Кафедра світової літератури

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Стратегія розвитку кафедри 2020-2025

Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ сторіччя. Керівник наукової теми – професор Мацевко-Бекерська Л. В.

Своєю педагогічною діяльністю кафедра охоплює факультети Львівського національного університету імені Івана Франка, на яких читаються курси історії світової літератури (факультет іноземних мов, факультет культури і мистецтв та філософський факультет), курс дитячої літератури з методикою викладання (факультет педагогічної освіти) та відповідних національних літератур (факультет іноземних мов). Крім того, кафедра забезпечує підготовку зі спеціальності “Учитель світової літератури” на філологічному факультеті, викладання світової та національної літератур на гуманітарно-природничому факультеті Інституту післядипломної освіти. При кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю 035 – філологія (література зарубіжних країн).

Чичерінські читання у Львівському Університеті

Традиція наукового форуму для дослідників класичної та новітньої світової літератури започаткована 1990 року, коли в лютому того року на запрошення кафедри зарубіжної літератури відгукнулися понад 30 літературознавців України та Росії, взявши участь у роботі наукової конференції-посвяти першій річниці смерті Олексія Володимировича Чичеріна.

1993 рік – ІІ Чичерінські читання – “Проблеми зарубіжної оповідної прози” – зібрали 45 літературознавців з України, Росії та інших країн.

1997 рік – ІІІ Міжнародні Чичерінські читання –  дослідження творчості Сервантеса зацікавило понад 40 учасників, серед них і літературознавців з Росії та Словаччини.

1999 рік – ІV Міжнародні Чичерінські читання. Проблема “Роман і стиль” присвячувала наукову дискусію 200-річчю з народження Оноре де Бальзака та 100‑річчю з народження Олексія Володимировича Чичеріна. Участь у читаннях взяли 47 літературознавців з України, Росії, Великої Британії та Хорватії.

2004 рік – V Міжнародні Чичерінські читання – “Проблеми розвитку художньої прози”. До участі зголосилося 79 учасників з України (Київ, Харків, Дніпропетровськ, Полтава, Черкаси, Луцьк, Чернівці, Дрогобич, Івано-Франківськ) та з-за кордону (Білорусь, Болгарія, Росія, Словаччина, ФРН).

2009 рік – VI Міжнародні Чичерінські читання – “Світова класика в літературно-критичному дискурсі ХХІ століття”. Серед учасників були представники шести країн – України, Білорусі, Литви, Польщі, Росії, Словенії.

2011 рік – VIІ Міжнародні Чичерінські читання – “Світова літературна класика у “Великому часі”. У науковій дискусії взяли участь понад 120 літературознавців з України, Білорусі, Молдови, Литви, Росії. Робота VIІ Міжнародних Чичерінських читань (у контексті відзначення 350-літнього ювілею Львівського університету) засвідчила творчу атмосферу, активні наукові пошуки у царині дослідження світового літературного процесу.

2013 рік – VIІІ Міжнародні Чичерінські читання – “Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ ст.” Науковий форум об’єднав понад 130 літературознавців з України, Білорусі, Молдови, Литви, Польщі, Росії. Програма Міжнародних Чичерінських читань започаткувала напрями наукової дискусії, що зацікавили дослідників як класичної літературної спадщини, так і новітньої світової літератури. Особлива сторінка Чичерінських читань присвячується новітнім методологічним пошукам та методикам прочитання, рецепції та інтерпретації художнього тексту. Незмінними були творча атмосфера, активні та продуктивні наукові пошуки у царині дослідження світового літературного процесу.

2015 рік – ІХ Міжнародні Чичерінські читання – “Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ ст.” Понад 100 учасників конференції зосередилися на проблемах жанрової багатогранності літератури межі ХХ-ХХІ ст., сучасних методологіях літературознавчого аналізу, генологічних аспектах світової літератури, часопросторових вимірах світової літератури, взаємодії літератур (впливи, паралелі, наслідування). Науковці України, Білорусі, Молдови, Литви, Польщі в активному діалозі продовжили традиції творчої співпраці, активних та продуктивних наукових пошуків у царині дослідження світового літературного процесу.

2017 рік – Х Міжнародні Чичерінські читання “Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ ст.”  З-поміж 76 учасників було представлено три країни – 17 міст України, Білорусь, РФ.
Під час роботи Читань відбулося пленарне засідання (5 доповідей). Працювало чотири секції: “Ідеї Олексія Чичеріна у контексті новітнього теоретично-методологічного дискурсу»; «Феномен транзитивності в західноєвропейських літературах ХХ століття»; «Генологічні аспекти світової літератури»; «Взаємодії літератур: впливи, паралелі, наслідування».

2019 рік  – ХІ Міжнародні Чичерінські читання “Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ ст.” до 80-річчя кафедри світової літератури”.  З-поміж 50 учасників читань були представники Азербайджану, Білорусі, Республіки Польща, Російської федерації та  15-ти міст України.  Працювали 3 секції: “Ідеї Олексія Чичеріна у контексті новітнього теоретично-методологічного дискурсу. Генологічні аспекти світової літератури”; ” Феномени транзитивності в західноєвропейських літературах ХХ століття”; ” Взаємодії літератур: впливи, паралелі, наслідування”.

Наукова робота кафедри здійснюється через активну діяльність наукових семінарів “Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ сторіччя” (керівник – проф.  Мацевко-Бекерська Л. В.), “Простір Літератури” (керівник – проф. Бандровська О.Т.), кінематографічний семінар (керівники – доц. Мельник Д.М., к.ф.н., ас. Яремчук В.В.) та апробовується в пошуку сучасних форм організації навчального процесу під час засідань методичного семінару (керівник – проф.  Мацевко-Бекерська Л. В.).

Кафедра підтримує постійні творчі контакти з літературознавцями Австрії, Бельгії, Греції, Канади (Квебек), Люксембургу, Польщі, Росії, Румунії, Словаччини, Словенії, США, Фінляндії, Франції, ФРН, Чехії. Співробітництво із закордонними науково-дослідними центрами втілюється в обміні науковою продукцією та консультуванні з різноманітних питань світового літературного процесу, а також у спільних публікаціях. Розробляються наукові проекти, якими кафедра інтеґрується у європейську систему досліджень проблем зарубіжного літературознавства і літературної компаративістики.

Упродовж останніх років наукові зацікавлення співробітників кафедри світової літератури зосереджуються на таких питаннях: основні літературні процеси у світовій літературі (д.ф.н. проф. Мацевко-Бекерська Л. В., д.ф.н. проф. Бандровська О. Т., доценти Варецька С.О., Кравець Я. І., Мельник Д.М., Поліщук Н. Ю., Сенчук І.А., Тарасюк Я. П., асистенти Коминська Н.І., Курішко Н.І., Маєвська О.Т.), проблеми розвитку роману у світовій літературі (проф. Бандровська О. Т., доценти Гаврилюк А. М., Кравець Я. І., Кушнір І.Б., Поліщук Н. Ю., к.ф.н., к.ф.н., асистент Тарасюк Я. П.), модифікація жанрів та проблеми часу і простору в сучасній літературі (д.ф.н. проф. Мацевко-Бекерська Л. В.), проблеми стилю та образу автора (доценти Гаврилюк А. М., Варецька С.О., Мельник Д.М.), проблеми літературного постмодернізму (доценти Бандровська О. Т., Варецька С.О., Поліщук Н. Ю., Сенчук І. А.), проблеми перекладознавства (доценти Кравець Я. І., Кушнір І. Б., Тарасюк Я. П.).

Теоретичні курси кафедри:

 • Вступ до літературознавства (проф. Мацевко-Бекерська Л. В., доцент Поліщук Н.Ю.) matsevko_introduction
 • Теорія літератури (проф Мацевко-Бекерська Л.В.) matsevko_literature_theory
 • Історія світової літератури для студентів факультету іноземних мов (проф. Бандровська О.Т., доценти Кравець Я. І., Кушнір І.Б., Сенчук І.А., Тарасюк Я. П., Мельник Д.М., Варецька С.О., Поліщук Н.Ю.)
 • Історія світової літератури для студентів філософського факультету і факультету культури та мистецтв (доценти Варецька С.О.,  Поліщук Н.Ю.)
 • Національна (англійська) література (проф. Бандровська О. Т.,доценти Сенчук І. А., асистенти Коминська Н.І., Курішко Н.І.)
 • Національна (німецька) література (доценти Варецька С.О., Мельник Д.М.)
 • Національна (французька) література (доценти Кравець Я.І., Кушнір І.Б.)
 • Національна (іспанська) література (асистент Маєвська О. Т.)
 • Провідні тенденції сучасної світової літератури літератури (проф. Бандровська О.Т., доценти Кушнір І.Б., Сенчук І.А., Мельник Д.М., Варецька С.О.)
 • Методика викладання світової літератури (проф. Мацевко-Бекерська Л.В.) matsevko_literature_methods

Спецкурси кафедри (дисципліни вільного вибору студента):

 • Історія світової літератури (для студентів філологічного факультету; додаткова спеціалізація) (доцент Тарасюк Я.П., асистент Курішко Н.І.)
 • Історія англійського роману (проф. Бандровська О.Т.) banrovska_english_novel_history
 • Особливості жіночого письма англійської літератури ХІХ–ХХ століть (доцент Поліщук Н.Ю.) polishchuk_female_writing
 • Поетика романтичного роману (доцент Мельник Д.М.) melnyk_romantic_novel_poetics
 • Українсько-франкомовні літературні контакти ХХ століття (доцент Кравець Я.І.) kravets_contacts
 • Технології і тілесність у літературі модернізму (проф. Бандровська О.Т.) bandrovska_technology_modernism
 • Австрійський роман першої половини ХХ ст. (доцент Мельник Д.М.) melnyk_austrian_novel
 • Розвиток натуралістичного роману у франкомовних літературах (доцент Кушнір І.Б.) kushnir_naturalistic_novel
 • Література та гіпертекст (проф. Бандровська О.Т.) bandrovska_literature_hypertext
 • Ірландський модернізм: В.Б. Єйтс, Дж. Джойс (доцент Сенчук І.А.) senchuk_irish_modernism
 • Німецькомовний постмодерний роман про митця (доцент Варецька С.О.) varetska_post_modern_novel
 • Сюрреалізм: проект міждисциплінарних студій (доцент Тарасюк Я.П.) tarasyuk_surrealism
 • Вплив філософських концепцій на розвиток іспанської літератури ХVІІ–ХVІІІ століть (асистент Маєвська О.Т.) mayevska_philosophical_concepts
 • Феміністичні тенденції іспанської літератури (асистент Маєвська О.Т.) mayevska_feminist_tendencies
 • Порівняльне літературознавство (доцент Кушнір І.Б.) kushnir_contrastive_literarure_studies
 • Американська література (доцент Поліщук Н.Ю.) polishchuk_american_literature
 • Барокова парадигма у німецькомовній літературі другої половини ХХ ст. (доцент Варецька С.О.) varetska_german_barokko
 • Новітня французька література (доцент Кушнір І.Б.) kushnir__new_french_literature (доцент Тарасюк Я.П.)
 • Особливості розвитку латиноамериканської прози ІІ половини ХХ століття (асистент Маєвська О.Т.) mayevska_latin_america_prose
 • Історія англійського роману Нового часу (ХVІІІ – першої половини ХХ ст.) (проф. Бандровська О.Т.) banrovska_english_novel_history
 • Література і гіпертекст (проф. Бандровська О.Т.) bandrovska_literature_hypertext
 • Поетика англомовного “роману про митця” кінця ХІХ – початку ХХ ст. (асистент Курішко Н.І.)
 • Репрезентації Лондона в англійському романі (доцент Сенчук І.А.) senchuk_london_representations
 • Провідні тенденції розвитку сучасного британського роману (доцент Сенчук І.А.) senchuk_modern_tendencies

 

 

Співробітники

завідувачМАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА Лідія Василівназавідувач
професорБАНДРОВСЬКА Ольга Трохимівнапрофесор
доцентВАРЕЦЬКА Софія Олександрівнадоцент
доцентКРАВЕЦЬ Ярема Івановичдоцент
доцентКУШНІР Ірина Богданівнадоцент
доцентМЕЛЬНИК Діана Миколаївнадоцент
доцентПОЛІЩУК Надія Юріївнадоцент
доцентСЕНЧУК Ірина Анатоліївнадоцент
доцентТАРАСЮК Ярина Петрівнадоцент
асистентКОМИНСЬКА Наталія Іванівнаасистент
асистентКУРІШКО Наталія Ігорівнаасистент
асистент (сумісник)МАЄВСЬКА Ольга Тадеушівнаасистент (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Методичні матеріали

СПИСКИ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ: (texts_list)

ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ З НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: (Завантажити RAR – 41 KB)

Питання до іспитів з «Історії світової літератури» (Завантажити RAR – 56 Kb)

Питання до іспитів з «Національної літератури» (Завантажити RAR – 85 Kb)

Методичні вказівки для виконання курсових та маґістерських (дипломних) робіт з історії світової літератури: (завантажити Методичні-рекомендації-для-виконання-курсової-і-маґістерської-робіт )

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ЗІ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ (Завантажити 2019_Програма_практики_світ_літ_МАГ)

 

 

Дослідження

Тема дослідження: світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ сторіччя. Керівник наукової теми – професор Мацевко-Бекерська Л.В.

Міжкафедральний_цикл_лекцій_“Нобелівські_лауреати_з_літератури”. Керівник проекту – к.ф.н., доц. Кравець Ярема Іванович.

 

 Дисертант Тема дисертації Рік захисту Місце захисту
Бандровська О. Т. Творчість Д. Лоджа і англійський університетський роман 70-80-рр. ХХ ст. 1999 Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
Коваль М. Р. Роль і місце ігрового чинника в романній творчості Джона Барта як явищі літератури постмодернізму. 2000 Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Поліщук Н. Ю. Трансформація міфологеми Агасвера в західноєвропейській літературі ХІХ-ХХ ст. 2001 Львівський національний університетім. І. Франка
Тодчук Н. Є. Роман І. Франка “Для домашнього огнища” в руслі традиції і новації європейської літератури кінця ХІХ ст. 2001 Львівський національний університетім. І. Франка
Цибенко Л. Б. Часово-просторова модель роману К. Рансмайра “Останній світ”. Феноменологічне наближення. 2001 Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Шевчук Н. В. “Різдвяні оповіді” Ч. Діккенса у хронотопно-типологічних зв’язках. 2001 Львівський національний університетім. І. Франка
Мочернюк Н. Д. Сновидіння в поетиці романтизму: часово-просторова специфіка. 2005 Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Гнідець У. С. Специфіка комунікації в літературі для дітей та юнацтва (на матеріалі сучасної німецькомовної прози). 2007 Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Яремко Р. В. Образ автора як форма експресивно-смислової оповіді у прозі М. Фріша. 2007 Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Варецька С. О. Барокова парадигма у творчості Ґюнтера Ґраса 2008 Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка
Петрусь О. В. Особливості наративної стратегії в біографічній прозі П. Акройда. 2008 Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
Пастух Х. А. Еволюція готичної поетики і роман “Буреверхи” Е. Бронте. 2009 Львівський національний університетім. І. Франка.
Рітц-Ракул К. П. Поетика гіперроману в культурологічній та літературно-критичній перспективі (на прикладі романів М. Джойса, С. Моултропа, Ш. Джексон, М. Каверлі). 2009 Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
Мацевко-Бекерська Л. В.(докт. дис.) Наративні стратегії малої прози (на матеріалі української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.). 2009 Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Дробіт І. М. Історичний дискурс у британському романі 80-90-х років ХХ ст. 2010 Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка
Кушнір І. Б. Символ землі та специфіка його художнього втілення у франкомовній прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття (романи Е. Золя, К. Лемоньє, Ш.-Ф. Рамюза) 2011 Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Мельник Д. М. Самоідентифікація як особистісний і філософський дискурс у прозі І. Бахман (роман “Мáліна”, оповідання) 2012 Чорноморський державний університет ім. Петра Могили
Сенчук І. А. Міфопоетика Вільяма Батлера Єйтса 2012 Чорноморський державний університет ім. Петра Могили
Левицька О. С. Принцип контекстуальності в організації художнього часопростору роману Джона Фаулза “Жінка французького лейтенанта 2013 Львівський національний університет ім. І. Франка
Бережанська Ю. В. Поетика експресіонізму у прозі Густава Майрінка 2013 Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Пастушук Г. О. Генеза та еволюція образу блазня в англійській літературі Середньовіччя та Відродження 2013 Чорноморський державний університет ім. Петра Могили
Тарасюк Я. П. Проблематика і поетика ранніх романів Франсуа Моріака 2013 Чорноморський державний університет ім. Петра Могили
Горлач М. В. Концепт “Інший” в романній творчості Доріс Лессінг 2013 Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Тимейчук І. М. Дискурс Іншого в романах-дистопіях Маргарет Етвуд 2014 Чорноморський державний університет ім. Петра Могили
Яремчук В. В. Міфопоетичні моделі світу в творчості представників літературного гуртка “Інклінгів” 2014 Чорноморський державний університет ім. Петра Могили
Бандровська О. Т. Антропологічний дискурс англійського модерністського роману 2015 Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Павлова О.Б. Лондонський текст англійської літератури першої третини ХХ ст. 2017 Чорноморський національний університет ім. Петра Могили
Кохан Р.А. Поетологічна парадигма радості у світовій літературі про дітей кінця ХХ – початку ХХІ ст. (на матеріалі творів Юстейна Ґордера, Джонатана Фоера, Анни Ґавальди) 2018 Інституті  літератури  ім.  Т. Г. Шевченка НАН України
Маєвська О.Т. Концепція особистісної ідентичності в романній прозі Мігеля Де Унамуно 2019 Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

Театральне дозвілля

02.12.2019 | 15:45

14.11, 27.11 та 28.11.2019 студенти першого курсу факультету іноземних мов відвідали
виставу «Іфігенія в Авліді» – антична трагедія Евріпіда, експериментальне трактування
Заслуженого діяча мистецтв України Ярослава Федоришина, режисера Львівського
академічного духовного театру «Воскресіння». Студенти мали нагоду побачити й відчути
настрій та дух давньої Греції. Текст Евріпда вони вивчають у курсі «Історія античної
літератури», а тому наочне уособлення античного театру ще більше сприятиме кращому
засвоєнню матеріалу. Організувала й провела захід доцент кафедри світової літератури
Софія Олександрівна Варецька.
Софія Варецька
 

   ...

Читати »

Літературний конкурс. Звіт

02.12.2019 | 15:01

28 листопада 2019 у студентському клубі «Лис Микита» відбувся літературний конкурс
«Шиллер проти Ш.Бронте», у якому взяли участь команди 13 друзів Шиллера (Іна-21),
Клуб Каррел Белл (Іна-25) і 23 Шарлотки (Іна-23).
Вони зіграли чотири конкурси, серед яких постановка тектсу автора у сучасній
інтерпретації, запитання до автора та до команд-суперниць, конкурс-презентація
команди.
Вітаємо переможців – 13 друзів Шиллера, а саме Мойсієвич Аліну, Войтюк Юлію,
Бенькa Тараса, Філіну Тетяну, Фоменко Ліну, Рибкіну Анастасію, Бугру Тімею, Кокіш
Мар’яну та ін.
Дякуємо за ідею...

Читати »

Творча зустріч із Властою Власенко

29.11.2019 | 17:46

«Хто там дивиться згори?»
27 листопада 2019 року відбувся творчий вечір Власти Власенко, прикарпатської
поетеси та прозаїка, головного редактора сайту WestNews (м. Івано-Франківськ).
Випускниця Львівського університету, філолог, талановита авторка поетичних і прозових
текстів презентувала збірку «Зґарди» (2017 р.), нові поезії та зворушливі автобіографічні
ліричні оповідання. Авторське виконання супроводжувалося фото- і відеороботами
Руслана Трача, музичними імпровізаціями у виконанні івано-франківського гурту
«Чорний лелека». Завдяки талановитим музикантам та співакам неймовірна поезія Власти
Власенко відкриває нові горизонти, набуває нового звучання.
У цілковитій тиші та зачаруванні...

Читати »

Запрошення на виставу та до участі в роботі літературного гуртка (доц. Кушнір І.Б.)

25.11.2019 | 13:29

 
Студенти Інф-41с, що слухають спецкурс «Французька драматургія», та доц. Кушнір Ірина Богданівна запрошують відвідати виставу «ГОЛОМОЗА СПІВАЧКА», що відбудеться у Першому академічному українському театрі для дітей та юнацтва (вулиця Академіка Гнатюка, 11) 30.11. 2019 о 18.00
afisha spectacle
Запрошуємо на засідання студентського літературного гуртка на тему
«Театр абсурду» проти абсурду
Місце: ауд. 431 Час: 2.12 о 16:40. запрошуємо

Читати »