035 Германські мови та література (переклад включно), перша – англійська: англійська та друга іноземні мови і література

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми філології та перекладознавства» 16 16 1:1 Залік
Вступ до письмового перекладу 16 16 1:1 Залік
Друга іноземна мова (іспанська, 1 магістри, англійська філологія) 32 0:2 Іспит
Друга іноземна мова (магістри – англійська філологія) 48 0:3 Іспит
Друга іноземна мова (французька, 1 магістри, англійська філологія) 32 0:2 Іспит
Історія та культура країн англомовного простору 16 16 1:1 Залік
Педагогіка_вищої школи 32 2:0 Залік
Перша іноземна мова (магістри – англійська філологія) 48 0:3 Іспит
Дисципліна на вибір 1:
Корпусна лінгвістика/ Corpus Linguistics
Літературна класика у кінематографі
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Міжкультурна комунікація
Мовленнєві стратегії гумору
Проблемні питання семантики
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Редагування перекладу
Риторика
Соціолінгвістика
16 16 1:1 Залік
Типологія текстів у сучасній науково-популярній літературі 16 16 1:1 Залік
ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 18 18 1,1:1,1 Залік
Літературна класика у кінематографії 32 2:0 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми філології та перекладознавства» 16 16 1:1 Залік
Варіативність у синтаксисі сучасної англійської мови 32 2:0 Залік
Друга іноземна мова (іспанська, 1 магістри, англійська філологія) 32 0:2 Іспит
Друга іноземна мова (магістри – англійська філологія) 48 0:3 Іспит
Друга іноземна мова (французька, 1 магістри, англійська філологія) 32 0:2 Іспит
Методи лінгвістичних досліджень 32 2:0 Залік
Методика викладання іноземної мови у вищій школі 16 16 1:1 Іспит
Методика викладання іноземної мови у вищій школі (іспанська філологія) 16 0:1 Іспит
Переддипломний семінар (англо-український переклад) 6 10 0,4:0,6 Залік
Перша іноземна мова (магістри – англійська філологія) 48 0:3 Іспит
Інтермедіальний аспект художньої прози 16 1:0 Залік
Актуальні проблеми перекладу 16 1:0 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Дискурс-аналіз і наратологія
ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА В АНІМАЦІЇ УОЛТА ДІСНЕЯ
Метамодерні горизонти читання: теорія і практика викладання літератури
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Провідні тенденції в сучасній англійській літературі
Психолінгвістика
Художня література і гіпертекст
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Проблеми когнітивної лінгвістики
Психологія прийняття рішень
Філософія міста
32 2:0 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (переддипломна) практика 180 0:11,3 Диф. залік
Педагогічна (асистентська) практика 180 0:11,3 Диф. залік
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ 18 18 1,1:1,1 Залік