035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька: німецька та англійська мови і літератури (переклад включно)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми філології та перекладознавства 16 16 1:1 Іспит
Друга іноземна мова (англійська) 48 0:3 Іспит
Педагогіка і психологія вищої школи 16 16 1:1 Іспит
Перша іноземна мова 64 0:4 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Комп’ютерна лінгвістика
Літературна комунікація
Міграційна німецькомовна література
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Основні проблеми теорії частин мови
Походження лексичного складу німецької мови: вибрані аспекти
Стратегії і тактики бізнес-комунікації
16 16 1:1 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (англійська) 48 0:3 Іспит
Література: від сприймання до інтерпретації 16 16 1:1 Залік
Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції 16 16 1:1 Іспит
Методологія та організація наукових досліджень 12 12 0,8:0,8 Іспит
Перша іноземна мова 64 0:4 Іспит
Поетика художнього наративу: дискурс метамодернізму 16 16 1:1 Залік
Сучасні дидактико-методичні принципи навчання іноземних мов 16 16 1:1 Іспит
Інтермедіальний аспект художньої прози 16 0:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:
Граматичні асиметрії. Трансформація при перекладі.
Епідемії в художній літературі
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Інтерпретація історії в сучасному німецькому романі
Література як складова новітньої дигітальної культури
Літературний переклад
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Метамодерні горизонти читання: теорія і практика викладання літератури
Мистецтво успішної комунікації
Німецька музика і культурна ідентичність
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Переклад фахових текстів
Художня література і гіпертекст
16 16 1:1 Залік
Редагування перекладу 32 2:0 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (перекладацька) практика 90 0:5,6 Диф. залік
Педагогічна (асистентська) практика 0:0 Диф. залік