035.051 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська: іспанська та англійська мови і літератури

Навчальний план 2016-2020

Освітньо-професійна програма (іспанська мова та література)
Освітньо-професійні освітні програми бакалаврів та магістрів іспанської філології (проєкт)
ОПП_бакалавр_іспанці_2020_проєкт
ОПП_бакалавр_іспанці_2019_проєкт
ОПП_бакалавр_іспанці_2018
ОПП_бакалавр_іспанці_2017_на базі іспанської
ОПП_бакалавр_іспанці_2017_на базі англійської

Програми. Силабуси

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до літературознавства 26 6 1,6:0,4 Іспит
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Іспит
Історія світової літератури 46 2,9:0 Залік
Перша іноземна мова (іспанська, 1 курс) 208 0:13 Іспит
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 80 0:5 Іспит
Історія світової літератури 46 2,9:0 Залік
Перша іноземна мова (іспанська, 1 курс) 160 0:10 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 32 0:2 Залік
Референційні особливості синтагм (іспанська мова) 16 0:1 Залік
Основи філології (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік
Орфографія сучасної іспанської мови 32 12 2:0,8 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до спеціальності (іспанська мова) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 80 0:5 Іспит
Історія світової літератури 46 2,9:0 Залік
Історія української культури 12 20 0,8:1,3 Іспит
Перша іноземна мова (іспанська, 2 курс) 128 0:8 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (другий потік) 8 8 0,5:0,5 Залік
Дисципліна на вибір 1:Іспанський комунікативний етикет 16 16 1:1 Залік
Основи наукових досліджень (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 48 0:3 Залік
Історія світової літератури 46 2,9:0 Іспит
Лексикологія (іспанської мови) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови (іспанська мова) 22 10 1,4:0,6 Залік
Перша іноземна мова (іспанська, 2 курс) 128 0:8 Немає
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Емотивна фразеологія (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Лексикографія (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік
Основні фонетико-морфемні тенденції у структурі слова (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 80 0:5 Іспит
Історія мови (іспанської) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Національна іспанська література 18 14 1,1:0,9 Немає
Перша іноземна мова (іспанська, 3 курс) 112 0:7 Іспит
Стилістика (іспанської мови) 16 16 1:1 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 26 0,4:1,6 Іспит
Ділова іноземна мова (іспанська) 16 16 1:1 Залік
Іспаномовний мас-медійний дискурс 32 2:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 64 0:4 Немає
Національна іспанська література 18 14 1,1:0,9 Іспит
Перша іноземна мова (іспанська, 3 курс) 128 0:8 Іспит
Психологія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Теорія і практика перекладу (іспанської мови) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Видатні постаті та їх роль у розвитку іспанської мови 16 16 1:1 Залік
Риторика (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 64 0:4 Іспит
Методика навчання іноземної мови (іспанської) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Національна іспанська література 16 16 1:1 Немає
Педагогіка (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Перша іноземна мова (іспанська, 4 курс) 112 0:7 Немає
Теоретична граматика (іспансьої мови) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Теорія і практика перекладу (французька філологія) 24 8 1,5:0,5 Залік
Дисципліна на вибір 1:Аналіз і критика перкладу (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Історія перекладознавства (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік
Усний переклад (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік
Вплив філософських концепцій на розвиток іспанської літератури XVII-XVIII ст. 32 2:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 40 0:2,5 Немає
Національна іспанська література 10 10 0,6:0,6 Іспит
Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі) 16 16 1:1 Залік
Педагогічна практика 216 0:13,5 Диф. залік
Педагогічна практика (іспанська, 4 курс) 0:0 Диф. залік
Перша іноземна мова (іспанська, 4 курс) 70 0:4,4 Іспит
Політологія 10 10 0,6:0,6 Залік
Теорія і практика перекладу (французька філологія) 22 8 1,4:0,5 Іспит
Сучасні методи навчання іноземної мови (іспанська мова) 10 10 0,6:0,6 Залік
Дисципліна на вибір 1:Граматика в комунікації (іспанська мова) 20 1,3:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Феміністичні тенденції іспанської літератури 20 1,3:0 Залік
Функціональна граматика (іспанської мови) 20 1,3:0 Залік