035 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська: іспанська та англійська мови і літератури

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
208 0:13 Іспит
Антична література 32 2:0 Залік
Безпека життєдіяльності 16 32 1:2 Залік
Вступ до літературознавства 26 6 1,6:0,4 Іспит
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Іспит
Вступ до філології (іспанська мова) 24 12 1,5:0,8 Іспит
Латинська мова 32 0:2 Залік
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
160 0:10 Іспит
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 80 0:5 Іспит
Латинська мова 32 0:2 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (перший потік) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Лексико-семантичні особливості категорії числа (іспанська філологія) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Референційні особливості синтагм (іспанська філологія) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:Сучасні тенденції у фонетиці іспанської мови 32 0:2 Залік
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 32 0:2 Залік
Основи філології (іспанська філологія) 16 16 1:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до спеціальності (французька, іспанська мови) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 80 0:5 Іспит
Історія світової літератури 32 2:0 Залік
Основи екології 16 1:0 Залік
Основна мова (іспанська) 128 0:8 Іспит
Українська мова 6 10 0,4:0,6 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (другий потік) 8 8 0,5:0,5 Залік
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 32 0:2 Залік
Феномен масової культури (другий потік) 32 2:0 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
20 12 1,3:0,8 Іспит
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 48 0:3 Залік
Історія світової літератури 32 2:0 Іспит
Історія української культури 12 20 0,8:1,3 Іспит
Основна мова (іспанська) 128 0:8 Немає
Політологія (перший потік) 16 16 1:1 Іспит
Українська мова 6 10 0,4:0,6 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Феномен масової культури (перший потік) 34 2,1:0 Залік
Філософія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Етика і естетика 32 2:0 Залік
Історія європейського мистецтва 32 2:0 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
112 0:7 Залік
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 80 0:5 Іспит
Історія мови (іспанська) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Національна іспанська література 16 16 1:1 Немає
Стилістика іспанської мови 16 16 1:1 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 26 0,4:1,6 Іспит
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 32 0:2 Залік
Фразеологія іспанської мови 16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Етнографія (другий потік) 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Основи економічної теорії 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Основи медичних знань 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Релігієзнавство 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 5:Українознавство 32 2:0 Залік
Християнство в Україні: Історія та сучасність 32 2:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
128 0:8 Іспит
Ділова іноземна мова (іспанська) 32 0:2 Залік
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 64 0:4 Немає
Країнознавство (іспанська філологія) 32 2:0 Іспит
Лексикологія другої іноземної мови 16 0:1 Залік
Національна іспанська література 16 17 1:1,1 Іспит
Основи наукових досліджень (іспанська філологія) 16 1:0 Залік
Психологія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Риторика (французька філологія) 10 7 0,6:0,4 Залік
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 32 0:2 Залік
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Вплив філософських концепцій на розвиток іспанської літератури XVII-XVIII ст. 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Майстерність педагогічної діяльності (перший потік) 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Соціолінгвістика (перший потік) 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Соціологія 32 2:0 Залік
Теорія і практика освіти 32 2:0 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
96 0:6 Іспит
Безпека життєдіяльності 16 16 1:1 Диф. залік
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 64 0:4 Іспит
Методика викладання іспанської мови 16 16 1:1 Немає
Національна іспанська література 16 16 1:1 Залік
Основи охорони праці 16 16 1:1 Залік
Педагогіка (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Теорграматика (іспанська мова) 16 16 1:1 Немає
Теорія і практика перекладу (французька філологія) 24 8 1,5:0,5 Залік
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 72 0:4,5 Залік
Феміністичні тенденції іспанської літератури 32 2:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
70 0:4,4 Іспит
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 40 0:2,5 Немає
Методика викладання іспанської мови 10 10 0,6:0,6 Іспит
Національна іспанська література 10 10 0,6:0,6 Немає
Основи права 10 10 0,6:0,6 Залік
Основи теорії мовної комунікації (іспанська філологія) 10 0,6:0 Залік
Педагогічна практика 216 0:13,5 Диф. залік
Політологія (перший потік) 10 10 0,6:0,6 Іспит
Теорграматика (іспанська мова) 10 10 0,6:0,6 Іспит
Теорія і практика перекладу (французька філологія) 22 8 1,4:0,5 Іспит
Сучасні методи навчання іноземної мови (іспанська філологія) 10 0,6:0 Залік
Дисципліна на вибір 1: 20 1,3:0 Залік
Інтеркультурні аспекти до вивчення іноземної мови (іспанська мова) 20 1,3:0 Залік