035 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська: іспанська та друга іноземні мови і літератури

ОПП_ Іспанці Магістри 2016
ОПП_Іспанці Магістри 2017
ОПП_Іспанці Магістри 2018
ОПП_Іспанці Магістри 2019
ОПП_Іспанці Магістри 2020

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми філології та перекладознавства (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік
Друга іноземна мова (англійська) 48 0:3 Іспит
Перша іноземна мова (іспанська, магістри, 1 курс) 48 0:3 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Загальне мовознавство (магістри) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Комунікативні девіації та хибні друзі перекладача (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік
Морфеміка і дериватологія сучасної іспанської мови 16 16 1:1 Залік
Тенденції розвитку сучасного іспанського мистецтва 32 2:0 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми філології та перекладознавства (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік
Друга іноземна мова (англійська) 48 0:3 Іспит
Методика викладання іноземної мови у вищій школі (іспанська мова) 16 1:0 Іспит
Перша іноземна мова (іспанська, магістри, 1 курс) 48 0:3 Іспит
Сучасна іспанська розмовна мова 16 0:1 Залік
Лінгвокультурні особливості іспанського сленгу 16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Актуальні проблеми викладання світової літератури 16 16 1:1 Залік
Іспанія у сучасному світі: цивілізаційно-культурний вимір 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Англіцизми в іспанській мові, шляхи адаптації 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Епоха Ренесансу у розвитку іспанської мови 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Психологія прийняття рішень 32 2:0 Залік
Філософія міста 32 2:0 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (переддипломна) практика (іспанська мова) 0:0 Диф. залік
Педагогічна (асистентська) практика (іспанська мова) 0:0 Диф. залік