Силабуси вибіркових навчальних дисциплін

Вступ до текстології
Вступ до вивчення мови ЗМІ_американські друковані тексти
Вступ до мови ЗМІ_американський відеодискурс
Вступ до мови ЗМІ_спеціальна тематика
Вікова дидактика англійської мови
Вступ до вивчення мови ЗМІ_британські друковані тексти
Вступ до мови ЗМІ_британський відеодискурс
Вступ до текстології_14-16ст.
Вступ до текстології_17-18ст
Вступ до текстології_Шекспір
Вступ до текстології_тексти 19 ст
Вступ до текстології_до 15 ст
Вступ до текстології_американська література
Ділова англійська мова
Ірландський модернізм
Жанри мовлення_інтервю
Жанри мовлення_публічне мовлення_промови
Жанри мовлення та стратегії комунікації_мовні норми та варіативність
Менеджмент навчального процесу та медіаметодика
Методи наукових досліджень
Мовленнєва діяльність і переклад_художні тексти
Нормативна граматика базові навички
Нормативна граматика_синтаксична семантика
Нормативна граматика_морфологічна семантика
Нормативна граматика_функціональні поля
Педагогічна граматика
Письмо (робоча програма)
Письмо (репрордуктивні навички)
Письмо (реферування наукових текстів)
Письмо (продуктивні навички)
Письмо (основні навички)
Психолінгвістика та лінгводидактика
Риторика
Просодика_аудіювання та імітація виконання драми
Просодика_британської норми
Просодика_аудіювання та імітація британської норми
Просодика аудіювання та імітація британської та ареальних норм
Просодика_аудіювання та імітація американської та європейських норм
Постмодерністський роман
Поетика англійського модерністського роману
Спеціальні дискурси_військовий
Спеціальні дискурси_спорт
Сучасні методи та ресурси викладання англійської мови
Спеціальні дискурси_політичний
Спеціальні дискурси_право та фінанси
Теорфонетика
Усна компетенція_драматизація
Усна компетенція_спеціальні комунікативні навички
Усна компетенція: діалогічні аспекти та драматизація
Усна компетенція: розвиток загальних комунікативних навичок
Усна компетенція_основні навички