035 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька: французька та друга іноземні мови і літератури

ОП_Франц.філол.магістри_2016

ОП_Франц.філол.магістри_2017

ОП_Франц.філол.магістри_2018

ОП_Франц.філол.магістри_2019

ОП_Франц.філол.магістри_2020

9-й семестр

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (англійська) 48 0:3 Іспит
Методика викладання іноземної мови у вищій школі 16 16 1:1 Немає
Нестандартна французька мова (французька мова) 32 2:0 Залік
Основна мова (магістри – французька філологія) 48 0:3 Іспит
Провідні тенденції в сучасних англомовних літературах 16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Актуальні проблеми викладання світової літератури 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Компетентнісний підхід у викладанні світової літератури 16 16 1:1 Залік
Релігійні фразеологічні одиниці сучасної французької мови у міні та макро контекстах публіцистичного дискурсу (французька, 5 курс) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3: 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Психологія прийняття рішень 32 2:0 Залік
Філософія міста 32 2:0 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (переддипломна) практика (французька мова) 0:0 Диф. залік
Педагогічна (асистентська) практика (французька, 6 курс) 270 0:16,9 Диф. залік