ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Переклад»

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Переклад»

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1457 від 24.11.2020), ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук зі спеціальності «Переклад» (далі – Конкурс) у 2020/2021 навчальному році відбудеться у Львівському національному Університеті імені Івана Франка.

До участі запрошуємо студентів перекладацьких відділів закладів вищої освіти України, що спеціалізуються в перекладі з германських, романських, орієнтальних та слов’янських мов українською (від навчального закладу один учасник з кожної мови).

Вимоги до наукових робіт визначено у Розділі ІІІ Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 № 605, зареєстрованого у Міністерстві  юстиції України 15 травня 2017 р. за № 620/30488:

 

  1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів з актуальних питань художнього, науково-технічного, публіцистичного перекладу та методики викладання перекладу.
  1. Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.
  1. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних закладів вищої освіти, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів
  1. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.
  1. Вимоги до оформлення робіт:

5.1. Шрифт – Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1.5, кегль – 14, аркуш – формат А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм;

5.2. Обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків.

5.3. наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи; наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;

5.4. До наукової роботи додаються копії наукових статей автора тощо (за наявності).

5.5. Ілюстрації (за наявності), що додаються до роботи, слід подавати на аркуші формату А4.

  1. Мова наукові роботи – українська.
  2. В наукових роботах, поданих на другий тур, прізвища, ініціали автора та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр – не більше двох слів).
  3. В окремому заклеєному пакеті під тим самим шифром слід подати відомості про автора і наукового керівника роботи.
  4. Наукові роботи, подані на ІІ тур з порушенням вимог цього розділу, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду.

 

Терміни проведення ІІ туру Конкурсу: 16.02.2021 – 09.04.2021

1-ий етап (рецензування робіт) – 16.02.2021 – 10.03.2021

2-ий етап (науково-практична конференція) – 08.04.202109.04.2021

Роботи просимо надсилати до 16.02.2021  (за поштовим штемпелем) на адресу:

 

Оргкомітет Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Переклад»

вул. Університетська 1, Львівський національний Університет імені Івана Франка, м. Львів 79000

та на електронну адресу: olha.hrabovetska@lnu.edu.ua

Телефони для довідок:

+38 (097) 990-64-14 Грабовецька Ольга Сергіївна – секретар галузевої конкурсної комісії
+38 (067) 223-33-71 Харко Марта Ярославівна – методист Конкурсу

Рецензії на конкурсні роботи зі спеціальності «Переклад»

Конкурсні роботи зі спеціальності «Переклад»

 

Регламент Конференції

Склад Галузевої конкурсної комісії

Критерії оцінювання виступів

Програма конференції

 

Переможці ІІ туру  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (спеціальність «Переклад»)