035 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька: переклад двох іноземних мов та міжкультурні німецькі студії

ОПП 2016
Програма державної атестації перекладознавство перша іноземна мова друга іноземна мова
ОПП проєкт 2020 (адреса для зауважень і пропозицій: ict.dep.lingua@lnu.edu.ua)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
176 0:11 Іспит
48 0:3 Іспит
Безпека життєдіяльності 16 32 1:2 Залік
Вступ до літературознавства 26 6 1,6:0,4 Іспит
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Іспит
Історія світової літератури 32 2:0 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 72 0:4,5 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
128 0:8 Іспит
48 0:3 Немає
32 2:0 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (перший потік) 16 16 1:1 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 68 0:4,3 Залік
Дисципліна на вибір 1:Комунікативне письмо 16 16 1:1 Залік
Комунікативні стратегії усного мовлення 16 16 1:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
96 0:6 Іспит
32 0:2 Немає
Вступ до спеціальності 20 12 1,3:0,8 Іспит
Історія світової літератури 32 2:0 Залік
Історія української культури 12 20 0,8:1,3 Іспит
Основи екології 16 1:0 Залік
Українська мова 6 10 0,4:0,6 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (другий потік) 8 8 0,5:0,5 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1: 16 16 1:1 Залік
Переклад різножанрових текстів 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
96 0:6 Іспит
22 10 1,4:0,6 Залік
32 0:2 Немає
Політологія (перший потік) 16 16 1:1 Іспит
Українська мова 6 10 0,4:0,6 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1: 16 16 1:1 Залік
Інтерпретація газетно-публіцистичних текстів 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Етика і естетика 32 2:0 Залік
Історія європейського мистецтва 32 2:0 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
112 0:7 Залік
Етнографія (перший потік) 36 2,3:0 Залік
Стилістика (німецько-український переклад) 16 16 1:1 Іспит
Теорія перекладу (німецько-український переклад) 16 16 1:1 Немає
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 26 0,4:1,6 Іспит
Дисципліна на вибір 1: 32 0:2 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Основи економічної теорії 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Основи медичних знань 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Релігієзнавство 32 2:0 Залік
Українознавство 32 2:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
112 0:7 Іспит
64 0:4 Іспит
Психологія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Теорія перекладу (німецько-український переклад) 16 16 1:1 Іспит
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
16 16 1:1 Залік
Соціологія 32 2:0 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
96 0:6 Іспит
64 0:4 Іспит
Безпека життєдіяльності 16 16 1:1 Диф. залік
Основи лексикографії 8 8 0,5:0,5 Іспит
Основи охорони праці 16 16 1:1 Залік
Педагогіка (третій потік) 16 16 1:1 Іспит
Практика другої іноземної мови та перекладу (німецько-український переклад) 64 0:4 Іспит
Теорія перекладу (німецько-український переклад) 16 16 1:1 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Основи синхронного перекладу 32 2:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
60 0:3,8 Курсова робота
30 0:1,9 Немає
Зіставна фразеологія (німецько-український переклад) 20 1,3:0 Залік
Контрастивна граматика (німецько-український переклад) 14 6 0,9:0,4 Іспит
Основи права 10 10 0,6:0,6 Залік
Основи редагування перекладів 10 0,6:0 Залік
Педагогічна практика 216 0:13,5 Диф. залік
Політологія (перший потік) 10 10 0,6:0,6 Іспит
Практика другої іноземної мови та перекладу (німецько-український переклад) 30 0:1,9 Немає
Соціолінгвістика 20 1,3:0 Залік
Теорія перекладу (німецько-український переклад) 16 16 1:1 Іспит
Основи редагування перекладів 10 0:0,6 Залік
10 0,6:0 Залік