035 Германські мови та література (переклад включно), перша – англійська: англійська та друга іноземні мови і література

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми філології 16 16 1:1 Залік
Вступ до письмового перекладу 16 16 1:1 Залік
Друга іноземна мова (іспанська, 1 магістри, англійська філологія) 48 0:3 Іспит
Друга іноземна мова (магістри – англійська філологія) 48 0:3 Іспит
Друга іноземна мова (французька) 48 0:3 Іспит
Історія та культура країн англомовного простору 16 16 1:1 Залік
Педагогіка_вищої школи 32 2:0 Залік
Перша іноземна мова (магістри – англійська філологія) 48 0:3 Іспит
Релігійна фразеологія в текстах засобів масової інформації: комунікативно-прагматичний аспект (французька, 5 курс) 0:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:
Загальне мовознавство (магістри)
Корпусна лінгвістика/ Corpus Linguistics
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Літературна класика у кінематографі
Міжкультурна комунікація
Мовленнєві стратегії гумору
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Проблемні питання семантики
Редагування перекладу
Риторика
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Соціолінгвістика
Типологія текстів у сучасній науково-популярній літературі
16 16 1:1 Залік
ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 18 18 1,1:1,1 Залік
Літературна класика у кінематографії 32 2:0 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 0:1 Іспит
16 0:1 Залік
Актуальні проблеми філології 16 16 1:1 Залік
Варіативність у синтаксисі сучасної англійської мови 32 2:0 Залік
Друга іноземна мова (іспанська, 1 магістри, англійська філологія) 48 0:3 Іспит
Друга іноземна мова (магістри – англійська філологія) 48 0:3 Іспит
Друга іноземна мова (французька) 48 0:3 Іспит
Методи лінгвістичних досліджень 32 2:0 Залік
Методика викладання іноземної мови у вищій школі 16 16 1:1 Іспит
Методика викладання іноземної мови у вищій школі (іспанська мова) 16 0:1 Іспит
Перша іноземна мова (магістри – англійська філологія) 48 0:3 Іспит
Інтермедіальний аспект художньої прози 16 1:0 Залік
Актуальні проблеми перекладу 16 1:0 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Актуальні проблеми викладання світової літератури
Дискурс-аналіз і наратологія
ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА В АНІМАЦІЇ УОЛТА ДІСНЕЯ
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Провідні тенденції в сучасних англомовних літературах
Психолінгвістика
Репрезентації Лондона в англійській літературі ХVІІІ – початку ХХІ століття
16 16 1:1 Залік
Художня література і гіпертекст 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Проблеми когнітивної лінгвістики
Психологія прийняття рішень
Філософія міста
32 2:0 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (переддипломна) практика 180 0:11,3 Диф. залік
Педагогічна (асистентська) практика 180 0:11,3 Диф. залік
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ 18 18 1,1:1,1 Залік