035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька: німецька та англійська мови і літератури (переклад включно)

Освітня програма “Німецька та англійська мови і літератури (переклад включно)”. Магістр 2020-2022

9-й семестр

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (англійська) 48 0:3 Іспит
Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції 16 16 1:1 Іспит
Методологія та організація наукових досліджень 12 12 0,8:0,8 Іспит
Перша іноземна мова (німецька) 48 0:3 Іспит
Інтермедіальний аспект художньої прози 16 0:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Актуальні проблеми західноєвропейського суспільства в літературній інтерпретації
Інтерпретація історії в сучасному німецькому романі
Метамодерні горизонти читання: теорія і практика викладання літератури
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Мистецтво успішної комунікації
Пандемії в художній літературі
Переклад фахових текстів
16 16 1:1 Залік
Художня література і гіпертекст 16 16 1:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (перекладацька) практика 90 0:5,6 Диф. залік
Педагогічна (асистентська) практика 270 0:16,9 Диф. залік