035.08 Класичні мови та літератури (переклад включно).

 

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИК:

practice1

ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

practice4

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2016
БАКАЛАВР
ПРОЄКТ
Освітня програма (2016, 2018, 2019)
Навчальний план (2016, 2018, 2019)
Зауваження та пропозиції  зацікавлених сторін щодо змісту  та структури освітніх програм просимо надсилати на електронну адресу: bohdan.chernyukh@lnu.edu.ua
Проєкт програми (2020)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 2:0 Залік
104 0:6,5 Іспит
64 0:4 Іспит
Вступ до літературознавства 26 6 1,6:0,4 Іспит
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Іспит
Історія світової літератури 46 2,9:0 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 72 0:4,5 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 2:0 Іспит
104 0:6,5 Іспит
64 0:4 Іспит
Історія країни, мова якої вивчається (Велика Британія) 17 1,1:0 Залік
Історія країни, мова якої вивчається (Німеччина) 17 1,1:0 Залік
Історія світової літератури 46 2,9:0 Залік
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 68 0:4,3 Залік
3 0,2:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:
16 16 1:1 Залік
Історія античного мистецтва 48 3:0 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
48 0:3 Іспит
32 0:2 Залік
16 16 1:1 Залік
64 0:4 Іспит
32 56 2:3,5 Залік
Історія римської літератури 36 2,3:0 Залік
Історія світової літератури 46 2,9:0 Залік
Історія Стародавньої Греції і Риму 32 2:0 Залік
Історія української культури 12 20 0,8:1,3 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (другий потік) 8 8 0,5:0,5 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:

16 16 1:1 Залік
16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
64 0:4 Немає
32 56 2:3,5 Іспит
Історія римської літератури 34 2,1:0 Іспит
Історія світової літератури 46 2,9:0 Іспит
Теоретичні основи іноземної мови 32 2:0 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:

16 16 1:1 Залік
16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 2:0 Залік
32 0:2 Залік
Історія латинської мови 32 2:0 Залік
Латинська мова і автори 16 56 1:3,5 Іспит
Старогрецька мова і автори 40 0:2,5 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 26 0,4:1,6 Іспит
Дисципліна на вибір 1:
Фізичне виховання (класична філологія, переклад)
32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:

32 32 2:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 0:2 Іспит
Історія латинської мови 32 2:0 Іспит
Латинська мова і автори 32 56 2:3,5 Курсова робота
Психологія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Старогрецька мова і автори 40 0:2,5 Залік
Давногрецька мелічна і хорова лірика 16 0:1 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Майстерність педагогічної діяльності (другий потік) 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:

32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:
32 32 2:2 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 0:2 Залік
Латинська мова і автори (класична філологія 4 курс) 48 0:3 Іспит
Педагогіка (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Старогрецька мова та автори 32 0:2 Іспит
Сучасна грецька мова 26 0:1,6 Немає
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Віршовані написи Північного Причорномор’я 48 0:3 Залік
Методика викладання класичних мов 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Грецька комедія
Грецька трагедія
Грецький словотвір
48 48 3:3 Залік
Порівняльний синтаксис старогрецької і новогрецької мови 48 48 3:3 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 0:2 Іспит
Грецька епіграфіка 20 1,3:0 Залік
Історія іноземної мови 10 0:0,6 Залік
Історія старогрецької мови 52 3,3:0 Іспит
Латинська мова і автори (класична філологія 4 курс) 32 0:2 Немає
Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі) 16 16 1:1 Залік
Педагогічна практика 216 0:13,5 Диф. залік
Політологія 10 10 0,6:0,6 Залік
Сучасна грецька мова 26 0:1,6 Іспит
Теорграматика (класична філологія) 10 10 0,6:0,6 Залік
Мова і стиль грецького роману 10 0:0,6 Залік
Дисципліна на вибір 1:Антична поетика
Латинська стилістика
Латинська фразеологія
40 0:2,5 Залік
Дисципліна на вибір 2:Латинський словотвір
Ораторський дискурс у давньому Римі
40 0:2,5 Залік
Грецька палеографія 20 1,3:0 Залік
Стоїчна література ІІ ст. н. е. 48 48 3:3 Залік