035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька

Освітня програма (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022_проєкт)
Навчальний план (2016, 2017, 2018, 2019, 2020)
Зауваження та пропозиції  зацікавлених сторін щодо змісту  та структури освітніх програм просимо надсилати на електронну адресу: Zoryana.Piskozub@lnu.edu.ua

1-й семестр

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (французька філологія) 80 0:5 Іспит
Історія світової літератури 1 курс 24 8 1,5:0,5 Іспит
Історія французької орфографії 32 0:2 Залік
Перша іноземна мова (французька, 1 курс) 160 0:10 Іспит
Сучасні тенденції у фонетиці французької мови 32 0:2 Залік
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
фізичне виховання 32 0:2 Залік
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Основи філології (французька філологія) 16 16 1:1 Залік
Франція: лінгвокультурознавчий аспект 16 16 1:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до спеціальності (французька мова) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Друга іноземна мова (французька філологія) 80 0:5 Залік
Історія світової літератури 24 8 1,5:0,5 Залік
Історія української культури 12 20 0,8:1,3 Іспит
Комунікативне письмо (французька мова) 16 0:1 Залік
Перша іноземна мова (французька, 2 курс) 128 0:8 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (другий потік) 8 8 0,5:0,5 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (французька філологія) 80 0:5 Іспит
Історія світової літератури 24 8 1,5:0,5 Іспит
Лексикологія (французької мови) 12 0:0,8 Іспит
Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови (французька мова) 22 10 1,4:0,6 Залік
Перша іноземна мова (французька, 2 курс) 128 0:8 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Зіставна фразеологія (французька мова) (2 курс) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Лексико-семантичні засоби вираження простору в сучасній французькій мові 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Основні фонетико-морфемні тенденції у структурі слова (французька мова) 16 16 1:1 Залік
Словотвір (французька мова) 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (французька філологія) 80 0:5 Залік
Історія мови (французька мова) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Національна французька література 18 14 1,1:0,9 Немає
Перша іноземна мова (французька, 3 курс) 112 0:7 Іспит
Стилістика французької мови 16 16 1:1 Іспит
Теоретична фонетика сучасної французької мови 10 22 0,6:1,4 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 26 0,4:1,6 Іспит
Лексико-семантичні особливості абстрактних іменників множини(французька мова) 32 0:2 Залік
Релігійна лексика фразеологічних одиниць в сучасному публіцистичному дискурсі (на матеріалі французьких періодичних видань) 32 2:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні тенденції розвитку сучасної французької мови 16 16 1:1 Залік
Друга іноземна мова (французька філологія) 80 0:5 Іспит
Національна французька література 18 14 1,1:0,9 Іспит
Перша іноземна мова (французька, 3 курс) 128 0:8 Іспит
Психологія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство англійської мови) 16 16 1:1 Залік
Теорія і практика перекладу (французької мови) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Видатні постаті та їх роль у розвитку французької мови 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Риторика (французька філологія) 16 16 1:1 Залік
Філологічний аналіз художнього тексту (французька мова) 16 16 1:1 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (французька філологія) 80 0:5 Залік
Історія перекладознвства (французька філологія) 16 16 1:1 Залік
Методика навчання іноземної мови (французька філологія ) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Національна французька література 16 16 1:1 Немає
Педагогіка (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Перша іноземна мова (французька мова, 4 курс) 112 0:7 Немає
Теоретична граматика (французької мови) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Структурно-семантичні особливості синтагм (французька мова) 16 16 1:1 Залік
Усний переклад (французька мова) 16 16 1:1 Залік
Французька драматургія 32 2:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (французька філологія) 80 0:5 Іспит
Національна французька література 10 10 0,6:0,6 Іспит
Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі) 16 16 1:1 Залік
Педагогічна практика (французька, 4 курс) 180 0:11,3 Диф. залік
Перша іноземна мова (французька мова, 4 курс) 70 0:4,4 Іспит
Політологія 10 10 0,6:0,6 Залік
Дисципліна на вибір 1:Акціональний підхід до вивчення іноземної мови (французька мова) 10 10 0,6:0,6 Залік
Сучасні методи навчання іноземної мови (французька мова) 10 10 0,6:0,6 Залік
Символізм у європейській літературі 20 1,3:0 Залік
Методичні принципи письмового висловлювання (французька мова) 20 4 1,3:0,3 Залік