035 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська: переклад (англійська та друга іноземні мови)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми філології та перекладознавства (контрастивна лінгвістика, англо-український переклад) 32 16 2:1 Залік
Педагогіка і психологія вищої школи 16 1:0 Іспит
Практика перекладу з 2-ї іноземної мови (німецька/французька/іспанська) 48 0:3 Іспит
Практика перекладу з другої іноземної мови (іспанської, 1 магістри, англо-український переклад) 48 0:3 Іспит
Практика перекладу з першої іноземної мови (англо-український переклад) 48 0:3 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Переклад галузевих текстів 16 0:1 Залік
Повсякденна англомовна комунікація 16 0:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Граматичні аспекти сучасного англомовного дискурсу 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Ділова англомовна комунікація 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Культурний семіозис і переклад 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 5:Лексичні аспекти сучасного англомовного дискурсу 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 6:Майстерність художнього перекладу 16 16 1:1 Залік
Міжкультурна комунікація і переклад 16 16 1:1 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми філології та перекладознавства (контрастивна лінгвістика, англо-український переклад) 16 0:1 Іспит
Література: від сприймання до інтерпретації 16 16 1:1 Залік
Методика викладання перекладу та іноземної мови у вищій школі 16 16 1:1 Іспит
Поетика художнього наративу: дискурс метамодернізму 16 16 1:1 Залік
Практика перекладу з 2-ї іноземної мови (німецька/французька/іспанська) 48 0:3 Іспит
Практика перекладу з другої іноземної мови (іспанської, 1 магістри, англо-український переклад) 48 0:3 Іспит
Практика перекладу з першої іноземної мови (англо-український переклад) 48 0:3 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Англомовний мас-медійний дискурс 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Корпусна лінгвістика і переклад 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Критика перекладу 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Менеджмент перекладацьких проектів 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 5:Методи перекладознавчих досліджень 16 16 1:1 Залік
Переклад в умовах війни 16 16 1:1 Залік
Англомовний науковий дискурс 32 32 2:2 Залік