035 Германські мови та література (переклад включно), перша – англійська: англійська та друга іноземні мови і література

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми філології та перекладознавства» 16 16 1:1 Залік
Друга іноземна мова (іспанська, 1 магістри, англійська філологія) 32 0:2 Іспит
Друга іноземна мова (німецька) 32 0:2 Іспит
Друга іноземна мова (французька, 1-2 магістри, англійська філологія) 32 0:2 Іспит
Педагогіка_вищої школи 32 2:0 Залік
Перша іноземна мова (магістри – англійська філологія) 48 0:3 Іспит
Практика перекладу з 2-ої іноземної мови (французької) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 48 0:3 Іспит
Дисципліна на вибір 1:
Вступ до письмового перекладу
Історія та культура країн англомовного простору
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Корпусна лінгвістика/ Corpus Linguistics
Літературна класика у кінематографі
Міжкультурна комунікація
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Мовленнєві стратегії гумору
Ономастика німецької мови
Проблемні питання семантики
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Редагування перекладу
Риторика
Соціолінгвістика
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 5:Теорія літератури
Типологія текстів у сучасній науково-популярній літературі
16 16 1:1 Залік
ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 18 18 1,1:1,1 Залік
Літературна класика у кінематографії 32 2:0 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми філології та перекладознавства 16 16 1:1 Залік
Актуальні проблеми філології та перекладознавства» 16 16 1:1 Залік
Варіативність у синтаксисі сучасної англійської мови 32 2:0 Залік
Друга іноземна мова (іспанська, 1 магістри, англійська філологія) 32 0:2 Іспит
Друга іноземна мова (німецька) 32 0:2 Іспит
Друга іноземна мова (французька, 1-2 магістри, англійська філологія) 32 0:2 Іспит
Література: від сприймання до інтерпретації 16 16 1:1 Залік
Методи лінгвістичних досліджень 32 2:0 Залік
Методика викладання іноземної мови у вищій школі 16 16 1:1 Іспит
Перша іноземна мова (магістри – англійська філологія) 48 0:3 Іспит
Поетика художнього наративу: дискурс метамодернізму 16 16 1:1 Залік
Інтермедіальний аспект художньої прози 16 1:0 Залік
Актуальні проблеми перекладу 16 1:0 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Дискурс-аналіз і наратологія
Комунікація на підприємстві для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА В АНІМАЦІЇ УОЛТА ДІСНЕЯ
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Метамодерні горизонти читання: теорія і практика викладання літератури
Психолінгвістика
Репрезентації Лондона в англійській літературі XVIII – початку ХХІ століття
16 16 1:1 Залік
Художня література і гіпертекст 16 16 1:1 Залік
Проблеми когнітивної лінгвістики 32 2:0 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Атестаційний екзамен з другої іноземної мови (іспанської, магістри, англійська філологія) 0:0 Іспит
Атестаційний екзамен з другої іноземної мови (французької) для англійської та іспанської філологій 0:0 Іспит
Виробнича (переддипломна) практика 180 0:11,3 Диф. залік
Друга іноземна мова (іспанська, 1 магістри, англійська філологія) 30 0:1,9 Залік
Друга іноземна мова (іспанська, 2 магістри, англійська філологія) 30 0:1,9 Залік
Друга іноземна мова (німецька) 30 0:1,9 Диф. залік
Друга іноземна мова (французька, 1-2 магістри, англійська філологія) 30 0:1,9 Іспит
Педагогічна (асистентська) практика 180 0:11,3 Диф. залік
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ 18 18 1,1:1,1 Залік