035 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька: французька та друга іноземні мови і літератури

ОП_Франц.філол.магістри_2016

ОП_Франц.філол.магістри_2017

ОП_Франц.філол.магістри_2018

ОП_Франц.філол.магістри_2019

ОП_Франц.філол.магістри_2020

ОП_Франц.філол.магістри_2021_(проєкт)

1-й семестр

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми філології та перекладознавства (французька мова) 16 16 1:1 Залік
Друга іноземна мова (англійська) 48 0:3 Іспит
Основна мова (магістри – французька філологія) 48 0:3 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Загальне мовознавство (магістри) 16 16 1:1 Залік
Міжтекстуальні зв’язки музики і художнього тексту у ХХ столітті 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Релігійна фразеологія в текстах засобів масової інформації: комунікативно-прагматичний аспект (французька, 5 курс) 32 2:0 Залік
Славетні постаті та видатні події в історії Франції 32 2:0 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми філології та перекладознавства (французька мова) 16 16 1:1 Залік
Друга іноземна мова (англійська) 48 0:3 Іспит
Методика викладання іноземної мови у вищій школі 16 16 1:1 Немає
Основна мова (магістри – французька філологія) 48 0:3 Іспит
Актуальні проблеми викладання світової літератури 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1: 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Психологія прийняття рішень 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Філософія міста 32 2:0 Залік
Французька нестандартна мова 32 2:0 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (переддипломна) практика (французька мова) 0:0 Диф. залік
Педагогічна (асистентська) практика (французька, 6 курс) 270 0:16,9 Диф. залік