035.051 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська

Освітня програма (2016, 2017 (на базі іспанської мови), 2017 (на базі англійської мови), 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 проєкт)
Навчальний план (2016, 2017 (на базі іспанської мови), 2017 (на базі англійської мови), 2018, 2019, 2020)
Зауваження та пропозиції зацікавлених сторін щодо змісту та структури освітніх програм просимо надсилати на електронну адресу: fp.dep.lingua@lnu.edu.ua

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до літературознавства 16 16 1:1 Іспит
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Іспит
Історія світової літератури 1 курс 24 8 1,5:0,5 Залік
Перша іноземна мова (іспанська, 1 курс) 208 0:13 Іспит
фізичне виховання 32 0:2 Немає
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 80 0:5 Іспит
Історія світової літератури 1 курс 24 8 1,5:0,5 Іспит
Перша іноземна мова (іспанська, 1 курс) 160 0:10 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
фізичне виховання 32 0:2 Залік
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Основи філології (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік
Референційні особливості синтагм (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Орфографія сучасної іспанської мови 32 2:0 Залік
Сучасні тенденції у фонетиці іспанської мови 32 2:0 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до спеціальності (іспанська мова) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 80 0:5 Іспит
Історія світової літератури 24 8 1,5:0,5 Залік
Історія української культури 12 20 0,8:1,3 Іспит
Перша іноземна мова (іспанська, 2 курс) 128 0:8 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (другий потік) 8 8 0,5:0,5 Залік
Дисципліна на вибір 1:Аналіз сучасної короткої прози (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Іспанський комунікативний етикет 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Комунікативно-письмова компетенція у лінгвістичній практиці (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік
Основи наукових досліджень (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 48 0:3 Залік
Історія світової літератури 24 8 1,5:0,5 Іспит
Лексикологія (іспанської мови) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови (іспанська мова) 22 10 1,4:0,6 Залік
Перша іноземна мова (іспанська, 2 курс) 128 0:8 Немає
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Емотивна фразеологія (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Лексикографія (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Основні фонетико-морфемні тенденції у структурі слова (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік
Словотвір (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 80 0:5 Іспит
Історія мови (іспанської) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Національна іспанська література 18 14 1,1:0,9 Немає
Перша іноземна мова (іспанська, 3 курс) 112 0:7 Іспит
Стилістика (іспанської мови) 16 16 1:1 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 26 0,4:1,6 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Ділова іноземна мова (іспанська) 16 16 1:1 Залік
Теорфонетика (іспанської мови) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Іспаномовний мас-медійний дискурс 32 2:0 Залік
Прагматика лексичних запозичень в іспанській мові 32 2:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 64 0:4 Немає
Національна іспанська література 18 14 1,1:0,9 Іспит
Перша іноземна мова (іспанська, 3 курс) 128 0:8 Іспит
Психологія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство англійської мови) 16 16 1:1 Залік
Теорія і практика перекладу (іспанської мови) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Дисципліна на вибір 1: 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Інтерпретація іспанських текстів доби Середньовіччя 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Лінгвопоетичний аналіз художнього тексту (іспанська філологія) 16 16 1:1 Залік
Риторика (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 64 0:4 Іспит
Методика навчання іноземної мови (іспанської) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Національна іспанська література 16 16 1:1 Немає
Педагогіка (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Перша іноземна мова (іспанська, 4 курс) 112 0:7 Немає
Теоретична граматика (іспансьої мови) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Аналіз і критика перекладу (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Історія перекладознавства (іспанська філологія) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Українські перекладачі іспаномовної літератури 16 16 1:1 Залік
Усний переклад (іспанська мова) 16 16 1:1 Залік
Іспанський реалістичний роман 32 2:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська філологія) 40 0:2,5 Немає
Національна іспанська література 10 10 0,6:0,6 Іспит
Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі) 16 16 1:1 Залік
Педагогічна практика (іспанська, 4 курс) 0:0 Диф. залік
Перша іноземна мова (іспанська, 4 курс) 80 0:5 Іспит
Політологія 10 10 0,6:0,6 Залік
Дисципліна на вибір 1:Інтеркультурний аспект у вивченні іспанської мови 10 10 0,6:0,6 Залік
Сучасні методи навчання іноземної мови (іспанська мова) 10 10 0,6:0,6 Залік
Дисципліна на вибір 2:Граматика в комунікації (іспанська мова) 20 1,3:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Феміністичні тенденції іспанської літератури 20 1,3:0 Залік
Функціональна граматика (іспанської мови) 20 1,3:0 Залік