035.08 Класичні мови та літератури (переклад включно).

 

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИК:

practice1

ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

practice4

Освітня програма (2016, 2018, 2019, 2020)
Навчальний план (2016, 2018, 2019)
Зауваження та пропозиції  зацікавлених сторін щодо змісту  та структури освітніх програм просимо надсилати на електронну адресу: bohdan.chernyukh@lnu.edu.ua
Проєкт програми (2020)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Вступ до літературознавства
Вступ до літературознавства
16 16 1:1 Іспит
Вступ до мовознавства
Вступ до мовознавства
16 16 1:1 Іспит
Друга іноземна мова (класична філологія) 80 0:5 Іспит
Історія старогрецької літератури 32 2:0 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Латинська мова і автори (класична філологія 1 курс) 104 0:6,5 Іспит
Старогрецька мова і автори 64 0:4 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Немає
фізичне виховання 32 0:2 Немає
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 72 0:4,5 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (класична філологія) 80 0:5 Іспит
Історія країни, мова якої вивчається (Велика Британія) 17 1,1:0 Залік
Історія країни, мова якої вивчається (Німеччина) 17 1,1:0 Залік
Історія старогрецької літератури 32 2:0 Іспит
Латинська мова (іноземна, фахова мова) 48 0:3 Залік
Латинська мова (німецька філологія) 32 0:2 Залік
Латинська мова і автори (класична філологія 1 курс) 104 0:6,5 Іспит
Старогрецька мова і автори 64 0:4 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Українська мова (за професійним спрямуванням)
16 16 1:1 Залік
фізичне виховання 32 0:2 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 68 0:4,3 Залік
3 0,2:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:
Система сильних часів старогрецького мови
16 16 1:1 Залік
Історія античного мистецтва 48 3:0 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 0:2 Залік
16 16 1:1 Залік
Друга іноземна мова (класична філологія) 80 0:5 Залік
Історія римської літератури 36 2,3:0 Залік
Історія Стародавньої Греції і Риму 32 2:0 Залік
Історія української культури 12 20 0,8:1,3 Іспит
Латинська мова і автори 32 48 2:3 Іспит
Старогрецька мова і автори 32 56 2:3,5 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (другий потік) 8 8 0,5:0,5 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:

Латинська історична проза
16 16 1:1 Залік
Латинська мемуаристика 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (класична філологія) 80 0:5 Іспит
Історія римської літератури 34 2,1:0 Іспит
Старогрецька мова і автори 32 56 2:3,5 Іспит
Теоретичні основи іноземної мови 32 2:0 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Античні граматичні теорії
Античні літературознавчі теорії
Грецька історіографія
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Мова аттічного роману
Новолатинська епіграфіка
16 16 1:1 Залік
Вступ до римської Античності 48 3:0 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Давньогрецька мова періоду койне 32 2:0 Залік
Друга іноземна мова (класична філологія) 80 0:5 Залік
Історія латинської мови 32 2:0 Залік
Латинська мова і автори 16 56 1:3,5 Іспит
Старогрецька мова і автори 40 0:2,5 Іспит
Сучасна грецька мова 32 0:2 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 26 0,4:1,6 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Гомерівський діалект
Фізичне виховання (класична філологія, переклад)
32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Грецька гімнографія
Давньогрецька філософська діатриба
Давньогрецька філософська проза
32 32 2:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (класична філологія) 80 0:5 Залік
Історія латинської мови 32 2:0 Іспит
Латинська мова і автори 32 56 2:3,5 Курсова робота
Психологія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Старогрецька мова і автори 40 0:2,5 Залік
Сучасна грецька мова 32 0:2 Іспит
Давногрецька мелічна і хорова лірика 16 0:1 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Майстерність педагогічної діяльності (другий потік) 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:

32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:
Пізньолатинська проза
32 32 2:2 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (класична філологія) 80 0:5 Залік
Латинська мова і автори (класична філологія 4 курс) 48 0:3 Іспит
Новогрецька мова 26 0:1,6 Немає
Педагогіка (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Старогрецька мова та автори 32 0:2 Іспит
Сучасна грецька мова 32 0:2 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Віршовані написи Північного Причорномор’я 48 0:3 Залік
Методика викладання класичних мов 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Грецька комедія
Грецька трагедія
Грецький словотвір
48 48 3:3 Залік
Порівняльний синтаксис старогрецької і новогрецької мови 48 48 3:3 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Грецька епіграфіка 20 1,3:0 Залік
Друга іноземна мова (класична філологія) 80 0:5 Іспит
Історія іноземної мови 10 0:0,6 Залік
Історія старогрецької мови 52 3,3:0 Іспит
Латинська мова і автори (класична філологія 4 курс) 32 0:2 Немає
Новогрецька мова 26 0:1,6 Іспит
Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі) 16 16 1:1 Залік
Політологія 10 10 0,6:0,6 Залік
Сучасна грецька мова 32 0:2 Іспит
Теорграматика (класична філологія) 10 10 0,6:0,6 Залік
Мова і стиль грецького роману 10 0:0,6 Залік
Дисципліна на вибір 1:Антична поетика
Латинська стилістика
Латинська фразеологія
40 0:2,5 Залік
Дисципліна на вибір 2:Латинський словотвір
Ораторський дискурс у давньому Римі
40 0:2,5 Залік
Грецька палеографія 20 1,3:0 Залік
Критика і герменевтика давньогрецьких текстів 32 2:0 Залік
Стоїчна література ІІ ст. н. е. 48 48 3:3 Залік