Кафедра світової літератури

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

 

Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ сторіччя. Керівник наукової теми – професор Мацевко-Бекерська Л. В.

 Кафедра світової літератури (перша назва – кафедра західноєвропейської літератури) як окремий структурний підрозділ почала діяти при філологічному факультеті наприкінці 1939 р. разом із поновленням занять у Львівському університеті. Першим керівником кафедри (1939‑1947) став відомий літературознавець, письменник і перекладач Михайло Рудницький (1889‑1975) спеціаліст з української літератури та порівняльного літературознавства. З 1944 р. на кафедрі почала працювати Марія Шаповалова (1915‑1994). Захистивши кандидатську дисертацію “Іван Франко – дослідник і перекладач Шекспіра”, вона ініціювала написання (у співавторстві) підручника “Історія зарубіжної літератури. Середні віки. Відродження”, який мав дотепер уже чотири видання (зокрема, 1982 р., 1993 р. і 2011 р.) і залишається одним із найавторитетніших українських підручників з даного курсу для гуманітарних факультетів.

З 1948 р. кафедру західноєвропейської літератури (1949 р. перейменовану на “кафедру зарубіжних літератур”) очолив к.ф.н., доц. Олексій Чичерін (1899‑1989), згодом професор, який працював на кафедрі до останніх років життя. О. Чичерін захистив 1957 р. докторську дисертацію “Роман-эпопея в литературе критического реализма”, впродовж 1958‑1982 рр. одна за одною у московських видавництвах з’являються його книги “Идеи и стиль”, “Ритм образа”, “Очерки по истории русского литературного стиля”, “Произведения О. Бальзака “Гобсек” и “Утраченные иллюзии”, що стали теоретичною основою літературознавчої школи дослідників авторського стилю. З 1950 р. кафедра перебуває у структурі факультету іноземних мов. З 1974 по 1985 рр. кафедрою завідував літературознавець-славіст проф. Володимир Моторний (співавтор підручника “Історія зарубіжної літератури. Середні віки. Відродження”), а з 1985 по 1996 рр. – доц. Альбіна Гаврилюк (авторка монографії “Стиль форсайтівського циклу Джона Голсуорсі”). З 1996 р. до липня 2010 р. кафедру очолював доц. Ярема Кравець, дослідник франкомовних літератур (зокрема і бельгійської та квебекської), їхніх взаємин з українською, дійсний член НТШ, автор понад 350 наукових публікацій, перекладач, член НСП. З липня 2010 р. завідувачем кафедри є професор, доктор філологічних наук Лідія Мацевко-Бекерська (авторка монографії “Українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ століть у дзеркалі наратології”, підручника “Методика викладання світової літератури”). З травня 1997 р. кафедра дістала назву “кафедра світової літератури”. Своєю педагогічною діяльністю кафедра охоплює факультети Львівського національного університету імені Івана Франка, на яких читаються курси історії світової літератури (факультет іноземних мов, факультет культури і мистецтв та філософський факультет), курс дитячої літератури з методикою викладання (факультет педагогічної освіти) та відповідних національних літератур (факультет іноземних мов). Крім того, кафедра забезпечує підготовку зі спеціальності “Учитель світової літератури” на філологічному факультеті, викладання світової та національної літератур на гуманітарно-природничому факультеті Інституту післядипломної освіти. При кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю 035 – філологія (література зарубіжних країн).

Чичерінські читання у Львівському Університеті

Традиція наукового форуму для дослідників класичної та новітньої світової літератури започаткована 1990 року, коли в лютому того року на запрошення кафедри зарубіжної літератури відгукнулися понад 30 літературознавців України та Росії, взявши участь у роботі наукової конференції-посвяти першій річниці смерті Олексія Володимировича Чичеріна.

1993 рік – ІІ Чичерінські читання – “Проблеми зарубіжної оповідної прози” – зібрали 45 літературознавців з України, Росії та інших країн.

1997 рік – ІІІ Міжнародні Чичерінські читання –  дослідження творчості Сервантеса зацікавило понад 40 учасників, серед них і літературознавців з Росії та Словаччини.

1999 рік – ІV Міжнародні Чичерінські читання. Проблема “Роман і стиль” присвячувала наукову дискусію 200-річчю з народження Оноре де Бальзака та 100‑річчю з народження Олексія Володимировича Чичеріна. Участь у читаннях взяли 47 літературознавців з України, Росії, Великої Британії та Хорватії.

2004 рік – V Міжнародні Чичерінські читання – “Проблеми розвитку художньої прози”. До участі зголосилося 79 учасників з України (Київ, Харків, Дніпропетровськ, Полтава, Черкаси, Луцьк, Чернівці, Дрогобич, Івано-Франківськ) та з-за кордону (Білорусь, Болгарія, Росія, Словаччина, ФРН).

2009 рік – VI Міжнародні Чичерінські читання – “Світова класика в літературно-критичному дискурсі ХХІ століття”. Серед учасників були представники шести країн – України, Білорусі, Литви, Польщі, Росії, Словенії.

2011 рік – VIІ Міжнародні Чичерінські читання – “Світова літературна класика у “Великому часі”. У науковій дискусії взяли участь понад 120 літературознавців з України, Білорусі, Молдови, Литви, Росії. Робота VIІ Міжнародних Чичерінських читань (у контексті відзначення 350-літнього ювілею Львівського університету) засвідчила творчу атмосферу, активні наукові пошуки у царині дослідження світового літературного процесу.

2013 рік – VIІІ Міжнародні Чичерінські читання – “Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ ст.” Науковий форум об’єднав понад 130 літературознавців з України, Білорусі, Молдови, Литви, Польщі, Росії. Програма Міжнародних Чичерінських читань започаткувала напрями наукової дискусії, що зацікавили дослідників як класичної літературної спадщини, так і новітньої світової літератури. Особлива сторінка Чичерінських читань присвячується новітнім методологічним пошукам та методикам прочитання, рецепції та інтерпретації художнього тексту. Незмінними були творча атмосфера, активні та продуктивні наукові пошуки у царині дослідження світового літературного процесу.

2015 рік – ІХ Міжнародні Чичерінські читання – “Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ ст.” Понад 100 учасників конференції зосередилися на проблемах жанрової багатогранності літератури межі ХХ-ХХІ ст., сучасних методологіях літературознавчого аналізу, генологічних аспектах світової літератури, часопросторових вимірах світової літератури, взаємодії літератур (впливи, паралелі, наслідування). Науковці України, Білорусі, Молдови, Литви, Польщі в активному діалозі продовжили традиції творчої співпраці, активних та продуктивних наукових пошуків у царині дослідження світового літературного процесу.

2017 рік – Х Міжнародні Чичерінські читання “Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ ст.”  З-поміж 76 учасників було представлено три країни – 17 міст України, Білорусь, РФ.
Під час роботи Читань відбулося пленарне засідання (5 доповідей). Працювало чотири секції: “Ідеї Олексія Чичеріна у контексті новітнього теоретично-методологічного дискурсу»; «Феномен транзитивності в західноєвропейських літературах ХХ століття»; «Генологічні аспекти світової літератури»; «Взаємодії літератур: впливи, паралелі, наслідування».

2019 рік  – ХІ Міжнародні Чичерінські читання “Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ ст.” до 80-річчя кафедри світової літератури”.  З-поміж 50 учасників читань були представники Азербайджану, Білорусі, Республіки Польща, Російської федерації та  15-ти міст України.  Працювали 3 секції: “Ідеї Олексія Чичеріна у контексті новітнього теоретично-методологічного дискурсу. Генологічні аспекти світової літератури”; ” Феномени транзитивності в західноєвропейських літературах ХХ століття”; ” Взаємодії літератур: впливи, паралелі, наслідування”.

Наукова робота кафедри здійснюється через активну діяльність наукових семінарів “Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ сторіччя” (керівник – проф.  Мацевко-Бекерська Л. В.), “Простір Літератури” (керівник – проф. Бандровська О.Т.), кінематографічний семінар (керівники – доц. Мельник Д.М., к.ф.н., ас. Яремчук В.В.) та апробовується в пошуку сучасних форм організації навчального процесу під час засідань методичного семінару (керівник – проф.  Мацевко-Бекерська Л. В.).

Кафедра підтримує постійні творчі контакти з літературознавцями Австрії, Бельгії, Греції, Канади (Квебек), Люксембургу, Польщі, Росії, Румунії, Словаччини, Словенії, США, Фінляндії, Франції, ФРН, Чехії. Співробітництво із закордонними науково-дослідними центрами втілюється в обміні науковою продукцією та консультуванні з різноманітних питань світового літературного процесу, а також у спільних публікаціях. Розробляються наукові проекти, якими кафедра інтеґрується у європейську систему досліджень проблем зарубіжного літературознавства і літературної компаративістики.

Упродовж останніх років наукові зацікавлення співробітників кафедри світової літератури зосереджуються на таких питаннях: основні літературні процеси у світовій літературі (д.ф.н. проф. Мацевко-Бекерська Л. В., д.ф.н. проф. Бандровська О. Т., доценти Варецька С.О., Кравець Я. І., Мельник Д.М., Поліщук Н. Ю., Сенчук І.А., Тарасюк Я. П., асистенти Коминська Н.І., Курішко Н.І., Маєвська О.Т.), проблеми розвитку роману у світовій літературі (проф. Бандровська О. Т., доценти Гаврилюк А. М., Кравець Я. І., Кушнір І.Б., Поліщук Н. Ю., к.ф.н., к.ф.н., асистент Тарасюк Я. П.), модифікація жанрів та проблеми часу і простору в сучасній літературі (д.ф.н. проф. Мацевко-Бекерська Л. В.), проблеми стилю та образу автора (доценти Гаврилюк А. М., Варецька С.О., Мельник Д.М.), проблеми літературного постмодернізму (доценти Бандровська О. Т., Варецька С.О., Поліщук Н. Ю., Сенчук І. А.), проблеми перекладознавства (доценти Кравець Я. І., Кушнір І. Б., Тарасюк Я. П.).

Теоретичні курси кафедри:

 • Вступ до літературознавства (проф. Мацевко-Бекерська Л. В., доцент Поліщук Н.Ю.) matsevko_introduction
 • Теорія літератури (проф Мацевко-Бекерська Л.В.) matsevko_literature_theory
 • Історія світової літератури для студентів факультету іноземних мов (проф. Бандровська О.Т., доценти Кравець Я. І., Кушнір І.Б., Сенчук І.А., Тарасюк Я. П., Мельник Д.М., Варецька С.О., Поліщук Н.Ю.)
 • Історія світової літератури для студентів філософського факультету і факультету культури та мистецтв (доценти Варецька С.О.,  Поліщук Н.Ю.)
 • Національна (англійська) література (проф. Бандровська О. Т.,доценти Сенчук І. А., асистенти Коминська Н.І., Курішко Н.І.)
 • Національна (німецька) література (доценти Варецька С.О., Мельник Д.М.)
 • Національна (французька) література (доценти Кравець Я.І., Кушнір І.Б.)
 • Національна (іспанська) література (асистент Маєвська О. Т.)
 • Провідні тенденції сучасної світової літератури літератури (проф. Бандровська О.Т., доценти Кушнір І.Б., Сенчук І.А., Мельник Д.М., Варецька С.О.)
 • Методика викладання світової літератури (проф. Мацевко-Бекерська Л.В.) matsevko_literature_methods

Спецкурси кафедри (дисципліни вільного вибору студента):

 • Історія світової літератури (для студентів філологічного факультету; додаткова спеціалізація) (доцент Тарасюк Я.П., асистент Курішко Н.І.)
 • Історія англійського роману (проф. Бандровська О.Т.) banrovska_english_novel_history
 • Особливості жіночого письма англійської літератури ХІХ–ХХ століть (доцент Поліщук Н.Ю.) polishchuk_female_writing
 • Поетика романтичного роману (доцент Мельник Д.М.) melnyk_romantic_novel_poetics
 • Українсько-франкомовні літературні контакти ХХ століття (доцент Кравець Я.І.) kravets_contacts
 • Технології і тілесність у літературі модернізму (проф. Бандровська О.Т.) bandrovska_technology_modernism
 • Австрійський роман першої половини ХХ ст. (доцент Мельник Д.М.) melnyk_austrian_novel
 • Розвиток натуралістичного роману у франкомовних літературах (доцент Кушнір І.Б.) kushnir_naturalistic_novel
 • Література та гіпертекст (проф. Бандровська О.Т.) bandrovska_literature_hypertext
 • Ірландський модернізм: В.Б. Єйтс, Дж. Джойс (доцент Сенчук І.А.) senchuk_irish_modernism
 • Німецькомовний постмодерний роман про митця (доцент Варецька С.О.) varetska_post_modern_novel
 • Сюрреалізм: проект міждисциплінарних студій (доцент Тарасюк Я.П.) tarasyuk_surrealism
 • Вплив філософських концепцій на розвиток іспанської літератури ХVІІ–ХVІІІ століть (асистент Маєвська О.Т.) mayevska_philosophical_concepts
 • Феміністичні тенденції іспанської літератури (асистент Маєвська О.Т.) mayevska_feminist_tendencies
 • Порівняльне літературознавство (доцент Кушнір І.Б.) kushnir_contrastive_literarure_studies
 • Американська література (доцент Поліщук Н.Ю.) polishchuk_american_literature
 • Барокова парадигма у німецькомовній літературі другої половини ХХ ст. (доцент Варецька С.О.) varetska_german_barokko
 • Новітня французька література (доцент Кушнір І.Б.) kushnir__new_french_literature (доцент Тарасюк Я.П.)
 • Особливості розвитку латиноамериканської прози ІІ половини ХХ століття (асистент Маєвська О.Т.) mayevska_latin_america_prose
 • Історія англійського роману Нового часу (ХVІІІ – першої половини ХХ ст.) (проф. Бандровська О.Т.) banrovska_english_novel_history
 • Література і гіпертекст (проф. Бандровська О.Т.) bandrovska_literature_hypertext
 • Поетика англомовного “роману про митця” кінця ХІХ – початку ХХ ст. (асистент Курішко Н.І.)
 • Репрезентації Лондона в англійському романі (доцент Сенчук І.А.) senchuk_london_representations
 • Провідні тенденції розвитку сучасного британського роману (доцент Сенчук І.А.) senchuk_modern_tendencies

 

 

Співробітники

завідувачМАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА Лідія Василівназавідувач
професорБАНДРОВСЬКА Ольга Трохимівнапрофесор
доцентВАРЕЦЬКА Софія Олександрівнадоцент
доцентКРАВЕЦЬ Ярема Івановичдоцент
доцентКУШНІР Ірина Богданівнадоцент
доцентМЕЛЬНИК Діана Миколаївнадоцент
доцентПОЛІЩУК Надія Юріївнадоцент
доцентСЕНЧУК Ірина Анатоліївнадоцент
доцентТАРАСЮК Ярина Петрівнадоцент
асистентКОМИНСЬКА Наталія Іванівнаасистент
асистентКУРІШКО Наталія Ігорівнаасистент
асистент (сумісник)МАЄВСЬКА Ольга Тадеушівнаасистент (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Методичні матеріали

СПИСКИ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ: (texts_list)

ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ З НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: (Завантажити RAR – 41 KB)

Питання до іспитів з «Історії світової літератури» (Завантажити RAR – 56 Kb)

Питання до іспитів з «Національної літератури» (Завантажити RAR – 85 Kb)

Методичні вказівки для виконання курсових та маґістерських (дипломних) робіт з історії світової літератури: Методичні-рекомендації-для-виконання-курсової-і-маґістерської-робіт

Реєстрація курсових робіт

Теми курсових робіт. Заочне навчання

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ЗІ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ (практика_світ_літ_МАГ)

 

 

Дослідження

Тема дослідження: світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ сторіччя. Керівник наукової теми – професор Мацевко-Бекерська Л.В.

Міжкафедральний_цикл_лекцій_“Нобелівські_лауреати_з_літератури”. Керівник проекту – к.ф.н., доц. Кравець Ярема Іванович.

 

 Дисертант Тема дисертації Рік захисту Місце захисту
Бандровська О. Т. Творчість Д. Лоджа і англійський університетський роман 70-80-рр. ХХ ст. 1999 Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
Коваль М. Р. Роль і місце ігрового чинника в романній творчості Джона Барта як явищі літератури постмодернізму. 2000 Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Поліщук Н. Ю. Трансформація міфологеми Агасвера в західноєвропейській літературі ХІХ-ХХ ст. 2001 Львівський національний університетім. І. Франка
Тодчук Н. Є. Роман І. Франка “Для домашнього огнища” в руслі традиції і новації європейської літератури кінця ХІХ ст. 2001 Львівський національний університетім. І. Франка
Цибенко Л. Б. Часово-просторова модель роману К. Рансмайра “Останній світ”. Феноменологічне наближення. 2001 Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Шевчук Н. В. “Різдвяні оповіді” Ч. Діккенса у хронотопно-типологічних зв’язках. 2001 Львівський національний університетім. І. Франка
Мочернюк Н. Д. Сновидіння в поетиці романтизму: часово-просторова специфіка. 2005 Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Гнідець У. С. Специфіка комунікації в літературі для дітей та юнацтва (на матеріалі сучасної німецькомовної прози). 2007 Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Яремко Р. В. Образ автора як форма експресивно-смислової оповіді у прозі М. Фріша. 2007 Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Варецька С. О. Барокова парадигма у творчості Ґюнтера Ґраса 2008 Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка
Петрусь О. В. Особливості наративної стратегії в біографічній прозі П. Акройда. 2008 Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
Пастух Х. А. Еволюція готичної поетики і роман “Буреверхи” Е. Бронте. 2009 Львівський національний університетім. І. Франка.
Рітц-Ракул К. П. Поетика гіперроману в культурологічній та літературно-критичній перспективі (на прикладі романів М. Джойса, С. Моултропа, Ш. Джексон, М. Каверлі). 2009 Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
Мацевко-Бекерська Л. В.(докт. дис.) Наративні стратегії малої прози (на матеріалі української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.). 2009 Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Дробіт І. М. Історичний дискурс у британському романі 80-90-х років ХХ ст. 2010 Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка
Кушнір І. Б. Символ землі та специфіка його художнього втілення у франкомовній прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття (романи Е. Золя, К. Лемоньє, Ш.-Ф. Рамюза) 2011 Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Мельник Д. М. Самоідентифікація як особистісний і філософський дискурс у прозі І. Бахман (роман “Мáліна”, оповідання) 2012 Чорноморський державний університет ім. Петра Могили
Сенчук І. А. Міфопоетика Вільяма Батлера Єйтса 2012 Чорноморський державний університет ім. Петра Могили
Левицька О. С. Принцип контекстуальності в організації художнього часопростору роману Джона Фаулза “Жінка французького лейтенанта 2013 Львівський національний університет ім. І. Франка
Бережанська Ю. В. Поетика експресіонізму у прозі Густава Майрінка 2013 Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Пастушук Г. О. Генеза та еволюція образу блазня в англійській літературі Середньовіччя та Відродження 2013 Чорноморський державний університет ім. Петра Могили
Тарасюк Я. П. Проблематика і поетика ранніх романів Франсуа Моріака 2013 Чорноморський державний університет ім. Петра Могили
Горлач М. В. Концепт “Інший” в романній творчості Доріс Лессінг 2013 Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Тимейчук І. М. Дискурс Іншого в романах-дистопіях Маргарет Етвуд 2014 Чорноморський державний університет ім. Петра Могили
Яремчук В. В. Міфопоетичні моделі світу в творчості представників літературного гуртка “Інклінгів” 2014 Чорноморський державний університет ім. Петра Могили
Бандровська О. Т. Антропологічний дискурс англійського модерністського роману 2015 Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Кохан Р.А. Поетологічна парадигма радості у світовій літературі про дітей кінця ХХ – початку ХХІ ст. (на матеріалі творів Юстейна Ґордера, Джонатана Фоера, Анни Ґавальди) 2018 Інституті  літератури  ім.  Т. Г. Шевченка НАН України
Маєвська О.Т. Концепція особистісної ідентичності в романній прозі Мігеля Де Унамуно 2019 Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

 

 

Засідання гуртка “Пдеяда – 2”

02.10.2019 | 14:03

Запрошуємо на засідання літературного студентського гуртка на тему
«Сім’я у трактуванні Р. Мартена дю Гара»
Місце:  ауд 431
Час:  30.09 2019 о16.40
Говоритимемо про сім’ю Тібо і не тільки про неї (модерує Неллі Хулахсіз).
(керівник гуртка доц. Кушнір І. Б.)
Р. Мартен дю Гар

Читати »

Літературні пікніки кафедри світової літератури

20.09.2019 | 12:36

Дві теплі вересневі суботи поспіль студенти другого курсу факультету іноземних мов мали змогу поринути у світ літератури поза аудиторними заняттями. Зусиллям доцента кафедри світової літератури Мельник Діани Миколаївни та за спонсорської підтримки IT-компанії Mag.Pay.Labs LTD, яка співпрацює з ЛНУ ім. І.Франка із встановлення університетського додатку LNU APP було проведено два літературні заходи, спрямовані на стимулювання зацікавлення студентами літературою різних епох. 7 вересня 2019 року студенти взяли участь у пізнавальному квесті Львовом, який закінчився літературним квізом у ландшафтному парку Знесіння. Справжнім...

Читати »

Фотозвіт зі студентської конференції. Секція світова література.

02.05.2019 | 19:23

Вкотре кафедра світової літератури долучилася до студентської конференції. Незмінний керівник завжди на варті наукових здобутків молодого покоління. Керівник секції кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератри Кушнір Ірина Богданівна.

Читати »

ХI Міжнародні Чичерінські читання «Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ століття»

12.02.2019 | 11:01

Вельмишановні колеги!
З приємністю запрошуємо до участі в ХI Міжнародних Чичерінських читаннях «Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ століття», що відбудуться 3‑4 жовтня 2019 року. 
Звертаємо Вашу увагу на те, що ми продовжили термін подачі заявок до 30 липня 2019 року.
Інформаційний лист додається.
Інформлист_ХI Чичерінські читання_Львів_2019
Inf_ua Inf_ru Inf_fr Inf_en Inf_de
Будемо вдячні за поширення інформації серед зацікавлених колег.
З повагою,
Оргкомітет

Читати »