Кафедра французької філології

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра французької філології має понад 120-ти літню історію і, за тривалий час свого існування, професорський та викладацький склад допоміг підготувати тисячі фахівців французької та іспанської мов, викладачів у різних навчальних закладах України та закордоном, перекладачів, дипломатів, видатних вчених з міжнародним ім’ям.

В даний час кафедра готує спеціалістів з французької та іспанської (єдина у західному регіоні України) мови і літератури за чотирма спеціальностями: бакалавр філології «Вчитель французької та англійської мови та літератури)», бакалавр філології «Вчитель іспанської та англійської мови та літератури)», магістр філології «Викладач французької та англійської мови та літератури)», магістр філології «Викладач іспанської та англійської мови та літератури)».

Історія цього підрозділу факультету іноземних мов Львівського Національного університету імені Івана Франка є надзвичайно багатою та цікавою й сягає корінням 1897 року, коли, стараннями відомого дослідника у галузі історично-порівняльної романістики професора Едварда Порембовича, доктора університету Сорбонна, було засновано кафедру французької філології. У першій третині XX ст. вона об’єднала в праці відомих учених та дослідників у царині романського мовознавства зі світовими іменами: професор Зигмунд Черни (засновник експериментальної фонетики), професор Казимир Ярецький (відомий літературознавець, дослідник народної латини), Тадеуш Бой-Желенський (славетний перекладач), професор Єжи Курилович (всесвітньовідомий спеціаліст з індоєвропейського мовознавства).

Зокрема, до кінця 1970-х років на кафедрі викладав відомий дослідник рецепції Данте в Україні, спеціаліст з історії французької мови доцент О. А. Домбровський. Цікаво зазначити, що протягом історії існування кафедри, окрім французької мови, на ній велося викладання також італійської, іспанської, португальської та каталанської мов. У 1962 році, після певної перерви, на кафедрі французької філології відновив роботу відділ іспаністики. Для викладання були запрошені викладачі – громадяни Іспанії Ф. Абланедо та Х. М. Морено.

У різні роки кафедру очолювали доценти О. А. Домбровський, М. А. Войтюк та С. А. Волощак. З 1983 р. завідує кафедрою професор, академік АН ВШ України, кавалер ордену Академічних пальм Французької Республіки Роман Семенович Помірко, відомий дослідник порівняльного та типологічного мовознавства, автор понад 200 наукових праць, монографій та підручників. За останні 20 років під його керівництвом на кафедрі виникла визнана в Україні школа когнітивної лексикології романських мов.

З середини 1950-х до кінця 1980-х років у галузі романського мовознавства було захищено кандидатські дисертації з проблем семантики та стилістики прийменникових словосполучень (І. І. Обухівська), словотвору (М. А. Войтюк, О. Т. П’явка), лінгвогеографії та історичного мовознавства (І. І. Бабінчук), прономіналізації (А. М. Рочняк), термінознавства (Л. Г. Міщенко), метафоризації (І. A. Мандзак), синтаксису речення (С. В. Палятинська, С. І. Гузь), літературознавства і лінгвостилістики (О. В. Тімофеєва, Л. Ф. Львова, Г. Г. Цвенгрош, Г. М. Кость).

В період з кінця 90-х по тепер викладачами кафедри було захищено 10 кандидатських дисертацій (З. Т. Піскозуб, Н. Я. Стрілець, Я. Т. Стецько, Я. О. Конопацька, М. П. Ющенко, І. М. Вигнанська, О. С. Чапля, А.В. Кабов, Н.М. Демчук, Н.С. Ярошко). Слід зазначити, що від 2012 року на кафедрі було також захищено 3 кандидатські дисертації з іспанської філології у різних галузях мовознавства: лексикологія (І.Ю. Цимбалістий, Х.С. Лесько), стилістика (О. Сайфутдінова).

На даний час, усі викладачі кафедри продовжують плідно працювати над дослідженням питань порівняльно-історичного та типологічного романського мовознавства, міжкультурної комунікації, теорії референцій і лінгвістики тексту, лексикології, дериватології, термінознавства, основ комунікації, дистанційного навчання, укладання електронних посібників.

Завдяки тісним зв’язкам кафедри з Посольствами Франції та Іспанії в Україні, Міжнародним центром із вивчення французької мови, організаціям з міжурядовими угодами щодо розвитку французької мови та культури Institut Français та Alliance Française, Іспанським  центром міжнародної співпраці Міністерства освіти Іспанії AECI, до роботи у викладацькому складі кафедри є постійно залученими лектори-носії мови з Франції та Іспанії.

Кафедра французької філології наполегливо сприяє проведенню науково-практичних конференцій та науково-методичних семінарів, які охоплюють широке поле сучасних досліджень зарубіжних та вітчизняних науковців в галузі лінгвістики, комунікації, літератури, історії, методики викладання іноземних мов із застосуванням сучасних методів викладання (комунікативної та акціональної методик).

Тривалі та дружні зв’язки кафедри з університетами Франції (м. Париж, м. Мец, м. Анже, м. Монпельє, м. Нант, м. Екс-ан-Прованс) та Іспанії (м. Севілья, м. Кадіс, м. Більбао, м. Саламанка) дозволяють нашим викладачам постійно проходити наукові, дидактичні та мовні стажування, постійно підвищуючи їх фаховий рівень. Тісними та плідними є також зв’язки з кафедрами в українських університетах міст Києва, Одеси, Тернополя, Чернівців, Ужгорода.

 

Співробітники

завідувачПОМІРКО Роман Семеновичзавідувач
доцентВИГНАНСЬКА Ірина Михайлівнадоцент
доцентДЕМЧУК Наталія Михайлівнадоцент
доцент (сумісник)КОСТЬ Ганна Мирославівнадоцент (сумісник)
доцентЛЕСЬКО Христина Степанівнадоцент
доцентЛЬВОВА Лариса Федорівнадоцент
доцентМАНДЗАК Іван Антоновичдоцент
доцентМІЩЕНКО Валентина Григорівнадоцент
доцентПІСКОЗУБ Зоряна Федорівнадоцент
доцентСТЕЦЬКО Ярина Тарасівнадоцент
доцентСТРІЛЕЦЬ-ЗАПОТІЧНА Наталія Ярославівнадоцент
доцентФРОЛЯК Мирослава Петрівнадоцент
доцентЦИМБАЛІСТИЙ Ігор Юліановичдоцент
доцентЧАПЛЯ Ольга Степанівнадоцент
доцентЯРОШКО Наталія Сергіївнадоцент
старший викладачХав’єр Гарсія Беренгельстарший викладач
старший викладачДМИТРАСЕВИЧ Наталія Ігорівнастарший викладач
асистентВАЧИНИЧ Любов Іллівнаасистент
асистентГАЙДУЧОК Тетяна Ярославівнаасистент
асистентЖОХ Ірина Петрівнаасистент
асистентЗЕЛЕНА Юлія Любомирівнаасистент
асистентКАБОВ Аркадій Вікторовичасистент
асистентКЛЕУЦ Надія Осипівнаасистент
асистентКНЯЗИК Христина Василівнаасистент
асистентКОРПАН Леся Степанівнаасистент
асистентКУШНІР Оксана Павлівнаасистент
асистентЛенько Маринаасистент
асистентМАЄВСЬКА Ольга Тадеушівнаасистент
асистентМЕЛЬНИК Ірина Миколаївнаасистент
асистентМИКОЛАЄВИЧ-ДЖУМАН Наталія Богданівнаасистент
асистентМоралес Фернандо Мартін-Лоечесасистент
асистентОСЄЧКО Світлана Миколаївнаасистент
асистентПИСАРЕВСЬКА Олена Володимирівнаасистент
асистентРИМЯК Ірина Євгенівнаасистент
асистентСАЙФУТДІНОВА Олена Юріївнаасистент
асистентХОМИЦЬКА Іванна Іванівнаасистент
старший лаборантШиманська Вірастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

теми лінгвістичних курсових

Методичні вказівки до написання магістерських робіт з іспанської та французької мови

методичні рекомендації_до магістерських робіт

Питання на державні іспити:

Питання на державний іспит з другої іноземної мови (французької) для студентів 4 курсу англійської філології

Питання на державний іспит з другої мови (іспанської) для студентів 4 курсу англійської філології

Питання на державний іспит з основної мови (французька) для студентів 4 курсу французької філології

Програми:

Програма державного іспиту з іспанської мови як основної

Програма державного іспиту з іспанської як другої іноземної мови

Програма вступних випробувань з французької мови як другої іноземної для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “Магістр” Програма вступу,магістр, французька, друга іноземна

Програма фахових вступних випробувань з французької мови як основної для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “Магістр” Програма вступу , магістр, французька, основна

Програма всупного іспиту до аспірантури_французька

Програма всупного іспиту до аспірантури_іспанська

Дослідження

 • порівняльно-типологічні особливості романських мов;
 • семантика, синтагматика і прагматика мовленнєвої діяльності французької та іспанської мов;
 • перекладознавство та проблеми перекладу з французької та іспанської на українську мову та з української на іспанську і французьку;
 • проблеми фонетики, граматики, стилістики та сучасної дериватології романських мов;
 • історіографія романістичних досліджень у Львівському університеті.

Дисертації захищені під керівництвом викладачів кафедри французької філології: (дисертації)

Дні Франкофонії у Львові

26.03.2018 | 11:57

Щорічно 20 березня у світі відзначається міжнародний день Франкофонії.
Студенти факультету іноземних мов, які вивчають французьку як основну і другу мову, а також студенти неспеціальних факультетів стали активними учасниками акцій, запропонованих Посольством Франції в Україні в межах угоди про співпрацю Університету та «Альянс Франсез» м. Львова.

Читати »

засідання кафедри

27.11.2017 | 13:19

Шановні викладачі!
У середу, 29 листопада 2017 року, о 15 годині
відбудеться засідання кафедри
французької філології
Порядок денний:

Знайомство із студентами 1 курсу французької та іспанської філології.
Підготовка до зимової заліково-екзаменаційної сесії.
Спільна фотографія для web-сторінки кафедри.
Різне.

Читати »

Вручення Ордена Академічних Пальм проф. Р. С. Помірку

13.10.2016 | 17:13

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ ТА СТУДЕНТИ !
Запрошуємо Вас на Урочисте Засідання
з нагоди вручення Ордену Академічних Пальм
завідувачеві кафедри французької філології
заслуженому професору
 Поміркові  Роману Семеновичу
Вручення відбудеться 17 жовтня 2016 року о 11 год 00 хв.
Місце проведення: Дзеркальна Зала

Читати »