035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька: французька та англійська мови і літератури

Освітньо-професійна програма (французька мова та література)
Освітньо-професійні освітні програми бакалаврів та магістрів французької філології (проєкт)
ОПП_бакалавр_французи_2020_проєкт
ОПП_бакалавр_французи_2019_проєкт
ОПП_бакалавр_французи_2018_фр
ОПП_бакалавр_французи_2017_фр
Навчальний план 2016 року

Програми. Силабуси

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до літературознавства 26 6 1,6:0,4 Іспит
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Іспит
Історія світової літератури 46 2,9:0 Залік
Перша іноземна мова (французька, 1 курс) 208 0:13 Іспит
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія світової літератури 46 2,9:0 Залік
Історія французької орфографії 32 0:2 Залік
Перша іноземна мова (французька, 1 курс) 160 0:10 Іспит
Сучасні тенденції у фонетиці французької мови 32 0:2 Залік
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Основи філології (французька філологія) 16 16 1:1 Залік
Франція: лінгвокультурознавчий аспект 16 16 1:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до спеціальності (французька мова) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Історія світової літератури 46 2,9:0 Залік
Історія української культури 12 20 0,8:1,3 Іспит
Комунікативне письмо (французька мова) 16 0:1 Залік
Перша іноземна мова (французька, 2 курс) 128 0:8 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (другий потік) 8 8 0,5:0,5 Залік
Комунікативні стратегії ведення дискусії 32 0:2 Залік
Аналіз сучасної короткої прози (французька мова) 16 1:0 Залік
Лексико-семантичні особливості біблійних фразеологічних зворотів сучасної французької мови (французька, 2 курс) 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія світової літератури 46 2,9:0 Іспит
Лексикологія (французької мови) 12 0:0,8 Іспит
Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови (французька мова) 22 10 1,4:0,6 Залік
Перша іноземна мова (французька, 2 курс) 128 0:8 Немає
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Зіставна фразеологія (французька мова) (2 курс) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Лексико-семантичні засоби вираження простору в сучасній французькій мові 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Основні фонетико-морфемні тенденції у структурі слова (французька мова) 16 16 1:1 Залік
Словотвір (французька мова) 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Ділова іноземна мова (французька) 16 0:1 Залік
Друга іноземна мова (французька філологія) 0:0 Немає
Історія мови (французька мова) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Національна французька література 16 16 1:1 Немає
Перша іноземна мова (французька, 3 курс) 112 0:7 Іспит
Стилістика французької мови 16 16 1:1 Іспит
Теоретична фонетика сучасної французької мови 10 22 0,6:1,4 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 26 0,4:1,6 Іспит
Лексико-семантичні особливості абстрактних іменників множини(французька мова) 32 0:2 Залік
Семантика фразеологічних біблійних одиниць у французькому публіцистичному дискурсі (французька, 3 курс) 32 2:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні тенденції розвитку сучасної французької мови 16 16 1:1 Залік
Друга іноземна мова (французька філологія) 0:0 Немає
Національна французька література 16 16 1:1 Іспит
Основи наукових досліджень (французька філологія) 16 1:0 Залік
Перша іноземна мова (французька, 3 курс) 128 0:8 Іспит
Психологія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство французької мови), для англійської філології 16 16 1:1 Залік
Теорія і практика перекладу (французької мови) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Видатні постаті та їх роль у розвитку французької мови 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Риторика (французька філологія) 16 16 1:1 Залік
Філологічний аналіз художнього тексту (французька мова) 16 16 1:1 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Методика навчання іноземної мови (французька філологія ) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Національна французька література 16 16 1:1 Залік
Педагогіка (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Перша іноземна мова (французька мова, 4 курс) 112 0:7 Немає
Теоретична граматика французької мови 20 12 1,3:0,8 Іспит
Теорія і практика перекладу (французька філологія) 24 8 1,5:0,5 Залік
Усний переклад (французька мова) 16 16 1:1 Залік
Французька драматургія 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 1: 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Референційні особливості квантифікаційних синтагм у французькій мові 16 16 1:1 Залік
Структурно-семантичні особливості синтагм (французька мова) 16 16 1:1 Залік
Розвиток натуралістичного роману у франкомовній літературі 32 2:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Акціональний підхід до вивчення іноземної мови (французька мова) 10 10 0,6:0,6 Залік
Методичні принципи письмового висловлювання (французька мова) 20 1,3:0 Залік
Національна французька література 10 10 0,6:0,6 Немає
Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі) 16 16 1:1 Залік
Педагогічна практика 216 0:13,5 Диф. залік
Педагогічна практика (французька, 4 курс) 0:0 Диф. залік
Перша іноземна мова (французька мова, 4 курс) 70 0:4,4 Іспит
Політологія 10 10 0,6:0,6 Залік
Теорія і практика перекладу (французька філологія) 22 8 1,4:0,5 Іспит
Сучасні методи навчання іноземної мови (французька мова) 10 10 0,6:0,6 Залік