ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Переклад»

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Переклад»

Згідно з рішенням Міністерства освіти і науки України (лист від 04.10.2019 № 1271), ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Переклад» (далі – Конкурс) у 2019/2020 навчальному році відбудеться у Львівському національному Університету імені Івана Франка.

До участі запрошуємо студентів перекладацьких відділів вищих навчальних закладів України, що спеціалізуються в перекладі германських, романських,орієнтальних та слов’янських мов українською (від навчального закладу один учасник з кожної мови).

Вимоги до наукових робіт визначено у Розділі ІІІ Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 № 605, зареєстрованого у Міністерстві  юстиції України 15 травня 2017 р. за № 620/30488:

  1. На конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів з актуальних питань художнього, науково-технічного, публіцистичного перекладу та методики викладання перекладу.
  2. Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.
  3. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів
  4. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.
  5. Вимоги до оформлення робіт:

5.1. Шрифт – Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1.5, кегль – 14, аркуш – формат А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм;

5.2. Обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків.

5.3. наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи; наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;

5.4. До наукової роботи додаються копії наукових статей автора тощо (за наявності).

5.5. Ілюстрації (за наявності), що додаються до роботи, слід подавати на аркуші формату А4.

Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.

  1. Мова наукові роботи – українська.
  2. В наукових роботах, поданих на другий тур, прізвища, ініціали автора та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр – не більше двох слів).
  3. В окремому заклеєному пакеті під тим самим шифром слід подати відомості про автора і наукового керівника роботи.
  4. Наукові роботи, подані ІІ тур з порушенням вимог цього розділу, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду.

 

Терміни проведення ІІ туру Конкурсу:

1-ий етап (рецензування робіт) – 08.02.2020 – 08.03.2020

2-ий етап (науково-практична конференція) – 02.04.2020 – 03.04.2020

Роботи просимо надсилати до 08.02.2020 (за поштовим штемпелем) на адресу:

 Оргкомітет Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Переклад»

вул. Університетська 1, Львівський національний Університет імені Івана Франка, м. Львів 79000

 

Телефон для довідок: (032) 239-43-74

e-mail: konkurspereklad2020@gmail.com

 

Інформаційний лист

Рішення Галузевої конкурсної комісії

Рейтингова таблиця учасників Конкурсу наукових робіт з перекладу

Усі роботи, подані до участі в конкурсі зі спеціальності “Переклад”, уже пройшли рецензування. Звертаємо увагу на те, що відповідно до процедурних умов Конкурсу в рейтинговій таблиці та рецензіях вказується не повна назва роботи, а її шифр.

 

Гасло
(шифр)

Середній бал
відповідно до отриманих рецензій
 

Примітки

Образні порівняння 94
Переклад Шекспіра 93
Академічна номенклатура 91
Конкурс 90
Лінгвосеміотична модель 88
Atlas shrugged 86
Hollywood undead 86
Англомовні кінотексти 86
Aim High 83,5
Кіносвіт 83
Досвід 83
Не війна 83
Любов 82,6
Переклад реалій 82
Капела 82
Who am I 81
Автомобільна галузь 80
Переклад сленгу 78,6
Концептуальна метафора 77,6
Функціональна еквівалентність 77,5
Останній менестрель 76
Переклад 75
Оптатив 75
Апельсиновий Борис 74
Діалект 73
Неологізми 73,5
HDV20 70,6
Vade mecum 70,5
Оказіоналізм 69,5
Аратта 69,5
Вербальний вплив 69,5
Безодня слів 68,5
Молодіжні серіали 61,5
Перекладач 61
Katana Malta 60
Термінологічне море 56,6
Allusion 55
Кліматичний переклад 55
Сталий розвиток 53,6
Лісова пісня 52,6
Фінансові метафори 50
Палка зустріч 49,6
Public speeches 47,6 Не рекомендовано до участі в конкурсі
Меми 47,6 Не рекомендовано до участі в конкурсі
Казки Уайльда 46 Не рекомендовано до участі в конкурсі
Глобалізація і переклад 44,5 Не рекомендовано до участі в конкурсі
Бірюзовий штиль 41 Не рекомендовано до участі в конкурсі
Художній твір 36,6 Не рекомендовано до участі в конкурсі
Безеквівалентна термінологія 36,5 Не рекомендовано до участі в конкурсі
Позначення людини 35,3 Не рекомендовано до участі в конкурсі
Червона калина 34,6 Не рекомендовано до участі в конкурсі
Американський кіносленг 34 Не рекомендовано до участі в конкурсі
Фразові дієслова 29,5 Не рекомендовано до участі в конкурсі
Англомовний детектив 28 Не рекомендовано до участі в конкурсі
FAB-2020 Не допущено до участі в конкурсі
IVY LEAGUE Не допущено до участі в конкурсі

 

Рецензії на роботи, представлені на конкурс зi спеціальності «Переклад»

Відповідно до процедурних умов Конкурсу в рецензії вказується не повна назва роботи, а її шифр.

Студентські роботи, рекомендовані до участі в конкурсі зі спеціальності «Переклад»