035 Германські мови та література (переклад включно), перша – англійська: англійська та друга іноземні мови і література

1-й семестр

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми філології 16 16 1:1 Залік
Вступ до письмового перекладу 16 16 1:1 Залік
Друга іноземна мова (іспанська, 1 магістри, англійська філологія) 48 0:3 Іспит
Друга іноземна мова (магістри – англійська філологія) 48 0:3 Іспит
Історія та культура країн англомовного простору 16 16 1:1 Залік
Методика викладання літератури у вищій школі 32 2:0 Іспит
Педагогіка_вищої школи 32 2:0 Залік
Перша іноземна мова (магістри – англійська філологія) 48 0:3 Іспит
Дисципліна на вибір 1:
Загальне мовознавство (магістри)
Компетентнісний підхід у викладанні літератури
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Корпусна лінгвістика/ Corpus Linguistics
Літературна класика у кінематографі
Міжкультурна комунікація
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Новітні тенденції у розвитку англомовних літератур
Проблемні питання семантики
Редагування перекладу
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Риторика
Соціолінгвістика
Стратегії і тактики бізнес-комунікації
16 16 1:1 Залік
Типологія текстів у сучасній науково-популярній літературі 16 16 1:1 Залік
ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 18 18 1,1:1,1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 0:1 Іспит
16 0:1 Залік
Актуальні проблеми філології 16 16 1:1 Залік
Варіативність у синтаксисі сучасної англійської мови 32 2:0 Залік
Друга іноземна мова (іспанська, 1 магістри, англійська філологія) 48 0:3 Іспит
Друга іноземна мова (магістри – англійська філологія) 48 0:3 Іспит
Методи лінгвістичних досліджень 32 2:0 Залік
Методика викладання іноземної мови у вищій школі 16 16 1:1 Іспит
Методика викладання іноземної мови у вищій школі (іспанська мова) 16 0:1 Іспит
Перша іноземна мова (магістри – англійська філологія) 48 0:3 Іспит
Провідні тенденції сучасної світової літератури 32 2:0 Іспит
Інтермедіальний аспект художньої прози 16 1:0 Залік
Актуальні проблеми перекладу 16 1:0 Іспит
Дисципліна на вибір 1:ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА В АНІМАЦІЇ УОЛТА ДІСНЕЯ
Мовленнєві стратегії гумору
Новітній британський роман: тенденції розвитку
16 16 1:1 Залік
Психолінгвістика 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Британська література фентезі
Когнітивна поетика та наратологія
Лінгвістика тексту класичної та сучасної драми
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Проблеми когнітивної лінгвістики
Психологія прийняття рішень
Філософія міста
32 2:0 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (переддипломна) практика 180 0:11,3 Диф. залік
Педагогічна (асистентська) практика 180 0:11,3 Диф. залік
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ 18 18 1,1:1,1 Залік