035.051 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська

Освітня програма (2020, 2021, 2022, 2023, 2024 (проєкт))

Навчальний план (2020, 2023)
Зауваження та пропозиції зацікавлених сторін щодо змісту та структури освітніх програм просимо надсилати на електронну адресу: fp.dep.lingua@lnu.edu.ua

Архів

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до літературознавства 16 16 1:1 Іспит
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Іспит
Історія світової літератури 1 курс 16 16 1:1 Залік
Перша іноземна мова (іспанська, 1 курс) 208 0:13 Іспит
фізичне виховання 32 0:2 Немає
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 80 0:5 Іспит
Історія світової літератури 1 курс 16 16 1:1 Іспит
Перша іноземна мова (іспанська, 1 курс) 160 0:10 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
фізичне виховання 32 0:2 Залік
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 32 0:2 Залік
Іспанія: лінгвокультурологічний аспект 16 0:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Основи філології (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік
Референційні особливості синтагм (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Орфографія сучасної іспанської мови 32 2:0 Залік
Сучасні тенденції у фонетиці іспанської мови 32 2:0 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до спеціальності (іспанська мова) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 80 0:5 Іспит
Історія світової літератури 16 16 1:1 Залік
Історія української культури 12 20 0,8:1,3 Іспит
Перша іноземна мова (іспанська, 2 курс) 128 0:8 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (другий потік) 8 8 0,5:0,5 Залік
Дисципліна на вибір 1:Аналіз сучасної короткої прози (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Іспанський комунікативний етикет 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Комунікативно-письмова компетенція у лінгвістичній практиці (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік
Основи наукових досліджень (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 48 0:3 Залік
Історія світової літератури 16 16 1:1 Іспит
Лексикологія (іспанської мови) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови (іспанська мова) 22 10 1,4:0,6 Залік
Перша іноземна мова (іспанська, 2 курс) 128 0:8 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Емотивна фразеологія (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Лексикографія (іспанська філологія) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Основні фонетико-морфемні тенденції у структурі слова (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік
Словотвір (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 80 0:5 Іспит
Історія мови (іспанської) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Національна іспанська література 18 14 1,1:0,9 Немає
Перша іноземна мова (іспанська, 3 курс) 112 0:7 Іспит
Стилістика (іспанської мови) 16 16 1:1 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 26 0,4:1,6 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Ділова іноземна мова (іспанська філологія) 16 16 1:1 Залік
Теорфонетика (іспанської мови) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Іспаномовний мас-медійний дискурс 32 2:0 Залік
Прагматика лексичних запозичень в іспанській мові 32 2:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 64 0:4 Немає
Національна іспанська література 18 14 1,1:0,9 Іспит
Перша іноземна мова (іспанська, 3 курс) 128 0:8 Іспит
Психологія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство англійської мови) 16 16 1:1 Залік
Теорія і практика перекладу (іспанської мови) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Дисципліна на вибір 1: 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Інтерпретація іспанських текстів доби Середньовіччя 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Лінгвопоетичний аналіз художнього тексту (іспанська філологія) 16 16 1:1 Залік
Риторика (іспанська філологія) 16 16 1:1 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 64 0:4 Іспит
Методика навчання іноземної мови (іспанська філологія) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Національна іспанська література 16 16 1:1 Немає
Педагогіка (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Перша іноземна мова (іспанська, 4 курс) 112 0:7 Немає
Теоретична граматика (іспансьої мови) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Аналіз і критика перекладу (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Іспанський реалістичний роман 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Історія перекладознавства (іспанська філологія) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Українські перекладачі іспаномовної літератури 16 16 1:1 Залік
Усний переклад (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (перекладацька) практика (іспанська філологія, 4 курс) 90 0:5,6 Диф. залік
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 40 0:2,5 Немає
Інтеркультурний аспект у вивченні іспанської мови 10 10 0,6:0,6 Залік
Національна іспанська література 10 10 0,6:0,6 Іспит
Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі) 16 16 1:1 Залік
Педагогічна практика (іспанська філологія, 4 курс) 180 0:11,3 Диф. залік
Перша іноземна мова (іспанська, 4 курс) 120 0:7,5 Іспит
Політологія 10 10 0,6:0,6 Залік
Сучасні методи навчання іноземної мови (іспанська мова) 10 10 0,6:0,6 Залік
Дисципліна на вибір 1:Граматика в комунікації (іспанська мова) 20 1,3:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Феміністичні тенденції іспанської літератури 20 1,3:0 Залік
Функціональна граматика (іспанської мови) 20 1,3:0 Залік