035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька

ОПП 2022

Програма державної атестації перекладознавство перша іноземна мова друга іноземна мова

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до літературознавства 16 16 1:1 Іспит
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Іспит
Історія світової літератури 1 курс 16 16 1:1 Залік
Латинська мова 48 0:3 Залік
Перша іноземна мова 178 0:11,1 Іспит
Практика міжкультурної комунікації та перекладу з першої іноземної мови (німецької) 32 0:2 Залік
фізичне виховання 32 0:2 Немає
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 72 0:4,5 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова 80 0:5 Іспит
Історія світової літератури 1 курс 16 16 1:1 Іспит
Латинська мова 48 0:3 Іспит
Перша іноземна мова 128 0:8 Іспит
Практика міжкультурної комунікації та перекладу з першої іноземної мови (німецької) 32 0:2 Немає
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
фізичне виховання 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Комунікативне письмо 16 0:1 Залік
Методології перекладознавчих досліджень 16 0:1 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 68 0:4,3 Залік
Дисципліна на вибір 2:Комунікативні стратегії усного мовлення 16 16 1:1 Залік
Стратегії розуміння тексту 16 16 1:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до спеціальності 20 12 1,3:0,8 Іспит
Друга іноземна мова 96 0:6 Залік
Історія світової літератури 16 16 1:1 Залік
Історія української культури 12 20 0,8:1,3 Іспит
Перша іноземна мова 96 0:6 Іспит
Практика міжкультурної комунікації та перекладу з першої іноземної мови (німецької) 32 0:2 Немає
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (другий потік) 8 8 0,5:0,5 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Відтворення комунікативних стратегій у перекладі 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Жанрові теорії перекладу 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Інтерпретація газетно-публіцистичних текстів 16 16 1:1 Залік
Формування компетенцій перекладача 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова 96 0:6 Іспит
Історія світової літератури 16 16 1:1 Іспит
Лексикологія 20 12 1,3:0,8 Іспит
Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови 22 10 1,4:0,6 Залік
Перша іноземна мова 96 0:6 Іспит
Практика міжкультурної комунікації та перекладу з першої іноземної мови (німецької) 32 0:2 Немає
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Основи міжкультурної комунікації та усного перекладу 32 0:2 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 2: 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Переклад різножанрових текстів 16 16 1:1 Залік
Рецепція української літератури в німецькомовному світі 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова 80 0:5 Немає
Основи лексикографії 16 16 1:1 Залік
перша іноземна мова 80 0:5 Залік
Практика перекладу з першої іноземної мови (німецької) 32 0:2 Немає
Стилістика 16 16 1:1 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 26 0,4:1,6 Іспит
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Динаміка розвитку перекладацьких принципів в історичному аспекті 16 16 1:1 Залік
Зіставна фразеологія 16 16 1:1 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова 80 0:5 Немає
перша іноземна мова 112 0:7 Диф. залік
Практика перекладу з першої іноземної мови (німецької) 64 0:4 Іспит
Теоретичні основи другої іноземної мови 16 16 1:1 Залік
Теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство англійської мови) 16 16 1:1 Залік
Теорія перекладу 16 16 1:1 Іспит
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Німецькомовна література в українських перекладах 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Рецепція світової літератури в Україні 16 16 1:1 Залік
Риторика 16 16 1:1 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Граматичні аспекти перекладу 16 16 1:1 Залік
Друга іноземна мова 60 0:3,8 Немає
Методика навчання іноземної мови 20 12 1,3:0,8 Іспит
Педагогіка (третій потік) 16 16 1:1 Іспит
Перша іноземна мова 96 0:6 Диф. залік
Практика другої іноземної мови та перекладу (німецько-український переклад) 64 0:4 Іспит
Практика перекладу з першої іноземної мови (німецької) 64 0:4 Іспит
Теорія перекладу 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Переклад ділової кореспонденції 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Переклад офіційно-ділових документів 32 0:2 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:Контрастивна граматика 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Національні варіанти німецької мови в перекладі 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 5:Соціолінгвістика 16 16 1:1 Залік
Теорія перекладу в іменах 16 16 1:1 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова 44 0:2,8 Іспит
Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі) 16 16 1:1 Залік
Педагогічна практика 180 0:11,3 Диф. залік
Перша іноземна мова 50 0:3,1 Іспит
Політологія 10 10 0,6:0,6 Залік
Практика другої іноземної мови та перекладу (німецько-український переклад) 30 0:1,9 Немає
Практика перекладу з першої іноземної мови (німецької) 40 0:2,5 Немає
Теорія перекладу 10 10 0,6:0,6 Немає
Переклад конференцій 10 0:0,6 Залік
Дисципліна на вибір 1:Лінгвопрагматичні аспекти перекладу 10 10 0,6:0,6 Залік
Дисципліна на вибір 2:Основи теорії міжкультурної комунікації 10 10 0,6:0,6 Залік
Дисципліна на вибір 3:Основи теорії мовної комунікації 10 10 0,6:0,6 Залік
Дисципліна на вибір 4:Прагматичні аспекти синхронного перекладу 10 10 0,6:0,6 Залік
Своєрідності віршового перекладу 10 10 0,6:0,6 Залік