035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька

Освітня програма (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, проєкт 2021)
Навчальний план (2016, 2017, 2018, 2019, 2020)
Зауваження та пропозиції  зацікавлених сторін щодо змісту  та структури освітніх програм просимо надсилати на електронну адресу: Zoryana.Piskozub@lnu.edu.ua

1-й семестр

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (французька філологія) 80 0:5 Іспит
Історія світової літератури (програма введена в дію з 01.09.2021 р.) 24 24 1,5:1,5 Іспит
Історія французької орфографії 32 0:2 Залік
Перша іноземна мова (французька, 1 курс) 160 0:10 Іспит
Сучасні тенденції у фонетиці французької мови 32 0:2 Залік
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Основи філології (французька філологія) 16 16 1:1 Залік
Франція: лінгвокультурознавчий аспект 16 16 1:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до спеціальності (французька мова) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Друга іноземна мова (французька філологія) 80 0:5 Залік
Історія світової літератури 32 2:0 Залік
Історія української культури 12 20 0,8:1,3 Іспит
Комунікативне письмо (французька мова) 16 0:1 Залік
Перша іноземна мова (французька, 2 курс) 128 0:8 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (другий потік) 8 8 0,5:0,5 Залік
Комунікативні стратегії ведення дискусії 32 0:2 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (французька філологія) 80 0:5 Іспит
Історія світової літератури 32 2:0 Іспит
Лексикологія (французької мови) 12 0:0,8 Іспит
Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови (французька мова) 22 10 1,4:0,6 Залік
Перша іноземна мова (французька, 2 курс) 128 0:8 Немає
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Зіставна фразеологія (французька мова) (2 курс) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Лексико-семантичні засоби вираження простору в сучасній французькій мові 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Основні фонетико-морфемні тенденції у структурі слова (французька мова) 16 16 1:1 Залік
Словотвір (французька мова) 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Ділова іноземна мова (французька) 16 0:1 Залік
Друга іноземна мова (французька філологія) 80 0:5 Залік
Історія мови (французька мова) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Національна французька література 18 14 1,1:0,9 Немає
Перша іноземна мова (французька, 3 курс) 112 0:7 Іспит
Стилістика французької мови 16 16 1:1 Іспит
Теоретична фонетика сучасної французької мови 10 22 0,6:1,4 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 26 0,4:1,6 Іспит
Лексико-семантичні особливості абстрактних іменників множини(французька мова) 32 0:2 Залік
Семантика фразеологічних біблійних одиниць у французькому публіцистичному дискурсі 32 2:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні тенденції розвитку сучасної французької мови 16 16 1:1 Залік
Друга іноземна мова (французька філологія) 80 0:5 Іспит
Національна французька література 18 14 1,1:0,9 Іспит
Перша іноземна мова (французька, 3 курс) 128 0:8 Іспит
Психологія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство англійської мови) 16 16 1:1 Залік
Теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство французької мови), для англійської філології 16 16 1:1 Залік
Теорія і практика перекладу (французької мови) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Видатні постаті та їх роль у розвитку французької мови 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Риторика (французька філологія) 16 16 1:1 Залік
Філологічний аналіз художнього тексту (французька мова) 16 16 1:1 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (французька філологія) 80 0:5 Залік
Історія перекладознвства (французька філологія) 16 16 1:1 Залік
Методика навчання іноземної мови (французька філологія ) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Національна французька література 20 20 1,3:1,3 Немає
Педагогіка (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Перша іноземна мова (французька мова, 4 курс) 112 0:7 Немає
Теоретична граматика французької мови 20 12 1,3:0,8 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Структурно-семантичні особливості синтагм (французька мова) 16 16 1:1 Залік
Усний переклад (французька мова) 16 16 1:1 Залік
Українсько-франкомовні літературні контакти ХХ століття 32 2:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (французька філологія) 80 0:5 Іспит
Методичні принципи письмового висловлювання (французька мова) 20 1,3:0 Залік
Національна французька література 6 6 0,4:0,4 Іспит
Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі) 16 16 1:1 Залік
Педагогічна практика (французька, 4 курс) 180 0:11,3 Диф. залік
Перша іноземна мова (французька мова, 4 курс) 70 0:4,4 Іспит
Політологія 10 10 0,6:0,6 Залік
Дисципліна на вибір 1:Акціональний підхід до вивчення іноземної мови (французька мова) 10 10 0,6:0,6 Залік
Сучасні методи навчання іноземної мови (французька мова) 10 10 0,6:0,6 Залік
Символізм у європейській літературі 20 1,3:0 Залік