Кафедра англійської філології

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра англійської філології, хоча вже існувала між двома світовими війнами, була створена як окрема адміністративна одиниця факультету у 1950 році. За свою піввікову історію вона стала центром підготовки висококваліфікованих спеціалістів – викладачів та науковців. Від часу свого заснування завідувачами кафедри були проф. М. Рудницький (перший завідувач), доц. П. Зеленський, доц. Л. Кузнєцова, доц. О. Цьовх, доц. Ю. А. Завгороднєв. Вони розвинули кращі традиції іноземної філологічної науки та виховали цілу плеяду молодих спеціалістів-філологів. Доценти кафедри складають основу професійної групи фахівців (Professional Development Team) при Центі Британської Ради у Львові, читають лекції, проводять семінари для вчителів Західного регіону України, обмінюються досвідом з колегами з Центральних та Східних областей. Більшість членів кафедри беруть участь у міжнародних організаціях викладачів англійської мови IATEFL i TESOL. У 1995 та 1999 роках колектив кафедри організував проведення міжнародних конференцій з питань викладання англійської мови як іноземної. Випускники кафедри англійської філології обіймають посади завідувачів кафедрами іноземних мов у навчальних закладах Львова, Луцька, Дрогобича, Тернополя, Хмельницького, Рівного та інших областей України, працюють в університетах Канади, США, Польщі, виконують дипломатичні місії у Франції, Швейцарії, США. Студенти-англісти неодноразово посідали призові місця на Всеукраїнських конкурсах наукових робіт та олімпіадах.

 

Співробітники

завідувачБІЛИНСЬКИЙ Михайло Емільовичзавідувач
професорБЕХТА Іван Антоновичпрофесор
доцентАВРАМЕНКО Світлана Ридівнадоцент
доцентБАБІЙЧУК Людмила Василівнадоцент
доцентБЕРНАР Глорія Богданівнадоцент
доцентВОЙТЮК Світлана Миколаївнадоцент
доцентГУРАЛЬ Оксана Юріївнадоцент
доцентДАЦЬКО Юлія Михайлівнадоцент
доцентДЕЙЧАКІВСЬКА Олександра Володимирівнадоцент
доцентДІЛАЙ Ірина Петрівнадоцент
доцентЗАВГОРОДНЄВ Юрій Анатолійовичдоцент
доцентІВАШКІВ-КОГУТ Світлана Василівнадоцент
доцентКІНАШ Леся Ярославівнадоцент
доцентКОНДРАТИШИН Ігор Мироновичдоцент
доцентКУРПІЛЬ Ольга Стефанівнадоцент
доцентЛАДНИЦЬКА Олеся Львівнадоцент
доцентЛОТОЦЬКА Кароліна Ярославівнадоцент
доцентМИХАСІВ Тетяна Стефанівнадоцент
доцентОРШИНСЬКА Тетяна Захарівнадоцент
доцентПЕТРИК Тетяна Володимирівнадоцент
доцентПОТЯТИНИК Уляна Олексіївнадоцент
доцентРУДА Ольга Василівнадоцент
доцентСАДОВА Галина Юріївнадоцент
доцентСАНОЦЬКА Лариса Георгіївнадоцент
доцентТАТАРОВСЬКА Олеся Василівнадоцент
доцентФЕДОРЕНКО Ольга Ігорівнадоцент
доцентФЕДОРЧУК Марта Михайлівнадоцент
доцентЧЕРКАС Наталія Володимирівнадоцент
доцентШПАК Ольга Андріївнадоцент
старший викладачАРАБСЬКА Ірина Богданівнастарший викладач
асистентБАРАНОВСЬКА Ольга Дмитрівнаасистент
асистентБЕЗУГЛА Олена Володимирівнаасистент
асистентБІЛЕЦЬКА Ольга Богданівнаасистент
асистентБОЙЧУК Юлія Василівнаасистент
асистентБУБЛИК Тетяна Євгенівнаасистент
асистентГАВРОНСЬКА-СУСЛОВА Іванна Богданівнаасистент
асистентГАЛАНЬ Олена Ігорівнаасистент
асистентГНАТКО Лідія Володимирівнаасистент
асистентГРАБИНСЬКА Олеся Ярославівнаасистент
асистентГРАД Андріана Іванівнаасистент
асистентГУРАЛЬ Оксана Юріївнаасистент
асистентДЯЧУК Наталя Орестівнаасистент
асистентЗЬОМКО Уляна Валеріївнаасистент
асистентКАШУБА Віра Степанівнаасистент
асистентКОВАЛІВ Соломія Юріївнаасистент
асистентКУЗИК Оксана Андріївнаасистент
асистентКУЗЬМИЧ Надія Ярославівнаасистент
асистент, старший лаборант (сумісник)КУЛИНЯК Оксана Петрівнаасистент, старший лаборант (сумісник)
асистентКУНЕЦЬ Христина Богданівнаасистент
асистентЛАТИК Марко Михайловичасистент
асистентЛЕМЕЩУК Лариса Вікторівнаасистент
асистентЛИТВИНСЬКА Галина Богданівнаасистент
асистентЛУК’ЯНЕНКО Світлана Федорівнаасистент
асистентНЕРА Наталя Ярославівнаасистент
асистентОЛЕНЮК Олена Валеріївнаасистент
асистентПАВЛИШЕНКО Ольга Андріївнаасистент
асистентПАЙОНКЕВИЧ Христина Петрівнаасистент
асистентРУСЯК Ірина Романівнаасистент
асистентРЯДСЬКА Розанна Іванівнаасистент
асистентСАБАТ Наталія Олексіївнаасистент
асистентСАДОВА Галина Юріївнаасистент
асистентСАМОТЕЯ Антоніна Валеріївнаасистент
асистентСІМЧУК Ірина Володимирівнаасистент
асистентСНЄДА Юлія Степанівнаасистент
асистентСОЛОВЕЙ Олена Юріївнаасистент
асистентСПОДАРИК Оксана Володимирівнаасистент
асистентТАРАСЮК Ольга Петрівнаасистент
асистентХОМІЧЕНКО Віра Вікторівнаасистент
асистентЧЕМЕРИНСЬКА Ірина Ярославівнаасистент
асистентШАПОВАЛОВА Ірина Валентинівнаасистент
старший лаборантАДАМОВИЧ Ірина Петрівнастарший лаборант
старший лаборантБОДНАРЧУК Марія Теодорівнастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Introduction to Text Linguistics
(by Prof. Dr. Ivan A. Bekhta)
Text Typology: Genre & Stylistics’ Specifications
(by Prof. Dr. Ivan A. Bekhta)
ЛІНГВІСТИЧНИЙ СЕМІНАР “ТЕКСТ, КУЛЬТУРА, СОЦІУМ”
(науковий керівник: доктор філологічних наук,
професор Бехта Іван Антонович)
English Phonetics
(by Prof. Dr. Ivan A. Bekhta)

Вимоги і критерії оцінювання (бакалаври, аспект – письмо) writing_4_year

Велика Британія = Images of Britain: [навчальний посібник] // Рекомендовано до друку Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України №1/ 11-20028 від 25.12.2012 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 158 с.

Мовознавча хрестоматія = Linguistic Compendium: [навчальний посібник] // Рекомендовано до друку Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України №1/ 11-1110 від 05.02.2013 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 298 с.

Бехта І. А. Авторське експериментаторство в англомовній прозі ХХ століття / Іван Бехта. – Львів : ПАІС, 2013. – 268 с.

Лотоцька К. Я. Стилістика англійської мови: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 254 с.

Руда О. В. Введение в дидактику русского языка и межкультурную коммуникацию / A. Петрикова, T. Куприна, Я. Галло. Filozofická fakulta Prešovskej university v Prešove. – Prešov, 2013. – 365 с. (ISBN 978-80-555-0766-8)

Войтюк С. М. Стилістика у стислому викладі / С. М. Войтюк. – Львів : Вид-во “ПРОМАН”, 2013. – 184 с.

Ладницька О. Л. Навчально-методичний посібник з домашнього читання роману Девіда Лоджа “Changing Places” / О. Л. Ладницька. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 112 с.

Саноцька Л. Г. Поезія на заняттях з англійської мови (Poetry in the English Language Class) : навч. посібник / Л. Г. Саноцька, О. В. Татаровська, Ю. А. Завгороднєв. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 468 с. + 0,3 вкл.

Татаровська О. В. Ділова англійська мова / О. В. Татаровська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 94 с.

Оленюк О. В. At Home with Economics (для студентів економічного факультету)

Оршинська Т. З., Потятиник У. О.  All about Words: An Introduction to Modern English Lexicology

Черкас Н. В. Практикум з ідіоматики англійської мови = English Idioms in Use: навч. посіб.: [для студ. вищ. навч. закл.] – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 236 с. (13, 7 друк. арк.)

Федоренко О. І., Сухорольська С. М., Руда О. В. Основи лінгвістичних досліджень: Підручник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 296 с.

Черкас Н. В. Практикум з ідіоматики англійської мови. English Idioms in Use : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] Н. В. Черкас. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 236 с.

Latyk M. M. History, Culture and Language of the British People. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. Львів, 2008. – 290 p.

Soloshenko O. D., Zavhorodnyev Y. A., Latyk M. M. Modules On English Lexicology [for independent work and distant learning]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 520 p.

Бехта І.А. Теоретична фонетика англійської мови.– Львів : ПП Інтерпринт, 2010. – 227 с.

Максимчук І., Вступ до германської філології – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 177 с.
Федоренко О.І. Основи лінгвістичних досліджень (Fundamentals of linguistic Research): Підручник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 216 с.
Bekhta I.A. Linguistic Facilitator for Masters of English: Хрестоматія для магістрів. – Львів : ПП Інтерпринт, 2010. – 168 с.
Bekhta I.A. Сognitive Narratology: Lecture Course Book for Masters of English]. – Львів : ПП Інтерпринт, 2010. – 157 с.

 

Дослідження

 

 • стиль і жанр художнього тексту; системність художнього стилю мовлення;
 • актуальні проблеми мовознавства у цілому та англістики, зокрема (дериватологія, корпусна граматика, заміщення);
 • питання інтенсифікації навчального процесу;
 • переклади у галузі художньої літератури, краєзнавства і туризму, релігієзнавства, теоретичної фізики.

 

Засідання кафедри англійської філології

17.03.2017 | 11:48

Шановні викладачі кафедри!
Засідання кафедри англійської філології відбудеться
20  березня   2017 р.  у  понеділок о 1 5 : 00 год в   434  ауд.
Порядок денний:

1. Про готовність дипломних та магістерських робіт.
Про вимоги до державних іспитів з основної та другої іноземної мов.
Про роботу ДЕКів.
Обговорення відкритої лекції М.Е.Білинського.
Про рекомендацію М.Е.Білинського на вчене звання професора.
Різне.

Головуватиме декан факультету іноз. мов доц. Сулим В.Т.
 
Присутність усіх викладачів обов’язкова!

Читати »