Кафедра французької філології

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедру французької філології засновано в 1897 р. стараннями відомого дослідника у галузі історично-порівняльної романістики професора Едварда Порембовича, доктора honoris causaСорбонни. У першій третині XX ст. тут працювали: засновник експериментальної фонетики професор Зигмунд Черни, відомий літературознавець, дослідник народної латини професор Казимир Ярецький, а також знаменитий перекладач Тадеуш Бой-Желенський, який напередодні Другої Світової війни переїхав до Львова, та Єжи Курилович – всесвітньовідомий спеціаліст з індоєвропейського мовознавства. До кінця 1970-х років на кафедрі викладав відомий дослідник рецепції Данте в Україні, спеціаліст з історії французької мови доцент О. А. Домбровський. У післявоєнний період на кафедрі сформувався колектив молодих викладачів, які збагатили наукові й навчальні традиції кафедри новими дослідженнями. Серед них: І. І. Обухівська, С. В. Палятинська, О. В. Тимофеєва, М. А. Войтюк, С. А. Волощак.

У різні роки кафедру очолювали доценти О. А. Домбровський, М. А. Войтюк та С. А. Волощак. З 1983 р. завідує кафедрою професор, академік АН ВШ України Роман Семенович Помірко, відомий дослідник порівняльного романського мовознавства (“Іспанська мова та її діалекти: варіативність слова”, 1996 р.), а також питань типологічного мовознавства. За останні 20 років під його керівництвом на кафедрі виникла визнана в Україні школа когнітивної лексикології романських мов. З середини 1950х до кінця 1980х років у галузі французької філології було захищено кандидатські дисертації з проблем семантики та стилістики прийменникових словосполучень (І. І. Обухівська), словотвору (М. А. Войтюк, О. Т. П’явка), лінгвогеографії та історичного мовознавства (І. І. Бабінчук), прономіналізації (А. М. Рочняк), термінознавства (Л. Г. Міщенко), метафоризації (І. A. Мандзак), синтаксису речення (С. В. Палятинська, С. І. Гузь), літературознавства і лінгвостилістики (О. В. Тімофеєва, Л. Ф. Львова, Г. Г. Цвенгрош, Г. М. Кость). На кафедрі викладає чимало репатріантів з Франції, Аргентини, Уругваю (І. І. Бабінчук, А. М. Рочняк, І. A. Мандзак, З. С. Шах), а останнім часом також лектори з Франції. Значний внесок у викладання романської філології у свій час зробили С. І. Гузь, С. М. Лущак, М. Д. Клевцова, М. Г. Фурдас. Кафедра пам’ятає працю викладачів О. М. Крижовської, О. М. Коновалик, Н. Й. Новосад, В. С. Єфіменко.

У 1962 році, після деякої перерви, при кафедрі французької філології відновив роботу відділ іспаністики, для викладання на якому були запрошені викладачі – громадяни Іспанії Ф. Абланедо та Х. М. Морено. З 1993 року викладачі кафедри та лектори з Іспанії працюють за напрямком «іспанська мова та література».

На сьогодні на кафедрі розвивається порівняльно-історичне та типологічне романське мовознавство. У полі наукового зору – проблеми фонетики, граматики та лексичної семантики. Наукові інтереси кафедри різнобічні. В останні роки захищено 10 кандидатських дисертацій. Р. В. Хвощевський, А. Р. Семів, Я. М. Думашівський, З. Т. Піскозуб, Н. Я. Стрілець, Я. Т. Стецько, Я. О. Конопацька, М. П. Ющенко, І. М. Вигнанська захистилися під керівництвом професора Р. С. Помірка, а О. С. Чапля захистилася під керівництвом доцента А. М. Рочняка.

Досліджувана держбюджетна тема має міжкафедральний характер (кафедра французької філології, кафедра загального мовознавства та кафедра міжкультурної комунікації і перекладу). За результатами співпраці опубліковано монографію “Мовленнєві жанри в міжкультурній комунікації” (Львів: ПАЇС, 2010), автори: Р. С. Помірко, Ф. С. Бацевич, А. Й. Паславська.

У 1996 році кафедра ініціювала розробку міжнародного проекту Tempus-Tacis «Прикладні іноземні мови» № JEP 10320 – 97. Партнерами по проекту виступили університети Анже, Касересу, Ліверпулю.

З минулого десятиріччя пожвавилися зв’язки кафедри з українськими (Київським, Чернівецьким, Донецьким) та зарубіжними (Анжуйським, Екстремадурським, Ліверпульським, Севільським) університетами. Кафедра має творчі контакти із Львівською філією товариства Alliance Française. Проблематика міжкультурної комунікації належить до пріоритетних галузей наукової роботи кафедри.

Співробітники

завідувачПОМІРКО Роман Семеновичзавідувач
доцентВИГНАНСЬКА Ірина Михайлівнадоцент
доцентДЕМЧУК Наталія Михайлівнадоцент
доцент (сумісник)КОСТЬ Ганна Мирославівнадоцент (сумісник)
доцентЛЕСЬКО Христина Степанівнадоцент
доцентЛЬВОВА Лариса Федорівнадоцент
доцентМАНДЗАК Іван Антоновичдоцент
доцентМІЩЕНКО Валентина Григорівнадоцент
доцентПІСКОЗУБ Зоряна Федорівнадоцент
доцентСТЕЦЬКО Ярина Тарасівнадоцент
доцентСТРІЛЕЦЬ-ЗАПОТІЧНА Наталія Ярославівнадоцент
доцентФРОЛЯК Мирослава Петрівнадоцент
доцентЦИМБАЛІСТИЙ Ігор Юліановичдоцент
доцентЧАПЛЯ Ольга Степанівнадоцент
доцентЯРОШКО Наталія Сергіївнадоцент
старший викладачХав’єр Гарсія Беренгельстарший викладач
старший викладачДМИТРАСЕВИЧ Наталія Ігорівнастарший викладач
асистентВАЧИНИЧ Любов Іллівнаасистент
асистентГАЙДУЧОК Тетяна Ярославівнаасистент
асистентЖОХ Ірина Петрівнаасистент
асистентЗЕЛЕНА Юлія Любомирівнаасистент
асистентКАБОВ Аркадій Вікторовичасистент
асистентКЛЕУЦ Надія Осипівнаасистент
асистентКНЯЗИК Христина Василівнаасистент
асистентКОРПАН Леся Степанівнаасистент
асистентКУШНІР Оксана Павлівнаасистент
асистентЛенько Маринаасистент
асистентМАЄВСЬКА Ольга Тадеушівнаасистент
асистентМЕЛЬНИК Ірина Миколаївнаасистент
асистентМИКОЛАЄВИЧ-ДЖУМАН Наталія Богданівнаасистент
асистентМоралес Фернандо Мартін-Лоечесасистент
асистентОСЄЧКО Світлана Миколаївнаасистент
асистентПИСАРЕВСЬКА Олена Володимирівнаасистент
асистентРИМЯК Ірина Євгенівнаасистент
асистентСАЙФУТДІНОВА Олена Юріївнаасистент
асистентХОМИЦЬКА Іванна Іванівнаасистент
лаборантЯЦУЛА Божена Петрівналаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

теми лінгвістичних курсових

Методичні вказівки до написання магістерських робіт з іспанської та французької мови

методичні рекомендації_до магістерських робіт

Питання на державні іспити:

Питання на державний іспит з другої іноземної мови (французької) для студентів 4 курсу англійської філології

Питання на державний іспит з другої мови (іспанської) для студентів 4 курсу англійської філології

Питання на державний іспит з основної мови (французька) для студентів 4 курсу французької філології

Програми:

Програма державного іспиту з іспанської мови як основної

Програма державного іспиту з іспанської як другої іноземної мови

Програма вступних випробувань з французької мови як другої іноземної для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “Магістр” Програма вступу,магістр, французька, друга іноземна

Програма фахових вступних випробувань з французької мови як основної для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “Магістр” Програма вступу , магістр, французька, основна

Програма всупного іспиту до аспірантури_французька

Програма всупного іспиту до аспірантури_іспанська

Дослідження

 • порівняльно-типологічні особливості романських мов;
 • семантика, синтагматика і прагматика мовленнєвої діяльності французької та іспанської мов;
 • перекладознавство та проблеми перекладу з французької та іспанської на українську мову та з української на іспанську і французьку;
 • проблеми фонетики, граматики, стилістики та сучасної дериватології романських мов;
 • історіографія романістичних досліджень у Львівському університеті.

Дисертації захищені під керівництвом викладачів кафедри французької філології: (дисертації)

засідання кафедри

27.11.2017 | 13:19

Шановні викладачі!
У середу, 29 листопада 2017 року, о 15 годині
відбудеться засідання кафедри
французької філології
Порядок денний:

Знайомство із студентами 1 курсу французької та іспанської філології.
Підготовка до зимової заліково-екзаменаційної сесії.
Спільна фотографія для web-сторінки кафедри.
Різне.

Читати »

Вручення Ордена Академічних Пальм проф. Р. С. Помірку

13.10.2016 | 17:13

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ ТА СТУДЕНТИ !
Запрошуємо Вас на Урочисте Засідання
з нагоди вручення Ордену Академічних Пальм
завідувачеві кафедри французької філології
заслуженому професору
 Поміркові  Роману Семеновичу
Вручення відбудеться 17 жовтня 2016 року о 11 год 00 хв.
Місце проведення: Дзеркальна Зала

Читати »