035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька

Освітня програма (2020, 2021, 2022, 2023, 2024 проєкт)
Навчальний план (2020, 2023)
Зауваження та пропозиції  зацікавлених сторін щодо змісту  та структури освітніх програм просимо надсилати на електронну адресу: Zoryana.Piskozub@lnu.edu.ua
Кафедра французької та іспанської філологій Львівського національного університету імені Івана Франка запрошує усіх зацікавлених (стейкхолдерів) взяти участь у громадських обговореннях проєкту освітньої програми «Французька та друга іноземні мови та літератури» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціалізацією 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька, яка ввійде в дію у 2024-2025 н.р.

Нам важлива думка роботодавців, випускників, здобувачів, науково-педагогічних працівників та інших стейкхолдерів, які вболівають за модернізацію освітнього процесу та за якість вищої освіти.
Для надання відгуків, зауважень та рекомендацій прохання скористатися «Формою для надання відгуків щодо якості та рекомендацій».

1-й семестр

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (французька філологія) 80 0:5 Іспит
Історія світової літератури 1 курс 16 16 1:1 Іспит
Історія французької орфографії 32 0:2 Залік
Перша іноземна мова (французька, 1 курс) 160 0:10 Іспит
Сучасні тенденції у фонетиці французької мови 32 0:2 Залік
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
фізичне виховання 32 0:2 Залік
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Основи філології (французька філологія) 16 16 1:1 Залік
Франція: лінгвокультурознавчий аспект 16 16 1:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до спеціальності (французька мова) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Друга іноземна мова (французька філологія) 80 0:5 Залік
Історія світової літератури 16 16 1:1 Залік
Історія української культури 12 20 0,8:1,3 Іспит
Перша іноземна мова (французька, 2 курс) 128 0:8 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (другий потік) 8 8 0,5:0,5 Залік
Дисципліна на вибір 1:Комунікативне письмо (французька філологія) 16 16 1:1 Залік
Практична граматика (французька філологія) 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (французька філологія) 80 0:5 Іспит
Історія світової літератури 16 16 1:1 Іспит
Лексикологія (французької мови) 12 0:0,8 Іспит
Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови (французька філологія) 22 10 1,4:0,6 Залік
Перша іноземна мова (французька, 2 курс) 128 0:8 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Основні фонетико-морфемні тенденції у структурі слова (французька мова) 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (французька філологія) 80 0:5 Залік
Історія мови (французька мова) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Національна французька література 18 14 1,1:0,9 Немає
Перша іноземна мова (французька, 3 курс) 112 0:7 Іспит
Стилістика французької мови 16 16 1:1 Іспит
Теоретична фонетика сучасної французької мови 10 22 0,6:1,4 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 26 0,4:1,6 Іспит
Лексико-семантичні особливості абстрактних іменників множини(французька мова) 32 0:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Ділова іноземна мова (французька) 16 16 1:1 Залік
Друга іноземна мова (французька філологія) 80 0:5 Іспит
Національна французька література 18 14 1,1:0,9 Іспит
Перша іноземна мова (французька, 3 курс) 128 0:8 Іспит
Психологія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство англійської мови) 16 16 1:1 Залік
Теорія і практика перекладу (французької мови) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Комунікативні стратегії ведення дискусії 16 0:1 Залік
Риторика (французька філологія) 16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Видатні постаті та їх роль у розвитку французької мови 16 16 1:1 Залік
Філологічний аналіз художнього тексту (французька мова) 16 16 1:1 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (французька філологія) 80 0:5 Залік
Історія перекладознавства (французька філологія) 16 16 1:1 Залік
Методика навчання іноземної мови (французька філологія ) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Національна французька література 16 16 1:1 Немає
Педагогіка (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Перша іноземна мова (французька мова, 4 курс) 112 0:7 Немає
Теоретична граматика (французької мови) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Релігійна лексика фразеологічних одиниць в сучасному публіцистичному дискурсі (на матеріалі французьких періодичних видань) (французька, 4 курс) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Усний переклад (французька мова) 16 16 1:1 Залік
Французька драматургія 16 16 1:1 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (французька філологія) 80 0:5 Іспит
Національна французька література 10 10 0,6:0,6 Іспит
Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі) 16 16 1:1 Залік
Педагогічна практика (французька філологія, 4 курс) 180 0:11,3 Диф. залік
Перекладацька практика 90 0:5,6 Диф. залік
Перша іноземна мова (французька мова, 4 курс) 80 0:5 Іспит
Політологія 10 10 0,6:0,6 Залік
Дисципліна на вибір 1:Акціональний підхід до вивчення іноземної мови (французька мова) 10 10 0,6:0,6 Залік
Сучасні методи навчання іноземної мови (французька мова) 10 10 0,6:0,6 Залік
Символізм у європейській літературі 20 1,3:0 Залік