Molderf // Studia Translatorica. – Wroclaw, 2015. – Heft 6. – S. 271–280.

13. Molderf O. Ukrainische Dumen in den deutschen Übersetzungen von Iwan Franko / O. Molderf // Українська германістика в діалозі культур = Ukrainische Germanistik und Kulturdialog : Матеріали XХІІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (6–8 жовтня 2015 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – C.103–104.

14. Molderf O. Iwan Frankos übersetzerische Tätigkeit und Nachlass im Licht des soziokulturologischen Ansatzes / O. Molderf // Deutsche Sprache in der Ukraine: Kontinuitäten und Entwicklungen = Німецька мова в Україні: традиції та перспективи розвитку : Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (4–6 жовтня 2016 р.). – Львів : ПАІС, 2016. – С. 110–113.

15. Molderf O. Zu den Quellen für die Rekonstruktion des Übersetzungskonzeptes von Iwan Franko / Molderf Oksana // Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine : Матеріали ХХІV  Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (29–30 вересня 2017 р.). – Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2017. – С. 88–89.

Біографія

1999 – 2009 рр. – навчання у Навчально-виховному комплексі ім. В. Симоненка «Школа І-ого ступеня – гімназія» з поглибленим вивченням німецької мови, атестат з відзнакою.

2009–2014 рр. – навчання на факультеті іноземних мов Львівського національного  університету імені Івана Франка (німецько-український переклад)

2014–2017 рр. – навчання в аспірантурі Львівського національного  університету імені Івана Франка за спеціальністю 10.02.16 – Перекладознавство. Тема дисертаційного дослідження: «Німецькомовна спадщина Івана Франка: теорія, критика та практика перекладу».

з вересня 2014 р. – асистент кафедри міжкультурної комунікації  та перекладу Львівського національного  університету імені Івана Франка

Різне

Брала участь в міжнародних конференціях в Україні  (Трускавець (2014), Львів (2014, 2015, 2016), Чернівці (2016, 2017) та за кордоном (Вроцлав (2015), Фрібур (2017)).

Нагороди

  • квітень 2014 р. – призер Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Переклад» (диплом ІІ-ого ступеня)
  • вересень 2014 р. – лауреат премії Rotary Club Mödling 2014 в в галузі науки і культури (диплом ІІІ-ого ступеня)
  • стипендіат Президента України, член Вченої ради факультета іноземних мов, учасник літературно перекладацьких проектів кафедри міжкультурної комунікації та перекладу «Es war einmal Galizien», «Galizien. Aus dem großen Krieg»

Розклад