035 Класичні мови та літератури (переклад включно): класична філологія та англійська мова

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми філології та перекладознавства 16 16 1:1 Залік
Англійська мова 32 0:2 Іспит
Критика та герменевтика давньогрецьких текстів 32 0:2 Залік
Критика та герменевтика латинських текстів 32 0:2 Немає
Педагогіка і психологія вищої школи 16 16 1:1 Іспит
Сучасна грецька мова 32 0:2 Немає
Дисципліна на вибір 1:
Антична поезія: латинська риторична термінологія. Антична метрика і віршування
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Античні літературні жанри
Латинська лексикологія
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Латиномовна українська література
Народна латинь
32 32 2:2 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми філології та перекладознавства 16 16 1:1 Залік
Англійська мова 32 0:2 Немає
Критика та герменевтика давньогрецьких текстів 32 0:2 Іспит
Критика та герменевтика латинських текстів 32 0:2 Іспит
Методологічні засади викладання класичних мов 16 16 1:1 Залік
Сучасна грецька мова 32 0:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Антична культура і сучасність
Вступ до письмового перекладу
16 16 1:1 Залік
Історія та культура країн англомовного простору 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:
Античні теорії літератури і стилю
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Методика викладання англійської мови у вищій школі
Новогрецька література
32 2:0 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Англійська мова 40 0:2,5 Іспит
Виробнича (переддипломна) практика 2 0:0,1 Залік
Магістерська робота 0:0 Немає
Педагогічна практика 6 0:0,4 Диф. залік