6.020303 Філологія (переклад (німецько-український переклад))

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності 16 32 1:2 Залік
Вступ до літературознавства 26 6 1,6:0,4 Іспит
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Іспит
Вступ до філології (німецька мова і література, німецько-український переклад) 24 12 1,5:0,8 Іспит
Історія світової літератури (перший потік) 32 2:0 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Латинська мова 48 0:3 Залік
Основи лексикографії 16 16 1:1 Іспит
Перша іноземна мова (німецько-український переклад) 192 0:12 Іспит
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 72 0:4,5 Залік
Дисципліна на вибір 1:Культура мовлення 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Переклад міжнародних угод 16 16 1:1 Залік
Переклад текстів сфери маркетингу та менеджменту 16 16 1:1 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (німецько-український переклад) 80 0:5 Іспит
Історія світової літератури (перший потік) 32 2:0 Іспит
Латинська мова 48 0:3 Іспит
Перша іноземна мова (німецько-український переклад) 160 0:10 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (перший потік) 16 16 1:1 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 68 0:4,3 Залік
Дисципліна на вибір 1:Аудіовізуальний переклад 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Комунікативна граматика 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Комунікативне письмо 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Комунікативні стратегії усного мовлення 16 16 1:1 Залік
Професійна майстерність гіда-перекладача 16 16 1:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до спеціальності 20 12 1,3:0,8 Іспит
Вступ до спеціальності (німецька мова) 20 14 1,3:0,9 Іспит
Друга іноземна мова (німецько-український переклад) 80 0:5 Іспит
Історія світової літератури (другий потік) 32 2:0 Залік
Лінгвокраїнознавство (німецько-український переклад) 24 8 1,5:0,5 Іспит
Основи екології 16 1:0 Залік
Перша іноземна мова (німецько-український переклад) 160 0:10 Іспит
Українська мова 6 10 0,4:0,6 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (другий потік) 8 8 0,5:0,5 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Феномен масової культури (другий потік) 32 2:0 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (німецько-український переклад) 48 0:3 Залік
Історія світової літератури (другий потік) 32 2:0 Іспит
Історія української культури 12 20 0,8:1,3 Іспит
Лексикологія (німецька філологія) 32 16 2:1 Іспит
Перша іноземна мова (німецько-український переклад) 144 0:9 Залік
Політологія (перший потік) 16 16 1:1 Іспит
Українська мова 6 10 0,4:0,6 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Феномен масової культури (перший потік) 34 2,1:0 Залік
Філософія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Етика і естетика 32 2:0 Залік
Історія європейського мистецтва 32 2:0 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Етнографія (перший потік) 36 2,3:0 Залік
Історія мови (німецько-український переклад) 16 16 1:1 Залік
Перша іноземна мова (німецько-український переклад) 96 0:6 Іспит
Практика перекладу (німецько-український переклад) 48 0:3 Залік
Практика перекладу другої іноземної мови (німецько-український переклад) 48 0:3 Іспит
Світова література в українських перекладах (німецько-український переклад) 18 1,1:0 Немає
Стилістика (німецько-український переклад) 16 16 1:1 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 26 0,4:1,6 Іспит
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Динаміка розвитку перекладацьких принципів в історичному аспекті (німецько-український переклад) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Етнографія (другий потік) 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Основи економічної теорії 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Основи медичних знань 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Переклад науково-технічних текстів (німецько-український переклад) 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 5:Релігієзнавство 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 6:Українознавство 32 2:0 Залік
Християнство в Україні: Історія та сучасність 32 2:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія мови (німецько-український переклад) 8 8 0,5:0,5 Іспит
Країнознавство (німецько-український переклад) 32 2:0 Іспит
Основи лексикографії (німецько-український переклад) 9 8 0,6:0,5 Залік
Перша іноземна мова (німецько-український переклад) 96 0:6 Залік
Практика перекладу (німецько-український переклад) 64 0:4 Немає
Практика перекладу другої іноземної мови (німецько-український переклад) 30 0:1,9 Немає
Психологія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Риторика (німецько-український переклад) 34 2,1:0 Контр. робота
Світова література в українських перекладах (німецько-український переклад) 17 1,1:0 Іспит
Теорія перекладу (німецько-український переклад) 16 16 1:1 Іспит
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Основи послідовного перекладу (німецько-український переклад) 32 2:0 Залік
Соціологія 32 2:0 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності 16 16 1:1 Диф. залік
Країнознавство (німецько-український переклад) 32 2:0 Іспит
Методика викладання німецької мови 16 16 1:1 Немає
Основи охорони праці 16 16 1:1 Залік
Педагогіка (третій потік) 16 16 1:1 Іспит
Перша іноземна мова (німецько-український переклад) 80 0:5 Іспит
Практика перекладу (німецько-український переклад) 64 0:4 Іспит
Практика перекладу другої іноземної мови (німецько-український переклад) 48 0:3 Залік
Теорія перекладу (німецько-український переклад) 16 16 1:1 Іспит
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Основи синхронного перекладу (німецько-український переклад) 32 2:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Зіставна фразеологія (німецько-український переклад) 20 1,3:0 Залік
Контрастивна граматика (німецько-український переклад) 14 6 0,9:0,4 Іспит
Методика викладання німецької мови 10 10 0,6:0,6 Іспит
Основи права 10 10 0,6:0,6 Залік
Основи редагування перекладів 10 0,6:0 Залік
Педагогічна практика 216 0:13,5 Диф. залік
Перша іноземна мова (німецько-український переклад) 50 0:3,1 Курсова робота
Політологія (перший потік) 10 10 0,6:0,6 Іспит
Практика перекладу (німецько-український переклад) 30 0:1,9 Немає
Практика перекладу другої іноземної мови (німецько-український переклад) 64 0:4 Немає
Соціолінгвістика (німецько-український переклад) 20 1,3:0 Залік
Теорія перекладу (німецько-український переклад) 10 10 0,6:0,6 Немає
Основи редагування перекладів 10 0:0,6 Залік
Мистецтво перекладу і теорія інтерпретації (німецько-український переклад) 10 0,6:0 Залік