035 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька: німецька та англійська мови і літератури (переклад включно)

Освітня програма “Німецька та англійська мови і літератури (переклад включно)”. Бакалавр 2020

Освітня програма “Німецька та англійська мови і літератури (переклад включно)”. Бакалавр 2019

Освітня програма “Німецька та англійська мови і літератури”. Бакалавр 2018

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до літературознавства 16 16 1:1 Іспит
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Іспит
Історія світової літератури 1 курс 16 16 1:1 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Латинська мова 32 0:2 Залік
Перша іноземна мова 160 0:10 Іспит
фізичне виховання 32 0:2 Немає
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (німецька філологія) 80 0:5 Залік
Історія світової літератури 1 курс 16 16 1:1 Іспит
Латинська мова 32 0:2 Іспит
Перша іноземна мова 160 0:10 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
фізичне виховання 32 0:2 Залік
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Орфографія сучасної німецької мови 32 0:2 Залік
Основи практичної фонетики 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Основи наукових досліджень 16 16 1:1 Залік
Основи філології (німецька філологія) 16 16 1:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до спеціальності 16 0:1 Іспит
Друга іноземна мова (німецька філологія) 80 0:5 Іспит
Історія світової літератури 16 16 1:1 Залік
Історія української культури 12 20 0,8:1,3 Іспит
Перша іноземна мова 128 0:8 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Комунікативна граматика 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Комунікативне письмо 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Комунікативні стратегії усного мовлення 16 16 1:1 Залік
Стратегії розуміння тексту 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (німецька філологія) 48 0:3 Іспит
Історія світової літератури 16 16 1:1 Іспит
Лексикологія (німецької мови) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови (німецька мова) 22 10 1,4:0,6 Залік
Перша іноземна мова 128 0:8 Немає
Дисципліна на вибір 1:Інтерпретація газетного тексту 32 0:2 Залік
Словотвір: статика і динаміка 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Аналіз сучасної малої прози 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Порівняльна фразеологія 16 16 1:1 Залік
Фразеологія німецької мови 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (німецька філологія) 80 0:5 Залік
Історія мови (німецької) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Національна німецька література 16 16 1:1 Немає
Перша іноземна мова 112 0:7 Залік
Стилістика 16 16 1:1 Іспит
Стилістика (німецької мови) 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Актуальні проблеми західноєвропейського суспільства в літературній інтерпретації 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Ділова іноземна мова (німецька) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Лексикографія 16 16 1:1 Залік
Теорфонетика 16 16 1:1 Залік
Німецькомовна література Швейцарії 32 2:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (німецька філологія) 64 0:4 Немає
Національна німецька література 16 16 1:1 Іспит
Перша іноземна мова 112 0:7 Іспит
Психологія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Теоретичні основи другої іноземної мови 16 16 1:1 Залік
Теоретичні основи другої іноземної мови 16 1:0 Залік
Теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство англійської мови) 16 16 1:1 Залік
Теорія і практика перекладу 20 12 1,3:0,8 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Жанрово-стилістична типологія текстів (німецька мова) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Лінгвістична інтерпретація середньоверхньонімецьких текстів 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Медієвістика 16 16 1:1 Залік
Риторика (німецька філологія) 16 16 1:1 Залік
Основи лінгвістики тексту 16 32 1:2 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (німецька філологія) 64 0:4 Іспит
Методика навчання іноземної мови 20 12 1,3:0,8 Іспит
Національна німецька література 16 16 1:1 Немає
Педагогіка (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Перша іноземна мова 112 0:7 Немає
Теоретична граматика (німецької мови) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Аналіз і критика перекладу 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Німецькомовні лауреати Нобелівської премії 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Рецепція перекладу: історія, проблеми, успіхи 16 16 1:1 Залік
Синтаксична парадигматика німецької та української мов 16 16 1:1 Залік
Перекладознавчі теорії: історичний огляд 32 2:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (німецька філологія) 40 0:2,5 Іспит
Національна німецька література 10 10 0,6:0,6 Іспит
Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі) 16 16 1:1 Залік
Педагогічна практика 270 0:16,9 Диф. залік
Політологія 10 10 0,6:0,6 Залік
Дисципліна на вибір 1:Навчально-методичні комплекси з німецької мови 10 10 0,6:0,6 Залік
Сучасні методи навчання іноземних мов 10 10 0,6:0,6 Залік
Аналітичне читання художнього тексту 12 12 0,8:0,8 Залік
Дисципліна на вибір 2:Основні проблеми комунікативної лінгвістики та лінгвістичної прагматики 20 1,3:0 Залік
Функціональна граматика 20 1,3:0 Залік

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Дисципліна на вибір 3:Техніка усного перекладу 16 16 1:1 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Літературний вагнеризм 16 16 1:1 Залік

Вибіркові дисципліни ОПП_Німецька і англійська мови та літератури_2020-2021