035.08 Класичні мови та літератури (переклад включно).

 

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИК:

practice1

ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

practice4

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2016
БАКАЛАВР
(ПРОЄКТ) ПРОЄКТ
Програма_ бакалавр _2016

 

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 2:0 Залік
104 0:6,5 Іспит
64 0:4 Іспит
Безпека життєдіяльності 16 32 1:2 Залік
Вступ до літературознавства 26 6 1,6:0,4 Іспит
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Іспит
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 72 0:4,5 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 2:0 Іспит
104 0:6,5 Іспит
64 0:4 Іспит
Історія країни, мова якої вивчається (Велика Британія) 17 1,1:0 Залік
Історія країни, мова якої вивчається (Німеччина) 17 1,1:0 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (перший потік) 16 16 1:1 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 68 0:4,3 Залік
3 0,2:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:
16 16 1:1 Залік
Історія античного мистецтва 48 3:0 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
48 0:3 Іспит
32 0:2 Залік
16 16 1:1 Залік
64 0:4 Іспит
32 56 2:3,5 Залік
Історія римської літератури 36 2,3:0 Залік
Історія Стародавньої Греції і Риму 32 2:0 Залік
Історія української культури 12 20 0,8:1,3 Іспит
Основи екології 16 1:0 Залік
Українська мова 6 10 0,4:0,6 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (другий потік) 8 8 0,5:0,5 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:

16 16 1:1 Залік
16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
64 0:4 Немає
32 56 2:3,5 Іспит
Історія римської літератури 34 2,1:0 Іспит
Політологія (перший потік) 16 16 1:1 Іспит
Теоретичні основи іноземної мови 32 2:0 Залік
Українська мова 6 10 0,4:0,6 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:

16 16 1:1 Залік
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Етика і естетика
Історія європейського мистецтва
32 2:0 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 2:0 Залік
32 0:2 Залік
Історія латинської мови 32 2:0 Залік
Латинська мова і автори 16 56 1:3,5 Іспит
Старогрецька мова і автори 40 0:2,5 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 26 0,4:1,6 Іспит
Дисципліна на вибір 1:
Фізичне виховання (класична філологія, переклад)
32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Основи економічної теорії
Основи медичних знань
Релігієзнавство
32 2:0 Залік
Українознавство 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:

32 32 2:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 0:2 Іспит
Історія латинської мови 32 2:0 Іспит
Латинська мова і автори 32 56 2:3,5 Курсова робота
Психологія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Старогрецька мова і автори 40 0:2,5 Залік
Давногрецька мелічна і хорова лірика 16 0:1 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Майстерність педагогічної діяльності (другий потік)
Соціолінгвістика (перший потік)
Соціологія
32 2:0 Залік
Теорія і практика освіти 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:

32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:
32 32 2:2 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
48 0:3 Іспит
32 0:2 Залік
32 0:2 Іспит
26 0:1,6 Немає
Безпека життєдіяльності 16 16 1:1 Диф. залік
Методика викладання іноземної мови (класична філологія) 16 1:0 Залік
Основи екології 18 1,1:0 Залік
Основи охорони праці 16 16 1:1 Залік
Педагогіка (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
48 0:3 Залік
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:

Грецький словотвір
48 48 3:3 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 0:2 Немає
32 0:2 Іспит
26 0:1,6 Іспит
Грецька епіграфіка 20 1,3:0 Залік
Історія іноземної мови 10 0:0,6 Залік
Історія старогрецької мови 52 3,3:0 Іспит
Лексикологія (класична філологія) 32 0:2 Іспит
Лексикологія іноземної мови (класична філологія) 10 0:0,6 Залік
Основи права та конституційного права України 10 10 0,6:0,6 Залік
Педагогічна практика 216 0:13,5 Диф. залік
Політологія (перший потік) 10 10 0,6:0,6 Іспит
Теорграматика (класична філологія) 10 10 0,6:0,6 Залік
Мова і стиль грецького роману 10 0:0,6 Залік
Дисципліна на вибір 1:

40 0:2,5 Залік
Дисципліна на вибір 2:
40 0:2,5 Залік
20 1,3:0 Залік
48 48 3:3 Залік