035.043 Германські мови та літератури, перша – німецька. Німецька та друга іноземні мови і літератури

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми філології 16 16 1:1 Залік
Актуальні проблеми філології (німецька) 16 16 1:1 Залік
Актуальні проблеми філології та перекладознавства 4 4 0,3:0,3 Залік
Друга іноземна мова (магістри – німецька філологія) 48 0:3 Іспит
Методика викладання літератури у вищій школі 32 2:0 Іспит
Основна мова (магістри – німецька філологія) 48 0:3 Іспит
Спецкурс з мови на вибір (німецька філологія) 18 1,1:0 Залік
Спецкурс з мови на вибір 1 (магістри – німецька філологія) 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:
Загальне мовознавство (магістри)
Походження лексичного складу німецької мови: вибрані аспекти
16 16 1:1 Залік
Техніка усного перекладу 16 16 1:1 Залік
Інтерпретація літературної класики: проблематика, хронотоп, тропи 32 2:0 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми філології 16 16 1:1 Залік
Актуальні проблеми філології та перекладознавства 12 12 0,8:0,8 Залік
Друга іноземна мова (магістри – німецька філологія) 48 0:3 Іспит
Магістерський семінар (німецька філологія) 8 10 0,5:0,6 Залік
Методика викладання іноземної мови у вищій школі 16 16 1:1 Іспит
Методика навчання іноземних мов у вищій школі 16 16 1:1 Іспит
Основна мова (магістри – німецька філологія) 48 0:3 Іспит
Провідні тенденції сучасної світової літератури 32 2:0 Іспит
Спецкурс з літератури на вибір (магістри – німецька філологія) 32 2:0 Залік
Спецкурс з мови на вибір 2 (магістри – німецька філологія) 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Комп’ютерна лінгвістика
Німецькомовний монтажний роман
Основи зіставного мовознавства
16 16 1:1 Залік
Основні проблеми теорії частин мови: історія, парадигматика, синтагматика 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Німецькомовна міграційна література
Переклад художнього тексту
Психологія прийняття рішень
32 2:0 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Дисципліна на вибір 3:Філософія міста
Проблеми західного суспільства в новітній німецькомовній літературі
32 2:0 Залік