035.051 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська: іспанська та англійська мови і літератури

Навчальний план 2016-2020

Освітньо-професійна програма (іспанська мова та література)
Освітньо-професійні освітні програми бакалаврів та магістрів іспанської філології (проєкт)
ОПП_бакалавр_іспанці_2020_проєкт
ОПП_бакалавр_іспанці_2019_проєкт
ОПП_бакалавр_іспанці_2018
ОПП_бакалавр_іспанці_2017_на базі іспанської
ОПП_бакалавр_іспанці_2017_на базі англійської

Програми. Силабуси.

Аналіз і критика перекладу
Функціональна граматика (іспанської мови)
Усний переклад
Українські перекладачі іспаномовної літератури
Сучасні методи навчання іноземної мови (іспанська мова)
Перша іноземна мова (іспанська, 4 курс)
Методика навчання іноземної мови
Історія перекладознавства
Інтеркультурний аспект у вивченні іспанської мови
Друга іноземна мова (іспанська)_4курс_англійська філологія
Друга іноземна мова (іспанська)_4курс_англійська філологія (1)
Граматика в комунікації (іспанська мова)
Аналіз і критика перекладу
Аналіз сучасної короткої прози
Аналіз сучасної короткої прози (1)
Безпека життєдіяльності
Видатні постаті та їх роль у розвитку іспанської мови
Вплив філософських тенденцій на розвиток іспанської літератури XVII-XVII ст.
Вступ до літературознавства
Граматика в комунікації
Вступ до мовознавства
Вступ до спеціальності
Ділова іноземна мова
Інтеркультурний аспект у вивченні іспанської мови
Емотивна фразеологія
Інтерпретація іспанських текстів доби Середньовіччя
Іспаномовний мас-медійний дискурс
Друга іноземна мова (англійська)
Іспанський комунікативний етикет
Іспанський реалістичний роман
Історія мови (іспанської)
Історія перекладознавства
Історія української культури
Історія світової літератури
Історія України
Комунікативно-письмова компетенція у лінгвістичній практиці
Латинська мова
Лінгвопоетичний аналіз художнього текту
Лексикографія
Лексикологія іспанської мови
Література Іспанії Срібного Віку
Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови
Методика навчання іноземної мови
Національна література
Орфографія сучасної іспанської мови
Основи наукових досліджень
Основи філології
Основні фонетико-морфемні тенденції у структурі слова
Охорона праці
Педагогіка
Педагогічна практика
Політологія
Перша іноземна мова (іспанська мова)
Прагматика лексичних запозичень в іспанській мові
Референційні особливості синтагм
Риторика
Словотвір
Сучасні методи навчання іноземної мови
Стилістика (іспанської мови)
Теоретична граматика (іспанської мови)
Перша іноземна мова (іспанська мова) (1)
Сучасні тенденції у фонетиці іспанської мови
Теоретичні основи другої іноземної мови (англійської)
Теорія і практика перекладу
Теорфонетика
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Українські перекладачі іспаномовної літератури
Усний переклад
Феміністичні тенденції іспанської літератури
Філософія
Фізичне виховання
Функціональна граматика

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності 16 32 1:2 Залік
Вступ до літературознавства 26 6 1,6:0,4 Іспит
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Іспит
Історія світової літератури 32 2:0 Залік
Перша іноземна мова (іспанська, 1 курс) 208 0:13 Іспит
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 80 0:5 Іспит
Перша іноземна мова (іспанська, 1 курс) 160 0:10 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (перший потік) 16 16 1:1 Залік
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 32 0:2 Залік
Референційні особливості синтагм (іспанська мова) 16 0:1 Залік
Основи філології (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік
Орфографія сучасної іспанської мови 32 12 2:0,8 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до спеціальності (іспанська мова) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 80 0:5 Іспит
Історія світової літератури 32 2:0 Іспит
Історія світової літератури 32 2:0 Залік
Історія української культури 12 20 0,8:1,3 Іспит
Основи екології 16 1:0 Залік
Перша іноземна мова (іспанська, 2 курс) 128 0:8 Іспит
Українська мова 6 10 0,4:0,6 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 32 0:2 Залік
Філософія (другий потік) 8 8 0,5:0,5 Залік
Дисципліна на вибір 1:Іспанський комунікативний етикет 16 16 1:1 Залік
Основи наукових досліджень (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 48 0:3 Залік
Історія світової літератури 32 2:0 Немає
Лексикологія (іспанської мови) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови (іспанська мова) 22 10 1,4:0,6 Залік
Перша іноземна мова (іспанська, 2 курс) 128 0:8 Немає
Політологія (перший потік) 16 16 1:1 Іспит
Українська мова 6 10 0,4:0,6 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 32 0:2 Залік
Філософія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Емотивна фразеологія (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Лексикографія (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік
Основні фонетико-морфемні тенденції у структурі слова (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Етика і естетика 32 2:0 Залік
Історія європейського мистецтва 32 2:0 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 80 0:5 Іспит
Історія мови (іспанської) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Національна іспанська література 18 14 1,1:0,9 Немає
Перша іноземна мова (іспанська, 3 курс) 112 0:7 Іспит
Стилістика (іспанської мови) 16 16 1:1 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 26 0,4:1,6 Іспит
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 32 0:2 Залік
Ділова іноземна мова (іспанська) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Етнографія (другий потік) 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Іспаномовний мас-медійний дискурс 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Основи економічної теорії 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Основи медичних знань 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 5:Релігієзнавство 32 2:0 Залік
Українознавство 32 2:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 64 0:4 Немає
Національна іспанська література 18 14 1,1:0,9 Іспит
Перша іноземна мова (іспанська, 3 курс) 128 0:8 Іспит
Психологія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Теорія і практика перекладу (іспанської мови) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Видатні постаті та їх роль у розвитку іспанської мови 16 16 1:1 Залік
Риторика (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Майстерність педагогічної діяльності (перший потік) 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Соціолінгвістика (перший потік) 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Соціологія 32 2:0 Залік
Теорія і практика освіти 32 2:0 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності 16 16 1:1 Диф. залік
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 64 0:4 Іспит
Методика навчання іноземної мови (іспанської) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Національна іспанська література 16 16 1:1 Немає
Основи охорони праці 16 16 1:1 Залік
Педагогіка (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Перша іноземна мова (іспанська, 4 курс) 180 0:11,3 Немає
Теоретична граматика (іспансьої мови) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Теорія і практика перекладу (французька філологія) 24 8 1,5:0,5 Залік
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 72 0:4,5 Залік
Дисципліна на вибір 1:Аналіз і критика перкладу (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Історія перекладознавства (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік
Усний переклад (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік
Вплив філософських концепцій на розвиток іспанської літератури XVII-XVIII ст. 32 2:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 40 0:2,5 Немає
Національна іспанська література 10 10 0,6:0,6 Іспит
Основи права 10 10 0,6:0,6 Залік
Педагогічна практика 216 0:13,5 Диф. залік
Перша іноземна мова (іспанська, 4 курс) 120 0:7,5 Іспит
Політологія (перший потік) 10 10 0,6:0,6 Іспит
Теорія і практика перекладу (французька філологія) 22 8 1,4:0,5 Іспит
Сучасні методи навчання іноземної мови (іспанська мова) 10 10 0,6:0,6 Залік
Дисципліна на вибір 1:Граматика в комунікації (іспанська мова) 20 1,3:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Феміністичні тенденції іспанської літератури 20 1,3:0 Залік
Функціональна граматика (іспанської мови) 20 1,3:0 Залік