035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька: французька та англійська мови і літератури

Освітньо-професійна програма (французька мова та література)
Освітньо-професійні освітні програми бакалаврів та магістрів французької філології (проєкт)
ОПП_бакалавр_французи_2020_проєкт
ОПП_бакалавр_французи_2019_проєкт
ОПП_бакалавр_французи_2018_фр
ОПП_бакалавр_французи_2017_фр
Навчальний план 2016 року

Французька драматургія XVIII століття
Актуальні тенденції розвитку сучасної французької мови
Акціональний підхід вивчення іноземної мови
Аналіз сучасної короткої прози
Безпека життєдіяльності
Видатні постаті та їх роль у розвитку французької мови
Вступ до літературознавства силабус
Вступ до літературознавтва
Вступ до мовознавства
Вступ до спеціальності
Ділова іноземна мова
Друга іноземна мова (англійська)
Лексикологія французької мови
Лексико семантичні особливості абстрактних іменників множини
Латинська мова
Комунікативні стратегії ведення дискусії
Комунікативне письмо
Історія французької мови
Історія української культури
Історія України
Історія світової літератури
Історія перекладознавства
Історія орфографії
Зіставна фразеологія
Лексико-семантичні засоби вираження простору в сучасній французькій мові
Лексико-семантичні особливості біблійних фразеологічних зворотів сучасної французької мови
Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови
Методика навчання іноземної мови
Методичні принципи письмового висловлювання
Національна література
Основи філології
Основні фонетико-морфемні тенденції у структурі слова
Охорона праці силабус
Охорона праці
Педагогіка
Педагогічна практика
Сучасні тенденції у фонетиці французької мови
Сучасні методи навчання іноземної мови
Структурно семантичні особливості синтагм
Стилістика французької мови
Словотвір
Символізм у європейській літературі
Семантика фразеологічних біблійних одиниць у французькому публіцистичному дискурсі
Розвиток натуралістичного роману у франкомовній літературі
Риторика
Референційні особливості синтагм
Політологія силабус
Перша іноземна мова (французька)
Теоретична граматика французької мови
Теоретична фонетика сучпсної французької мови
Теоретичні основи другої основної мови (кафедра англійської філології)
Теорія і практика перекладу
Техніка написання аргументованого есе
Українська мова за професійним спрямуванням
Українсько франкомовні літературні контакти ХХ століття
Усний переклад
Фізичне вихованя
Філологічний аналіз художнього тексту
Філософія
Франція лінгвокультурознавчий аспект

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності 16 32 1:2 Залік
Вступ до літературознавства 26 6 1,6:0,4 Іспит
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Іспит
Історія світової літератури 32 2:0 Залік
Перша іноземна мова (французька, 1 курс) 208 0:13 Іспит
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Перша іноземна мова (французька, 1 курс) 160 0:10 Іспит
Сучасні тенденції у фонетиці французької мови 32 0:2 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (перший потік) 16 16 1:1 Залік
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 32 0:2 Залік
Основи філології (французька філологія) 16 0:1 Залік
Лексико-семантичні особливості категорії числа (французька філологія) 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до спеціальності (французька мова) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Іноземна мова (французька) (географ. 2 курс) 64 0:4 Немає
Історія світової літератури 32 2:0 Іспит
Історія світової літератури 32 2:0 Залік
Історія української культури 12 20 0,8:1,3 Іспит
Основи екології 16 1:0 Залік
Перша іноземна мова (французька, 2 курс) 128 0:8 Іспит
Українська мова 6 10 0,4:0,6 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (другий потік) 8 8 0,5:0,5 Залік
32 0:2 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
12 0:0,8 Іспит
Іноземна мова (французька) (географ. 2 курс) 16 64 1:4 Іспит
Історія світової літератури 32 2:0 Немає
Перша іноземна мова (французька, 2 курс) 128 0:8 Немає
Політологія (перший потік) 16 16 1:1 Іспит
Українська мова 6 10 0,4:0,6 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Зіставна фразеологія 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Етика і естетика 32 2:0 Залік
Історія європейського мистецтва 32 2:0 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (французька філологія) 0:0 Немає
Історія мови (французька) 16 16 1:1 Іспит
Національна французька література 16 16 1:1 Немає
Перша іноземна мова (французька, 3 курс) 112 0:7 Іспит
Стилістика французької мови 16 16 1:1 Іспит
Теорфонетика французької мови 8 8 0,5:0,5 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 26 0,4:1,6 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Основи економічної теорії 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Основи медичних знань 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Релігієзнавство 32 2:0 Залік
Українознавство 32 2:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні тенденції розвитку сучасної французької мови 16 16 1:1 Залік
Ділова іноземна мова (французька) 32 0:2 Залік
Друга іноземна мова (французька філологія) 0:0 Немає
Національна французька література 16 16 1:1 Іспит
Основи наукових досліджень (французька філологія) 16 1:0 Залік
Перша іноземна мова (французька, 3 курс) 128 0:8 Іспит
Психологія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Риторика (французька філологія) 10 7 0,6:0,4 Залік
Дисципліна на вибір 1:Майстерність педагогічної діяльності (перший потік) 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Референційні особливості квантифікаційних синтагм у французькій мові 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Соціолінгвістика (перший потік) 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Соціологія 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 5:Теорія і практика освіти 32 2:0 Залік
Українські франкомовні літературні контакти XX ст. 32 2:0 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності 16 16 1:1 Диф. залік
Методика навчання іноземної мови (французька філологія ) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Національна французька література 16 16 1:1 Залік
Основи охорони праці 16 16 1:1 Залік
Педагогіка (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Перша іноземна мова (французька мова, 4 курс) 112 0:7 Немає
Теорграматика (французька мова) 16 16 1:1 Немає
Теорія і практика перекладу (французька філологія) 24 8 1,5:0,5 Залік
Французька драматургія 32 2:0 Залік
16 16 1:1 Залік
Розвиток натуралістичного роману у франкомовній літературі 32 2:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Акціональний підхід до вивчення іноземної мови (французька мова) 10 10 0,6:0,6 Залік
Методичні принципи письмового висловлювання (французька мова) 20 1,3:0 Залік
Національна французька література 10 10 0,6:0,6 Немає
Основи права 10 10 0,6:0,6 Залік
Педагогічна практика 216 0:13,5 Диф. залік
Педагогічна практика (французька мова) 180 0:11,3 Диф. залік
Перша іноземна мова (французька мова, 4 курс) 70 0:4,4 Іспит
Політологія (перший потік) 10 10 0,6:0,6 Іспит
Теорграматика (французька мова) 10 10 0,6:0,6 Іспит
Теорія і практика перекладу (французька філологія) 22 8 1,4:0,5 Іспит
Сучасні методи навчання іноземної мови (французька мова) 10 10 0,6:0,6 Залік