035 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька: французька та друга іноземні мови і літератури

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, методологія досліджень (французька мова) 16 16 1:1 Залік
Друга іноземна мова (англійська) 48 0:3 Іспит
Літературні студії (французька мова) 16 16 1:1 Іспит
Переклад соціальної, медійної та ділової комунікації 16 0:1 Залік
Перша іноземна мова (французька), магістратура І курс 64 0:4 Іспит
Референційні особливості синтагм 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти у аспекті академічної комунікації та міжнародних іспитів (DALF) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Прагматико-функціональні аспекти синтаксису франкомовного тексту 16 16 1:1 Залік
Типологічно-порівняльний аналіз французької та української поезії другої половини ХХ століття 16 16 1:1 Залік
Славетні постаті та видатні події в історії Франції 32 2:0 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, методологія досліджень (французька мова) 16 16 1:1 Залік
Друга іноземна мова (англійська) 48 0:3 Іспит
Література: від сприймання до інтерпретації 16 16 1:1 Залік
Методика викладання іноземної мови у вищій школі (французька мова) 16 16 1:1 Іспит
Переклад соціальної, медійної та ділової комунікації 16 0:1 Іспит
Перша іноземна мова (французька), магістратура І курс 64 0:4 Іспит
Поетика художнього наративу: дискурс метамодернізму 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Естетика художнього тексту: багатовимірність прочитання 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Метамодерні горизонти читання: теорія і практика викладання літератури 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Практична риторика 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Теорія метафори 16 16 1:1 Залік
Художня література і гіпертекст 16 16 1:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (переддипломна) практика (французька мова) 90 0:5,6 Диф. залік
Педагогічна (асистентська) практика (французька, 6 курс) 180 0:11,3 Диф. залік
Дисципліна на вибір 1: 14 14 0,9:0,9 Залік
Практична граматика французької мови вищого рівня складності 14 14 0,9:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 2: 21 14 1,3:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 3:Видатні французькі лінгвісти 21 14 1,3:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 4:Міжмистецький синтез в мові художнього тексту оригіналу і його перекладу 21 14 1,3:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 5:Релігійна фразеологія в текстах засобів масової інформації: комунікативно-прагматичний аспект (французька, 2 курс магістр) 21 14 1,3:0,9 Залік
Французька нестандартна мова 21 14 1,3:0,9 Залік