035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька: німецька та англійська мови та літератури (переклад включно)

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми філології та перекладознавства 16 16 1:1 Іспит
Друга іноземна мова (англійська) 48 0:3 Іспит
Педагогіка вищої школи 32 2:0 Іспит
Перша іноземна мова (німецька) 48 0:3 Іспит
Робоча програма навчальної дисципліни “Друга іноземна мова (англійська)” освітньо-професійної програми “Німецька мова і література” 80 0:5 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Літературна комунікація
Основні проблеми теорії частин мови
Стратегії і тактики бізнес-комунікації
16 16 1:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (англійська) 48 0:3 Іспит
Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції 16 16 1:1 Іспит
Методологія та організація наукових досліджень 16 16 1:1 Іспит
Перша іноземна мова (німецька) 48 0:3 Іспит
Робоча програма навчальної дисципліни “Друга іноземна мова (англійська)” освітньо-професійної програми “Німецька мова і література” 10 0:0,6 Немає
Інтермедіальний аспект художньої прози 16 0:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Актуальні проблеми викладання світової літератури
Актуальні проблеми західноєвропейського суспільства в літературній інтерпретації
Інтерпретація історії в сучасному німецькому романі
16 16 1:1 Залік
Переклад фахових текстів 16 16 1:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (перекладацька) практика 90 0:5,6 Диф. залік
Педагогічна (асистентська) практика 270 0:16,9 Диф. залік