035 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська: переклад (англійська та друга іноземні мови)

 

 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра (2018) ⇓

 

Описи навчальних дисциплін для підготовки магістра (2018) ⇓  

 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра (2017) ⇓

 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра (2016) ⇓

 

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
Актуальні проблеми філології та перекладознавства (англо-український переклад) 16 16 1:1 Залік
Друга іноземна мова (іспанська, магістри, англо-український переклад, 5 курс) 48 0:3 Іспит
Контрастивна лінгвістика (англо-український переклад) 16 16 1:1 Іспит
Майстерність художнього перекладу 16 1:0 Залік
Педагогіка вищої школи 32 2:0 Іспит
Практика перекладу з другої іноземної мови (англо-український переклад) 48 0:3 Іспит
Практика перекладу з першої іноземної мови (англо-український переклад) 48 0:3 Іспит
Теорія міжкультурної комунікації та перекладу (англо-український переклад) 16 16 1:1 Іспит
Спецкурс на вибір 1 (англо-український переклад) 32 0:2 Залік
Загальне мовознавство (магістри) 16 16 1:1 Залік
Провідні тенденції англомовної літератури 32 2:0 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 1:0 Залік
Актуальні проблеми філології та перекладознавства 16 16 1:1 Залік
Друга іноземна мова (іспанська, магістри, англо-український переклад, 5 курс) 48 0:3 Іспит
Історія перекладознавства 32 2:0 Залік
Магістерський семінар (англо-український переклад) 8 10 0,5:0,6 Залік
Практика перекладу з другої іноземної мови (англо-український переклад) 48 0:3 Іспит
Практика перекладу з першої іноземної мови (англо-український переклад) 48 0:3 Іспит
Спецкурс на вибір 2 (англо-український переклад) 16 16 1:1 Залік