035.08 Класичні мови та літератури (переклад включно).

 

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИК:

practice1

ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

practice4

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2019-23
Освітня програма (2016, 2018, 2019)
Навчальний план (2016, 2018, 2019)
Зауваження та пропозиції  зацікавлених сторін щодо змісту  та структури освітніх програм просимо надсилати на електронну адресу: bohdan.chernyukh@lnu.edu.ua
Проєкт програми (2020)

1-й семестр

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (класична філологія) 80 0:5 Іспит
Історія країни, мова якої вивчається (Велика Британія) 17 1,1:0 Залік
Історія країни, мова якої вивчається (Німеччина) 17 1,1:0 Залік
Історія старогрецької літератури 32 2:0 Іспит
Латинська мова (іноземна, фахова мова) 48 0:3 Залік
Латинська мова (німецька філологія) 32 0:2 Залік
Латинська мова і автори (класична філологія 1 курс) 104 0:6,5 Іспит
Старогрецька мова і автори 64 0:4 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
фізичне виховання 32 0:2 Залік
Латинська мова в професійній термінології 32 0:2 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 68 0:4,3 Залік
3 0,2:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:
Система сильних часів старогрецького мови
16 16 1:1 Залік
Історія античного мистецтва 48 3:0 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 0:2 Залік
16 16 1:1 Залік
Друга іноземна мова (класична філологія) 80 0:5 Залік
Історія римської літератури 36 2,3:0 Залік
Історія Стародавньої Греції і Риму 32 2:0 Залік
Історія української культури 12 20 0,8:1,3 Іспит
Латинська мова і автори 32 48 2:3 Іспит
Старогрецька мова і автори 32 56 2:3,5 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (другий потік) 8 8 0,5:0,5 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:

16 16 1:1 Залік
16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (класична філологія) 80 0:5 Іспит
Історія римської літератури 34 2,1:0 Іспит
Старогрецька мова і автори 32 56 2:3,5 Іспит
Теоретичні основи іноземної мови 32 2:0 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:

Античні граматичні теорії
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Мова аттічного роману
Новолатинська епіграфіка
16 16 1:1 Залік
Вступ до римської Античності 48 3:0 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Давньогрецька мова періоду койне 32 2:0 Залік
Друга іноземна мова (класична філологія) 80 0:5 Залік
Історія латинської мови 32 2:0 Залік
Латинська мова і автори 16 56 1:3,5 Іспит
Старогрецька мова і автори 40 0:2,5 Іспит
Сучасна грецька мова 32 0:2 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 26 0,4:1,6 Іспит
Дисципліна на вибір 1:
Фізичне виховання (класична філологія, переклад)
32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:

32 32 2:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (класична філологія) 80 0:5 Залік
Історія латинської мови 32 2:0 Іспит
Латинська мова і автори 32 56 2:3,5 Курсова робота
Психологія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Старогрецька мова і автори 40 0:2,5 Залік
Сучасна грецька мова 32 0:2 Іспит
Давногрецька мелічна і хорова лірика 16 0:1 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Майстерність педагогічної діяльності (другий потік) 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:

32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:
Пізньолатинська проза
32 32 2:2 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (класична філологія) 80 0:5 Залік
Латинська мова і автори (класична філологія 4 курс) 48 0:3 Іспит
Новогрецька мова 26 0:1,6 Немає
Педагогіка (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Старогрецька мова та автори 32 0:2 Іспит
Сучасна грецька мова 32 0:2 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Віршовані написи Північного Причорномор’я 48 0:3 Залік
Методика викладання класичних мов 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Грецька комедія
Грецька трагедія
Грецький словотвір
48 48 3:3 Залік
Порівняльний синтаксис старогрецької і новогрецької мови 48 48 3:3 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Грецька епіграфіка 20 1,3:0 Залік
Друга іноземна мова (класична філологія) 80 0:5 Іспит
Історія іноземної мови 10 0:0,6 Залік
Історія старогрецької мови 52 3,3:0 Іспит
Латинська мова і автори (класична філологія 4 курс) 32 0:2 Немає
Новогрецька мова 26 0:1,6 Іспит
Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі) 16 16 1:1 Залік
Політологія 10 10 0,6:0,6 Залік
Сучасна грецька мова 32 0:2 Іспит
Теорграматика (класична філологія) 10 10 0,6:0,6 Залік
Мова і стиль грецького роману 10 0:0,6 Залік
Дисципліна на вибір 1:Антична поетика
Латинська стилістика
Латинська фразеологія
40 0:2,5 Залік
Дисципліна на вибір 2:Латинський словотвір
Ораторський дискурс у давньому Римі
40 0:2,5 Залік
Грецька палеографія 20 1,3:0 Залік
Критика і герменевтика давньогрецьких текстів 32 2:0 Залік
Стоїчна література ІІ ст. н. е. 48 48 3:3 Залік