035 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська: іспанська та друга іноземні мови і літератури

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (французька, 1-2 магістри, іспанська філологія) 124 0:7,8 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (французька, 1-2 магістри, іспанська філологія) 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (французька, 1-2 магістри, іспанська філологія) 28 0:1,8 Немає

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, методологія досліджень (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік
Друга іноземна мова (англійська) 48 0:3 Іспит
Літературні студії (іспанська філологія) 16 16 1:1 Іспит
Переклад соціальної, медійної та ділової комунікації (іспанська філологія) 16 16 1:1 Залік
Перша іноземна мова (іспанська, магістри, 1 курс) 64 0:4 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Категорія зменшення та збільшення у словотворі сучасної іспанської мови 16 16 1:1 Залік
Морфеміка і дериватологія сучасної іспанської мови 16 16 1:1 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, методологія досліджень (іспанська мова) 16 16 1:1 Іспит
Друга іноземна мова (англійська) 48 0:3 Іспит
Література: від сприймання до інтерпретації 16 16 1:1 Залік
Методика викладання іноземної мови у вищій школі (іспанська філологія) 16 16 1:1 Іспит
Переклад соціальної, медійної та ділової комунікації (іспанська філологія) 16 16 1:1 Іспит
Перша іноземна мова (іспанська, магістри, 1 курс) 64 0:4 Іспит
Поетика художнього наративу: дискурс метамодернізму 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Епоха Ренесансу у розвитку іспанської мови 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Іспанські діалекти в діахронному аспекті 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Метамодерні горизонти читання: теорія і практика викладання літератури 16 16 1:1 Залік
Художня література і гіпертекст 16 16 1:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (переддипломна) практика (іспанська мова) 90 0:5,6 Диф. залік
Педагогічна (асистентська) практика (іспанська мова) 180 0:11,3 Диф. залік
Англіцизми в іспанській мові, шляхи адаптації 14 0:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 1:Лінгвокультурні особливості іспанського сленгу 14 14 0,9:0,9 Залік
Сучасна іспанська розмовна мова 14 14 0,9:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 2:Комунікативні девіації та хибні друзі перекладача (іспанська мова) 21 14 1,3:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 3:Лінгвопрагматика категорії гіпотетичності в сучасній іспанській мові 21 14 1,3:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 4:Основні тенденції розвитку сучасної іспанської ономастики 21 14 1,3:0,9 Залік
Особливості пунктуації в різножанрових текстах (іспанська філологія) 21 14 1,3:0,9 Залік